31 Ağustos 2014 Pazar

4. Sinif Dini Kavramlar Bilgi Yarismasi4. Sınıf Dini Kavramlar Bilgi Yarışması (120 Saniyelik) oynamak için TIKLAYIN

4. Sınıf Dini Kavramlar Bilgi Yarışması (60 Saniyelik) oynamak için TIKLAYIN

4. Sınıf Dini Kavramlar Bilgi Yarışmalarını indirmek için TIKLAYIN

----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Sınıf Dini Kavramlar Bilgi Yarışması Soru ve Cevapları
(Cevap şıklarından ilki doğrudur.)
Soru 1 = Arapçada Allah’ın kulu
Cevap 1 = Abdullah, İbrahim, Âdem
Soru 2 = Özellikle namazdan önce su ile belli bir düzen içinde yapılması gereken maddi ve manevi temizlik.
Cevap 2 = Abdest, Âmin, Kamet
Soru 3 = Allah’a onun emirlerini yerine getirip yasakladığı şeylerden kaçınarak içtenlikle ibadet etme.
Cevap 3 = Kulluk, Selam, Dua
Soru 4 = Hz. Muhammed’in (sav) babası.
Cevap 4 = Abdullah, Ahmed, Abdülmuttalip
Soru 5 = Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’den doğma oğlu. Hz. Muhammed’in ikinci çocuğudur.
Cevap 5 = Abdullah, İbrahim, Kasım
Soru 6 = Hz. Peygamber’in dedesi. Asıl adı Şeybe’dir.
Cevap 6 = Abdülmuttalip, Vehb, Ebu Talip
Soru 7 = Doğruluk,  eşitlik,  denklik,  aşırılıktan uzak ve dengeli olma,  her şeye hakkını verme.
Cevap 7 = Adalet, Adet, Alamet
Soru 8 = İnsan kelimesinin eş anlamlısı
Cevap 8 = Ademoğlu, Mushaf, Zekat
Soru 9 = Allah’ın yarattığı ilk insan,  insan soyunun atası ve ilk peygamber.
Cevap 9 = Hz Âdem, Hz Muhammed, Hz İbrahim
Soru 10 = Alışılmış şey,  herkes tarafından uyulan yol,  töre,  gelenek,  görenek,  usul,  alışkanlık,  huy.
Cevap 10 = Adet, Amel, Ayet
Soru 11 = Birinin suçunu,  yanlışını bağışlama,  hoş görme. Bir suçlu hakkında hüküm verildikten sonra cezasını hafifletme veya tamamen kaldırma.
Cevap 11 = Af, Ceza, islam
Soru 12 = Bela,  hastalık,  kusur,  büyük felaket,  musibet,  hastalıkların dokularda yaptığı bozukluk,  kıran.
Cevap 12 = Afet, Adet, Ayet
Soru 13 = Ruh ve beden sağlığı. Ağız tadı,  gönül hoşluğu,  mutluluk ve esenlik.
Cevap 13 = Afiyet, Cemiyet, Emniyet
Soru 14 = Dünya hayatını takip eden hayatın adı. Dünya hayatındaki amellerin -söz,  davranış ve eylemlerin- sonuçlarının alınacağı ve değerlendirileceği zaman
Cevap 14 = Ahiret, Kabir, İsrafil
Soru 15 = İnsanın yaratılışından gelen özellikleri ile insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesi ile kazanılan iyi ve güzel davranışlar.
Cevap 15 = Ahlak, Akaid, Amel
Soru 16 = Düşünme,  anlama ve kavrama gücü,  us. Sadece insanda var olan yararlı ile zararlıyı,  iyi ile kötüyü,  güzel ile çirkini ayırt etme yeteneği.
Cevap 16 = Akıl, Kalp, Sezgi
Soru 17 = Aralarında yakınlık,  soyca ilgi ve kan bağı olanlar.
Cevap 17 = Akraba, Hasım, Komşu
Soru 18 = Hz. Peygamber’in damadı ve dört halifenin sonuncusu. Babası,  Hz. Peygamber’in amcası Ebu Talip’tir.
Cevap 18 = Hz. Ali, Hz. Zeyd, Hz. Hasan
Soru 19 = Hz. Muhammed’in aile fertleri eşleri,  çocukları,  torunları.
Cevap 19 = Âlimuhammed, Sahabeikiram, Ümmetimuhammed
Soru 20 = İşaret,  nişan. Minare,  kubbe,  sancak direği gibi şeylerin tepesinde bulunan madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs.
Cevap 20 = Alem, Kubbe, Şerefe
Soru 21 = Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün evren gökyüzünde görünen veya görünmeyen gök cisimleri,  yıldızlar,  kâinat,  dünya,  cihan,  yer yuvarlağı.
Cevap 21 = Âlem, Berzah, Arz
Soru 22 = 'Selam,  esenlik,  huzur,  güven,  sevgi ve bağlılık onun üzerine olsun.' anlamında Peygamberler için kullanılan dua cümlesi.
Cevap 22 = Aleyhisselam, Estağfirullah, Radiyallahuanh
Soru 23 = 'Selam,  barış,  esenlik,  güven,  huzur sizin de üzerinize olsun.' anlamında 'selamün aleyküm' cümlesine verilen cevap.
Cevap 23 = Aleykümselam, Merhaba, Amin
Soru 24 = Bilgin,  iyi bilen,  hakkıyla bilen,  bilgili.
Cevap 24 = Âlim, Kamil, Nebi
Soru 25 = 'Allah bilir.' anlamında anlatıma kuvvet vermek için kullanılan bir söz.
Cevap 25 = Alimallah, Eyvallah, Mazallah
Soru 26 = Kâinatın ve bütün varlıkların yaratıcısı,  tek koruyucusu olan yüce ve tek varlık,  Mabut,  Tanrı,  Rab,  Mevla,  Huda. İsmicelal,  İsmiazam,  Lafzayicelal.
Cevap 26 = Allah (cc), Rahman, Hayy
Soru 27 = Tekbir getirirken -Allah en büyüktür- anlamında söylenen söz.
Cevap 27 = Allahu ekber, Elhamdülillah, Subhanallah
Soru 28 = Yapılan iş,  eylem,  fiil. Dünya ve ahirette ceza veya mükâfat konusu olan her türlü iş ve davranış.
Cevap 28 = Amel, Haram, Sevap
Soru 29 = İnsanların dünyadaki iyi ya da kötü tüm düşünce,  söz ve davranışlarının Kirâmen Kâtibîn adlı melekler tarafından yazıldığı belge,  manevi sicil defteri.
Cevap 29 = Amel defteri, Hesap defteri, Kayıt defteri
Soru 30 = İnandık,  kabul ettik,  doğrudur,  böyledir anlamında  onama kelimesi.
Cevap 30 = Amenna, Barekallah, Maşallah
Soru 31 = İnandım,  iman ettim.”anlamında bir söz. İslam dininin iman esaslarını ana hatlarıyla anlatan terim ve dua
Cevap 31 = Amentü, Subhaneke, Rabbena
Soru 32 = Allah’ım! Kabul et,  duamızı kabul eyle,  dileklerimiz yerine gelsin!”anlamında duaların arasında ve sonunda kullanılan bir söz.
Cevap 32 = Âmin, Şükür, Allahuekber
Soru 33 = Hz. Peygamber’in annesi.
Cevap 33 = Âmine, Halime, Fatıma
Soru 34 = Utanma duygusu. Ahlak,  namus,  edep,  hayâ
Cevap 34 = Âr, Âb, Ân
Soru 35 = İsyan eden,  karşı gelen,  baş kaldıran,  günahkâr.
Cevap 35 = Asi, Muti, Gani
Soru 36 = İnsan bedeninde gösterilmesi ve görülmesi haram olan yerler. Namazda veya namaz dışında örtülmesi farz olan yerler.
Cevap 36 = Avret, Azimet, Setriavret
Soru 37 = Surelerin içinde yer alan,  başından ve sonundan özel işaretlerle ayrılan bir veya birkaç cümleden oluşan ilahî söz.
Cevap 37 = Ayet, Cüz, Besmele
Soru 38 = Toplumun ahlak kurallarına aykırı olan utanılacak durum ve davranış.
Cevap 38 = Ayıp, Örf, Recm
Soru 39 = Hz. Peygamber’in eşi. Hz. Ebubekir’in kızıdır. Annesi Ümmü Ruman bt. Amir’dir.
Cevap 39 = Hz. Ayşe, Hz. Fatma, Hz. Esma
Soru 40 = Allah’ı tanımayan veya emirlerine karşı gelenlere dünyada ve ahirette verilecek ilahî ceza.
Cevap 40 = Azap, Araf, Haşr
Soru 41 = Allah’a saygının,  sevginin ve bağlılığın bir ifadesi olarak,  onun isimlerinden sonra söylenen Rabbimizin şanı aziz ve yüce olsun! Anlamında bir söz.
Cevap 41 = Azze ve celle, Aleyhisselam, Radiyallahuanh
Soru 42 = Kur’an-ı Kerim’in ikinci suresidir. Medine’de inmiştir. İki yüz seksen altı ayet olup Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresidir.
Cevap 42 = Bakara, Maide, Nisa
Soru 43 = Allah mübarek etsin. Hayırlı,  uğurlu ve bereketli olsun anlamlarında  Maşallah ile birlikte  söylenen dua sözü.
Cevap 43 = Barekallah, Zikrullah, İnşallah
Soru 44 = Birinin kötülüğü için edilen dua,  lanet.
Cevap 44 = Beddua, Amin, Temenni
Soru 45 = Mekke’nin diğer adı.
Cevap 45 = Bekke, Yesrib, Hicaz
Soru 46 = Büyük zarar ve sıkıntıya yol açan olay veya kimse. Allah’ın kullarını denemesi,  sınaması.
Cevap 46 = Bela, Şifa, Mut’a
Soru 47 = Bolluk,  gürlük,  feyiz,  mutluluk ve güzelliklerin artması.
Cevap 47 = Bereket, Mefsedet, İktisad
Soru 48 = ‘Bismillahirrahmanirrahim’in kısaltılmış şekli.
Cevap 48 = Besmele, Hamdele, Selvele
Soru 49 = Namaz kılmayan kimse.
Cevap 49 = Beynamaz, Mustafa, Tertip sahibi
Soru 50 = Kâbe’nin diğer adı.
Cevap 50 = Beytullah, Habibullah, Cundullah
Soru 51 = Allah adına ant içerim,  Allah adına söz veririm,  -Allah hakkı için- anlamında bir yemin sözü.
Cevap 51 = Billahi, Tallahi, İnşallah
Soru 52 = Besmele.
Cevap 52 = Bismillah, İstiaze, İnşaallah
Soru 53 = Gusül abdestinin diğer adı
Cevap 53 = Boy abdesti, Namaz abdesti, Toprak abdesti
Soru 54 = Bilgisiz,  bilmeyen. Allah’ı ve dinini tanımayan,  İslam’ın buyruklarından habersiz (kimse).
Cevap 54 = Cahil, Ahil, Avam
Soru 55 = Hz. Muhammed’in peygamberliğinden önce,  insanların yaşadıkları ve özünde,  putlara tapma,  kibir ve zayıfları ezme gibi olumsuzlukları barındıran sosyal ve kültürel ortam.
Cevap 55 = Cahiliye, Asrı Saadet, Cehalet
Soru 56 = Müslümanların ibadet amacıyla toplandıkları,  dini eğitimin gerektirdiği her türlü konunun konuşulup çözüm arandığı yer.
Cevap 56 = Cami, Kilise, Katedral
Soru 57 = Ruh. İnsanlar ve hayvanlarda hayatı devam ettiren ve ölümle vücuttan ayrılan unsur,  öz.
Cevap 57 = Can, Arke, Cin
Soru 58 = Allah lafzından sonra getirilen (c.c.)kısaltması
Cevap 58 = Cellecelalüh, aleyhisselam, Sallalahualeyhivesellem
Soru 59 = Namaz kılmak için bir araya gelen ve imama uyan topluluk.
Cevap 59 = Cemaat, Yığın, Millet
Soru 60 = Yüce Allah.
Cevap 60 = Cenabıhak, Mevali, Rıza-ıilahi
Soru 61 = Günahsız,  günahları affedilen ya da günahlarının cezasını cehennemde çekmiş olan müminlerin,  içerisinde sonsuza dek kalacakları yer.
Cevap 61 = Cennet, Cehennem, Araf
Soru 62 = Bir şeyin hem iyi hem de kötü karşılığı. Türkçede sadece suçluya ve kötü davranışlarda bulunanlara uygulanan maddi ve manevi yaptırım.
Cevap 62 = Ceza, Mükafaat, Adalet
Soru 63 = Elindeki maddi ve manevi imkânları kullanmaktan aşırı derecede kaçınan,  her türlü sıkıntıya katlanarak mal biriktiren ve harcanması gereken yerde harcamayan pinti,  hasis.
Cevap 63 = Cimri, Nakıs, Habis
Soru 64 = Karşılık beklemeden veren. Eli açık
Cevap 64 = Cömert, Cevamiül Kelim, Hasis
Soru 65 = Müslümanların cemaat ile topluca namaz kılmak için her hafta bir araya geldikleri gün.
Cevap 65 = Cuma günü, Cumartesi günü, Pazar günü
Soru 66 = Cuma günü öğle namazı vaktinde cemaatle kılınması zorunlu olan namaz.
Cevap 66 = Cuma namazı, Cenaze namazı, Zuhriahir
Soru 67 = Cuma namazından önce okunup namazın yaklaştığını haber veren Hz. Peygamber’e okunan salavatışerifelerden meydana gelen çağrı sözleri.
Cevap 67 = Cuma salası, Cenaze salası, İç ezan
Soru 68 = Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan otuz bölümünden her biri.
Cevap 68 = Cüz, Hizb, Sure
Soru 69 = İnanılması gereken şeylere inanmayan ve günahı affedilmeyen insanların ahiret âleminde cezalandırılacakları yer. Sair,  sakar,  cahim,  hutame,  leza,  haviye.
Cevap 69 = Cehennem, Berzah, MizanSoru  = Kumlarla kaplı geniş arazi
Soru 70 =  Kumluk,  susuz ve ıssız geniş arazi,  sahra
Cevap 70 = Çöl, Şimal, Ova
Soru 71 = Mekke döneminde Hz. Peygamber’in,  Müslümanlara İslam’ı anlattığı,  gelen vahyi tebliğ ettiği,  topluca ibadet veya çeşitli görüşmelerin yapıldığı ve İslami eğitimin verildiği Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın evi.
Cevap 71 = Dârülerkam, Darunnedve, Davudimekan
Soru 72 = Çağrı,  tebliğ
Cevap 72 = Davet, İcabet, Duyun
Soru 73 = Maddi menfaat sağlamak amacıyla başkalarına el açarak para isteyen.
Cevap 73 = Dilenci, İlenççi, Rivayetçi
Soru 74 = Akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kanunlar bütünü.
Cevap 74 = Din, Yevmiddin, Hafi
Soru 75 = Dinin emirlerine hakkıyla uyan ve içtenlikle yerine getiren kişi,  mütedeyyin,  dini bütün.
Cevap 75 = Dindar, Kamil, Mücahid
Soru 76 = İnsanın dünyada yaşamış olduğu hayata göre ahirette iyiliklerinin ve kötülüklerinin tam karşılığının verileceği gün,  ahiret günü,  hesap günü.
Cevap 76 = Din günü, Dünya günü, Hayat günü
Soru 77 = Sıdk,  sadakat
Cevap 77 = Doğruluk, Doğuculuk, Zekilik
Soru 78 = Arkadaş,  sevilen kimse,  sevgili. Veli,  koruyucu.
Cevap 78 = Dost, Maşuk, Meşhur
Soru 79 = İnsanın,  Allah’ın yüceliği ve büyüklüğü karşısında kendi zayıflığını kavrayıp ona yalvarması,  şükretmesi,  onu övmesi ve Allah’la iletişim kurma eylemi.
Cevap 79 = Dua, Riya, Masiva
Soru 80 = Kuran’daki vakıf işaretleri
Cevap 80 = Durak işaretleri, Geçiş işaretleri, Sükutişaretleri
Soru 81 = Sözünün eri,  doğru sözlü
Cevap 81 = Dürüst, Dalkavuk, Münadi
Soru 82 = İnsanın dünyaya gelmesine,  sevgiyle yetiştirilip eğitilmesine ve büyümesine sebep olan ana-baba.
Cevap 82 = Ebeveyn, Âliosman, Ebi
Soru 83 = Peygamberimizi büyüten amcası
Cevap 83 = Ebu Talip, Abbas, Ebu Leheb
Soru 84 = Peygamberimizin annesinin öldüğü köy
Cevap 84 = Ebva, Erva, Yesrib
Soru 85 = Allah ve Resulünün emrettiği bütün istekleri yerine getirip sakındırdıklarından kaçınarak elde edilen güzel huy.
Cevap 85 = Edep, Efkar, Tedip
Soru 86 = Avret yeri
Cevap 86 = Edep yeri, Avdet yeri, Uzuvvat
Soru 87 = Bir,  tek
Cevap 87 = Ehad, Ecdad, Sülasi
Soru 88 = Hz. Peygamber’in ev halkı ve yakın akrabaları.
Cevap 88 = Ehlibeyt, Ehlikeyf, Ehlisalavat
Soru 89 = Peygamber,  resul
Cevap 89 = Elçi, Veli, Sefir)
Soru 90 = Allah’a şükürler olsun. Allah’a hamdolsun anlamında bir dua sözü.
Cevap 90 = Elhamdülillah, Tövbe, Hasbünallah
Soru 91 = Türk kültüründe İslam âlimlerinin belirlediği önemli dinî emir ve yasaklar
Cevap 91 = Elli dört farz, Otuz üç farz, On iki farz
Soru 92 = Hz. Peygamber’e  dürüstlüğü,  iyi ahlakı,  erdemli ve güvenilir kişiliğinden dolayı gençliğinde  Mekke halkınca verilen ünvan
Cevap 92 = Emin, Mübin, Mahmud
Soru 93 = Yüce Allah’ın ve Hz. Muhammed’in müminlerin kesin olarak yapmalarını istediği farzlar.
Cevap 93 = Emir, Nehiy, Varak
Soru 94 = Hicret sırasında Hz. Peygamber’e ve Mekke’den Medine’ye göç eden diğer Müslümanlara kucak açıp onları misafir eden Medineli Müslümanlar.
Cevap 94 = Ensar, Muhacir, Nusayri
Soru 95 = Efendimizin gençliğinde katıldığı cemiyet.Hilfulfudul
Cevap 95 = Erdemliler cemiyeti, Edepliler cemiyeti, Efendiler cemiyeti
Soru 96 = Allah’ın zatını,  sıfatlarını ve fiillerini en güzel şekilde tanımlayan Allah’a ait güzel isimler.
Cevap 96 = Esmayıhüsnâ, Esame, Ad
Soru 97 = Euzubillahimine’ş-şeytani’r-racim,  Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm. cümlelerinin kısaltılmış biçimi.
Cevap 97 = Euzübesmele, Hamdele, Selvele
Soru 98 = Evet. Doğrudur.Teşekkür ederim.,  Allah razı olsun anlamında bir söz. Allah’a ısmarladık. anlamında ayrılırken söylenen bir söz.
Cevap 98 = Eyvallah, Maazallah, Tekabbelallah
Soru 99 = Her gün kılınması farz olan namazların ve Cuma namazının vaktinin geldiğini Müslümanlara duyurmak için okunan ve sözleri Hz. Peygamber’in sünneti ile belirlenen namaza çağrı sözleri.
Cevap 99 = Ezan, Sala, Kamet
Soru 100 = Ezandan sonra okunması sünnet olan dua,  vesile duası.
Cevap 100 = Ezan duası, Namaz duası, Minare duası
Soru 101 = İslam dininde mükelleflerden yapılması kesinlikle istenen ve terk edilmesi günah olan fiiller,  emirler.
Cevap 101 = Farz, Vacip, Sünnet
Soru 102 = Kur'an-ı Kerim ayetlerinin son kelimesi,  iki ayeti birbirinden ayıran kelime.
Cevap 102 = Fasıla, Cüz, Hizb
Soru 103 = Hz. Peygamber’in en küçük kızı,  Hz. Ali’nin eşi.
Cevap 103 = Hz.Fatıma, Hz.Zeynep, Hz.Rukiye
Soru 104 = Kur'an-ı Kerim’in ilk suresidir. Mekke’de inmiştir. Yedi ayettir. Kur'an-ı Kerim bu sure ile başladığı için ismi açan anlamına gelir.
Cevap 104 = Fatiha, Bakara, İhlas
Soru 105 = 'Allah’ı yanlış anlamaya ve anlatmaya neden olacak her türlü söz ve davranışlardan kaçınırım.”anlamında hayret ve şaşkınlık bildiren bir söz.
Cevap 105 = Fesüphanallah, Hasbinallah, Subhanallah
Soru 106 = İnsanın doğuştan sahip olduğu ahlak,  huy,  karakter,  tabiat.
Cevap 106 = Fıtrat, Fikir, Fetret
Soru 107 = Gelirleri bir yıllık zorunlu ihtiyaçlarını barınak,  giyecek,  yiyecek,  eğitim ve sağlık giderlerini karşılayamayan kimseler.
Cevap 107 = Fukara, Yetim, Düşkün
Soru 108 = Günah sevap hususunda duyarsız ve dikkatsiz davranma,  Allah’tan habersiz olma.
Cevap 108 = Gaflet, İffet, Adalet
Soru 109 =  Başkasına ait olan değerli dayanıklı malları,  sahibinin izni olmaksızın elinden alma.
Cevap 109 = Gasp, Darp, Vera
Soru 110 =  İmrenme,  özenme. Kişinin başkasının elindeki nimetin yok olmasını istemeksizin aynısının kendi elinde de olmasını istemesi.
Cevap 110 = Gıpta, Haset, Diğerkâmlık
Soru 111 =  Kendimiz hakkında söylendiğinde hoşlanmayacağımız bir şeyi başka bir Müslümanın arkasından söyleme,  onu küçültücü sözlerle anma.
Cevap 111 = Gıybet, Haset, İftira
Soru 112 = Kalp
Cevap 112 = Gönül, Kelb, Kulub
Soru 113 = Niyet ederek ağız ve burun içleri de dâhil hiçbir kuru yer kalmadan bütün vücudu yıkama,  boy abdesti.
Cevap 113 = Gusül, Abdest, Teyemmüm
Soru 114 = Hz Muhammed’i simgeleyen çiçek
Cevap 114 = Gül, Lale, Papatya
Soru 115 =  Dinin emir ve yasaklarına aykırı olarak yapılan ve bazı durumlarda işleyene dünyada yaptırım,  ahirette ise azabı gerektiren söz,  iş ve davranışlar.
Cevap 115 = Günah, İsmet, Meşhur
Soru 116 = Allah’ın en sevgili kulu  anlamında Hz. Muhammed için kullanılan saygı ve hürmet ifadesi,  Hz. Peygamber’in sıfatlarından biri.
Cevap 116 = Habibullah, Halilullah, Neciyullah
Soru 117 =  Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın küçük oğlu. Yeryüzünde ilk öldürülen insan
Cevap 117 = Habil, Kabil, İklimya
Soru 118 =  Hac görevini yerine getiren Müslüman.
Cevap 118 = Hacı, Hoca, Şeyh
Soru 119 =  Hz. Peygamber’in sözleri,  fiilleri ve takrirleri sahabelerin dine aykırı olmayan söz ve davranışlarını onaması.
Cevap 119 = Hadis, Havadis, İhsan
Soru 120 =  Hz. Peygamber’in sözleri,  fiilleri ve takrirleri sahabelerin dine aykırı olmayan söz ve davranışlarını onaması.
Cevap 120 = Hadisişerif, Mushafışerif, Eşrefimahlukat
Soru 121 = Allah bizi her türlü beladan,  felaketten ve kazalardan koruyup esirgesin anlamında dua cümlesi.
Cevap 121 = Hafazanallah, Maşaallah, İnşaallah
Soru 122 =  Kur’an’ı başından sonuna kadar ezberleyip okuyabilen kimse.
Cevap 122 = Hafız, Hafıs, Mahfuz
Soru 123 =  Gerçek,  doğru,  gerçeğe uygun. Bir iş ve emeğin maddi veya manevi karşılığı. Adalet.
Cevap 123 = Hak, Tazim, Düzen
Soru 124 =  Allah’tan Hz. Peygamber’e geldiği gibi aslını koruyan özüne insan düşüncesinin karışmadığı bozulmamış din,  İslam.
Cevap 124 = Hak din, Muharref din, Batıl din
Soru 125 =  Hz. Peygamber’in sütannesi.
Cevap 125 = Halime, Amine, Şeyma
Soru 126 =  Bütün övgü çeşitlerini içeren sevgi ve saygıyla Allah’a yapılan şükür.
Cevap 126 = Hamd, Salavat, İstiaze
Soru 127 = Hamd yalnızca Allah’a mahsustur anlamına gelen Elhamdülillah dua cümlesinin kısaltılmış biçimi.
Cevap 127 = Hamdele, Salvele, İdame
Soru 128 =  Hz. Peygamber’in,  kahramanlığı ve savaşçı kişiliği ile ünlenen ve Uhut Savaşı’nda şehit olan amcası.
Cevap 128 = Hamza, Abbas, Zübeyr
Soru 129 =  Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği tevhit inancını koruyan Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah’ın varlığına ve birliğine inanan kimse.
Cevap 129 = Hanif, Hafız, Sabii
Soru 130 =  Dinen sorumluluk çağında ulaşmış olan herkese,  Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranış.
Cevap 130 = Haram, Mübah, Müfsid
Soru 131 =  İçinde savaş yapmanın,  adam öldürmenin hatta Kâbe çevresinde avlanmanın bile yasak kabul edildiği dört kutsal ay zilkade,  zilhicce,  muharrem,  recep.
Cevap 131 = Haram aylar, Üç aylar, Mübarek aylar
Soru 132 =  Hz. Peygamber’in torunu,  Hz. Fatıma ile Hz. Ali’nin büyük oğlu
Cevap 132 = Hasan, Hüseyin, Muhsin
Soru 133 = Allah bize yeter! anlamında Allah’tan sabır ve yardım dileme sözü.
Cevap 133 = Hasbünallah, Maşallah, Zikrullah
Soru 134 =  Aklın ve dinin iyi ve güzel kabul ettiği şeyler
Cevap 134 = Hasenat, Haşyet, İnkıta
Soru 135 =  Aklın ve dinin iyi ve güzel kabul ettiği şey.
Cevap 135 = Hasene, Gıpta, Maktu
Soru 136 =  Kıskançlık,  çekememezlik.
Cevap 136 = Haset, Hasene, Muhsin
Soru 137 = Asla,  katiyen,  hiçbir vakit,  Allah göstermesin,  Allah korusun anlamlarında bir ünlem ifadesi.
Cevap 137 = Haşa, Yaşa, Duha
Soru 138 =  Hz. Peygamber’in de bağlı olduğu Kureyş kabilesinin bir kolu.
Cevap 138 = Haşimi, Kinani, Keldani
Soru 139 =  Yanlış,  yanılma,  kusur.
Cevap 139 = Hata, Nisyan, Azap
Soru 140 = Peygamberlerin sonuncusu,  kendisinden sonra kesinlikle peygamber gelmeyecek olan anlamında Hz. Muhammed’in sıfatı.
Cevap 140 = Hatemienbiya, Safiyullah, Ünnuh
Soru 141 =  Hz. Peygamber’in ilk hanımı,  kadınlardan ilk Müslüman.
Cevap 141 = Hatice, Aişe, Hafsa
Soru 142 =  Kur'an-ı Kerim’i baştan sona tek başına veya cemaatin huzurunda yüzüne veya ezberden okuma.
Cevap 142 = Hatim, Hafiz, Arz
Soru 143 =  İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’in hanımı,  ilk kadın,  insanlığın anası.
Cevap 143 = Havva, Fatma, Hatice
Soru 144 = Kevser havuzu
Cevap 144 = Havzıkevser, Büşra havuzu, Havzıbeşer
Soru 145 =  Kişinin,  Allah’a olan içten sevgi ve saygısından dolayı kötü,  çirkin,  ahlak dışı ve günah olan davranışlardan rahatsız olup onlardan kaçınması.
Cevap 145 = Hayâ, İman, Havf
Soru 146 =  Dinin ve aklın yapılmasını iyi ve güzel gördüğü,  kişinin sadece Allah’ın rızasını gözeterek yaptığı iş,  amel.
Cevap 146 = Hayır, Hebais, Hasis
Soru 147 =  Saygı ve yüceltme ifadesi olarak değerli ve yüce kabul edilen kişilerin isimlerinin başına getirilen unvan.
Cevap 147 = Hazreti, Sör, Mr.
Soru 148 =  Dinî bakımdan kullanılmasına,  yapılmasına,  söylenmesine,  yenilip içilmesine izin verilen şey.
Cevap 148 = Helal, Mekruh, Haram
Soru 149 =  Kişinin,  dinini dikkate almaksızın arzuladığı şeylere yönelmesi.
Cevap 149 = Heva, İttiba, Haya
Soru 150 =  Kur’an-ı Kerim’in belirli bir bölümünü ya da tamamını ezberleme ve ezberde tutma.
Cevap 150 = Hıfz, Muhafaza, Sema
Soru 151 =  Bir amaca ulaşma konusunda kişinin bütün benliğini saran tutku,  aç gözlülük,  tamahkâr olma.
Cevap 151 = Hırs, Haset, Gıpta
Soru 152 =  Başkasına ait bir malı mülk edinmek amacıyla korunmuş olduğu yerden gizlice alma,  çalma,  sirkat.
Cevap 152 = Hırsızlık, İzhar, İklab
Soru 153 =  Hz. Peygamber’in ve sahabelerinin Mekke’den Medine’ye 622 tarihinde yapmış oldukları göç.
Cevap 153 = Hicret, Göç, Gurbet
Soru 154 =  Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicretini tarih başlangıcı olarak kabul eden ve ayın yörüngesi üzerinde dönüşüne göre düzenlenen kamerî takvim,  ay takvimi.
Cevap 154 = Hicri takvim, Miladi takvim, Rumi takvim
Soru 155 =  Allah’ın,  insanlara kendi yolunda gidebilecek akıl,  düşünme,  öğrenme,  hatırlama gibi yetenekler vermesi ve insanların da bunları kullanarak doğru yolu bulması.
Cevap 155 = Hidayet, İttiba, Rivayet
Soru 156 =  Bilgelik,  Allah’ı gereği gibi bilme bilgisi.
Cevap 156 = Hikmet, Hikem, Haysiyet
Soru 157 =  İslamiyet’in sembolü.
Cevap 157 = Hilal, Haç, Yıldız
Soru 158 = Efendimizin gençliğinde katıldığı erdemliler cemiyeti
Cevap 158 = Hilfulfudul, Eradim, Mücrimler
Soru 159 =  Akıllı ve kültürlü olmakla kazanılan kişisel davranışlarda hoşgörülü,  bağışlayıcı ve medeni olma.
Cevap 159 = Hilim, Garez, Afife
Soru 160 =  Hz. Muhammed’e ilk vahyin geldiği mağaranın bulunduğu dağ. Cebelinur (Nur dağı) adıyla da bilinir.
Cevap 160 = Hira, Serv, Cebeli Rahme
Soru 161 =  Kur’an-ı Kerim’in beş sayfalık her bir bölümü.
Cevap 161 = Hizip, Cüz, Hatim
Soru 162 =  İmam,  müezzin,  vaiz,  müftü gibi din görevlilerinin ortak adı.
Cevap 162 = Hoca, Molla, Hacı
Soru 163 =  Arapçada,  Allah’ın zatına işaret eden  (hüve) kelimesi.
Cevap 163 = Hu, Hay, Hum
Soru 164 =  Batıl dinlerden ve halk arasında uydurulan masallardan kalma aslı esası olmayan inanışlar.
Cevap 164 = Hurafe, Hille, Büyü
Soru 165 =  Allah’a duyulan saygının bir gereği olarak başta namaz olmak üzere ibadetlerin yerine getirilmesi sırasında kulun sükûnet ve vakar içinde bulunması.
Cevap 165 = Huşu, Vudu, Rücu
Soru 166 =  Gönül rahatlığı,  sükûnet.
Cevap 166 = Huzur, Huşu, Hassasiyet
Soru 167 =  İslamiyet’ten önce müşriklerin Kâbe’de bulundurduğu kırmızı akikten yapılmış insan şeklindeki put.
Cevap 167 = Hübel, Lat, Menat
Soru 168 =  Karar verme,  idare etme.
Cevap 168 = Hüküm, Hakim, Hükkam
Soru 169 =  İnsanın ömrünün boşa gitmesi ve kişinin bütün manevi değerlerini kaybetmesi.
Cevap 169 = Hüsran, Bühtan, Rumman
Soru 170 =  Allah’ın insanlara emrettiği ve insanların da Allah’a karşı yapmakla yükümlü oldukları tüm davranışlar. Kulluk etme,  tapınma.
Cevap 170 = İbadet, İcazet, İlahiyat
Soru 171 = Allah’ın rahmetinden ümit kesen,  hayırdan yoksun,  hayırsız” anlamında şeytanların en büyüğü,  Azazil.
Cevap 171 = İblis, Ceberrut, İlbis
Soru 172 =  Hz. Peygamber’in küçük yaşta vefat eden,  Hz. Mariye adlı hanımından doğma oğlu.
Cevap 172 = İbrahim, Abdullah, Kasım
Soru 173 =  Yanlış davranışların yol açtığı kötü sonuçlardan ders alma.
Cevap 173 = İbret, Mücerret, Müebbet
Soru 174 =  Kişinin ağır borç yükü altında kalıp sermayesini kaybetmesi ve borçlarını da ödeyemez duruma düşmesiyle çok az miktarda paraya muhtaç hâle gelmesi.
Cevap 174 = İflas, Müflis, Müzmin
Soru 175 =  Bir kimseye asılsız olarak haksız bir şekilde suç,  günah yahut kusur sayılan bir söz,  nitelik veya davranış isnat ederek onun onur ve kişiliğiyle oynama.
Cevap 175 = İftira, Hüsnüzan, İtlaf
Soru 176 =  Sözünde durmama,  anlaşmayı bozma,  haksızlık yapma,  vefasızlık.
Cevap 176 = İhanet, İstifade, İcare
Soru 177 =  İnsanın bütün davranışlarında,  sözlerinde,  inançlarında ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmesi.
Cevap 177 = İhlâs, İhsan, İrfan
Soru 178 =  Kur'an-ı Kerim’in yüz on ikinci suresidir. Mekke’de inmiştir. Dört ayettir. İnançta samimiyeti,  iman esaslarının özüne kesin bağlılığı konu edinir.
Cevap 178 = İhlas, Kevser, Nas
Soru 179 =  İyilik etme,  iyi ve güzel davranma,  güzel yapma,  bağışlama,  bağışta bulunma,  ikram etme.
Cevap 179 = İhsan, İtikaf, İstihsan
Soru 180 =  İnsanın,  kendisinin Allah’ın huzurunda olduğunu hissetmeye çalışarak onu görüyormuşçasına ibadetlerini yerine getirmesi.
Cevap 180 = İhsan, İhlas, İbraz
Soru 181 =  Tutumlu olma.
Cevap 181 = İktisat, İsraf, Müsrif
Soru 182 =  Allah’a ait,  Allah’la ilgili. Dini musiki eseri
Cevap 182 = İlahî, Gazel, Naat
Soru 183 =  İnsanın duyu organlarıyla elde ettiği veya Allah’ın vahiy yoluyla doğrudan doğruya gönderdiği ve kesinliği konusunda şüphe olmayan bilgi.
Cevap 183 = İlim, Hilm, Bilim
Soru 184 =  İnanç,  ibadet,  ahlak,  sosyal ve ekonomik hayatla ilgili dinî bilgiler kitabı.
Cevap 184 = İlmihâl, Siyer, Tefsir
Soru 185 =  Camilerde cemaate namaz kıldıran ve başta Kur'an-ı Kerim bilgisi olmak üzere diğer İslami ilimlere sahip kişi.
Cevap 185 = İmam, Müezzin, Gassal
Soru 186 =  Son peygamber Hz. Muhammed’e ve onun tarafından insanlığa bildirilen şeylere hiçbirini dışta bırakmaksızın inanma,  onun doğruluğu konusunda herhangi bir kuşku duymama.
Cevap 186 = İman, İhsan, İhlas
Soru 187 =  Âdemoğlu,  beşer.
Cevap 187 = İnsan, Nass, Üns
Soru 188 =  Olgun,  ideal,  örnek insan.
Cevap 188 = İnsanıkâmil, İnsanıakil, İnsanıahil
Soru 189 = Allah izin verirse,  Allah isterse,  Allah nasip ederse,  Allah dilerse,  kısmet olursa” anlamlarında bir dua ifadesi.
Cevap 189 = İnşallah, Maşallah, Maazallah
Soru 190 =  Allah tarafından peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’e vahiy yolu ile bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son ve hak din,  Müslümanlık.
Cevap 190 = İslam, Hristiyanlık, Yahudilik
Soru 191 =  Saçıp savurma,  harcamalarda orta yoldan sapma,  ölçüyü aşma ve aşırılık yapmak suretiyle sahip olduğu nimetleri gereksiz yere tüketme.
Cevap 191 = İsraf, Sarf, Müsrif
Soru 192 =  Kur’an-ı Kerim okumaya,  ibadetlere ve hayırlı bir işe başlarken lanetlenmiş şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak amacıyla okunan dua.
Cevap 192 = Euzubesmele, Bereket duası, Hamdele
Soru 193 =  Hz. Âdem’le Hz. Havva’nın büyük oğlu.
Cevap 193 = Kabil, Habil, İklimya
Soru 194 = Sülale,  geniş aile
Cevap 194 = Kabile, Kafile, Millet
Soru 195 =  Allah’ın varlığını ve birliğini inkâr eden.
Cevap 195 = Kâfir, Müşrik, Müflis
Soru 196 =  Kişinin kendi elindekilerle yetinip başkasının mal,  mülk ve kazancında gözü olmaması.
Cevap 196 = Kanaat etme, Haset etme, Maişet
Soru 197 =  Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’den doğma ilk çocuğu.
Cevap 197 = Kasım, Abdullah, Rukiye
Soru 198 =  İslam dinine girişin şartı olan ve Ben tanıklık ederim ki,  Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur ve yine tanıklık ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir Anlamındaki söz
Cevap 198 = Kelimeişehadet,  Kelimeitevhid, İstihaze
Soru 199 =  İman esaslarının özünü ifade eden Allah’tan başka ilah yoktur,  Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir anlamına gelen Lailahe illallah Muhammedün Resulullah cümlesi.
Cevap 199 = Kelimeitevhid,  Kelimeişehadet, Besmele
Soru 200 =  Hz. Peygamber’e cennette verilecek olan ırmak veya havuz
Cevap 200 = Kevser, Adn, Ab
Soru 201 =  Kur’an-ı Kerim’in yüz sekizinci suresidir. Mekke’de indirilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi olup üç ayettir
Cevap 201 = Kevser, Asr, İhlas
Soru 202 =  Büyüklenme,  büyüklük taslama,  kendini üstün görme,  böbürlenme.
Cevap 202 = Kibir, Haset, Kasavet
Soru 203 =  Dinî hükümlerin kendisinden çıkartıldığı İslam dininin temel iki kaynağından birincisi,  Kur’an-ı Kerim.
Cevap 203 = Kitap, Sünnet, İcma
Soru 204 =  Fatiha suresi ile başlayıp Nâs Suresi ile biten,  Hz. Muhammed’e indirilen ve kendine has özellikleri olan Allah kelamı.
Cevap 204 = Kuran-ı Kerim, İncil, Tevrat
Soru 205 =  Hz. Peygamber’in bağlı olduğu kabilenin adı.
Cevap 205 = Kureyş, Havazin, BeniNadr
Soru 206 = Her yıl peygamberimizin doğdu haftaya verilen ad
Cevap 206 = Kutlu doğum, Şebiarus, Camiler haftası
Soru 207 =  Allah’ın,  varlığını veya birliğini inkâr etme,  dinin kutsal saydığı gerçeklere inanmama ya da İslam’ın hak din olduğunu kabul etmeme.
Cevap 207 = Küfür, Şirk, İman
Soru 208 = La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim biçimindeki övgü sözünün kısaltılmış biçimi.
Cevap 208 = La havle, Hamdele, İstiaze
Soru 209 = Allah’tan başka hiçbir tanrı yoktur anlamına gelen ve İslam inancının temeli olan kelimeitevhit.
Cevap 209 = Lailaheillallah, Besmele, İstiaze
Soru 210 =  Kişinin özel isminden ayrı olarak takılan övgüye veya yergiye işaret eden bir isim ya da sıfat.
Cevap 210 = Lakap, Teşhis, Tenbit
Soru 211 = Allah esirgesin,  Allah korusun,  Allah saklasın anlamında bir dua sözü.
Cevap 211 = Maazallah, Maşallah, İnşaallah
Soru 212 =  İbadet edilen yer,  tapınak,  ibadethane.
Cevap 212 = Mabet, Malikane, Misafirhane
Soru 213 =  Kendisine ibadet edilen,  tapınılan varlık,  ilah,  rab.
Cevap 213 = Mabut, Maksut, Merdud
Soru 214 = Dış temizlik
Cevap 214 = Maddi temizlik, Manevi temizlik, Hükmi temizlik
Soru 215 = Hz Muhammed’in isimlerinden biri
Cevap 215 = Mahmud, Ali, el-Emin
Soru 216 =  Birden çok minaresi bulunan camilerde özellikle ramazan aylarında minareler arasına yazılan dinî içerikli ışıklı yazı.
Cevap 216 = Mahya, Mafya, Tabela
Soru 217 = İç temizlik,  kalp temizliği
Cevap 217 = Manevi temizlik, Maddi temizlik, Hükmi temizlik
Soru 218 =  Hz. Muhammed’in İbrahim adlı oğlunun annesi
Cevap 218 = Hz. Mariye, Hatice, Ayşe
Soru 219 = ‘Allah’ın istediği olur!’,  ‘Allah nazardan saklasın!’,  ‘Allah korusun!’ gibi anlamlara gelen hayret,  dilek,  beğenme ve dua cümlesi.
Cevap 219 = Maşallah, İnşaallah, Vallahi
Soru 220 =  Hz. Peygamber’e Medine’ye hicretinden sonra inen sureler.
Cevap 220 = Medeni, Mekki, Hicazi
Soru 221 =  Hz. Peygamber’in hicret edip ilk İslam devletini kurduğu,  Arabistan’ın Hicaz bölgesinde bir şehir.
Cevap 221 = Medine, Mekke, Kufe
Soru 222 =  İslam tarihinde dinî ilimler ile sosyal ve fen bilimlerinin öğretildiği yüksek öğretim seviyesindeki eğitim-öğretim kurumu,  fakülte.
Cevap 222 = Medrese, Darulkurra, Darulhadis
Soru 223 =  Yeryüzünde yapılan ilk mescit olan Kâbe’nin bulunduğu,  Hz. Peygamber’in doğup büyüdüğü Arabistan’ın en önemli iki şehrinden biri.
Cevap 223 = Mekke, Nahle, Kenan
Soru 224 =  Hz. Peygamber’e hicretten önce Mekke döneminde inen sureler.
Cevap 224 = Mekki, Medeni, Hicazi
Soru 225 =  Allah’ın emirlerine tam olarak itaat eden,  nurdan yaratılmış varlık,  elçi.
Cevap 225 = Melek, Cin, Şeytan
Soru 226 =  Arapların Müslüman olmadan önce Cahiliye döneminde taptıkları büyük putlardan biri.
Cevap 226 = Menat, Yagus, Vişnu
Soru 227 =  Allah,  sana bolluk ve rahatlık,  huzur ve afiyet versin.’ anlamında bir dua ve selamlama
Cevap 227 = Merhaba, Tünaydın, Hello
Soru 228 =  Şefkat gösterme,  acıma,  yumuşak huylu olma.
Cevap 228 = Merhamet, Mefsedet, Menfaat
Soru 229 = Allah’ın rahmetine kavuşmuş anlamında ölmüş bir Müslümanı anarken kullanılan iyi dilek sözü.
Cevap 229 = Merhum, Mefdun, Merdud
Soru 230 = Hicri 12 Rebiülevvelde efendimizin doğumu münasebetiyle kutlanan kandil
Cevap 230 = Mevlid kandili, Miraç kandili, Regaib kandili
Soru 231 =  Süleyman Çelebi’nin Hz. Peygamber’in doğumu ve hayatı ile ilgili manzum eser.
Cevap 231 = Mevlit, Mesnevi, Naat
Soru 232 =  Mevlidi bestesine uygun musiki ile okuyan kimse.
Cevap 232 = Mevlithan, Gazelhan, Mesnevihan
Soru 233 =  Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil,  tarih,  duygu,  ülkü,  gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu,  ulus.
Cevap 233 = Millet, Vatan, Ülkü
Soru 234 =  Camilerde müezzinin ezan okuduğu,  bir veya birden çok şerefesi bulunan yüksek ve ince kule biçimindeki yapı.
Cevap 234 = Minare, Şerefe, Mahya
Soru 235 =  Cami ve mescitlerde imamın üzerinde hutbe okuduğu,  basamaklarla çıkılan ve mihrabın sağında bulunan yüksekçe yer.
Cevap 235 = Minber, Mihrab, Kürsü
Soru 236 =  Diş temizliğinde kullanılan arak ağacının küçük ince dalı.
Cevap 236 = Misvak, Fırça, Minhac
Soru 237 =  Mekke’den Medine’ye göç eden Hz. Muhammed ve arkadaşları.
Cevap 237 = Muhacir, Ensar, Sahabe
Soru 238 =  Allah’ın bütün insanlığa rahmet olarak gönderdiği en son peygamber.
Cevap 238 = Hz. Muhammed (sav), Hz. İsa, Hz. Musa
Soru 239 =  Hafızların cami ve mescitlerde cemaate dönerek Kur’an-ı Kerim okurken cemaatin de mushafları açarak takip etmeleri şeklinde gerçekleşen bir okuma biçimi.
Cevap 239 = Mukabele, Mubadele, Mükaşefe
Soru 240 =  Yüce Allah’la ilgili ve manevi büyüklüğü olan din,  iman,  namus,  Kâbe,  peygamber,  melek,  kitap,  cami,  mescit,  vatan,  millet,  bayrak vb. dinî ve millî değerler.
Cevap 240 = Mukaddesat, Milli hak, Tedrisat
Soru 241 =  Birbirleriyle buluşan kişilerin kardeşlik,  dostluk,  esenlik ve saygı göstergesi olarak el sıkışmaları,  tokalaşmaları.
Cevap 241 = Musafaha, Mudarebe, Muhasebe
Soru 242 =  Fatiha Suresi’nden Nas Suresi’ne kadar tüm Kur’an surelerinin iki kapak arasına girmiş biçimi.
Cevap 242 = Mushaf, Cüz, Hatim
Soru 243 = Peygamberimizin bir ismi
Cevap 243 = Mustafa, Musa, İbrahim
Soru 244 =  Bereketli,  hayırlı,  uğurlu,  kutlu,  feyizli.
Cevap 244 = Mübarek, Mukaddes, Muaccel
Soru 245 =  Kur'an-ı Kerim’i insanların anlayabileceği şekilde yorumlayan,  Allah’ın ayetlerindeki esas amacı ortaya çıkarmaya çalışan ve tefsir ilminde otorite olan din bilgini.
Cevap 245 = Müfessir, Muhaddis, Muallim
Soru 246 =  Akli dengesi yerinde,  ergenlik çağına ulaşmış,  dinin emir ve yasakları karşısında sorumlu bulunan erkek ve kadın.
Cevap 246 = Mükellef, Müennes, Müzekker
Soru 247 =  Doğru ile yanlışı,  hak ile batılı ayırt edip lehine ve aleyhine olan hak ve sorumluluklara sahip yedi ile on iki yaş arasındaki çocuk.
Cevap 247 = Mümeyyiz, Etfal, Nakıs
Soru 248 =  Kalbiyle inanmadığı hâlde diliyle Müslüman olduğunu açıklayan fakat gerçekte inkârcılardan olduğunu gizleyen fesatçı,  nifak çıkaran,  iki yüzlü kimse.
Cevap 248 = Münafık, Mü’min, Mücrim
Soru 249 =  Hoşgörü,  bağışlama,  kolaylık gösterme.
Cevap 249 = Müsamaha, Müsamere, Mükaşefe
Soru 250 =  İslam dinine girerek bütün benliği ile Allah’a teslim olan,  onun koyduğu ilkelerle barış ve esenliğe kavuştuktan sonra kendisine güven duyan ve başkalarına da güven veren kimse.
Cevap 250 = Müslüman, Münafık, Müşrik
Soru 251 =  Saçıp savuran,  savurgan,  harcamada ölçüyü kaçıran,  tutumsuz kimse.
Cevap 251 = Müsrif, Müflis, Mecnun
Soru 252 =  Allah’a ortak,  eş koşan kimse. Putperest
Cevap 252 = Müşrik, Kafir, Münafık
Soru 253 =  Hz. Muhammed’in niteliklerini övmek amacıyla yazılan şiir,  kaside.
Cevap 253 = Naat, Münacaat, Gazel
Soru 254 =  Farz ve vacip dışında sevap kazanmak amacıyla yapılan ve Hz. Peygamber’in de yapmış olduğu ibadetler ve davranışlar.
Cevap 254 = Nafile, Amel, Hasene
Soru 255 =  Kendisine yapılan iyiliğin değerini bilemeyen,  iyiliğe kötülükle karşılık veren.
Cevap 255 = Nankör, İnkar, Müşrik
Soru 256 =  Öğüt,  akıl verme,  yol gösterme,  doğruya yönlendirme,  güzel tavsiyede bulunma.
Cevap 256 = Nasihat, Burhan, Cedel
Soru 257 =  Dince pis sayılan,  elle tutulabilen,  gözle görülebilen,  ağırlığı ve hacmi olan kan,  sidik,  dışkı,  leş gibi şeyler.
Cevap 257 = Necaset, Hades, Nifas
Soru 258 =  Dince pis sayılan elle tutulabilen gözle görülebilen ağırlığı ve hacmi olan kan,  sidik,  dışkı ve leş gibi şeylerden bedeni,  elbiseleri ve namaz kılınacak yeri arıtma temizleme.
Cevap 258 = Necasetten taharet, Hadesten taharet, Setri-l avret
Soru 259 =  Allah tarafından insanlara iman başta olmak üzere her çeşit iyiliğin verilmesi ve her çeşit zararın uzaklaştırılması.
Cevap 259 = Nimet, Külfet, İhlas
Soru 260 = Hira Mağarası’nın üzerinde bulunduğu Mekke yakınlarındaki dağ
Cevap 260 = Nur Dağı, Serv Dağı, Akabe tepesi
Soru 261 =  Peygamberlik,  nebilik,  elçilik,  risalet.
Cevap 261 = Nübüvvet, Riyazet, Mücahede
Soru 262 = Kur’an’ın ilk emri
Cevap 262 = Oku, Yaşa, Yaz
Soru 263 =  Her Müslümanın yerine getirmesi gereken,  Kur'an-ı Kerim ve sünnetten çıkartılan iman,  İslam,  abdest,  gusül,  teyemmüm ve namazla ilgili farzlar,  emirler.
Cevap 263 = Otuz iki farz, Ellidörtfarz, Edilleişeriyye
Soru 264 = Muhammed kelimesinin sözlük anlamı
Cevap 264 = Övülmüş, Bilinen, Meşhur
Soru 265 =  İbadetlerin tam olarak ve vaktinde yapılmasına engel olan durum.
Cevap 265 = Özür, Cedel, Cürüm
Soru 266 =  Allah’ın tüm emir ve yasaklarını bildirmek,  insanlara güzeli,  doğruyu ve yanlış olan şeyleri açıklamak üzere görevlendirdiği ve vahiyle desteklediği seçilmiş insan. Resul,  elçi,  nebi,  yalvaç.
Cevap 266 = Peygamber, Mazlum, Şeyh
Soru 267 =  Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne,  heykel,   tapıncak,  sanem,  fetiş.
Cevap 267 = Put, Tabu, Fin
Soru 268 =  Puta tapan,  şirk ve küfür içinde bocalayan kimse.
Cevap 268 = Putperest, Salih, Ateist
Soru 269 = Allah ondan razı olsun anlamına gelen dua sözü.
Cevap 269 = Radyallahuanh, Aleyhisselam, Hazreti
Soru 270 = Allah o hanımdan razı olsun anlamına gelen dua sözü.
Cevap 270 = Radyallahuanha, Radyallahuanh, Hazreti
Soru 271 = Yaratmış olduğu bütün varlıklara karşılıksız rızık veren,  yarattıklarını koruyan,  esirgeyen,  bağışlayan ve merhamet eden anlamında Allah’ın esmayıhüsnasından biri.
Cevap 271 = Rahim, Kâdîm, Rahim
Soru 272 =  Üzerinde Kur’an-ı Kerim,  kitap okumak veya yazı yazmak için yapılmış,  genellikle camilerde bulunan küçük dar masa.
Cevap 272 = Rahle, Nahle, Sehpa
Soru 273 = Dünyada,  bütün canlılara şefkat gösteren,  mümin kâfir ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden,  rahmeti sonsuz olan anlamında Allah’ın esmayıhüsnasından biri.
Cevap 273 = Rahman, Rahim, Hamid
Soru 274 =  Hz. Peygamber’in Medine’deki mescidinde,  kabri ile minberi arasındaki tertemiz gül bahçesi anlamına gelen bölüm.
Cevap 274 = Ravzayimutahhara, Cennetülbaki, Cennetülmualla
Soru 275 =  Hz. Muhammed’in Miraç Gecesi’nde binmiş olduğu binitlerden biri.
Cevap 275 = Refref, Düldül, Kusva
Soru 276 =  Hz. Osman döneminde,  Kur’an-ı Kerim’in yeniden yazılıp çoğaltılmasında ve Kur’an-ı Kerim’in okunmasında uyulması zorunlu olan imla,  yazı şekli.
Cevap 276 = Resmihat, Kufihat, Hüsnühat
Soru 277 =  Hz. Osman döneminde,  Kur’an-ı Kerim’in yeniden yazılıp çoğaltılmasında ve Kur’an-ı Kerim’in okunmasında uyulması zorunlu olan imla,  yazı şekli.
Cevap 277 = Resmiosmani, Hüsnühat, Resmihat
Soru 278 =  Allah tarafından seçilip kendisine vahiy gönderilen peygamber.
Cevap 278 = Resul, Nebi, Alim
Soru 279 =  Allah’ın tüm canlılara kendi katından verdiği yenilen,  içilen,  giyilen ve maddi manevi yararlanılan mallar,  çocuklar,  eşler,  ilim ve iman gibi şeylerin hepsi.
Cevap 279 = Rızık, Nimet, Külfet
Soru 280 =  Gösteriş,  iki yüzlülük,  sahtekârlık,  özü sözü bir olmama.
Cevap 280 = Riya, Sika, İla’m
Soru 281 =  Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’den doğan ikinci kızı.
Cevap 281 = Rukiye, Zeynep, Fatıma
Soru 282 =  Çocukluk devresini geçirip ergin hâle gelme,  kişinin dinine ve dünyasına zarar verip vermeyecek şeyleri bilmesi.
Cevap 282 = Rüşt, Kaza, Beyan
Soru 283 =  Yetkili şahıs ve makamlara hakkı olmayan bir şeyi verme,  özel çıkar sağlama.
Cevap 283 = Rüşvet, Zimmet, Beraat
Soru 284 =  Hoşa gitmeyen olaylar,  nefse ağır gelen şeyler ve insanı zorlayan durumlar karşısında sükûnet ve dayanma kuvveti,  Allah’a sığınıp güvenerek bela ve felaketlere direnç gösterme.
Cevap 284 = Sabır, İman, Sevap
Soru 285 =  Allah’ın rızasını kazanmak için fakirlere ve her türlü ihtiyaç sahibine mülkiyeti onlara ait olmak üzere verilen mal,  para.
Cevap 285 = Sadaka, Zekat, Mehir
Soru 286 =  Dostluk,  bağlılık,  güven duyma,  vefalı olma,  sözünde durma,  doğruyu söyleme.
Cevap 286 = Sadakat, Liyakat, İfrazat
Soru 287 =  Cemaatle namaz kılan müminlerin imamın arkasında kıbleye paralel olarak yaptıkları düzgün sıralardan her biri.
Cevap 287 = Saf, Sıra, Cemaat
Soru 288 =  Hz. Peygamber zamanında yaşamış,  Müslüman olarak Peygamberi çok kısa bir süre olsa da görmüş,  onun sohbetinde bulunmuş ve yine Müslüman olarak ölmüş kimse.
Cevap 288 = Sahabe, Halife, Tabiun
Soru 289 = ‘Allah’ın rahmeti ve bereketi,  Hz. Muhammed’in,  ailesinin ve ona iman edenlerin üzerine olsun.’ anlamında ‘Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammed’ biçimindeki dua cümlesi.
Cevap 289 = Salâvat, Veladet, Hikmet
Soru 290 =  İyi,  hayırlı,  faydalı,  güzel.
Cevap 290 = Salih, Nadim, Nakıs
Soru 291 = Hiçbir şeye muhtaç olmayan,  her şeyin varlığı ve varlığının devamı kendisine bağlı bulunan,  tüm var olanların başvurup yardım dileyeceği tek varlık.” anlamında Allah’ın esmayıhüsnasından biri.
Cevap 291 = Samed, Cebbar, Habir
Soru 292 = Sallallahu aleyhi vesellem cümlesinin kısaltması
Cevap 292 = Sav, As, Cc
Soru 293 = Hürmet gösterme,  büyüklüğüne yakışır davranma
Cevap 293 = Saygı, Tazim, Sevgi
Soru 294 =  Üzerinde namaz kılınan halı,  yaygı,  tahta,  kumaş,  hasır ve tabaklanmış hayvan postu.
Cevap 294 = Seccade, Halı, Softa
Soru 295 =  Müslümanların birbirlerine iyi niyet ve saygı,  sevgi dileklerini bildirmek üzere söyledikleri Allah sana sağlık,  afiyet,  esenlik,  barış,  güven,  huzur,  sevgi versin anlamında dua cümlesi.
Cevap 295 = Selam, Hello, Merhaba
Soru 296 =  Allah tarafından gönderilen,  vahye dayanan,  Allah’tan geldiği şekliyle korunan ve insanlara,  yalnızca Allah’a imanı ve ibadet etmeyi emreden din.
Cevap 296 = Semavi din, Arızı din, Gayri vahy dini
Soru 297 = İlahi kitap
Cevap 297 = Semavi kitap, Selami kitap, Yazılı kitap
Soru 298 =  Kişinin iman,  ibadet,  ahlak ve tüm güzel davranışlarının karşılığı olarak Allah tarafından kendisine verilen ödül mükâfat.
Cevap 298 = Sevap, Mübah, Ceza
Soru 299 =  Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Hz. Ebubekir ile beraber Mekkeli müşriklerden gizlenmek için üç gün kaldığı mağara.
Cevap 299 = Sevr Mağarası, Hira Mağarası, Ashabı Kehf Mağarası
Soru 300 =  Allah’ın gösterdiği dosdoğru yol,  İslam dini.
Cevap 300 = Sıratımüstakim, Sırat, Vuslat
Soru 301 =  Hz. Muhammed’in hayatını,  onun yaşayış biçimini,  niteliklerini,  ahlakını,  savaşlarını anlatan ve İslam tarihi içinde yer alan özel bir ilim dalı.
Cevap 301 = Siyer, Tarih, Mesrur
Soru 302 = Allah her türlü eksiklik,  kusur ve ayıptan uzaktır anlamında bir dua cümlesi.
Cevap 302 = Sübhanallah, Barekallah, Maşallah
Soru 303 = Namazda ilk okunan dua
Cevap 303 = Sübhaneke, Tahiyyat, Fatiha
Soru 304 = Hz. Peygamber’in Kur’an-ı Kerim’den anlamış olduğu şeyleri hayatında yaşama biçimi,  Hz. Muhammed’in hayat tarzı.
Cevap 304 = Sünnet, Farz, Vacip
Soru 305 =  Allah’ın katında değerli bir müminin peygamberlerin,  sıddıkların,  âlimlerin ve şehitlerin başka bir Müslüman için azabın kaldırılması için Allah’tan dilekte bulunmaları.
Cevap 305 = Şefaat, İfakat, Risalet
Soru 306 = Peygamberimizin süt  kardeşi
Cevap 306 = Şeyma, Asiye, Hümeyra
Soru 307 = Allah’ın,  Âdem’e itaat et.” emrine karşı gelip isyan ettiği için ilahî rahmetten kovulan cinlerin inkârcı olanlarından gizli varlık.
Cevap 307 = Şeytan, Ecinni, Çalap
Soru 308 =  Allah’a inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etme.
Cevap 308 = Şirk, Teşvik, Kafir
Soru 309 =  Görülen iyiliğe karşı söz ve davranış ile hoşnutluk gösterme ve yapılan iyiliğin kıymetini bilme.
Cevap 309 = Şükür, Zikir, Fikir
Soru 310 = Temizlenme,  arınma
Cevap 310 = Taharet, Mefsedet, İfsat
Soru 311 =  Müslüman erkeklerin namaz kılarken başlarına giymiş oldukları yarım küre biçiminde ince hafif başlık.
Cevap 311 = Takke, Kipa, Bere
Soru 312 =  Bir başkasının yaptıklarının ve söylediklerinin doğruluğunu,  yanlışlığını araştırmadan kabul etme ona benzemeye çalışma.
Cevap 312 = Taklit, Takdis, Tahmis
Soru 313 =  Haramları,  dinen şüpheli olan durumları ve dinin kötü gördüğü şeyleri terk etme.
Cevap 313 = Takva, İtaat, Selahat
Soru 314 = Bir yakını ölen kimseye Baş sağlığı” dileğinde bulunma.
Cevap 314 = Taziye, Marziye, Geçmişolsun
Soru 315 = Allah’ın kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesi anlamında peygamberlerin sıfatlarından biri.
Cevap 315 = Tebliğ, Sıdk, Fetanet
Soru 316 =  Kur'an-ı Kerim’i,  harflerin çıkış yerlerine ve sıfatlarına uygun olarak hatasız bir biçimde okumayı öğreten ilim.
Cevap 316 = Tecvit, Cerh, Tadil
Soru 317 =  Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklamaya,  hükümlerini ve bu hükümlerin dayandığı gerekçeleri açığa çıkarmaya ve yorumlamaya yarayan ilim dalı.
Cevap 317 = Tefsir, Kıraat, Hadis
Soru 318 =  Namazı birlikte kılan Müslümanların birbirlerine söyledikleri Allah kabul etsin! anlamında bir dua sözü.
Cevap 318 = Tekabbelallah, Allahuekber, Maşallah
Soru 319 =  Allah’ın büyüklüğünü,  yüceliğini anmak için söylenen ve Allah en büyüktür anlamına gelen ‘Allahu Ekber’ sözü.
Cevap 319 = Tekbir, Telbiye, Tevbe
Soru 320 =  Edeplendirme,  eğitme,  eğitim verme,  yetiştirme,  yetenekleri geliştirme,  davranışları kontrol etme.
Cevap 320 = Terbiye, Telbiye, Boyuneğme
Soru 321 = Yapılan iyiliğe şükretme
Cevap 321 = Teşekkür, Tatavvu, Selam
Soru 322 = Allah’tan başka ilah yoktur,  Muhammed onun resulüdür.” anlamına gelen La ilahe illallah,  Muhammedün resulullah cümlesine kalp ile inanıp dil ile söyleme.
Cevap 322 = Tevhit, Adalet, İkrah
Soru 323 =  Suyun bulunmadığı veya bulunsa bile kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda,  kişinin niyet ederek abdest veya gusül abdesti yerine geçmesi için yaptığı manevi temizlik.
Cevap 323 = Teyemmüm, Gusül, Abdest
Soru 324 =  İnsanın,  bilerek veya bilmeyerek yaptığı hata,  kusur,  büyük ve küçük günahlarından dolayı pişman olup bir daha aynı günahları yapmamaya karar vererek vazgeçmesi.
Cevap 324 = Tövbe, Nemide, Hicabe
Soru 325 =  Mekke ile Taif arasında Nahle Vadisi’nde bulunan Kureyş ve bazı Arap kabilelerinin İslam’dan önce tapındıkları ünlü putlardan biri.
Cevap 325 = Uzza, Buda, Meriva
Soru 326 =  Okuma yazma bilmeyen.
Cevap 326 = Ümmi, Cahil, Zahid
Soru 327 =  Peygamberimizin dadısı
Cevap 327 = Ümmü Eymen, Ümmü fadl, Ümmü Hani
Soru 328 = Peygamberimizin bir kızı
Cevap 328 = Ümmügülsüm, Aişe, Şeyma
Soru 329 =  Hz. Muhammed’e bildirilen ve Kur’an-ı Kerim’de bir araya getirilen ilahî bilgiler,  ayetler.
Cevap 329 = Vahiy, Nakil, Haber
Soru 330 =  Hz. Peygamber’e vahyedilen ayet ve sureleri,  vahyin başlangıcından kesilmesine kadar yazan sahabeler.
Cevap 330 = Vahiy kâtibi, Yazman, Küttap
Soru 331 =  Bazı ibadetlerin mükellefin üzerine farz olmasının sebebi zaman.
Cevap 331 = Vakit, Nakit, Dehr
Soru 332 = Allah hakkı için,  Allah’a yemin ederim ki,  Allah şahit olsun ki anlamlarında kullanılan yemin sözü.
Cevap 332 = Vallahi, Lades, Mukaddes
Soru 333 =  Üzerinde yerleşilen,  ikamet edilen,  yurt edinilen yer,  ülke,  memleket.
Cevap 333 = Vatan, Toprak, Mülk
Soru 334 =  Günah,  sorumluluk ve kötü sonuç.
Cevap 334 = Vebal, Visal, İlenç
Soru 335 = Peygamberimizin anne tarafından dedesi
Cevap 335 = Vehb, Abdulmuttalip, Ebu Talip
Soru 336 =  Hayır yapmaktan hoşlanan,  kötülükten sakınan,  iyiyi kötüden,  hayrı şerden ayırt etmeye yardımcı olan ahlaki duygu,  gizli his.
Cevap 336 = Vicdan, Muhasebe, Temyiz
Soru 337 =  Kişinin gerçeği saklayıp bildiğinin aksini söylemesi.
Cevap 337 = Yalan, Hile, Medde
Soru 338 =  Allah’ın verdiği yiyecek ve içecekler başta olmak üzere tüm nimetlere karşı şükretmenin bir göstergesi olarak yemek yendikten sonra yapılan dua.
Cevap 338 = Yemek duası, Teenni duası, Şükür ifası
Soru 339 =  Bir işi yapmayı veya yapmamayı Allah’ın zatı,  isimlerinden ve sıfatlarından birisi ile güçlendirerek Allah adına söz verme.
Cevap 339 = Yemin, Zühd, Vera
Soru 340 =  Aksıran kişi Elhamdülillah: Allah’a şükürler olsun dediğinde yanında bulunan kişilerin Allah’ın esenliği,  merhameti senin üzerine olsun anlamında söyledikleri dua cümlesi.
Cevap 340 = Yerhamukellah, Elhamdulillah, Şükür
Soru 341 =  Medine’nin eski adı
Cevap 341 = Yesrib, Hicaz, Beni Kureyza
Soru 342 =  Büluğ çağına ulaşmadan önce babası ölen çocuk.
Cevap 342 = Yetim, Öksüz, Mahrum
Soru 343 =  Hz. İbrahim,  oğlu İsmail ve eşi Hz. Hacer’i Mekke’ye bıraktığında Allah tarafından onlara ikram olarak verilen Kâbe’nin yanındaki kaynak suyu.
Cevap 343 = Zemzem, Cola, Şıra
Soru 344 = Peygamberimizin bir kızı
Cevap 344 = Zeyneb, Aişe, Amine
Soru 345 =  Allah’ı anmak amacıyla yapılması ve söylenmesi istenen dua,  ibadet,  tespih ve övgü sözleri.
Cevap 345 = Zikir, Takva, Vera


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İlginiz için sonsuz teşekkürler...
Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır..