9 Nisan 2013 Salı

40 Hadis Oyunu

Oyunu tam ekran oynamak için TIKLAYIN


 40 Hadis

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.

2-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.


3-A’kilhâ ve tevekkel: Tedbirini al ve tevekkül et.

4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.

5-Es-salâtü imâdü’d din: Namaz dinin direğidir.

6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihattır.

7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.

8-Men gaşşena feleyse minna: Bizi aldatan bizden değildir.


9-Hayrul hattaine et-tevvabune: Hata işleyenlerin en

hayırlıları tövbe edenlerdir.

10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan


gibidir.

11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.

12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.

13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.

14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.

16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musibetin ilk


anındakidir.

17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin en faziletlisi


devamlı olanıdır.

18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.

19-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.

20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah


korkusudur.

21-El idetü atiyyetün: Vaat edilen verilmelidir.

22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.

23-İsmah yusmah leke: Hoşgörülü ol ki sen de göresin.

24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.

25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.

26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescit, takva


 sahiplerinin evidir.

27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.

28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.

30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarısıdır.

31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam


(söz).

32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.

33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi


öldürür.

34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka


engeldir.

36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.

37-El İslâmü hüsnül huluki: İslam güzel ahlaktır.

38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir


sermayedir.

39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu)


imandandır.

40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini


üzeredir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İlginiz için sonsuz teşekkürler...
Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır..