27 Mart 2016

99 Ezber Hadis

EZBERLENECEK HADİS-İ ŞERİFLER

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz Şöyle Buyurdular:

1.        Besmele ile başlanmayan işte hayır yoktur.
2.        Ameller niyetlere göredir.
3.        İslâm, güzel ahlâktır.
4.        Namaz dinin direğidir.
5.        Oruç tutun, sıhhat bulun
6.        Cennet cömertlerin yurdudur.
7.        Önce selam ver sonra konuş.
8.        Bizi aldatan bizden değildir.
9.        Veren el alan elden üstündür.
10.     Hayâ (utanmak), imandandır.
11.     Sabır başarının anahtarıdır.
12.     Tutumluluk, geçimin yarısıdır.
13.     İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır.
14.     Temizlik, imanın yarısıdır.
15.     Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.
16.     Kur’an gönüllere şifa, dertlere devadır.
17.     Zekât, İslam’ın köprüsüdür.
18.     Yalan yere yemin etmek kazancı yok eder.
19.     İbadetin en faziletlisi, devamlı olanıdır.
20.     Sadaka malı azaltmaz, çoğaltır.
21.     Birlikte rahmet, ayrılıkta ise azap vardır.
22.     Ticarete hile karışınca bereket gider.
23.     Dua müminin silahıdır.
24.     Sizin en hayırlınız, ahlâkça en güzel olanlarınızdır.
25.     Hicret, her türlü kötü davranışı terk etmektir.
26.     Çirkin lâf edenle onu yayan, günah işlemekte eşittir.
27.     Haksızlık karşısında susanlar, dilsiz şeytanlar gibidir.
28.     Hediyeleşin ki birbirinize sevginiz artsın.
29.     Bir İyiliğe sebep olan, onu işlemiş gibi sevap kazanır.
30.     Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol.
31.     Hoşgörülü ol ki hoş görülesin.
32.     Allah katında en sevimli ev, içinde yetime ikram olunan evdir.
33.     İlim, kadın ve erkek her Müslüman’ın üzerine farzdır.
34.     Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter.
35.     Sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olanınızdır.
36.     Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur.
37.     Alçak gönüllü olanı Allah yüceltir. Kibirli olanı ise Allah alçaltır.
38.     Akrabaları ile ilgisini kesen kimse cennete giremez.
39.     Mümin, bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.
40.     Allah’a imandan sonra en faziletli amel vaktinde kılınan namazdır.
41.     Allah’a imandan sonra en hayırlı iş anne babaya yapılan iyiliktir
42.     Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna eziyet etmesin.
43.     Allah’ım! Yaradılışımı güzel yaptığın gibi, ahlâkımı da güzelleştir.
44.     Düşünerek hareket etmek Allah’tan, acelecilik ise şeytandadır.
45.     Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır.
46.     İhsan, Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görür.
47.     Sizin en hayırlılarınız, görüldükleri zaman Allah’ı hatırlatan kimselerdir.
48.     Annene hizmet et. Çünkü cennet, annelerin ayakları altındadır.
49.     Allaha ve âhiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!
50.     Allahın affetmeyeceği iki günah; Allaha şirk koşmak ve kul hakkı yemektir.
51.     Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.
52.     İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez.
53.     İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah’a da şükredemez.
54.     İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen ikiyüzlü insanlardır.
55.     Her insan hata eder, hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.
56.     Din kardeşinin yüzüne gülümsemen, senin için bir sadakadır.
57.     Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
58.     Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün.
59.     Ateş odunu nasıl yakıp yok ederse kıskançlık da kişinin sevabını yok eder.
60.     Bir Müslüman’ın kardeşiyle üç günden fazla küs durması helal değildir.
61.     Bir Müslüman’ın, bir Müslüman’ı korkutması ve heyecana düşürmesi helâl olmaz.
62.     Başkalarına zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.
63.     Kişi dostunun dini üzerinedir. Sizden biriniz dost seçerken dikkatli olsun.
64.     Kıyamet gününde Mümin kulun terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz.
65.     Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
66.     Gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesini yenendir.
67.     Doğruluk insanı iyiliğe yöneltir. İyilik ise kişiyi cennete götürür...
68.     Cömert, Allah’a, cennete ve insanlara yakın; cehennemden uzak olan kişidir.
69.     Kalbinde zerre kadar kibir bulunan hiç kimse cennete giremeyecektir.
70.     İzin istemek üç defadır. İzin verilirse girersin, verilmezse geri dönersin.
71.     Kalbinin yumuşamasını istersen yoksulu doyur ve yetimin başını okşa.
72.     Kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıplarını örter.
73.     Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa, Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
74.     Kim bir iyilik yaparsa Allah ona on katından yedi yüz katına kadar sevap verir.
75.     Bir kimse kardeşini bir kusur ile ayıplarsa, o kusuru işlemeden, o kimse ölmez.
76.     Müslüman, eliyle ve diliyle diğer Müslümanlara zarar vermeyendir.
77.     Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe (gerçekten) iman etmiş olmaz.
78.     Ey Allah’ım! Fakirlikten, tembellikten, acizlikten, küfürden ve korkaklıktan sana sığınırım.
79.     Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası.
80.     İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.
81.     İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, bir vadi daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz.
82.     Allah’ın kulu üzerindeki hakkı, kendisini yaratan Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır.
83.     Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın gazabı da anne ve babanın gazabındandır.
84.     Allah, sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O, sadece sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
85.     Aranızda selamı yayın, yemek yedirin, akrabaya ilgi gösterin ve herkes uykuda iken namaz kılın ki cennete giresiniz.
86.     Birbirinize kin tutmayınız, haset etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz.
87.     Münafığın alâmetleri üçtür. Söz söylerken yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Emanete ihanet eder.
88.     Rızkının geniş, ömrünün uzun olmasını arzu eden akrabalarını ziyaret etsin.
89.     Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz.
90.     Kişinin gereksiz şeyleri terk etmesi onun Müslümanlığının güzelliğindendir.
91.     Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.
92.     Bedene kolay ve hafif gelen ibadeti size bildireyim mi? Susmak ve güzel ahlâk sahibi olmaktır.
93.     İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.
94.     Sadakanın en üstünü, kişinin ilim öğrenip sonra da o ilmi Müslüman kardeşine öğretmesidir.
95.     Allah, sizden birinizin yaptığı işi sağlam ve iyi yapmasından hoşlanır
96.     Allah’a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız!
97.     Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazesine katılmak, davetine gitmek, hapşırana yerhamukellah demek.
98.     Bir Müslüman’ın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o Müslüman için birer sadakadır.
99.     Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler.

                      *******************************************