31 Ağustos 2014 Pazar

4. Sinif Dini Kavramlar Bilgi Yarismasi (60 Saniye)


.

4. Sınıf Dini Kavramlar Bilgi Yarışması (200 Saniyelik) oynamak için TIKLAYIN

4. Sınıf Dini Kavramlar Bilgi Yarışması (120 Saniyelik) oynamak için TIKLAYIN

4. Sınıf Dini Kavramlar Bilgi Yarışmalarını indirmek için TIKLAYIN

----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Sınıf Dini Kavramlar Bilgi Yarışması Soru ve Cevapları
(Cevap şıklarından ilki doğrudur.)
Soru 1 = Arapçada Allah’ın kulu
Cevap 1 = Abdullah, İbrahim, Âdem
Soru 2 = Özellikle namazdan önce su ile belli bir düzen içinde yapılması gereken maddi ve manevi temizlik.
Cevap 2 = Abdest, Âmin, Kamet
Soru 3 = Allah’a onun emirlerini yerine getirip yasakladığı şeylerden kaçınarak içtenlikle ibadet etme.
Cevap 3 = Kulluk, Selam, Dua
Soru 4 = Hz. Muhammed’in (sav) babası.
Cevap 4 = Abdullah, Ahmed, Abdülmuttalip
Soru 5 = Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’den doğma oğlu. Hz. Muhammed’in ikinci çocuğudur.
Cevap 5 = Abdullah, İbrahim, Kasım
Soru 6 = Hz. Peygamber’in dedesi. Asıl adı Şeybe’dir.
Cevap 6 = Abdülmuttalip, Vehb, Ebu Talip
Soru 7 = Doğruluk,  eşitlik,  denklik,  aşırılıktan uzak ve dengeli olma,  her şeye hakkını verme.
Cevap 7 = Adalet, Adet, Alamet
Soru 8 = İnsan kelimesinin eş anlamlısı
Cevap 8 = Ademoğlu, Mushaf, Zekat
Soru 9 = Allah’ın yarattığı ilk insan,  insan soyunun atası ve ilk peygamber.
Cevap 9 = Hz Âdem, Hz Muhammed, Hz İbrahim
Soru 10 = Alışılmış şey,  herkes tarafından uyulan yol,  töre,  gelenek,  görenek,  usul,  alışkanlık,  huy.
Cevap 10 = Adet, Amel, Ayet
Soru 11 = Birinin suçunu,  yanlışını bağışlama,  hoş görme. Bir suçlu hakkında hüküm verildikten sonra cezasını hafifletme veya tamamen kaldırma.
Cevap 11 = Af, Ceza, islam
Soru 12 = Bela,  hastalık,  kusur,  büyük felaket,  musibet,  hastalıkların dokularda yaptığı bozukluk,  kıran.
Cevap 12 = Afet, Adet, Ayet
Soru 13 = Ruh ve beden sağlığı. Ağız tadı,  gönül hoşluğu,  mutluluk ve esenlik.
Cevap 13 = Afiyet, Cemiyet, Emniyet
Soru 14 = Dünya hayatını takip eden hayatın adı. Dünya hayatındaki amellerin -söz,  davranış ve eylemlerin- sonuçlarının alınacağı ve değerlendirileceği zaman
Cevap 14 = Ahiret, Kabir, İsrafil
Soru 15 = İnsanın yaratılışından gelen özellikleri ile insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesi ile kazanılan iyi ve güzel davranışlar.
Cevap 15 = Ahlak, Akaid, Amel
Soru 16 = Düşünme,  anlama ve kavrama gücü,  us. Sadece insanda var olan yararlı ile zararlıyı,  iyi ile kötüyü,  güzel ile çirkini ayırt etme yeteneği.
Cevap 16 = Akıl, Kalp, Sezgi
Soru 17 = Aralarında yakınlık,  soyca ilgi ve kan bağı olanlar.
Cevap 17 = Akraba, Hasım, Komşu
Soru 18 = Hz. Peygamber’in damadı ve dört halifenin sonuncusu. Babası,  Hz. Peygamber’in amcası Ebu Talip’tir.
Cevap 18 = Hz. Ali, Hz. Zeyd, Hz. Hasan
Soru 19 = Hz. Muhammed’in aile fertleri eşleri,  çocukları,  torunları.
Cevap 19 = Âlimuhammed, Sahabeikiram, Ümmetimuhammed
Soru 20 = İşaret,  nişan. Minare,  kubbe,  sancak direği gibi şeylerin tepesinde bulunan madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs.
Cevap 20 = Alem, Kubbe, Şerefe
Soru 21 = Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün evren gökyüzünde görünen veya görünmeyen gök cisimleri,  yıldızlar,  kâinat,  dünya,  cihan,  yer yuvarlağı.
Cevap 21 = Âlem, Berzah, Arz
Soru 22 = 'Selam,  esenlik,  huzur,  güven,  sevgi ve bağlılık onun üzerine olsun.' anlamında Peygamberler için kullanılan dua cümlesi.
Cevap 22 = Aleyhisselam, Estağfirullah, Radiyallahuanh
Soru 23 = 'Selam,  barış,  esenlik,  güven,  huzur sizin de üzerinize olsun.' anlamında 'selamün aleyküm' cümlesine verilen cevap.
Cevap 23 = Aleykümselam, Merhaba, Amin
Soru 24 = Bilgin,  iyi bilen,  hakkıyla bilen,  bilgili.
Cevap 24 = Âlim, Kamil, Nebi
Soru 25 = 'Allah bilir.' anlamında anlatıma kuvvet vermek için kullanılan bir söz.
Cevap 25 = Alimallah, Eyvallah, Mazallah
Soru 26 = Kâinatın ve bütün varlıkların yaratıcısı,  tek koruyucusu olan yüce ve tek varlık,  Mabut,  Tanrı,  Rab,  Mevla,  Huda. İsmicelal,  İsmiazam,  Lafzayicelal.
Cevap 26 = Allah (cc), Rahman, Hayy
Soru 27 = Tekbir getirirken -Allah en büyüktür- anlamında söylenen söz.
Cevap 27 = Allahu ekber, Elhamdülillah, Subhanallah
Soru 28 = Yapılan iş,  eylem,  fiil. Dünya ve ahirette ceza veya mükâfat konusu olan her türlü iş ve davranış.
Cevap 28 = Amel, Haram, Sevap
Soru 29 = İnsanların dünyadaki iyi ya da kötü tüm düşünce,  söz ve davranışlarının Kirâmen Kâtibîn adlı melekler tarafından yazıldığı belge,  manevi sicil defteri.
Cevap 29 = Amel defteri, Hesap defteri, Kayıt defteri
Soru 30 = İnandık,  kabul ettik,  doğrudur,  böyledir anlamında  onama kelimesi.
Cevap 30 = Amenna, Barekallah, Maşallah
Soru 31 = İnandım,  iman ettim.”anlamında bir söz. İslam dininin iman esaslarını ana hatlarıyla anlatan terim ve dua
Cevap 31 = Amentü, Subhaneke, Rabbena
Soru 32 = Allah’ım! Kabul et,  duamızı kabul eyle,  dileklerimiz yerine gelsin!”anlamında duaların arasında ve sonunda kullanılan bir söz.
Cevap 32 = Âmin, Şükür, Allahuekber
Soru 33 = Hz. Peygamber’in annesi.
Cevap 33 = Âmine, Halime, Fatıma
Soru 34 = Utanma duygusu. Ahlak,  namus,  edep,  hayâ
Cevap 34 = Âr, Âb, Ân
Soru 35 = İsyan eden,  karşı gelen,  baş kaldıran,  günahkâr.
Cevap 35 = Asi, Muti, Gani
Soru 36 = İnsan bedeninde gösterilmesi ve görülmesi haram olan yerler. Namazda veya namaz dışında örtülmesi farz olan yerler.
Cevap 36 = Avret, Azimet, Setriavret
Soru 37 = Surelerin içinde yer alan,  başından ve sonundan özel işaretlerle ayrılan bir veya birkaç cümleden oluşan ilahî söz.
Cevap 37 = Ayet, Cüz, Besmele
Soru 38 = Toplumun ahlak kurallarına aykırı olan utanılacak durum ve davranış.
Cevap 38 = Ayıp, Örf, Recm
Soru 39 = Hz. Peygamber’in eşi. Hz. Ebubekir’in kızıdır. Annesi Ümmü Ruman bt. Amir’dir.
Cevap 39 = Hz. Ayşe, Hz. Fatma, Hz. Esma
Soru 40 = Allah’ı tanımayan veya emirlerine karşı gelenlere dünyada ve ahirette verilecek ilahî ceza.
Cevap 40 = Azap, Araf, Haşr
Soru 41 = Allah’a saygının,  sevginin ve bağlılığın bir ifadesi olarak,  onun isimlerinden sonra söylenen Rabbimizin şanı aziz ve yüce olsun! Anlamında bir söz.
Cevap 41 = Azze ve celle, Aleyhisselam, Radiyallahuanh
Soru 42 = Kur’an-ı Kerim’in ikinci suresidir. Medine’de inmiştir. İki yüz seksen altı ayet olup Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresidir.
Cevap 42 = Bakara, Maide, Nisa
Soru 43 = Allah mübarek etsin. Hayırlı,  uğurlu ve bereketli olsun anlamlarında  Maşallah ile birlikte  söylenen dua sözü.
Cevap 43 = Barekallah, Zikrullah, İnşallah
Soru 44 = Birinin kötülüğü için edilen dua,  lanet.
Cevap 44 = Beddua, Amin, Temenni
Soru 45 = Mekke’nin diğer adı.
Cevap 45 = Bekke, Yesrib, Hicaz
Soru 46 = Büyük zarar ve sıkıntıya yol açan olay veya kimse. Allah’ın kullarını denemesi,  sınaması.
Cevap 46 = Bela, Şifa, Mut’a
Soru 47 = Bolluk,  gürlük,  feyiz,  mutluluk ve güzelliklerin artması.
Cevap 47 = Bereket, Mefsedet, İktisad
Soru 48 = ‘Bismillahirrahmanirrahim’in kısaltılmış şekli.
Cevap 48 = Besmele, Hamdele, Selvele
Soru 49 = Namaz kılmayan kimse.
Cevap 49 = Beynamaz, Mustafa, Tertip sahibi
Soru 50 = Kâbe’nin diğer adı.
Cevap 50 = Beytullah, Habibullah, Cundullah
Soru 51 = Allah adına ant içerim,  Allah adına söz veririm,  -Allah hakkı için- anlamında bir yemin sözü.
Cevap 51 = Billahi, Tallahi, İnşallah
Soru 52 = Besmele.
Cevap 52 = Bismillah, İstiaze, İnşaallah
Soru 53 = Gusül abdestinin diğer adı
Cevap 53 = Boy abdesti, Namaz abdesti, Toprak abdesti
Soru 54 = Bilgisiz,  bilmeyen. Allah’ı ve dinini tanımayan,  İslam’ın buyruklarından habersiz (kimse).
Cevap 54 = Cahil, Ahil, Avam
Soru 55 = Hz. Muhammed’in peygamberliğinden önce,  insanların yaşadıkları ve özünde,  putlara tapma,  kibir ve zayıfları ezme gibi olumsuzlukları barındıran sosyal ve kültürel ortam.
Cevap 55 = Cahiliye, Asrı Saadet, Cehalet
Soru 56 = Müslümanların ibadet amacıyla toplandıkları,  dini eğitimin gerektirdiği her türlü konunun konuşulup çözüm arandığı yer.
Cevap 56 = Cami, Kilise, Katedral
Soru 57 = Ruh. İnsanlar ve hayvanlarda hayatı devam ettiren ve ölümle vücuttan ayrılan unsur,  öz.
Cevap 57 = Can, Arke, Cin
Soru 58 = Allah lafzından sonra getirilen (c.c.)kısaltması
Cevap 58 = Cellecelalüh, aleyhisselam, Sallalahualeyhivesellem
Soru 59 = Namaz kılmak için bir araya gelen ve imama uyan topluluk.
Cevap 59 = Cemaat, Yığın, Millet
Soru 60 = Yüce Allah.
Cevap 60 = Cenabıhak, Mevali, Rıza-ıilahi
Soru 61 = Günahsız,  günahları affedilen ya da günahlarının cezasını cehennemde çekmiş olan müminlerin,  içerisinde sonsuza dek kalacakları yer.
Cevap 61 = Cennet, Cehennem, Araf
Soru 62 = Bir şeyin hem iyi hem de kötü karşılığı. Türkçede sadece suçluya ve kötü davranışlarda bulunanlara uygulanan maddi ve manevi yaptırım.
Cevap 62 = Ceza, Mükafaat, Adalet
Soru 63 = Elindeki maddi ve manevi imkânları kullanmaktan aşırı derecede kaçınan,  her türlü sıkıntıya katlanarak mal biriktiren ve harcanması gereken yerde harcamayan pinti,  hasis.
Cevap 63 = Cimri, Nakıs, Habis
Soru 64 = Karşılık beklemeden veren. Eli açık
Cevap 64 = Cömert, Cevamiül Kelim, Hasis
Soru 65 = Müslümanların cemaat ile topluca namaz kılmak için her hafta bir araya geldikleri gün.
Cevap 65 = Cuma günü, Cumartesi günü, Pazar günü
Soru 66 = Cuma günü öğle namazı vaktinde cemaatle kılınması zorunlu olan namaz.
Cevap 66 = Cuma namazı, Cenaze namazı, Zuhriahir
Soru 67 = Cuma namazından önce okunup namazın yaklaştığını haber veren Hz. Peygamber’e okunan salavatışerifelerden meydana gelen çağrı sözleri.
Cevap 67 = Cuma salası, Cenaze salası, İç ezan
Soru 68 = Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan otuz bölümünden her biri.
Cevap 68 = Cüz, Hizb, Sure
Soru 69 = İnanılması gereken şeylere inanmayan ve günahı affedilmeyen insanların ahiret âleminde cezalandırılacakları yer. Sair,  sakar,  cahim,  hutame,  leza,  haviye.
Cevap 69 = Cehennem, Berzah, MizanSoru  = Kumlarla kaplı geniş arazi
Soru 70 =  Kumluk,  susuz ve ıssız geniş arazi,  sahra
Cevap 70 = Çöl, Şimal, Ova
Soru 71 = Mekke döneminde Hz. Peygamber’in,  Müslümanlara İslam’ı anlattığı,  gelen vahyi tebliğ ettiği,  topluca ibadet veya çeşitli görüşmelerin yapıldığı ve İslami eğitimin verildiği Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın evi.
Cevap 71 = Dârülerkam, Darunnedve, Davudimekan
Soru 72 = Çağrı,  tebliğ
Cevap 72 = Davet, İcabet, Duyun
Soru 73 = Maddi menfaat sağlamak amacıyla başkalarına el açarak para isteyen.
Cevap 73 = Dilenci, İlenççi, Rivayetçi
Soru 74 = Akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kanunlar bütünü.
Cevap 74 = Din, Yevmiddin, Hafi
Soru 75 = Dinin emirlerine hakkıyla uyan ve içtenlikle yerine getiren kişi,  mütedeyyin,  dini bütün.
Cevap 75 = Dindar, Kamil, Mücahid
Soru 76 = İnsanın dünyada yaşamış olduğu hayata göre ahirette iyiliklerinin ve kötülüklerinin tam karşılığının verileceği gün,  ahiret günü,  hesap günü.
Cevap 76 = Din günü, Dünya günü, Hayat günü
Soru 77 = Sıdk,  sadakat
Cevap 77 = Doğruluk, Doğuculuk, Zekilik
Soru 78 = Arkadaş,  sevilen kimse,  sevgili. Veli,  koruyucu.
Cevap 78 = Dost, Maşuk, Meşhur
Soru 79 = İnsanın,  Allah’ın yüceliği ve büyüklüğü karşısında kendi zayıflığını kavrayıp ona yalvarması,  şükretmesi,  onu övmesi ve Allah’la iletişim kurma eylemi.
Cevap 79 = Dua, Riya, Masiva
Soru 80 = Kuran’daki vakıf işaretleri
Cevap 80 = Durak işaretleri, Geçiş işaretleri, Sükutişaretleri
Soru 81 = Sözünün eri,  doğru sözlü
Cevap 81 = Dürüst, Dalkavuk, Münadi
Soru 82 = İnsanın dünyaya gelmesine,  sevgiyle yetiştirilip eğitilmesine ve büyümesine sebep olan ana-baba.
Cevap 82 = Ebeveyn, Âliosman, Ebi
Soru 83 = Peygamberimizi büyüten amcası
Cevap 83 = Ebu Talip, Abbas, Ebu Leheb
Soru 84 = Peygamberimizin annesinin öldüğü köy
Cevap 84 = Ebva, Erva, Yesrib
Soru 85 = Allah ve Resulünün emrettiği bütün istekleri yerine getirip sakındırdıklarından kaçınarak elde edilen güzel huy.
Cevap 85 = Edep, Efkar, Tedip
Soru 86 = Avret yeri
Cevap 86 = Edep yeri, Avdet yeri, Uzuvvat
Soru 87 = Bir,  tek
Cevap 87 = Ehad, Ecdad, Sülasi
Soru 88 = Hz. Peygamber’in ev halkı ve yakın akrabaları.
Cevap 88 = Ehlibeyt, Ehlikeyf, Ehlisalavat
Soru 89 = Peygamber,  resul
Cevap 89 = Elçi, Veli, Sefir)
Soru 90 = Allah’a şükürler olsun. Allah’a hamdolsun anlamında bir dua sözü.
Cevap 90 = Elhamdülillah, Tövbe, Hasbünallah
Soru 91 = Türk kültüründe İslam âlimlerinin belirlediği önemli dinî emir ve yasaklar
Cevap 91 = Elli dört farz, Otuz üç farz, On iki farz
Soru 92 = Hz. Peygamber’e  dürüstlüğü,  iyi ahlakı,  erdemli ve güvenilir kişiliğinden dolayı gençliğinde  Mekke halkınca verilen ünvan
Cevap 92 = Emin, Mübin, Mahmud
Soru 93 = Yüce Allah’ın ve Hz. Muhammed’in müminlerin kesin olarak yapmalarını istediği farzlar.
Cevap 93 = Emir, Nehiy, Varak
Soru 94 = Hicret sırasında Hz. Peygamber’e ve Mekke’den Medine’ye göç eden diğer Müslümanlara kucak açıp onları misafir eden Medineli Müslümanlar.
Cevap 94 = Ensar, Muhacir, Nusayri
Soru 95 = Efendimizin gençliğinde katıldığı cemiyet.Hilfulfudul
Cevap 95 = Erdemliler cemiyeti, Edepliler cemiyeti, Efendiler cemiyeti
Soru 96 = Allah’ın zatını,  sıfatlarını ve fiillerini en güzel şekilde tanımlayan Allah’a ait güzel isimler.
Cevap 96 = Esmayıhüsnâ, Esame, Ad
Soru 97 = Euzubillahimine’ş-şeytani’r-racim,  Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm. cümlelerinin kısaltılmış biçimi.
Cevap 97 = Euzübesmele, Hamdele, Selvele
Soru 98 = Evet. Doğrudur.Teşekkür ederim.,  Allah razı olsun anlamında bir söz. Allah’a ısmarladık. anlamında ayrılırken söylenen bir söz.
Cevap 98 = Eyvallah, Maazallah, Tekabbelallah
Soru 99 = Her gün kılınması farz olan namazların ve Cuma namazının vaktinin geldiğini Müslümanlara duyurmak için okunan ve sözleri Hz. Peygamber’in sünneti ile belirlenen namaza çağrı sözleri.
Cevap 99 = Ezan, Sala, Kamet
Soru 100 = Ezandan sonra okunması sünnet olan dua,  vesile duası.
Cevap 100 = Ezan duası, Namaz duası, Minare duası
Soru 101 = İslam dininde mükelleflerden yapılması kesinlikle istenen ve terk edilmesi günah olan fiiller,  emirler.
Cevap 101 = Farz, Vacip, Sünnet
Soru 102 = Kur'an-ı Kerim ayetlerinin son kelimesi,  iki ayeti birbirinden ayıran kelime.
Cevap 102 = Fasıla, Cüz, Hizb
Soru 103 = Hz. Peygamber’in en küçük kızı,  Hz. Ali’nin eşi.
Cevap 103 = Hz.Fatıma, Hz.Zeynep, Hz.Rukiye
Soru 104 = Kur'an-ı Kerim’in ilk suresidir. Mekke’de inmiştir. Yedi ayettir. Kur'an-ı Kerim bu sure ile başladığı için ismi açan anlamına gelir.
Cevap 104 = Fatiha, Bakara, İhlas
Soru 105 = 'Allah’ı yanlış anlamaya ve anlatmaya neden olacak her türlü söz ve davranışlardan kaçınırım.”anlamında hayret ve şaşkınlık bildiren bir söz.
Cevap 105 = Fesüphanallah, Hasbinallah, Subhanallah
Soru 106 = İnsanın doğuştan sahip olduğu ahlak,  huy,  karakter,  tabiat.
Cevap 106 = Fıtrat, Fikir, Fetret
Soru 107 = Gelirleri bir yıllık zorunlu ihtiyaçlarını barınak,  giyecek,  yiyecek,  eğitim ve sağlık giderlerini karşılayamayan kimseler.
Cevap 107 = Fukara, Yetim, Düşkün
Soru 108 = Günah sevap hususunda duyarsız ve dikkatsiz davranma,  Allah’tan habersiz olma.
Cevap 108 = Gaflet, İffet, Adalet
Soru 109 =  Başkasına ait olan değerli dayanıklı malları,  sahibinin izni olmaksızın elinden alma.
Cevap 109 = Gasp, Darp, Vera
Soru 110 =  İmrenme,  özenme. Kişinin başkasının elindeki nimetin yok olmasını istemeksizin aynısının kendi elinde de olmasını istemesi.
Cevap 110 = Gıpta, Haset, Diğerkâmlık
Soru 111 =  Kendimiz hakkında söylendiğinde hoşlanmayacağımız bir şeyi başka bir Müslümanın arkasından söyleme,  onu küçültücü sözlerle anma.
Cevap 111 = Gıybet, Haset, İftira
Soru 112 = Kalp
Cevap 112 = Gönül, Kelb, Kulub
Soru 113 = Niyet ederek ağız ve burun içleri de dâhil hiçbir kuru yer kalmadan bütün vücudu yıkama,  boy abdesti.
Cevap 113 = Gusül, Abdest, Teyemmüm
Soru 114 = Hz Muhammed’i simgeleyen çiçek
Cevap 114 = Gül, Lale, Papatya
Soru 115 =  Dinin emir ve yasaklarına aykırı olarak yapılan ve bazı durumlarda işleyene dünyada yaptırım,  ahirette ise azabı gerektiren söz,  iş ve davranışlar.
Cevap 115 = Günah, İsmet, Meşhur
Soru 116 = Allah’ın en sevgili kulu  anlamında Hz. Muhammed için kullanılan saygı ve hürmet ifadesi,  Hz. Peygamber’in sıfatlarından biri.
Cevap 116 = Habibullah, Halilullah, Neciyullah
Soru 117 =  Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın küçük oğlu. Yeryüzünde ilk öldürülen insan
Cevap 117 = Habil, Kabil, İklimya
Soru 118 =  Hac görevini yerine getiren Müslüman.
Cevap 118 = Hacı, Hoca, Şeyh
Soru 119 =  Hz. Peygamber’in sözleri,  fiilleri ve takrirleri sahabelerin dine aykırı olmayan söz ve davranışlarını onaması.
Cevap 119 = Hadis, Havadis, İhsan
Soru 120 =  Hz. Peygamber’in sözleri,  fiilleri ve takrirleri sahabelerin dine aykırı olmayan söz ve davranışlarını onaması.
Cevap 120 = Hadisişerif, Mushafışerif, Eşrefimahlukat
Soru 121 = Allah bizi her türlü beladan,  felaketten ve kazalardan koruyup esirgesin anlamında dua cümlesi.
Cevap 121 = Hafazanallah, Maşaallah, İnşaallah
Soru 122 =  Kur’an’ı başından sonuna kadar ezberleyip okuyabilen kimse.
Cevap 122 = Hafız, Hafıs, Mahfuz
Soru 123 =  Gerçek,  doğru,  gerçeğe uygun. Bir iş ve emeğin maddi veya manevi karşılığı. Adalet.
Cevap 123 = Hak, Tazim, Düzen
Soru 124 =  Allah’tan Hz. Peygamber’e geldiği gibi aslını koruyan özüne insan düşüncesinin karışmadığı bozulmamış din,  İslam.
Cevap 124 = Hak din, Muharref din, Batıl din
Soru 125 =  Hz. Peygamber’in sütannesi.
Cevap 125 = Halime, Amine, Şeyma
Soru 126 =  Bütün övgü çeşitlerini içeren sevgi ve saygıyla Allah’a yapılan şükür.
Cevap 126 = Hamd, Salavat, İstiaze
Soru 127 = Hamd yalnızca Allah’a mahsustur anlamına gelen Elhamdülillah dua cümlesinin kısaltılmış biçimi.
Cevap 127 = Hamdele, Salvele, İdame
Soru 128 =  Hz. Peygamber’in,  kahramanlığı ve savaşçı kişiliği ile ünlenen ve Uhut Savaşı’nda şehit olan amcası.
Cevap 128 = Hamza, Abbas, Zübeyr
Soru 129 =  Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği tevhit inancını koruyan Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah’ın varlığına ve birliğine inanan kimse.
Cevap 129 = Hanif, Hafız, Sabii
Soru 130 =  Dinen sorumluluk çağında ulaşmış olan herkese,  Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranış.
Cevap 130 = Haram, Mübah, Müfsid
Soru 131 =  İçinde savaş yapmanın,  adam öldürmenin hatta Kâbe çevresinde avlanmanın bile yasak kabul edildiği dört kutsal ay zilkade,  zilhicce,  muharrem,  recep.
Cevap 131 = Haram aylar, Üç aylar, Mübarek aylar
Soru 132 =  Hz. Peygamber’in torunu,  Hz. Fatıma ile Hz. Ali’nin büyük oğlu
Cevap 132 = Hasan, Hüseyin, Muhsin
Soru 133 = Allah bize yeter! anlamında Allah’tan sabır ve yardım dileme sözü.
Cevap 133 = Hasbünallah, Maşallah, Zikrullah
Soru 134 =  Aklın ve dinin iyi ve güzel kabul ettiği şeyler
Cevap 134 = Hasenat, Haşyet, İnkıta
Soru 135 =  Aklın ve dinin iyi ve güzel kabul ettiği şey.
Cevap 135 = Hasene, Gıpta, Maktu
Soru 136 =  Kıskançlık,  çekememezlik.
Cevap 136 = Haset, Hasene, Muhsin
Soru 137 = Asla,  katiyen,  hiçbir vakit,  Allah göstermesin,  Allah korusun anlamlarında bir ünlem ifadesi.
Cevap 137 = Haşa, Yaşa, Duha
Soru 138 =  Hz. Peygamber’in de bağlı olduğu Kureyş kabilesinin bir kolu.
Cevap 138 = Haşimi, Kinani, Keldani
Soru 139 =  Yanlış,  yanılma,  kusur.
Cevap 139 = Hata, Nisyan, Azap
Soru 140 = Peygamberlerin sonuncusu,  kendisinden sonra kesinlikle peygamber gelmeyecek olan anlamında Hz. Muhammed’in sıfatı.
Cevap 140 = Hatemienbiya, Safiyullah, Ünnuh
Soru 141 =  Hz. Peygamber’in ilk hanımı,  kadınlardan ilk Müslüman.
Cevap 141 = Hatice, Aişe, Hafsa
Soru 142 =  Kur'an-ı Kerim’i baştan sona tek başına veya cemaatin huzurunda yüzüne veya ezberden okuma.
Cevap 142 = Hatim, Hafiz, Arz
Soru 143 =  İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’in hanımı,  ilk kadın,  insanlığın anası.
Cevap 143 = Havva, Fatma, Hatice
Soru 144 = Kevser havuzu
Cevap 144 = Havzıkevser, Büşra havuzu, Havzıbeşer
Soru 145 =  Kişinin,  Allah’a olan içten sevgi ve saygısından dolayı kötü,  çirkin,  ahlak dışı ve günah olan davranışlardan rahatsız olup onlardan kaçınması.
Cevap 145 = Hayâ, İman, Havf
Soru 146 =  Dinin ve aklın yapılmasını iyi ve güzel gördüğü,  kişinin sadece Allah’ın rızasını gözeterek yaptığı iş,  amel.
Cevap 146 = Hayır, Hebais, Hasis
Soru 147 =  Saygı ve yüceltme ifadesi olarak değerli ve yüce kabul edilen kişilerin isimlerinin başına getirilen unvan.
Cevap 147 = Hazreti, Sör, Mr.
Soru 148 =  Dinî bakımdan kullanılmasına,  yapılmasına,  söylenmesine,  yenilip içilmesine izin verilen şey.
Cevap 148 = Helal, Mekruh, Haram
Soru 149 =  Kişinin,  dinini dikkate almaksızın arzuladığı şeylere yönelmesi.
Cevap 149 = Heva, İttiba, Haya
Soru 150 =  Kur’an-ı Kerim’in belirli bir bölümünü ya da tamamını ezberleme ve ezberde tutma.
Cevap 150 = Hıfz, Muhafaza, Sema
Soru 151 =  Bir amaca ulaşma konusunda kişinin bütün benliğini saran tutku,  aç gözlülük,  tamahkâr olma.
Cevap 151 = Hırs, Haset, Gıpta
Soru 152 =  Başkasına ait bir malı mülk edinmek amacıyla korunmuş olduğu yerden gizlice alma,  çalma,  sirkat.
Cevap 152 = Hırsızlık, İzhar, İklab
Soru 153 =  Hz. Peygamber’in ve sahabelerinin Mekke’den Medine’ye 622 tarihinde yapmış oldukları göç.
Cevap 153 = Hicret, Göç, Gurbet
Soru 154 =  Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicretini tarih başlangıcı olarak kabul eden ve ayın yörüngesi üzerinde dönüşüne göre düzenlenen kamerî takvim,  ay takvimi.
Cevap 154 = Hicri takvim, Miladi takvim, Rumi takvim
Soru 155 =  Allah’ın,  insanlara kendi yolunda gidebilecek akıl,  düşünme,  öğrenme,  hatırlama gibi yetenekler vermesi ve insanların da bunları kullanarak doğru yolu bulması.
Cevap 155 = Hidayet, İttiba, Rivayet
Soru 156 =  Bilgelik,  Allah’ı gereği gibi bilme bilgisi.
Cevap 156 = Hikmet, Hikem, Haysiyet
Soru 157 =  İslamiyet’in sembolü.
Cevap 157 = Hilal, Haç, Yıldız
Soru 158 = Efendimizin gençliğinde katıldığı erdemliler cemiyeti
Cevap 158 = Hilfulfudul, Eradim, Mücrimler
Soru 159 =  Akıllı ve kültürlü olmakla kazanılan kişisel davranışlarda hoşgörülü,  bağışlayıcı ve medeni olma.
Cevap 159 = Hilim, Garez, Afife
Soru 160 =  Hz. Muhammed’e ilk vahyin geldiği mağaranın bulunduğu dağ. Cebelinur (Nur dağı) adıyla da bilinir.
Cevap 160 = Hira, Serv, Cebeli Rahme
Soru 161 =  Kur’an-ı Kerim’in beş sayfalık her bir bölümü.
Cevap 161 = Hizip, Cüz, Hatim
Soru 162 =  İmam,  müezzin,  vaiz,  müftü gibi din görevlilerinin ortak adı.
Cevap 162 = Hoca, Molla, Hacı
Soru 163 =  Arapçada,  Allah’ın zatına işaret eden  (hüve) kelimesi.
Cevap 163 = Hu, Hay, Hum
Soru 164 =  Batıl dinlerden ve halk arasında uydurulan masallardan kalma aslı esası olmayan inanışlar.
Cevap 164 = Hurafe, Hille, Büyü
Soru 165 =  Allah’a duyulan saygının bir gereği olarak başta namaz olmak üzere ibadetlerin yerine getirilmesi sırasında kulun sükûnet ve vakar içinde bulunması.
Cevap 165 = Huşu, Vudu, Rücu
Soru 166 =  Gönül rahatlığı,  sükûnet.
Cevap 166 = Huzur, Huşu, Hassasiyet
Soru 167 =  İslamiyet’ten önce müşriklerin Kâbe’de bulundurduğu kırmızı akikten yapılmış insan şeklindeki put.
Cevap 167 = Hübel, Lat, Menat
Soru 168 =  Karar verme,  idare etme.
Cevap 168 = Hüküm, Hakim, Hükkam
Soru 169 =  İnsanın ömrünün boşa gitmesi ve kişinin bütün manevi değerlerini kaybetmesi.
Cevap 169 = Hüsran, Bühtan, Rumman
Soru 170 =  Allah’ın insanlara emrettiği ve insanların da Allah’a karşı yapmakla yükümlü oldukları tüm davranışlar. Kulluk etme,  tapınma.
Cevap 170 = İbadet, İcazet, İlahiyat
Soru 171 = Allah’ın rahmetinden ümit kesen,  hayırdan yoksun,  hayırsız” anlamında şeytanların en büyüğü,  Azazil.
Cevap 171 = İblis, Ceberrut, İlbis
Soru 172 =  Hz. Peygamber’in küçük yaşta vefat eden,  Hz. Mariye adlı hanımından doğma oğlu.
Cevap 172 = İbrahim, Abdullah, Kasım
Soru 173 =  Yanlış davranışların yol açtığı kötü sonuçlardan ders alma.
Cevap 173 = İbret, Mücerret, Müebbet
Soru 174 =  Kişinin ağır borç yükü altında kalıp sermayesini kaybetmesi ve borçlarını da ödeyemez duruma düşmesiyle çok az miktarda paraya muhtaç hâle gelmesi.
Cevap 174 = İflas, Müflis, Müzmin
Soru 175 =  Bir kimseye asılsız olarak haksız bir şekilde suç,  günah yahut kusur sayılan bir söz,  nitelik veya davranış isnat ederek onun onur ve kişiliğiyle oynama.
Cevap 175 = İftira, Hüsnüzan, İtlaf
Soru 176 =  Sözünde durmama,  anlaşmayı bozma,  haksızlık yapma,  vefasızlık.
Cevap 176 = İhanet, İstifade, İcare
Soru 177 =  İnsanın bütün davranışlarında,  sözlerinde,  inançlarında ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmesi.
Cevap 177 = İhlâs, İhsan, İrfan
Soru 178 =  Kur'an-ı Kerim’in yüz on ikinci suresidir. Mekke’de inmiştir. Dört ayettir. İnançta samimiyeti,  iman esaslarının özüne kesin bağlılığı konu edinir.
Cevap 178 = İhlas, Kevser, Nas
Soru 179 =  İyilik etme,  iyi ve güzel davranma,  güzel yapma,  bağışlama,  bağışta bulunma,  ikram etme.
Cevap 179 = İhsan, İtikaf, İstihsan
Soru 180 =  İnsanın,  kendisinin Allah’ın huzurunda olduğunu hissetmeye çalışarak onu görüyormuşçasına ibadetlerini yerine getirmesi.
Cevap 180 = İhsan, İhlas, İbraz
Soru 181 =  Tutumlu olma.
Cevap 181 = İktisat, İsraf, Müsrif
Soru 182 =  Allah’a ait,  Allah’la ilgili. Dini musiki eseri
Cevap 182 = İlahî, Gazel, Naat
Soru 183 =  İnsanın duyu organlarıyla elde ettiği veya Allah’ın vahiy yoluyla doğrudan doğruya gönderdiği ve kesinliği konusunda şüphe olmayan bilgi.
Cevap 183 = İlim, Hilm, Bilim
Soru 184 =  İnanç,  ibadet,  ahlak,  sosyal ve ekonomik hayatla ilgili dinî bilgiler kitabı.
Cevap 184 = İlmihâl, Siyer, Tefsir
Soru 185 =  Camilerde cemaate namaz kıldıran ve başta Kur'an-ı Kerim bilgisi olmak üzere diğer İslami ilimlere sahip kişi.
Cevap 185 = İmam, Müezzin, Gassal
Soru 186 =  Son peygamber Hz. Muhammed’e ve onun tarafından insanlığa bildirilen şeylere hiçbirini dışta bırakmaksızın inanma,  onun doğruluğu konusunda herhangi bir kuşku duymama.
Cevap 186 = İman, İhsan, İhlas
Soru 187 =  Âdemoğlu,  beşer.
Cevap 187 = İnsan, Nass, Üns
Soru 188 =  Olgun,  ideal,  örnek insan.
Cevap 188 = İnsanıkâmil, İnsanıakil, İnsanıahil
Soru 189 = Allah izin verirse,  Allah isterse,  Allah nasip ederse,  Allah dilerse,  kısmet olursa” anlamlarında bir dua ifadesi.
Cevap 189 = İnşallah, Maşallah, Maazallah
Soru 190 =  Allah tarafından peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’e vahiy yolu ile bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son ve hak din,  Müslümanlık.
Cevap 190 = İslam, Hristiyanlık, Yahudilik
Soru 191 =  Saçıp savurma,  harcamalarda orta yoldan sapma,  ölçüyü aşma ve aşırılık yapmak suretiyle sahip olduğu nimetleri gereksiz yere tüketme.
Cevap 191 = İsraf, Sarf, Müsrif
Soru 192 =  Kur’an-ı Kerim okumaya,  ibadetlere ve hayırlı bir işe başlarken lanetlenmiş şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak amacıyla okunan dua.
Cevap 192 = Euzubesmele, Bereket duası, Hamdele
Soru 193 =  Hz. Âdem’le Hz. Havva’nın büyük oğlu.
Cevap 193 = Kabil, Habil, İklimya
Soru 194 = Sülale,  geniş aile
Cevap 194 = Kabile, Kafile, Millet
Soru 195 =  Allah’ın varlığını ve birliğini inkâr eden.
Cevap 195 = Kâfir, Müşrik, Müflis
Soru 196 =  Kişinin kendi elindekilerle yetinip başkasının mal,  mülk ve kazancında gözü olmaması.
Cevap 196 = Kanaat etme, Haset etme, Maişet
Soru 197 =  Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’den doğma ilk çocuğu.
Cevap 197 = Kasım, Abdullah, Rukiye
Soru 198 =  İslam dinine girişin şartı olan ve Ben tanıklık ederim ki,  Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur ve yine tanıklık ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir Anlamındaki söz
Cevap 198 = Kelimeişehadet,  Kelimeitevhid, İstihaze
Soru 199 =  İman esaslarının özünü ifade eden Allah’tan başka ilah yoktur,  Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir anlamına gelen Lailahe illallah Muhammedün Resulullah cümlesi.
Cevap 199 = Kelimeitevhid,  Kelimeişehadet, Besmele
Soru 200 =  Hz. Peygamber’e cennette verilecek olan ırmak veya havuz
Cevap 200 = Kevser, Adn, Ab
Soru 201 =  Kur’an-ı Kerim’in yüz sekizinci suresidir. Mekke’de indirilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi olup üç ayettir
Cevap 201 = Kevser, Asr, İhlas
Soru 202 =  Büyüklenme,  büyüklük taslama,  kendini üstün görme,  böbürlenme.
Cevap 202 = Kibir, Haset, Kasavet
Soru 203 =  Dinî hükümlerin kendisinden çıkartıldığı İslam dininin temel iki kaynağından birincisi,  Kur’an-ı Kerim.
Cevap 203 = Kitap, Sünnet, İcma
Soru 204 =  Fatiha suresi ile başlayıp Nâs Suresi ile biten,  Hz. Muhammed’e indirilen ve kendine has özellikleri olan Allah kelamı.
Cevap 204 = Kuran-ı Kerim, İncil, Tevrat
Soru 205 =  Hz. Peygamber’in bağlı olduğu kabilenin adı.
Cevap 205 = Kureyş, Havazin, BeniNadr
Soru 206 = Her yıl peygamberimizin doğdu haftaya verilen ad
Cevap 206 = Kutlu doğum, Şebiarus, Camiler haftası
Soru 207 =  Allah’ın,  varlığını veya birliğini inkâr etme,  dinin kutsal saydığı gerçeklere inanmama ya da İslam’ın hak din olduğunu kabul etmeme.
Cevap 207 = Küfür, Şirk, İman
Soru 208 = La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim biçimindeki övgü sözünün kısaltılmış biçimi.
Cevap 208 = La havle, Hamdele, İstiaze
Soru 209 = Allah’tan başka hiçbir tanrı yoktur anlamına gelen ve İslam inancının temeli olan kelimeitevhit.
Cevap 209 = Lailaheillallah, Besmele, İstiaze
Soru 210 =  Kişinin özel isminden ayrı olarak takılan övgüye veya yergiye işaret eden bir isim ya da sıfat.
Cevap 210 = Lakap, Teşhis, Tenbit
Soru 211 = Allah esirgesin,  Allah korusun,  Allah saklasın anlamında bir dua sözü.
Cevap 211 = Maazallah, Maşallah, İnşaallah
Soru 212 =  İbadet edilen yer,  tapınak,  ibadethane.
Cevap 212 = Mabet, Malikane, Misafirhane
Soru 213 =  Kendisine ibadet edilen,  tapınılan varlık,  ilah,  rab.
Cevap 213 = Mabut, Maksut, Merdud
Soru 214 = Dış temizlik
Cevap 214 = Maddi temizlik, Manevi temizlik, Hükmi temizlik
Soru 215 = Hz Muhammed’in isimlerinden biri
Cevap 215 = Mahmud, Ali, el-Emin
Soru 216 =  Birden çok minaresi bulunan camilerde özellikle ramazan aylarında minareler arasına yazılan dinî içerikli ışıklı yazı.
Cevap 216 = Mahya, Mafya, Tabela
Soru 217 = İç temizlik,  kalp temizliği
Cevap 217 = Manevi temizlik, Maddi temizlik, Hükmi temizlik
Soru 218 =  Hz. Muhammed’in İbrahim adlı oğlunun annesi
Cevap 218 = Hz. Mariye, Hatice, Ayşe
Soru 219 = ‘Allah’ın istediği olur!’,  ‘Allah nazardan saklasın!’,  ‘Allah korusun!’ gibi anlamlara gelen hayret,  dilek,  beğenme ve dua cümlesi.
Cevap 219 = Maşallah, İnşaallah, Vallahi
Soru 220 =  Hz. Peygamber’e Medine’ye hicretinden sonra inen sureler.
Cevap 220 = Medeni, Mekki, Hicazi
Soru 221 =  Hz. Peygamber’in hicret edip ilk İslam devletini kurduğu,  Arabistan’ın Hicaz bölgesinde bir şehir.
Cevap 221 = Medine, Mekke, Kufe
Soru 222 =  İslam tarihinde dinî ilimler ile sosyal ve fen bilimlerinin öğretildiği yüksek öğretim seviyesindeki eğitim-öğretim kurumu,  fakülte.
Cevap 222 = Medrese, Darulkurra, Darulhadis
Soru 223 =  Yeryüzünde yapılan ilk mescit olan Kâbe’nin bulunduğu,  Hz. Peygamber’in doğup büyüdüğü Arabistan’ın en önemli iki şehrinden biri.
Cevap 223 = Mekke, Nahle, Kenan
Soru 224 =  Hz. Peygamber’e hicretten önce Mekke döneminde inen sureler.
Cevap 224 = Mekki, Medeni, Hicazi
Soru 225 =  Allah’ın emirlerine tam olarak itaat eden,  nurdan yaratılmış varlık,  elçi.
Cevap 225 = Melek, Cin, Şeytan
Soru 226 =  Arapların Müslüman olmadan önce Cahiliye döneminde taptıkları büyük putlardan biri.
Cevap 226 = Menat, Yagus, Vişnu
Soru 227 =  Allah,  sana bolluk ve rahatlık,  huzur ve afiyet versin.’ anlamında bir dua ve selamlama
Cevap 227 = Merhaba, Tünaydın, Hello
Soru 228 =  Şefkat gösterme,  acıma,  yumuşak huylu olma.
Cevap 228 = Merhamet, Mefsedet, Menfaat
Soru 229 = Allah’ın rahmetine kavuşmuş anlamında ölmüş bir Müslümanı anarken kullanılan iyi dilek sözü.
Cevap 229 = Merhum, Mefdun, Merdud
Soru 230 = Hicri 12 Rebiülevvelde efendimizin doğumu münasebetiyle kutlanan kandil
Cevap 230 = Mevlid kandili, Miraç kandili, Regaib kandili
Soru 231 =  Süleyman Çelebi’nin Hz. Peygamber’in doğumu ve hayatı ile ilgili manzum eser.
Cevap 231 = Mevlit, Mesnevi, Naat
Soru 232 =  Mevlidi bestesine uygun musiki ile okuyan kimse.
Cevap 232 = Mevlithan, Gazelhan, Mesnevihan
Soru 233 =  Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil,  tarih,  duygu,  ülkü,  gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu,  ulus.
Cevap 233 = Millet, Vatan, Ülkü
Soru 234 =  Camilerde müezzinin ezan okuduğu,  bir veya birden çok şerefesi bulunan yüksek ve ince kule biçimindeki yapı.
Cevap 234 = Minare, Şerefe, Mahya
Soru 235 =  Cami ve mescitlerde imamın üzerinde hutbe okuduğu,  basamaklarla çıkılan ve mihrabın sağında bulunan yüksekçe yer.
Cevap 235 = Minber, Mihrab, Kürsü
Soru 236 =  Diş temizliğinde kullanılan arak ağacının küçük ince dalı.
Cevap 236 = Misvak, Fırça, Minhac
Soru 237 =  Mekke’den Medine’ye göç eden Hz. Muhammed ve arkadaşları.
Cevap 237 = Muhacir, Ensar, Sahabe
Soru 238 =  Allah’ın bütün insanlığa rahmet olarak gönderdiği en son peygamber.
Cevap 238 = Hz. Muhammed (sav), Hz. İsa, Hz. Musa
Soru 239 =  Hafızların cami ve mescitlerde cemaate dönerek Kur’an-ı Kerim okurken cemaatin de mushafları açarak takip etmeleri şeklinde gerçekleşen bir okuma biçimi.
Cevap 239 = Mukabele, Mubadele, Mükaşefe
Soru 240 =  Yüce Allah’la ilgili ve manevi büyüklüğü olan din,  iman,  namus,  Kâbe,  peygamber,  melek,  kitap,  cami,  mescit,  vatan,  millet,  bayrak vb. dinî ve millî değerler.
Cevap 240 = Mukaddesat, Milli hak, Tedrisat
Soru 241 =  Birbirleriyle buluşan kişilerin kardeşlik,  dostluk,  esenlik ve saygı göstergesi olarak el sıkışmaları,  tokalaşmaları.
Cevap 241 = Musafaha, Mudarebe, Muhasebe
Soru 242 =  Fatiha Suresi’nden Nas Suresi’ne kadar tüm Kur’an surelerinin iki kapak arasına girmiş biçimi.
Cevap 242 = Mushaf, Cüz, Hatim
Soru 243 = Peygamberimizin bir ismi
Cevap 243 = Mustafa, Musa, İbrahim
Soru 244 =  Bereketli,  hayırlı,  uğurlu,  kutlu,  feyizli.
Cevap 244 = Mübarek, Mukaddes, Muaccel
Soru 245 =  Kur'an-ı Kerim’i insanların anlayabileceği şekilde yorumlayan,  Allah’ın ayetlerindeki esas amacı ortaya çıkarmaya çalışan ve tefsir ilminde otorite olan din bilgini.
Cevap 245 = Müfessir, Muhaddis, Muallim
Soru 246 =  Akli dengesi yerinde,  ergenlik çağına ulaşmış,  dinin emir ve yasakları karşısında sorumlu bulunan erkek ve kadın.
Cevap 246 = Mükellef, Müennes, Müzekker
Soru 247 =  Doğru ile yanlışı,  hak ile batılı ayırt edip lehine ve aleyhine olan hak ve sorumluluklara sahip yedi ile on iki yaş arasındaki çocuk.
Cevap 247 = Mümeyyiz, Etfal, Nakıs
Soru 248 =  Kalbiyle inanmadığı hâlde diliyle Müslüman olduğunu açıklayan fakat gerçekte inkârcılardan olduğunu gizleyen fesatçı,  nifak çıkaran,  iki yüzlü kimse.
Cevap 248 = Münafık, Mü’min, Mücrim
Soru 249 =  Hoşgörü,  bağışlama,  kolaylık gösterme.
Cevap 249 = Müsamaha, Müsamere, Mükaşefe
Soru 250 =  İslam dinine girerek bütün benliği ile Allah’a teslim olan,  onun koyduğu ilkelerle barış ve esenliğe kavuştuktan sonra kendisine güven duyan ve başkalarına da güven veren kimse.
Cevap 250 = Müslüman, Münafık, Müşrik
Soru 251 =  Saçıp savuran,  savurgan,  harcamada ölçüyü kaçıran,  tutumsuz kimse.
Cevap 251 = Müsrif, Müflis, Mecnun
Soru 252 =  Allah’a ortak,  eş koşan kimse. Putperest
Cevap 252 = Müşrik, Kafir, Münafık
Soru 253 =  Hz. Muhammed’in niteliklerini övmek amacıyla yazılan şiir,  kaside.
Cevap 253 = Naat, Münacaat, Gazel
Soru 254 =  Farz ve vacip dışında sevap kazanmak amacıyla yapılan ve Hz. Peygamber’in de yapmış olduğu ibadetler ve davranışlar.
Cevap 254 = Nafile, Amel, Hasene
Soru 255 =  Kendisine yapılan iyiliğin değerini bilemeyen,  iyiliğe kötülükle karşılık veren.
Cevap 255 = Nankör, İnkar, Müşrik
Soru 256 =  Öğüt,  akıl verme,  yol gösterme,  doğruya yönlendirme,  güzel tavsiyede bulunma.
Cevap 256 = Nasihat, Burhan, Cedel
Soru 257 =  Dince pis sayılan,  elle tutulabilen,  gözle görülebilen,  ağırlığı ve hacmi olan kan,  sidik,  dışkı,  leş gibi şeyler.
Cevap 257 = Necaset, Hades, Nifas
Soru 258 =  Dince pis sayılan elle tutulabilen gözle görülebilen ağırlığı ve hacmi olan kan,  sidik,  dışkı ve leş gibi şeylerden bedeni,  elbiseleri ve namaz kılınacak yeri arıtma temizleme.
Cevap 258 = Necasetten taharet, Hadesten taharet, Setri-l avret
Soru 259 =  Allah tarafından insanlara iman başta olmak üzere her çeşit iyiliğin verilmesi ve her çeşit zararın uzaklaştırılması.
Cevap 259 = Nimet, Külfet, İhlas
Soru 260 = Hira Mağarası’nın üzerinde bulunduğu Mekke yakınlarındaki dağ
Cevap 260 = Nur Dağı, Serv Dağı, Akabe tepesi
Soru 261 =  Peygamberlik,  nebilik,  elçilik,  risalet.
Cevap 261 = Nübüvvet, Riyazet, Mücahede
Soru 262 = Kur’an’ın ilk emri
Cevap 262 = Oku, Yaşa, Yaz
Soru 263 =  Her Müslümanın yerine getirmesi gereken,  Kur'an-ı Kerim ve sünnetten çıkartılan iman,  İslam,  abdest,  gusül,  teyemmüm ve namazla ilgili farzlar,  emirler.
Cevap 263 = Otuz iki farz, Ellidörtfarz, Edilleişeriyye
Soru 264 = Muhammed kelimesinin sözlük anlamı
Cevap 264 = Övülmüş, Bilinen, Meşhur
Soru 265 =  İbadetlerin tam olarak ve vaktinde yapılmasına engel olan durum.
Cevap 265 = Özür, Cedel, Cürüm
Soru 266 =  Allah’ın tüm emir ve yasaklarını bildirmek,  insanlara güzeli,  doğruyu ve yanlış olan şeyleri açıklamak üzere görevlendirdiği ve vahiyle desteklediği seçilmiş insan. Resul,  elçi,  nebi,  yalvaç.
Cevap 266 = Peygamber, Mazlum, Şeyh
Soru 267 =  Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne,  heykel,   tapıncak,  sanem,  fetiş.
Cevap 267 = Put, Tabu, Fin
Soru 268 =  Puta tapan,  şirk ve küfür içinde bocalayan kimse.
Cevap 268 = Putperest, Salih, Ateist
Soru 269 = Allah ondan razı olsun anlamına gelen dua sözü.
Cevap 269 = Radyallahuanh, Aleyhisselam, Hazreti
Soru 270 = Allah o hanımdan razı olsun anlamına gelen dua sözü.
Cevap 270 = Radyallahuanha, Radyallahuanh, Hazreti
Soru 271 = Yaratmış olduğu bütün varlıklara karşılıksız rızık veren,  yarattıklarını koruyan,  esirgeyen,  bağışlayan ve merhamet eden anlamında Allah’ın esmayıhüsnasından biri.
Cevap 271 = Rahim, Kâdîm, Rahim
Soru 272 =  Üzerinde Kur’an-ı Kerim,  kitap okumak veya yazı yazmak için yapılmış,  genellikle camilerde bulunan küçük dar masa.
Cevap 272 = Rahle, Nahle, Sehpa
Soru 273 = Dünyada,  bütün canlılara şefkat gösteren,  mümin kâfir ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden,  rahmeti sonsuz olan anlamında Allah’ın esmayıhüsnasından biri.
Cevap 273 = Rahman, Rahim, Hamid
Soru 274 =  Hz. Peygamber’in Medine’deki mescidinde,  kabri ile minberi arasındaki tertemiz gül bahçesi anlamına gelen bölüm.
Cevap 274 = Ravzayimutahhara, Cennetülbaki, Cennetülmualla
Soru 275 =  Hz. Muhammed’in Miraç Gecesi’nde binmiş olduğu binitlerden biri.
Cevap 275 = Refref, Düldül, Kusva
Soru 276 =  Hz. Osman döneminde,  Kur’an-ı Kerim’in yeniden yazılıp çoğaltılmasında ve Kur’an-ı Kerim’in okunmasında uyulması zorunlu olan imla,  yazı şekli.
Cevap 276 = Resmihat, Kufihat, Hüsnühat
Soru 277 =  Hz. Osman döneminde,  Kur’an-ı Kerim’in yeniden yazılıp çoğaltılmasında ve Kur’an-ı Kerim’in okunmasında uyulması zorunlu olan imla,  yazı şekli.
Cevap 277 = Resmiosmani, Hüsnühat, Resmihat
Soru 278 =  Allah tarafından seçilip kendisine vahiy gönderilen peygamber.
Cevap 278 = Resul, Nebi, Alim
Soru 279 =  Allah’ın tüm canlılara kendi katından verdiği yenilen,  içilen,  giyilen ve maddi manevi yararlanılan mallar,  çocuklar,  eşler,  ilim ve iman gibi şeylerin hepsi.
Cevap 279 = Rızık, Nimet, Külfet
Soru 280 =  Gösteriş,  iki yüzlülük,  sahtekârlık,  özü sözü bir olmama.
Cevap 280 = Riya, Sika, İla’m
Soru 281 =  Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’den doğan ikinci kızı.
Cevap 281 = Rukiye, Zeynep, Fatıma
Soru 282 =  Çocukluk devresini geçirip ergin hâle gelme,  kişinin dinine ve dünyasına zarar verip vermeyecek şeyleri bilmesi.
Cevap 282 = Rüşt, Kaza, Beyan
Soru 283 =  Yetkili şahıs ve makamlara hakkı olmayan bir şeyi verme,  özel çıkar sağlama.
Cevap 283 = Rüşvet, Zimmet, Beraat
Soru 284 =  Hoşa gitmeyen olaylar,  nefse ağır gelen şeyler ve insanı zorlayan durumlar karşısında sükûnet ve dayanma kuvveti,  Allah’a sığınıp güvenerek bela ve felaketlere direnç gösterme.
Cevap 284 = Sabır, İman, Sevap
Soru 285 =  Allah’ın rızasını kazanmak için fakirlere ve her türlü ihtiyaç sahibine mülkiyeti onlara ait olmak üzere verilen mal,  para.
Cevap 285 = Sadaka, Zekat, Mehir
Soru 286 =  Dostluk,  bağlılık,  güven duyma,  vefalı olma,  sözünde durma,  doğruyu söyleme.
Cevap 286 = Sadakat, Liyakat, İfrazat
Soru 287 =  Cemaatle namaz kılan müminlerin imamın arkasında kıbleye paralel olarak yaptıkları düzgün sıralardan her biri.
Cevap 287 = Saf, Sıra, Cemaat
Soru 288 =  Hz. Peygamber zamanında yaşamış,  Müslüman olarak Peygamberi çok kısa bir süre olsa da görmüş,  onun sohbetinde bulunmuş ve yine Müslüman olarak ölmüş kimse.
Cevap 288 = Sahabe, Halife, Tabiun
Soru 289 = ‘Allah’ın rahmeti ve bereketi,  Hz. Muhammed’in,  ailesinin ve ona iman edenlerin üzerine olsun.’ anlamında ‘Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammed’ biçimindeki dua cümlesi.
Cevap 289 = Salâvat, Veladet, Hikmet
Soru 290 =  İyi,  hayırlı,  faydalı,  güzel.
Cevap 290 = Salih, Nadim, Nakıs
Soru 291 = Hiçbir şeye muhtaç olmayan,  her şeyin varlığı ve varlığının devamı kendisine bağlı bulunan,  tüm var olanların başvurup yardım dileyeceği tek varlık.” anlamında Allah’ın esmayıhüsnasından biri.
Cevap 291 = Samed, Cebbar, Habir
Soru 292 = Sallallahu aleyhi vesellem cümlesinin kısaltması
Cevap 292 = Sav, As, Cc
Soru 293 = Hürmet gösterme,  büyüklüğüne yakışır davranma
Cevap 293 = Saygı, Tazim, Sevgi
Soru 294 =  Üzerinde namaz kılınan halı,  yaygı,  tahta,  kumaş,  hasır ve tabaklanmış hayvan postu.
Cevap 294 = Seccade, Halı, Softa
Soru 295 =  Müslümanların birbirlerine iyi niyet ve saygı,  sevgi dileklerini bildirmek üzere söyledikleri Allah sana sağlık,  afiyet,  esenlik,  barış,  güven,  huzur,  sevgi versin anlamında dua cümlesi.
Cevap 295 = Selam, Hello, Merhaba
Soru 296 =  Allah tarafından gönderilen,  vahye dayanan,  Allah’tan geldiği şekliyle korunan ve insanlara,  yalnızca Allah’a imanı ve ibadet etmeyi emreden din.
Cevap 296 = Semavi din, Arızı din, Gayri vahy dini
Soru 297 = İlahi kitap
Cevap 297 = Semavi kitap, Selami kitap, Yazılı kitap
Soru 298 =  Kişinin iman,  ibadet,  ahlak ve tüm güzel davranışlarının karşılığı olarak Allah tarafından kendisine verilen ödül mükâfat.
Cevap 298 = Sevap, Mübah, Ceza
Soru 299 =  Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Hz. Ebubekir ile beraber Mekkeli müşriklerden gizlenmek için üç gün kaldığı mağara.
Cevap 299 = Sevr Mağarası, Hira Mağarası, Ashabı Kehf Mağarası
Soru 300 =  Allah’ın gösterdiği dosdoğru yol,  İslam dini.
Cevap 300 = Sıratımüstakim, Sırat, Vuslat
Soru 301 =  Hz. Muhammed’in hayatını,  onun yaşayış biçimini,  niteliklerini,  ahlakını,  savaşlarını anlatan ve İslam tarihi içinde yer alan özel bir ilim dalı.
Cevap 301 = Siyer, Tarih, Mesrur
Soru 302 = Allah her türlü eksiklik,  kusur ve ayıptan uzaktır anlamında bir dua cümlesi.
Cevap 302 = Sübhanallah, Barekallah, Maşallah
Soru 303 = Namazda ilk okunan dua
Cevap 303 = Sübhaneke, Tahiyyat, Fatiha
Soru 304 = Hz. Peygamber’in Kur’an-ı Kerim’den anlamış olduğu şeyleri hayatında yaşama biçimi,  Hz. Muhammed’in hayat tarzı.
Cevap 304 = Sünnet, Farz, Vacip
Soru 305 =  Allah’ın katında değerli bir müminin peygamberlerin,  sıddıkların,  âlimlerin ve şehitlerin başka bir Müslüman için azabın kaldırılması için Allah’tan dilekte bulunmaları.
Cevap 305 = Şefaat, İfakat, Risalet
Soru 306 = Peygamberimizin süt  kardeşi
Cevap 306 = Şeyma, Asiye, Hümeyra
Soru 307 = Allah’ın,  Âdem’e itaat et.” emrine karşı gelip isyan ettiği için ilahî rahmetten kovulan cinlerin inkârcı olanlarından gizli varlık.
Cevap 307 = Şeytan, Ecinni, Çalap
Soru 308 =  Allah’a inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etme.
Cevap 308 = Şirk, Teşvik, Kafir
Soru 309 =  Görülen iyiliğe karşı söz ve davranış ile hoşnutluk gösterme ve yapılan iyiliğin kıymetini bilme.
Cevap 309 = Şükür, Zikir, Fikir
Soru 310 = Temizlenme,  arınma
Cevap 310 = Taharet, Mefsedet, İfsat
Soru 311 =  Müslüman erkeklerin namaz kılarken başlarına giymiş oldukları yarım küre biçiminde ince hafif başlık.
Cevap 311 = Takke, Kipa, Bere
Soru 312 =  Bir başkasının yaptıklarının ve söylediklerinin doğruluğunu,  yanlışlığını araştırmadan kabul etme ona benzemeye çalışma.
Cevap 312 = Taklit, Takdis, Tahmis
Soru 313 =  Haramları,  dinen şüpheli olan durumları ve dinin kötü gördüğü şeyleri terk etme.
Cevap 313 = Takva, İtaat, Selahat
Soru 314 = Bir yakını ölen kimseye Baş sağlığı” dileğinde bulunma.
Cevap 314 = Taziye, Marziye, Geçmişolsun
Soru 315 = Allah’ın kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesi anlamında peygamberlerin sıfatlarından biri.
Cevap 315 = Tebliğ, Sıdk, Fetanet
Soru 316 =  Kur'an-ı Kerim’i,  harflerin çıkış yerlerine ve sıfatlarına uygun olarak hatasız bir biçimde okumayı öğreten ilim.
Cevap 316 = Tecvit, Cerh, Tadil
Soru 317 =  Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklamaya,  hükümlerini ve bu hükümlerin dayandığı gerekçeleri açığa çıkarmaya ve yorumlamaya yarayan ilim dalı.
Cevap 317 = Tefsir, Kıraat, Hadis
Soru 318 =  Namazı birlikte kılan Müslümanların birbirlerine söyledikleri Allah kabul etsin! anlamında bir dua sözü.
Cevap 318 = Tekabbelallah, Allahuekber, Maşallah
Soru 319 =  Allah’ın büyüklüğünü,  yüceliğini anmak için söylenen ve Allah en büyüktür anlamına gelen ‘Allahu Ekber’ sözü.
Cevap 319 = Tekbir, Telbiye, Tevbe
Soru 320 =  Edeplendirme,  eğitme,  eğitim verme,  yetiştirme,  yetenekleri geliştirme,  davranışları kontrol etme.
Cevap 320 = Terbiye, Telbiye, Boyuneğme
Soru 321 = Yapılan iyiliğe şükretme
Cevap 321 = Teşekkür, Tatavvu, Selam
Soru 322 = Allah’tan başka ilah yoktur,  Muhammed onun resulüdür.” anlamına gelen La ilahe illallah,  Muhammedün resulullah cümlesine kalp ile inanıp dil ile söyleme.
Cevap 322 = Tevhit, Adalet, İkrah
Soru 323 =  Suyun bulunmadığı veya bulunsa bile kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda,  kişinin niyet ederek abdest veya gusül abdesti yerine geçmesi için yaptığı manevi temizlik.
Cevap 323 = Teyemmüm, Gusül, Abdest
Soru 324 =  İnsanın,  bilerek veya bilmeyerek yaptığı hata,  kusur,  büyük ve küçük günahlarından dolayı pişman olup bir daha aynı günahları yapmamaya karar vererek vazgeçmesi.
Cevap 324 = Tövbe, Nemide, Hicabe
Soru 325 =  Mekke ile Taif arasında Nahle Vadisi’nde bulunan Kureyş ve bazı Arap kabilelerinin İslam’dan önce tapındıkları ünlü putlardan biri.
Cevap 325 = Uzza, Buda, Meriva
Soru 326 =  Okuma yazma bilmeyen.
Cevap 326 = Ümmi, Cahil, Zahid
Soru 327 =  Peygamberimizin dadısı
Cevap 327 = Ümmü Eymen, Ümmü fadl, Ümmü Hani
Soru 328 = Peygamberimizin bir kızı
Cevap 328 = Ümmügülsüm, Aişe, Şeyma
Soru 329 =  Hz. Muhammed’e bildirilen ve Kur’an-ı Kerim’de bir araya getirilen ilahî bilgiler,  ayetler.
Cevap 329 = Vahiy, Nakil, Haber
Soru 330 =  Hz. Peygamber’e vahyedilen ayet ve sureleri,  vahyin başlangıcından kesilmesine kadar yazan sahabeler.
Cevap 330 = Vahiy kâtibi, Yazman, Küttap
Soru 331 =  Bazı ibadetlerin mükellefin üzerine farz olmasının sebebi zaman.
Cevap 331 = Vakit, Nakit, Dehr
Soru 332 = Allah hakkı için,  Allah’a yemin ederim ki,  Allah şahit olsun ki anlamlarında kullanılan yemin sözü.
Cevap 332 = Vallahi, Lades, Mukaddes
Soru 333 =  Üzerinde yerleşilen,  ikamet edilen,  yurt edinilen yer,  ülke,  memleket.
Cevap 333 = Vatan, Toprak, Mülk
Soru 334 =  Günah,  sorumluluk ve kötü sonuç.
Cevap 334 = Vebal, Visal, İlenç
Soru 335 = Peygamberimizin anne tarafından dedesi
Cevap 335 = Vehb, Abdulmuttalip, Ebu Talip
Soru 336 =  Hayır yapmaktan hoşlanan,  kötülükten sakınan,  iyiyi kötüden,  hayrı şerden ayırt etmeye yardımcı olan ahlaki duygu,  gizli his.
Cevap 336 = Vicdan, Muhasebe, Temyiz
Soru 337 =  Kişinin gerçeği saklayıp bildiğinin aksini söylemesi.
Cevap 337 = Yalan, Hile, Medde
Soru 338 =  Allah’ın verdiği yiyecek ve içecekler başta olmak üzere tüm nimetlere karşı şükretmenin bir göstergesi olarak yemek yendikten sonra yapılan dua.
Cevap 338 = Yemek duası, Teenni duası, Şükür ifası
Soru 339 =  Bir işi yapmayı veya yapmamayı Allah’ın zatı,  isimlerinden ve sıfatlarından birisi ile güçlendirerek Allah adına söz verme.
Cevap 339 = Yemin, Zühd, Vera
Soru 340 =  Aksıran kişi Elhamdülillah: Allah’a şükürler olsun dediğinde yanında bulunan kişilerin Allah’ın esenliği,  merhameti senin üzerine olsun anlamında söyledikleri dua cümlesi.
Cevap 340 = Yerhamukellah, Elhamdulillah, Şükür
Soru 341 =  Medine’nin eski adı
Cevap 341 = Yesrib, Hicaz, Beni Kureyza
Soru 342 =  Büluğ çağına ulaşmadan önce babası ölen çocuk.
Cevap 342 = Yetim, Öksüz, Mahrum
Soru 343 =  Hz. İbrahim,  oğlu İsmail ve eşi Hz. Hacer’i Mekke’ye bıraktığında Allah tarafından onlara ikram olarak verilen Kâbe’nin yanındaki kaynak suyu.
Cevap 343 = Zemzem, Cola, Şıra
Soru 344 = Peygamberimizin bir kızı
Cevap 344 = Zeyneb, Aişe, Amine
Soru 345 =  Allah’ı anmak amacıyla yapılması ve söylenmesi istenen dua,  ibadet,  tespih ve övgü sözleri.
Cevap 345 = Zikir, Takva, Vera



Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İlginiz için sonsuz teşekkürler...
Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır..