21 Eylül 2020 Pazartesi

4. sinif 2. unite 2. hafta (Kitaplara Peygamberlere Ahirete Kader ve Kazaya İman)

 (Tüm videolara sağ tıklayıp farklı kadederek indirebilirsniz.)KONU ANLATIMI VİDEO VE ANİMASYONLARİNTERAKTİF ETKİNLİKLER


Görsel Etkinlikler


İLAHİLERKONU ÖZETİTEST SORULARI

1. Allah’ın (c.c.) bazı peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ilahi mesajlara inanmak imanın şartlarından hangisidir?

A) Meleklere iman
B) Kitaplara iman
C) Ahirete iman
D) Kader ve kazaya iman


 


2. İlahi kitaplar ve gönderildikleri peygamberler hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Tevrat-Hz. Musa’ya (a.s.)
B) Zebur-Hz. Adem’e (a.s.)
C) İncil-Hz. İsa’ya (a.s.)
D) Kur'an-ı Kerim-Hz. Muhammed (s.a.v.)


 


3. Günümüze aslı değiştirilmeden ulaşan tek ilahi kitap hangisidir?

A) Tevrat
B) Zebur
C) Kur’an-ı Kerim
D) İncil

 


4. Allah’ın (c.c.) insanlardan seçip görevlendirdiği elçilere inanmaya ne denir?

A) Peygamberlere iman
B) Meleklere iman
C) Ahirete iman
D) Kitaplara iman5. Hangi kelime peygamber anlamına gelmez?


A) Elçi
B) Resul
C) Nebi
D) Evliya6. Allah'ın (c.c.) yarattığı ilk insan ve ilk peygamber kimdir?

A) Hz. Âdem (a.s.)
B) Hz. Musa (a.s.)
C) Hz. Muhammed (s.a.v.)
D) Hz. Yunus (a.s.)7. Allah'ın (c.c.) tüm insanlara gönderdiği son peygamber kimdir?

A) Hz. Adem (a.s.)
B) Hz. Yunus (a.s.)
C) Hz. Muhammed (s.a.v)
D) Hz. İbrahim (a.s.)8. Allah'ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini bildirmek için insanlar arasından seçtiği elçilere ne denir?

A) Melek
B) Peygamber
C) Rahman
D) Kur'an-ı Kerim9. Hangisi Allah'ın (c.c.) görevlendirdiği peygamberlerle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Bütün peygamberlere kitap verilmemiştir.
B) İslam’ın inanç esaslarından biri peygamberlere inanmaktır.
C) Peygamberlerin bazılarının adları Kur’an’da bildirilmiştir.
D) Bazı peygamberler meleklerden seçilmiştir.

 


10. İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına inanmaya ne denir?

A) Meleklere iman
B) Peygamberlere iman
C) Ahirete iman
D) Kitaplara iman

 


11. ............... hayatı insanın ölümüyle son bulan geçici bir hayattır. Cümlesinde boş yere ne getirilmelidir?

A) Ahiret
B) Dünya
C) Cennet
D) Cehennem12. Bütün insanlar bu dünyada yaptıkları tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını ...................... alırlar. Cümledeki boş yere hangisi getirilemez?

A) ahirette
B) öbür dünyada
C) yaşlılıkta
D) öldükten sonra13. Allah’a (c.c.) ve onun bildirdiklerine inanmayanlar ile kötülük yapanların ahirette cezalandırılacağı yere ne denir?

A) Hapishane
B) Cehennem
C) Cezaevi
D) Zindan14. Allah’a (c.c.) ve onun bildirdiklerine inanıp yararlı işler yapanların öbür dünyada ödüllendirileceği yere ne denir?


A) Kainat
B) Salavat
C) Cebrail
D) Cennet15. Hangisi ahirette cennete gireceklerle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Ebediyyen yaşayacak, hiç ölmeyeceklerdir.
B) Hep sağlıklı olacak, hiç hastalanmayacaklardır.
C) Allah'a inanmayanlar da cennete gireceklerdir.
D) Hep nimet ve mutluluk içinde yaşayacaklardır.
 

 


16. Her şeyin Allah’ın (c.c.) bilgisi ve dilemesi ile bir ölçüye göre gerçekleştiğine iman etmeye ne denir?

A) Ahirete iman
B) Meleklere iman
C) Kader ve kazaya iman
D) Kitaplara iman


 


17. Kader ve kazaya iman eden bir Müslüman için hangisi söylenemez?

A) Her şeyin Allah’ın (c.c.) gücü ve iradesiyle yaratıldığını bilir.
B) Allah’ın (c.c.) verdiği iradeyle tercihlerde bulunduklarını bilir.
C) Davranışlarından sorumlu olduklarının farkında olur.
D) Hastalanmamak için gerekli tedbirleri almaz.

 


18. Hangisi Allah’ın (c.c.) yarattığı her şeyin düzenli, ölçülü ve uyumlu olmasına bir örnek değildir?


A) Güneş'in her gün doğup batması
B) Dünya’mızın kendi ekseni ve Güneş çevresinde dönmesi
C) İnsanların kurallara uymayıp virüs bulaştırması
D) Ay'ın Dünya'nın etrafında dönmesi19.
I. Namaz kılmak
II. Meleklere inanmak
III. Allah'a inanmak
IV. Peygamberlere inanmak
Yukarıda verilenlerden hangisi İslam’ın inanç esaslarından değildir?


A) I
B) II
C) III
D) IV20. Kur’an-ı Kerim’de bulunan “Hiçbir ümmet (toplum) yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.” ayetinde geçen uyarıcılar kimlerdir?

A) İmamlar
B) Hâkimler
C) Alimler
D) Peygamberler
 


4. sinif 2. unite 1. hafta (Allah'a ve Meleklere İman)

 
(Tüm videolara sağ tıklayıp farklı kadederek indirebilirsniz.)


KONU ANLATIMI VİDEO VE ANİMASYONLAR
İNTERAKTİF ETKİNLİKLER

1.Etkinlik  (İnteraktif PDF) 
(Noktalı yerlere tıklayıp cevapları görebilirsiniz.)


2. Etkinlik (İnteraktif Pdf)
(Noktalı yerlere tıklayıp cevapları görebilirsiniz.)Görsel EtkinliklerİLAHİLERKONU ÖZETİ

TEST SORULARI

1. İslam dinini kabul eden Müslümanların inanması gereken 6 esas vardır. Bu esaslara ne denir?


A) İbadet esasları
B) İnanç esasları
C) Ahlak esasları
D) Kur'an esasları


2. İslam’ın inanç esaslarının diğer adı nedir?


A) Amel defteri
B) Hadis-i şerif
C) Salavat duası
D) İmanın şartları


3. İslam’ın inanç esaslarını şüphe duymadan kabul etmeye ve inanmaya ne denir?


A) İman etmek
B) Besmele çekmek
C) Tekbir getirmek
D) Günah işlemek


4. Kur’an'da bulunan “Muhakkak ki Allah, iman edip iyi davranışlarda bulunan kimseleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder...”
ayetinde bahsedilen iman edenler kimlerdir?


A) Büyücüler
B) Günahkarlar
C) Müminler
D) Kâfirler


5. Hangisi imanın şartlarından biri değildir?


A) Kâhinlere inanmak
B) Allah’a (c.c.) inanmak
C) Meleklere inanmak
D) Kitaplara inanmak


6. Hangisi imanın şartlarından biri değildir?


A) Peygamberlere inanmak
B) Kader ve kazaya inanmak
C) Ahiret gününe inanmak
D) Falcılara inanmak


7. Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, onun eşi ve benzeri olmadığını kalpten kabul edip dil ile söylemeye ne denir?


A) Meleklere iman etmek
B) Kitaplara iman etmek
C) Peygamberlere iman etmek
D) Allah’a (c.c.) iman etmek8. Hangisi yüce Allah (c.c.) ile ilgili yanlış bir bilgidir?


A) O, sonsuz hayat sahibidir.
B) Kendisine ibadet edilecek tek varlık odur.
C) Tektir; onun eşi, benzeri ve ortağı yoktur.
D) Allah'ın yarattığı ilk insan Hz İsa'dır.9. Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği inancına ne denir?


A) Sevap
B) Tevhid
C) Tespih
D) Dua


10. Hangisi yüce Allah (c.c.) ile ilgili yanlış bir bilgidir?


A) Sadece ona inananlara nimet verir.
B) Canlı ve cansız bütün varlıkları yaratandır.
C) Tüm canlılara hayat verendir.
D) Ondan başka ilah yoktur.


11. Hangisi insanın Allah’a (c.c.) karşı sorumluluklarından biri değildir?


A) Onu yoktan var eden Allah’a (c.c.) inanmak
B) Allah’a (c.c.) gönülden bağlanmak
C) Sadece zor durumda kalınca Allah'ı (c.c.) hatırlamak
D) Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere karşılık ona şükretmek


12. Hangisi yüce Allah (c.c.) ile ilgili yanlış bir bilgidir?


A) Her şeyi gören, işiten ve bilendir.
B) Sonsuz güç sahibidir.
C) Tövbe edenleri asla affetmez.
D) Hiçbir şeye muhtaç değildir.


13. Allah’ın (c.c.) nurdan yarattığı, gözle görülmeyen varlıkların varlığına iman etmeye ne denir?


A) Ahirete iman
B) Cennete iman
C) Kadere iman
D) Meleklere iman14. Melekler hakkındaki bilgilerimizi ....................deki ayetlerden ve .............in hadislerinden öğreniriz. Cümledeki boşluklara sırasıyla ne gelmelidir?


A) Hz Muhammed (s.a.v.) - Kur’an-ı Kerim
B) Kur’an-ı Kerim - Hz Muhammed
C) Kur’an-ı Kerim - Hz Adem
D) Hz İbrahim - Kur’an-ı Kerim


15. Meleklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Melekler insanları koruyup kollar
B) İnsanlar için dua ederler
C) İnsanların davranışlarını kaydederler
D) Melekler insanlarla ilgilenmezler


16. Hangisinde meleklerin özelliği yanlış yazılmıştır?


A) Ateşten yaratılmışlardır.
B) Cinsiyetleri yoktur.
C) Günah işlemezler.
D) Yemezler, içmezler.

 

17. Hangisi dört büyük melekten biri değildir?


A) Cebrail (a.s.)
B) Azrail (a.s.)
C) İsrail (a.s.)
D) Mikâil (a.s.)


18. Hangisinde meleklerin özelliği yanlış yazılmıştır?


A) Nurdan yaratılmış varlıklardır.
B) Bazen günah işleyebilirler.
C) Allah’ın (c.c.) buyruklarını yerine getirirler.
D) Sürekli Allah’a (c.c.) ibadet ederler.19. Melek isimlerinden sonra kullanılan (a.s.) kısaltması nasıl okunur?


A) Allahus samet
B) Aleyhis selam
C) Amentü billahi
D) Amener rasulü


20. Dört büyük melek ve görevlerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?


A) Cebrail (a.s.) - Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını peygamberlere iletir.
B) Azrail (a.s.) - Ölüm vakti gelenlerin canını almakla görevlidir
C) Mikâil (a.s.) - İnsanların sevap ve günahlarını yazar.
D) İsrafil (a.s.) - Kıyamet ve diriliş vaktini ilan etmekle görevlidir.