21 Mayıs 2014

İlahi MD-Altyapı-Enstrümantal Arşivi

Değerli dostlar uzun bir çalışmadan sonra 
unutulmaya yüz tutmuş anonim ilahilerin altyapılarını
sizlerle paylaşmak nasip oldu.
Bireysel program veya koro çalışması yapan 
dostlarımıza kolay gelsin. 
Eserlerin seslerini inceltme veya kalınlaştırma
konusunda bilgi için onderalkan@gmail.com dan
bilgi alabilirsiniz.


*******************************************

Ses Transpoze Programı (Nota inceltme-kalınlaştırma)Ayrıca, 

Aşağıdaki altyapıları veya elinizdekilerini online olarak kendi sesinize göre ayarlamak için

https://vocalremover.org/tr/pitch  adresini kullanabilirsiniz.

*******************************************İlahilerin fonlarını online dinleyebilir veya
İlahilerin üstüne sağ tıklayıp 

farklı kaydet seçeneğiyle bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

*****Popüler İlahiler 

Anneciğim  
YENİ

 


Anonim İlahiler

 AH NİCE BİR UYURSUN 8

Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Dellallar çağırır inanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Emr-i Hakka göçeli hayli zamandır
Muhammed cümleye dindir imandır
Delilsiz gidilmez yollar yamandır
Göçtü kervan kaldık dağlar başında


 


Aşkın ile âşıklar Yansın ya Rasulallah
İçip aşkın/Kevser şarabın Kansın ya Rasulallah
Allah Allah İllallah Muhammed Rasulallah

Sensin canların canı nur Muhammed sallallah

 ***

Şol seni sevenlere Kıl şefaat onlara
Mümin olan tenlere Cansın Ya Resulallah

Allah Allah İllallah Muhammed Rasulallah

Sensin canların canı nur Muhammed sallallah

 ***

Şol seni seven kişi Verir yoluna başı
İki cihan güneşi Sensin ya Rasulallah

Allah Allah İllallah Muhammed Rasulallah

Sensin canların canı nur Muhammed sallallah

***
Âşık Yunus’un canı İlm ü şefaat kanı
İki cihan sultanı sensin ya Rasulallah!

Allah Allah İllallah Muhammed Rasulallah

Sensin canların canı nur Muhammed sallallah


 
 BENYURURUM 9

 Ben yürürem yane, yane, Aşk boyadı beni kane,
Ne akilem, ne divane, Gel gör beni aşk neyledi.
Gel gör beni, aşk neyledi, Gel gör beni, aşk neyledi,

Gâh eserim yeller gibi, Gâh tozarım yollar gibi,
Gâh coşarım seller gibi, Gel gör beni aşk neyledi.
Gel gör beni, aşk neyledi, Gel gör beni, aşk neyledi,

Ben Yunus’u biçareyim, Dost elinden avareyim,
Gel gör beni, aşk neyledi, Gel gör beni, aşk neyledi

 Bu aklu fikriyle Mevla bulunmaz bu ne yaredir ki merhem bulunmaz

Ya Allah hu Allah Allah Allah Allah ya Allah hu Allah Allah Allah Allah
Kamunun derdine derman bulunur şu benim derdime derman bulunmaz
Ya Allah hu Allah Allah Allah Allah ya Allah hu Allah Allah Allah Allah

Aşkın pazarında canlar satılır satarım canımı alan bulunmaz
Ya Allah hu Allah Allah Allah Allah ya Allah hu Allah Allah Allah Allah
Yunus öldü deyu salâ verirler ölen hayvan imiş âşıklar ölmez

Ya Allah hu Allah Allah Allah Allah ya Allah hu Allah Allah Allah Allah


 
Bu aşk bir bahri ummandır, buna haddi kenar olmaz.

Delilim sırrı Kur’an’dır bunu bilende âr olmaz.

****

Süregeldik ezeliden, pirim Muhammed Ali’den,

Şerab-ı lâ-yezaliden içenlerde humar olmaz.

****

Eğer âşık isen yâre, sakın aldanma ağyâre,

Düş İbrahim gibi nâre, bu gülşende yanar olmaz.

**** Bülbüller sazda güller niyazda söyle namazda Elhamdülillah
Koşuşur herkes duyulur bir ses söyler her nefes Elhamdülillah

Ulu dergâhına ilâhi tuttum yüzümü o Rahim eşfak olan vadine diktim gözümü.
Beni benden daha ala biliyorken özümü şu iki cümleye hasretim Efendim sözümü
Malik’e emrederek uzağına atma bizi Hz. Muhammed hürmetine yakma bizi

Kalbimde iman gönlümde sultan dilimde Kur’an Elhamdülillah
Yatma seherde uğrarsın derde söyle her yerde Elhamdülillah


 

Buyruğun tut Rahmân’ın, tevhide gel, tevhide!
Tâzelensin imanın, tevhide gel tevhide!

Allah Hak Lâ İlâhe İllallah Allah Hak Lâ İlâhe İllallah

****
Sen seni ne sanırsın, fâniye dayanırsın,
Hoş bir gün uyanırsın, tevhide gel tevhide!
Allah Hak Lâ İlâhe İllallah Allah Hak Lâ İlâhe İllallah

Allah Hak Lâ İlâhe İllallah Allah Hak Lâ İlâhe İllallah


 

 


CANİMKURBANOLSUN 2

Canım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,
Şefâat eyle bu kemter kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
****
Mü’min olanların çoktur cefâsı,
Ahirette olur zev-u sefâsı,
On sekiz bin âlemin Mustafâ’sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
****
Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,
Kûrsûn üstünde ceylân eyleyen.
Mi’râcında ümmetini dileyen,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
****
Âşık YUNUS neyler iki cihânı sensiz,
Sen Hak Peygambersin şeksiz, gümânsız
Sana uymayanlar gider imânsız,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
 DEMEDİMMİ 4

Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi 

Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi 

Demedim mi dost demedim mi demedim mi dost demedim mi
Yiyemezsin demedim mi yiyemezsin demedim mi 

Demedim mi deme demedim mi demedim mi dost demedim mi
Yiyemezsin demedim mi yiyemezsin demedim mi 

****
Yemeyenler kalır naçar gözlerinden yaşlar saçar 
Bu bir demdir gelir geçer duyamazsın demedim mi 
Demedim mi dost demedim mi demedim mi dost demedim mi
Yiyemezsin demedim mi yiyemezsin demedim mi 

Demedim mi deme demedim mi demedim mi dost demedim mi
Yiyemezsin demedim mi yiyemezsin demedim mi 
Derman arardım derdime derdim bana derman imiş
Burhan sorardım aslıma aslım bana burhan imiş

Sağı solu gözler idim dost yüzünü görsem deyu
Ben taşrada arar idim ol can içinde can imiş

Savm u salat u hacc ile sanma biter zahid işin
İnsan-ı Kamil olmağa lazım olan irfan imiş


 Durmaz lisanım, der Allah Allah
Cismimde canım, der Allah Allah

Aşık-ı yezdan, der Allah Allah
Talib-i irfan, der Allah Allah

Allah de ey yar, her zaman her bar
Müştak-ı didar, der Allah Allah

Et hemen tekrar, bu ism-i her bar
Salik-i Cebbar, der Allah Allah

Olma Kuddusi, bu ism-i nasi
Hak aşinası, der Allah Allah

 


DURMAZ YANAR 2

Durmaz yanar vücudum Allah,
Bizleri de mahrum eyleme Allah.
Sensin benim maksudum Allah,
Bizleri de mahrum eyleme Allah.

****

Halas eyle narından Allah,
Ayırma didarından Allah,
Cennet de cemalinden Allah,
Bizleri de mahrum eyleme Allah.

****

Kandiller yana, yana Allah,
Dervişler döne, döne Allah,
Şükür erdik bugüne Allah,
Bizleri de mahrum eyleme Allah.

****

Gül bülbülün harmanı Allah,
Ver derdime dermanı Allah,
Son nefesde imandan Allah,
Bizleri de mahrum eyleme Allah.

 

ERLERDEMİNE 5

Erler demine destur alalım
Pervaneye bak ibret alalım
Aşkın ateşine gel bir yanalım

Dost dost diye diye Hu diye diye
Devrana girip seyran edelim
Eyvah demeden Allah diyelim
****
Günler geceler durmaz geçiyor
Sermayen olan ömrün bitiyor
Bülbüllere bak efgan ediyor

Ey gonca açıl mevsim geçiyor
Devrana girip seyran edelim
Eyvah demeden Allah diyelim
****

Ey yolcu biraz sen dinle beni

Kervan geçiyor sen kalma geri

Yusuf denilen dünya güzeli

Fethetti bugün kalbi seferi

Devrana girip seyran edelim
Eyvah demeden Allah diyelim

 
EYALLAHİMBENİSENDEN 4

Ey Allah’ım beni senden ayırma
Beni senin cemalinden ayırma

Seni sevmek benim dinim imanım
İlahi din-ü imandan ayırma

Ben ol dost bahçesinin bülbülüyüm
İlâhi bülbülü gülden ayırma

Eşrefoğlu Senin âciz kulundur
İlahi kulunu Senden ayırma

 
Ey âşık-ı dildade gel nuş idelim bade
Bir bade gerek amma kim içile mevade
Can Allah canan Allah canlar sana kurban Allah
Hay kalbim zikrullah Lâ ilahe illallah
****

Sakisi ola Mevla aktahi anın esma

Bir kez nuş eden kat’a gam görmeye dünyada

Can Allah canan Allah canlar sana kurban Allah
Hay kalbim zikrullah Lâ ilahe illallah
****

Bir kez içen âşıktır, âşkında ol sadıktır
Âşk ona hem Leyla’dır Mecnûn ile Ferhad’a
Can Allah canan Allah canlar sana kurban Allah
Hay kalbim zikrullah Lâ ilahe illallah


EYRAHMETİBOLPADİSAH 3

Ey rahmeti bol padişah
Cürmüm ile geldim sana
Ben eyledim hadsiz günah
Cürmüm ile geldim sana

Rahman Allah Rahim Allah
Tüm dertlere derman Allah
Ben eyledim hadsiz günah
Cürmüm ile geldim sana

İsmin gani Gaffar iken
Ayp örtücü Settar iken
Kime gidem sen var iken
Cürmüm ile geldim sana

Senden uzak kaldım heman
Ettim hata gizli ayan
Vurma yüzüme el aman
Cürmüm ile Geldim sana

 
GAFLETİLEHAKKİBULDUM 2

  
Gaflet ile Hakkı buldum diyenler er yarın Hak divanında bellolur

Ahret tedarikin gördüm diyenler er yarın Hak divanında bellolur
Ya Allah ya Allah Allah Allah Allah ya Allah ya Allah Allah Allah Allah

Kiminin adı sofi, kiminin derviş, derviş isen kardeş, takvaya çalış,
Gizlice yollardan, sen hakka eriş, er yarın Hak divanında bellolur
Ya Allah ya Allah Allah Allah Allah ya Allah ya Allah Allah Allah AllahGELİNALLAHDİYELİM

  
Gelin Allah diyelim, kalpten pası silelim,

Âlemler seyredelim, Allah Allah dedikçe.

Nerde tevhid çekilir, melekler saf saf gelir,
Hepsi tekbir getirir, Allah Allah dedikçe.

Ya Allah Hu Allah her derde derman Allah

Ya Allah Hu Allah her derde derman Allah

****

Zikr-i Hakka başlandı, ism-i Celal hızlandı,
Arş-ı Ala sallandı, Allah Allah dedikçe.

Gafil olma Naci ya Hakkı zikret daima,
Seni zikreder Hüda, Allah Allah dedikçe.

Ya Allah Hu Allah her derde derman Allah

Ya Allah Hu Allah her derde derman Allah

GULYUZUNURUYAMİZDA 3

  
Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah

Gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah

Aşkınla yaşarır gözler hasretinle yanar özler
Mübarek ravzana yüzler sürelim ya Resulallah

Sensin gönüller sultanı getirdin yüce Kur’an’ı
Uğruna tendeki canı verelim ya Resulallah

Veda edip masivaya yalvarıp yüce Mevlaya
Şefaat-i Mustafa’ ya varalım ya Resulallah


GURURLANMAİNSANOGLU

Gururlanma insanoğlu ölmemeye çare mi var.
Hazan olmuş bir gül gibi solmamaya çaren mi var.

Güvenme sen mülke mala ereceksin sen kemale
Tatlı canın Azrail’e vermemeye çare mi var.

Dünya bir değirmen döner bütün mahlûk ona biner
Yağı bitmiş kandil söner sönmemeye çare mi var

 

HAKSERLERİHAYREYLER

Hakk şerleri hayreyler zannetme ki gayreyler
Arif anı seyreyler Mevla görelim neyler
Vallahi güzel eyler billahi güzel eyler
Mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler

Bir işi murad etme olduysa inad etme
Haktandır o reddetme Mevla görelim neyler
Vallahi güzel eyler billahi güzel eyler
Mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler

Hiç kimseye hor bakma incitme gönül yıkma
Sen nefsine yan çıkma Mevla görelim neyler
Vallahi güzel eyler billahi güzel eyler
Mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler

 

HU

 
KABENİNYOLLARİ 5

Kâbe’nin yolları bölük bölüktür.
Benim yüreciğim delik deliktir
Dünya dedikleri bir gölgeliktir.
Aman/Canım Kâbe’m varsam sana
Yüzüm gözüm sürsem sana

Eşim dostum yüklesinler yükümü
Komşularım helal etsin hakkını
Görmez oldum ırak ile yakını
Aman/Canım Kâbe’m varsam sana
Yüzüm gözüm sürsem sana

 

MEDİNEYE VARAMADİM 3

Medineye varamadım gül kokusun alamadım

Medineye varamadım gül kokusun alamadım

Ben resule doyamadım yaralıyam,yaralıyam,yaralı

Ben resule doyamadım yaralıyam,yaralıyam,yaralı

————————–

Kabenin örtüsü kare açtı yüreğime yare

Kabenin örtüsü kare açtı yüreğime yare

Bulunmaz derdime çare yaralıyam,yaralı,yaralı

Bulunmaz derdime çare yaralıyam,yaralı,yaralı

————————-

Elimden tut kaldır beni ya vuslata erdir beni

Elimden tut kaldır beni ya vuslata erdir beni

Çok ağlattın güldür beni yaralıyam,yaralıyam,yaralı

Çok ağlattın güldür beni yaralıyam,yaralıyam,yaralı

 


MİLKİBEKA 2

Milk-i bekâ’ dan gelmişem fani cihanı neylerem.
Ben dost cemalin görmüşem huri, cinanı neylerem.
*****
Vahdet meyinin cür’asın mâşûk elinden içmişem.

Ben dost kokusun almışam miskü anberi neylerim.

****

İsa gibi dünya koyup, gökleri seyran eylerem.
Musa’yı didar olmuşam, ben lenteranı neylerem

****
Muhammedem dosta giden ben tercümanı neylerem

İsmail’im hak yoluna canımı kurban eylerem

****

Eyyub gibi maşukunum cevrin tahammül eylerem
Cercis’leyin Hakk yoluna çıkmayan canı neylerem

 SERVERİSER 6

  
Server-i ser bülendimiz Hazret-i pir Efendimiz

Şahid-i şah-levendimiz Hazret-i pir Efendimiz
Ya Saadettin ya cibavi edrikni şey’en lillah
Allah Allah Allah Allah Hak la İlahe illallah

 ***

Fahr-i cihan o serverin varisi oldu Hayder’in
Sırrı idi peygamberin Hazret-i pir Efendimiz

Ya Saadettin ya cibavi edrikni şey’en lillah
Allah Allah Allah Allah Hak la İlahe illallah

***
Cezbe-i Mustafa ile saldı cihana velvele
Gökte eder mukabele Hazret-i pir Efendimiz
Ya Saadettin ya cibavi edrikni şey’en lillah
Allah Allah Allah Allah Hak la İlahe illallah

SEVDİMSENİ 4

Sevdim seni mabuduma Canan diye sevdim.
Bir ben değil âlem sana Hayran diye sevdim.

Evlad-u iyalden geçerek Ben Ravzana geldim.
Ahlakını meth etmede Kur’an diye sevdim

Kurbanın olam Şah-ı Resul Kovma kapından
Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim.

Mahşerde nebiler bile Senden medet ister.
Gül yüzlü melekler sana Hayran diye sevdim.
Bir ben değil âlem sana Hayran diye sevdim

 
SEVERİMBENSENİ 4

  
Severim ben seni candan içeru

Yolum ötmez bu erkândan içeru.

Nereye bakar isem dopdolusun,
Seni kanda koyam benden içeru

O bir dilberdürür yoktur nişanı
Nişan olur mu nişandan içeru

Beni bende demen, bende değilem
Bir ben vardır bende benden içeru

Tecelliden nasib erdi kimine,
Kiminin maksudu bundan içeru

Senin aşkın beni benden aluptur
Ne şirin dert bu; dermandan içeru

Şeriat, tarikat yoldur varana,
Hakikat, marifet, ondan içeru

Süleyman kuşdilin bilir dediler
Süleyman var Süleyman’dan içeru


SOLCENNETİNİRMAKLARİ 4

  
Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu

Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu
****

Salınır Tuba dalları Kur’an okur hem dilleri
Cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu
****

Kimler yeyip kimler içer hep melekler rahmet saçar
İdris Nebi hulle biçer diker Allah deyu deyu
****

Hep nurdandır direkleri gümüştendir yaprakları

Uzadıkça budakları biter Allah deyu deyu

****

Aydan arıdır yüzleri şekerden tatlı sözleri
Cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu

****

Yunus Emre’m var yarına koma bu günü yarına
Yarın Allah divanına varam Allah deyu deyuSORDUMSARİCİCEGE 2

  
Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır?

Çiçek eydür derviş baba annem babam topraktır.

Hak Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlahe İllallah

****

Sordum sarı çiçeğe evlat kardeş var mıdır?
Çiçek eydür derviş baba evlat kardeş yapraktır.
Hak Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlahe İllallah

****

Sordum sarı çiçeğe boynun neden eğridir
Çiçek eydür derviş baba kalbim Hakka doğrudur
Hak Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlahe İllallah

****

Sordum sarı çiçeğe sen kimin ümmetisin

Çiçek eydür derviş baba Muhammed ümmetiyim

Hak Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlahe İllallah
****

Sordum sarı çiçeğe sen beni bilir misin?
Çiçek eydür derviş baba sen Yunus değil misin?

Hak Lâ İlâhe İllallah Allah Lâ İlahe İllallahSUBENİMDİVANEGONLUM 2

  
Şu benim divane gönlüm, yine hubdan, huba düştü,

Mah cemalin şulesinden, çalkalanıp göle düştü.

Ah ben nidem, şeyhim nidem?
Yaralıyam kime gidem ya halim kime arz idem

****

Felek bir gün cana kıyar, bizi kabdan, kaba koyar,
Kimi atlas, libas giyer, şükür bize aba düştü.

Ah ben nidem, şeyhim nidem?
Yaralıyam kime gidem yaralıyam kime gidem


TALEALBEDRU 9

Taleal bedru aleyna min seniyyatil veda

Vecebeşşükrü aleyna medea lillahi da’

****

Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden
Şükür gerekti bizlere Allah’a davetinden

****

Eyyühel mebusüfina Ci’te bil emril muta

Ci’te şerraftel Medine Merhaban Ya hayrada

****

Sen güneşsin sen aysın sen nur üstüne nursun
Sen Süreyya ışığısın ey sevgili Ey Rasul

****

Ente şemsun ente bedrun Ente nurun ala nur

Ente misbahassüreyya Ya Habibi ya Rasul

****

Ey bizden seçilen elçi yüce bir davetle geldin
Sen bu şehre şeref verdin ey sevgili hoş geldin

 

TENDECANİM

Tende canım canda cananımdır Allah Hu diyen
Dilde sırrım sırda sübhanımdır Allah Hu diyen

Yere göğe sığmayan bir müminin kalbindedir
Gönlümün tahtında sultanımdır Allah Hu diyen

Geceler ta sabah olunca inletir bu dert beni
Derdimin içinde dermanımdır Allah Hu diyen

Her kişiye kendinden yakın olan dost zatıdır
Ey Niyazi dilde mihmanımdır Allah Hu diyen

 

UYANEYGOZLERİM 5

Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan
Azrail’in kastı canadır inan
Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan

Seherde uyanır cümle kuşlar,
Dil u dillerince tesbihe başlar,
Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar,
Uyan ey gözlerim gafletten uyan,
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.

Semavatın kapıları açarlar
Âlemlere rahmet suyu saçarlar
Seherde kalkana hulle biçerler
Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan

Bu dünya fanidir sakın aldanma,
Mağrur olup tacu tahta dayanma,
Yedi iklim benim diye güvenme.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan,
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.

Benim Murad kulun suçumu affet
Suçumu bağışlayıp günahım ref’et
Resulün sancağı dibinde haşret
Uyan ey gözlerim gafletten uyan,
Uyan uykusu çok gözlerim uyan

 Hakkın Habibinin sevgili dostu
Yemen illerinde Veysel Karani
Söylemez yalanı yemez haramı
Yemen illerinde Veysel Karani

****

Seherde kalkuben yola giderdi
Hakkın bin bir ismini zikir ederdi
Allah Allah deyup deve güderdi
Yemen illerinde Veysel Karani

****

Elinde asası hurma dalından
Sırtında hırkası deve yününden
Asla hata gelmez onun dilinden
Yemen ilerinde Veysel Karani
****

Âşık Yunus ey der bende varaydım
Ol mübarek hub cemalin göreydim

Ayağın tozuna yüzler süreydim
Yemen illerinde Veysel Karani****************************************************************
****************************************************************************************


********************************************
 73 Yeni Karaoke İlahi İNDİR