17 Mart 2012 Cumartesi

4 Sınıf 4. Ünite Kur'an-ı Kerim

1- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin, gelen vahiylerin korunması için aldığı tedbirlerden değildir?
a) Gelen vahiyleri önce kendisi ezberlerdi.
b) Vahiy kâtiplerini çağırır, onlara yazdırırdı.
c) Sahabelerden bazılarına gelen vahiyleri ezberletirdi.
d) Gelen vahyi unutmamak için hemen yazardı.

2- Kuran-ı kerim dışındaki kutsal kitapların bugünkü durumları nedir?
a) Sadece İncil değişikliğe uğramıştır.
b) Hepsi Allah’ın gönderdiği şekilde korunmuştur.
c) Sadece Tevrat değişikliğe uğramıştır.
d) Sadece Kur’an değişmeden Allah’ın gönderdiği şekliyle korunmuştur.

3- “ Kur’an Hz. …………………….’e indirildi. Peygamberimizin vefatından sonra Hz ……………………… tarafından kitap haline getirildi. Hz. ………………………….. tarafından da coğaltıldı.”
Yukarıdaki boşlukları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlayabiliriz?
a) Muhammed – Osman – Ebubekir
b) Osman – Ebubekir – Muhammed
c) Muhammed- Ebubekir – Osman
d) Ebubekir – Osman – Muhammed

4- Kuran-ı kerim'de birbirinden besmelelerle ayrılmış bölümlere ne denir?
a) Sure
b) Ayet
c) Vahiy
d) Durak

5- Peygamberimiz döneminde Kur’an ayetlerini yazmakla görevli olan kişilere ne ad verilmektedir?
a) Fatih
b) Hafız
c) Vahiy katibi
d) Sahabe

6-
Kur’an’ı baştan sona ezberlemiş kimseye ne denir?
a) Hafız
b) Hoca
c) Derviş
d) Üstad

7- Kuran-ı kerim hangi halife zamanında çoğaltılarak çeşitli İslam merkezlerine gönderilmiştir?
a) Hz. Ebubekir
b) Hz. Osman
c) Hz. Ali
d) Hz. Ömer

8- Kuran-ı kerim’in tamamlanması yaklaşık olarak kaç yıl sürmüştür?
a) 23
b) 10
c) 13
d) 33

9- Kuran-ı kerim’deki vahiy ifadelerine, cümlelerine ne denir?
a) Sure
b) Ayet
c) Vahiy
d) Durak

10-
Kuran-ı kerim’in ayetlerden oluşan ana bölümlerine ne denir?
a) Sure
b) Ayet
c) Vahiy
d) Cüz

11- Kuran-ı kerim’in her yirmi sayfadan oluşan bölümüne ne denir?
a) Ayet
b) Sure
c) Hizip
d) Cüz

12- Kuran-ı kerim’de toplam kaç sure vardır?
a) 104
b) 114
c) 124
d) 134

13- Peygamberimize inen ilk ayetler hangi surededir?
a) Fatiha
b) Bakara
c) Alak
d) Nas

14- Kuran-ı kerim’in ilk ve son sureleri aşağıdakilerden hangileridir?
a) Bakara – Nas
b) Fatiha – Bakara
c) Fatiha – Kevser
d) Fatiha – Nas

15- Kuran-ı kerim’in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir?
a) Fatiha – Bakara
b) Bakara – Kevser
c) Bakara – İhlas
d) Maide – Nas

16- Kuran-ı kerim’de toplam kaç cüz vardır?
a) 15
b) 114
c) 25
d) 30

17- Kuran-ı kerim’in baştan sona kadar okunmasına ne denir?
a) Meal
b) Hatim
c) Fıkıh
d) Hizb


Kaynak: http://www.dinibil.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İlginiz için sonsuz teşekkürler...
Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır..