19 Kasım 2017

40 Hadis-i Şerif ve Boyama Kağıtları (Ezberlenebilir Kısa Hadisler)


40 Ezber Hadis
Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) şöyle buyurdular:

1.        Efdalül ibadeti edvemuha.
İbadetin en değerlisi devamlı olandır.

2.        Efşüs selâme beyneküm.
Aranızda selamı yayın.

3.        Ehabbül ameli ilallahi es salâtü alâ vaktiha.
Allah’ın (cc) en sevdiği amel, vaktinde kılınan namazdır.

4.        Ehabbül bilâdi ilallahi mesâcidüha.
Allah'ın (cc) en sevdiği yerler camilerdir.

5.        El cennetü dârül eshıya.
Cennet cömertlerin yurdudur.

6.        El cennetü tahte akdâmil ümmühât .
Cennet annelerin ayakları altındadır.

7.        El idetü atiyyetün.
Verilen söz yerine getirilmelidir.

8.        El İslâmu hüsnül hulûki.
İslam güzel ahlaktır.

9.        El kelimetüt tayyibetü sadakatün.
Güzel söz söylemek sadakadır.

10.     El mü'minu ehul mü'min.
Mümin müminin kardeşidir.

11.     El yedül ulyâ hayrun minel yedis süflâ.
Veren el alan elden üstündür.

12.     En nâsü sevâün ke esnânil mişat.
İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittir.

13.     En nezâfetü minel îmân.
Temizlik imandandır.

14.     Es sabru miftâhul ferec.
Sabır, başarının anahtarıdır.

15.     Es salâtü ımâdüd dîn.
Namaz dinin direğidir.

16.     Es salâtü nûrul mü’min.
Namaz müminin ışığıdır.

17.     Es savmu cünnetün.
Oruç (günahlara) kalkandır.

18.     Es savmu nısfus sabr.
Oruç sabrın yarısıdır.

19.     Et tebessümü sadakatun.
Gülümsemek sadakadır.

20.     Et tuhûru şatrul îmân.
Temizlik imanın yarısıdır.

21.     Ez zekâtü kantaratül İslâm.
Zekat İslâm’ın köprüsüdür.

22.     Hassinû ahlâkakum.
Ahlakınızı güzelleştiriniz.

23.     Hayrukum hayrukum li ehlihî.
En hayırlınız ailesine iyilik yapandır.

24.     Hayrukum men teallemel kur’âne ve allemehû.
En hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.

25.     Hayrul hadîsi kitâbulllah.
Sözlerin en güzeli Allah'ın (cc) kitabı Kuran'dır.

26.     Hayrul hedyi hedyü Muhammed (sav).
Yolların en hayırlısı Hz Muhammed'in (sav) yoludur.

27.     İnne hıyâraküm ehâsinüküm ahlâkan.
Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olandır.

28.     İnnel mü’mine lâ yencusu.
Mümin kişi (her türlü) pislikten uzak durur.

29.     İnned dîne yüsrün.
İslam dini kolaylık dinidir.

30.     İsmah yusmah leke.
Hoşgörülü ol ki hoş görülesin.

31.     İzâ gadibte feskut.
Öfkelendiğinde sus.

32.     Kul âmentü billahi sümmestakim.
Allah’a (cc) inandım de, sonra dosdoğru ol!

33.     Küllü ma’rûfin sadakatün.
Yapılan her iyilik sadakadır.

34.     Lâ yedhulul cennete kâtıun.
Akraba ziyaretini kesen cennete giremez.

35.     Mâ min mevlûdin illâ yûledu alel fıtrah.
Her çocuk Müslüman doğar.

36.     Men ğaşşena feleyse minnâ.
Bizi aldatan bizden değildir.

37.     Men lâ yerham lâ yurham.
Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

38.     Men lem yeşkürin nâse lem yeşkürilllah.
İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez.

39.     Men samete necâ.
Dilini tutan kurtuldu.

40.     Sûmû tesihhû.
Oruç tutunuz sağlık bulunuz.****************************************

Boyama Kağıtları

13 Kasım 2017

Resimli Hikayelerle Değerlerimiz
İstediğiniz hikayeye tıklayıp açın. Açılan resmi sağ tıklayıp farklı kaydederek indirebilirsiniz.


Basket OyunuOyunları Online Açma Sorununu Çözmek İçin
 

***************************************************
Önemli Not:  Oyunu online oynarken Türkçe harfler (ığüşöç) gözükmemektedir. 
Oyunları bilgisayara indirip sorunsuz oynayabilirsiniz.
157 Temel Dini Kavram Oyunu


NASIL OYNANIR?

Oyuncu isim ve karakterini belirledikten sonra soru 

bankasından seçilen 10 soruyu cevaplamalısınız. 

Her doğru cevabınız için bir basket atma şansınız var. İyi 

eğlenceler.

Aşağıdaki konulara tıkladığınızda oyunlar açılacaktır


***************************************************
OYUNLARI CEP VE TABLETTE 
OYNAMAK İÇİN PUFFİN PROGRAMINI YÜKLEMELİSİNİZ..
ANDROİD İÇİN YÜKLE     İOS İÇİN YÜKLE

**************************************************************************
******************************************************
***************************************************

4. Sınıf 2. Ünite (Yeni Müfredat)

Basket Oyunu Oyna

İndir