24 Kasım 2016

İlahilerin Melodika Notaları

Salavat-ı Şerife


Al   la     hum   me    sal    li       a      la       a       sey    yi        di      na      a  
mi   mi    mi      mi    fa    sol     fa      mi     sol     fa      sol       fa     mi     sol  

mu    ham   me    din    in      ne      biy     yin  üm    miy    yin     ve       a       la       a        li     i       hi
fa      sol    sol    sol      la     fa       sol      sol  mi     fa       mi      mi     fa      sol     la       sol   la     si

ve      sah      bi     hi       ve     sel       lim
sol     sol       fa    sol      mi      fa        mi
Sözleri

Allahümme salli alâ seyyidinê muhammedininnebiyyi'l-ümmiyyi 
ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

Anlamı

Allahım efendimiz ümmî peygamber Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.***************************************************************************
Birsin Allahım Melodika ve Flüt Notası


Ye  ri   ya   ra  tan  gö  ğü   ya  ra  tan

mi  fa  sol  fa   mi  sol  la   sol  la   si


Ni  ce  ni  met  ler  le  bi  zi  do  na  tan

si   si   la   sol   si   la  fa  fa  sol  fa  mi

Bir     sin  Al     la  hım  bir  sin  Al  la  hım

i-do    si   i-do   si   la     si    la   si   la   sol


Sen  en  yü  ce  sen  en  yü  ce   tek  sin  Al  la  hım

si      si    la  sol  si    si    la  sol   fa   fa   sol  fa  mi

Önemli Not: i-do ince do demektir.

xxx


İlahi Sözleri

Yeri yaratan göğü yaratan
Nice nimetlerle bizi donatan

Birsin Allahım, birsin Allahım
Sen en yüce, sen en yüce teksin Allahım

Hazreti Adem bizim babamız, 
Hazreti. Havva bizim anamız

Birsin Allahım, birsin Allahım
Sen en yüce, sen en yüce teksin Allahım

Kıblemiz Kâbe sana döneriz
En yüce sensin secde ederiz

Birsin Allahım, birsin Allahım
Sen en yüce, sen en yüce teksin Allahım


Bizim sözümüz La ilahe illallah
Budur özümüz La ilahe illallah

Birsin Allahım, birsin Allahım

Sen en yüce, sen en yüce teksin Allahım**************************************************************
Ben Yürürüm Yane YaneŞol Cennetn Irmakları

Ya Rasul Selam Aleyke (Âlemler Nura Gark Oldu)

Sordum Sarı Çiçeğe

Canı Dilden

Medine'ye Varamadım

Taleal Bedru (Ay Doğdu Üzerimize)

Seher Vakti Bülbüller

Aşkın İle Aşıklar

Mevlam Sana Ersem Diye

Bir Gül Aldım Elime

Öğretmenim Dedi Ki

Beş Yüz Yetmiş Bir'de

Dinim İslam

Haydi Sor Dağlara

Yüce Kitabım

Allahtır İlk Sözümüz

Teslim Ol Rabbine

Ömrün Bitirmiş

Veysel Karani


16 Kasım 2016

Konu Anlatımı (İnteraktif Sunular)


Değerli dostum M.Fatih Bütün'e büyük emeklerle hazırladığı konu anlatım sunularını
sitemizde paylaşmaya izin verdiği için sonsuz teşekkürler. 
Web adresi: dinveteknoloji.com

****************************************

Örnek Resim


4-8. Sınıflar Tüm Konu Anlatım Sunularını
İNDİR (191 mb)

03 Kasım 2016

Hz Muhammed'in Hayatı Harita ve İnfografik Arşivi

Değerli Dostlar Sevgili Peygamberimiz'in Hayatının (Siyer) Harita ve İnfografiklerle
anlatılabilmesi için bir arşiv oluşturmayı denedik. İnşallah faydalı olur.
Görsellere tıkadığınızda büyük boyutta açılacaktır.
Açılan görsele fareyle sağ tıklayıp resmi farklı kaydet diyerek indirebilirsiniz.İSLAM ÖNCESİ DÖNEM

Arap Yarımadası (İnsanlığın Beşiği)


Hicaz'da Bulunan Kültür Merkezleri


Hicaz'da Sosyal Yapı


Yakın Doğu Medeniyetleri


Cahiliye Dönemi Meşhur Pazarlar


Dünyadaki Yaygın Dini İnanışlar


Orta Doğuda Yaygın Olan Dini İnanışlar


Arabistan Yarımadasındaki Meşhur Putlar


Orta Doğuda Siyasi Durum


Arabistan Yarımadasında Ticari Hayat


Arabistan Yarımadasındaki Ticaret Yolları


Cahiliye Döneminin Bazı Hurafeleri


Mekke'nin İdari Sistemi


MEKKE DÖNEMİ

Mekke


Kureyş Kabilesi


Fil Olayı


Hz Muhammed'in (sav) Ailesi (Ehlibeyt)


Ficar Savaşı


Efendimizin Busra Seyahati


Vahiy ve Çeşitleri


Kur'an'ın Toplanması ve Çoğaltılması


İslam Davetine Karşı Çıkan Meşhur İnkarcılar 1


İslam Davetine Karşı Çıkan Meşhur İnkarcılar 2


1. ve 2. Habeşistan HicretiMEDİNE DÖNEMİ

Hicret Yolu


Medine ve Çevresi


Medine'deki Tarihi Mescitler


Mescid-i Nebevi'nin Krokisi


Hicret Sonrası Medine'nin Sosyal Yapısı


Medine'deki Yahudiler


Peygamberimizin Bazı Mucizeleri 1


Peygamberimizin Bazı Mucizeleri 2


Peygamberimizin Gazveleri


Peygamberimizin Gazveleri (Tablo)


Peygamberimizin Komutasındaki Gazveler


Kronolojik Sıraya Göre Peygamberimizin Katıldığı Gazveler 1


Kronolojik Sıraya Göre Peygamberimizin Katıldığı Gazveler 2


Kronolojik Sıraya Göre Peygamberimizin Katıldığı Gazveler 3


Kronolojik Sıraya Göre Peygamberimizin Katıldığı Gazveler 4


Kronolojik Sıraya Göre Peygamberimizin Katıldığı Gazveler 5


Kronolojik Sıraya Göre Peygamberimizin Katıldığı Gazveler 6


Kronolojik Sıraya Göre Peygamberimizin Katıldığı Gazveler 7


Hicri 2. Yıl

Ebva (Veddan) Gazvesi


Buvat Gazvesi


Zül Üşeyr


Safevan (Birinci Bedir) Gazvesi


Bedir Gazvesi


Bedir Gazvesinin Krokisi


Bedir Gazvesi Tarafların  Yerleşim Krokisi


Benü Süleym Gazvesi


Benü Kaynuka Gazvesi
Sevik GazvesiHicri 3. Yıl

Zü Emer (Gatafan Gazvesi)Buhran Gazvesi


Uhud Gazvesi


Hamraul Esed Gazvesi
Hicri 4. Yıl

Rec'i Vakası


Bi'ri Maune Vakası


Benü Nadir Gazvesi


İkinci Bedir (Bedrü-l Mevud)


Hicri 5. Yıl

Devmetü-l Cendel Gazvesi


Müstalikoğulları Gazvesi


Hendek (Ahzab) Gazvesi


Benü Kureyza Gazvesi


Hicri 6. Yıl

Lihyanoğulları Gazvesi


Hudeybiye Gazvesi


Hicri 7. Yıl

Peygamberimizin Davet Mektupları


Gâbe Gazvesi


Hayber Fethi


Zatü-r Rika Gazvesi


Kaza UmresiHicri 8. Yıl

Mute Seriyyesi


Mekke Fethi


Huneyn Gazvesi


Taif Kuşatması-Gazvesi


Hicri 9. Yıl

Putları Kırma Seriyyeleri


Tebük Gazvesi


Hz Ebu Bekir'in Hac Emirliği


Heyetler Yılı


İslam'ın Arap Yarımadasında Yayılma Süreci


Zekat Memurlarının Gönderildiği Bölgeler


Hicri 10. Yıl

Veda HaccıKaynak: Siyer Atlası (Siyer Yay.)
Kitabın google books taki ücretsiz e kitabından faydalanılmıştır.