20 Eylül 2020

5. Sınıf 2. Ünite Deneme Testleri

 
Oruç İbadeti - 1


1. 

• Sabır duygusunu geliştirir.

• Nimetlerin değerini öğretir.

Bu durumlar aşağıdaki ibadetlerin hangisinde daha

yoğun olarak yaşanır?

A) Oruç 

B) Zekât

C) Namaz 

D) Hac2. Ramazan ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Oruç tutmanın farz olduğu aydır.

B) İlk vahyin geldiği aydır.

C) Hac ibadetinin yerine getirildiği aydır.

D) Bin aydan daha hayırlı bir geceyi içinde barındırır.3. Günleri, geceleri, haftaları ya da ayları değerli kılan, bu

zamanlarda meydana gelen önemli olaylardır.

Ramazan ayında bulunan ve Kur’an’ın indirilmeye

başlandığı gecenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miraç Gecesi

B) Kadir Gecesi

C) Beraat Gecesi

D) Mevlit Gecesi4. Aşağıdaki Ramazan ayı ile ilgili bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Yalnızca Anadolu kültürü, örf ve âdetlerinde özel bir

yeri vardır.

B) Birçok gelenek, görenek, örf ve âdet oluşmuştur.

C) Kültür ve edebiyatımız üzerinde izler bırakmıştır.

D) Başlangıcı rahmet, ortası bağışlanma, sonu cehennemden

kurtuluş ayıdır.5. Oruç; ergenlik çağına girmiş, akıllı ve sağlıklı Müslümanlara

farzdır. Ancak İslam dini, insanları güçleri oranında

sorumlu tutmuştur. İnsanların güçlerini aşan veya sıkıntıya

yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetiyle ilgili

kolaylık sağlanan gruplardan biri değildir?

A) Yolcular 

B) Hamileler

C) Hastalar 

D) Hastabakıcılar6. “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız

için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz

kılındı.”

(Bakara suresi, 183. ayet)

Bu ayete göre oruç ibadetiyle ilgili aşağıdaki sonuçlardan

hangisine ulaşılamaz?

A) Ramazan ayında tutulur.

B) İlahi dinlerde ortak bir ibadettir.

C) Zorunlu bir ibadettir.

D) Allah’a itaatin göstergesidir.7. Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin faydalarından

biri değildir?

A) İnsanın kendini terbiye etmesine yardımcı olur.

B) İnsanı kötülüklerden sakındırır.

C) İnsana iç disiplin kazandırır.

D) İnsanın kilo vermesine yardımcı olur.8. Oruç ibadeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A) İslam dininin temel esaslarından biridir.

B) Ergenlik çağına girmiş, akıllı ve sağlıklı müslümanlara

farzdır.

C) İlk defa Hz. Muhammed tarafından farz kılınmıştır.

D) İmsaktan iftara kadar yeme, içme ve bazı bedensel isteklerden

uzak durulmasıdır.9. “Kim hasta olursa veya yolculuğa çıkarsa tutamadığı günler

sayısınca başka günlerde (oruç) tutsun.”

(Bakara suresi, 185. ayet)

Bu ayette aşağıdaki hangi oruç türünden söz edilmektedir?

A) Kefaret 

B) Kaza

C) Nafile 

D) Sünnet10. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü bir ibadet

değildir?

A) Teravih namazı

B) Fıtır sadakası

C) Oruç

D) Dua11. Sürekli sağlık sorunu ve yaşlılık gibi nedenlerle oruç tutamayan

kişi, eğer zengin ise Ramazan ayı boyunca her

gün bir ihtiyaç sahibi kimseyi doyurmak zorundadır. Buna

- - - - adı verilir.

Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan

hangisi getirilmelidir?

A) fitre 

B) infak

C) fidye 

D) sadaka12. 

• Oruca başlama vakti anlamına gelir.

• Tan yerinin ağarmasıyla birlikte orucun yasaklarının

başladığı vakittir.

• Yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti

girmiş olur.

• Ramazan ayında sabah ezanı bu vakitte okunmaya

başlar.

Oruç ile ilgili hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden

hangisidir?

A) İmsak 

B) İftar

C) Sahur 

D) Fitre


Test Cevap 1. A 2. C 3. B 4. A 5. D 6. A 7. D 8. C 9. B 10. D 11. C 12. A


Oruç İbadeti - 2


1. 

• Dokuz, on ve on birinci günleri oruç tutmak sünnettir.

• Kutsal olan, haram kılınan, saygı duyulan anlamlarına

gelir.

• Hz. Hüseyin bu ayda şehit edilmiştir.

• Hicri takvime göre yılın ilk ayıdır.

Özellikleri hakkında bilgi verilen bu ay aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Muharrem 

B) Recep

C) Şevval 

D) Zilhicce2. Muharrem ayının onuncu gününe - - - - günü denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

getirilmelidir?

A) arife 

B) aşure

C) iftar 

D) bayram3. Aşağıdakilerden hangisi oruçlunun sakınması gereken

bir davranıştır?

A) Ödev yapmak

B) Kopya çekmek

C) Tatlı dilli olmak

D) Güler yüzlü olmak4. Hangisi oruç ibadetine zarar veren davranışlardan

biri değildir?

A) Hile yapmak

B) Gıybet etmek

C) Sır saklamak

D) Yalan söylemek5. “Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yeme içmesini

terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.”

(Hadis-i şerif)

Bu hadisden aşağıdaki yargıların hangisine varılabilir?

A) Kötü sözü terk etmeyen oruç tutmamalıdır.

B) Oruç tutan her türlü kötülükten uzak durmalıdır.

C) Ahlakı güzel olanın oruç tutmasına gerek yoktur.

D) Yeme içme hiçbir zaman terk edilmemelidir.6. 

• Merhametli ve anlayışlı olunmalıdır.

• Ağız ve diş temizliğine önem verilmelidir.

• Günahlardan sakınılmalı ve sabırlı davranılmalıdır.

Bu ifadeler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı

olabilir?

A) Orucun şartları nelerdir?

B) Orucu bozan durumlar nelerdir?

C) Orucun toplumsal faydaları nelerdir?

D) Oruç tutarken nelere dikkat edilmelidir?7. Aşağıdakilerden hangisi oruçluya yakışan bir durumdur?

A) Anlayışsızlık

B) Alçak gönüllülük

C) Katı kalplilik

D) Duyarsızlık8. Aşağıdakilerden hangisini yapanın orucu bozulur?

A) İlaç kullananın

B) Ağzını çalkalayanın

C) Banyo yapanın

D) Çiçek koklayanın9. Oruçlu olduğunu unutarak bir şey yiyip içen kişinin

orucu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Bozulur ve yemeye devam eder.

B) Bozulur fakat yemeyi hemen bırakır.

C) Yediği az ise bozulmaz, çok ise bozulur.

D) Bozulmaz ve iftar vakti orucunu açar.10. Oruçlu bazen geçerli bir mazereti nedeniyle orucunu bozabilir.

Ancak daha sonra bu oruç yerine - - - -.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki eksik cümleyi

tamamlayan ifadedir?

A) sadaka verir.

B) kaza orucu tutar.

C) fidye verir.

D) nafile oruç tutar.11. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan

biridir?

A) Kulağa su kaçmak

B) Meyve yemek

C) Göze ilaç damlatmak

D) Yemeği koklamak12. 

• Kan vermek

• Buruna su vermek

• Banyo yapmak

Bu eylemlerin oruca etkisi ile ilgili,

I. Orucu bozmazlar.

II. Orucu mekruh hale getirirler.

III. Oruçluyken yapılmalarına ihtiyaç olmaz.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I 

B) Yalnız II.

C) I ve III. 

D) I, II ve III.


Test Cevap 1. A 2. B 3. B 4. C 5. B 6. D 7. B 8. A 9. D 10. B 11. B 12. A


Oruç İbadeti - 3


1. 

• Şefkat ve merhamet duygularını güçlendirir.

• Yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirir.

• İsteklerini kontrol altına almayı kolaylaştırır.

Kişiye yararlarından bazıları verilen bu ibadet aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Zekat 

B) Oruç

C) Namaz 

D) Kurban2. “Oruç, zamanı kullanma bilincini nasıl kazandırır?”

Aşağıdakilerden hangisi bu soruya verilebilecek doğru

cevaplardan biri olamaz?

A) Sahura kalkmak için tedbir alınmasıyla

B) İmsak vaktine dikkat edilmesiyle

C) Günün iftara göre planlanmasıyla

D) Uzun günlerde oruç tutulmasıyla3. Aşağıdaki yargılardan hangisi orucun faydalarından

biri değildir?

A) Mutfak masraflarını azaltır.

B) Empati yapma fırsatı verir.

C) Dayanıklılığı artırır.

D) İyi alışkanlıklar kazandırır.4. I. Sorumluluk bilinci kazandırır.

II. Davranışları kontrol etmeyi kolaylaştırır.

III. İnfak etme alışkanlığı kazandırır.

IV. Başkalarını gözetme isteğini artırır.

Numaralanmış cümlelerden hangileri oruç ibadetinin

toplumsal yararları arasında yer alır?

A) I ve II. 

B) I ve IV.

C) II ve III. 

D) III ve IV.5. Oruç ibadeti, zorluklara karşı direnmeye alıştırır. Bu yönüyle

insanı hayata hazırlar çünkü hayatta kolaylıkla

birlikte zorluk bulunur. Çoğu kez iyiye, güzele ulaşmak

zorluklara direnmeye bağlıdır. Zorluklara dayanmak ve

yılmadan çalışmak başarıya ulaşmanın en önemli şartıdır.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi üzerinde

durulmaktadır?

A) Sabır 

B) Anlayış

C) Dürüstlük 

D) Yardımlaşma6. I. Zamanı bilinçli kullanmayı öğretir.

II. Dünyanın her yerinden insanları buluşturur.

III. Kötü davranışlardan sakındırır.

IV. Yeni yerler görmeye vesile olur.

Numaralanmış cümlelerden hangileri oruç ibadetinin

bireysel yararları arasındadır?

A) I ve II. 

B) I ve III.

C) II ve IV. 

D) III ve IV.7. “Oruç bir kalkandır. Sizden biri oruç tutarsa oruçlu olduğu

gün kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona birisi kötü

söz söylerse ‘Ben oruçluyum.’ desin.”

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisin mesajlarından biridir?

A) Birbirinize küsmeyiniz.

B) İnsanlardan uzak durunuz.

C) Kötülüğü görmezden geliniz.

D) Oruç tutarak kendinizi eğitiniz.8. Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin oruçlu üzerindeki

etkilerinden biri değildir?

A) Huzur bulmak

B) Mutlu olmak

C) Sevinmek

D) Üzülmek9. 

BAYRAM SEVİNCİ

Tuttuk orucumuzu,

Ödedik borcumuzu,

Açtık avucumuzu,

Şükrederiz Allah’a.

Dargınlarla barıştık,

Mutluluğu paylaştık,

Bayramlara eriştik,

Şükrederiz Allah’a

Bu şiirde aşağıdaki kavramlardan hangisi yer almaz?

A) Sevinç 

B) Şükür

C) Mutluluk 

D) Merhamet10. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan Bayramı’na uygun

bir davranış değildir?

A) Dargınlığı bitirmek

B) Özenli giyinmek

C) Evine kapanmak

D) Bayramlaşmak11. Aşağıdaki duygu ve düşüncelerden hangisi Ramazan

ayına özel değildir?

A) İbadetlere düşkünlük artar.

B) Hayvansal ürünler ikram edilir.

C) İftar davetleri kaynaşmayı sağlar.

D) İnsanlar daha yardımsever olur.12. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Dini (hesap gününü) yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi

itip kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Namazlarında

gaflet içinde olanların vay hâline! Onlar gösteriş

yaparlar. Ufacık bir yardıma dahi engel olurlar.

(Mâ’ûn suresi)

Aşağıdakilerden hangisi bu surede kınanan davranışlardan

biri değildir?

A) Yalan şahitlik yapmak

B) Yetime kötü davranmak

C) Yardımlaşmaya engel olmak

D) Gösteriş amacıyla ibadet etmek


Test Cevap 1. B 2. D 3. A 4. D 5. A 6. B 7. D 8. D 9. D 10. C 11. B 12. A


ORUÇ İBADETİ - 11. 

Minareler mahyalarla süslenir,

Sahur vakti, bütün evler şenlenir,

İftar vakti top sesleri dinlenir,

On bir ayın sultanıdır Ramazan

Osman ÇEVİK

Şiirde aşağıdakilerden hangisi anlatılmıştır?

A) Ramazan Bayramı

B) Ramazan coşkusu

C) Üç aylar

D) Kurban2. Kur’an’ın indirilişi aşağıdaki surelerin hangisinde anlatılmaktadır?

A) Fatiha

B) Kadir

C) Fil

D) Asr3. • Sabır duygusunu geliştirir.

• Nimetlerin değerini öğretir.

• Fakirlerin durumunu zenginlerin anlamasını sağlar.

Verilen durumlar aşağıdaki ibadetlerin hangisinde

daha yoğun olarak yaşanır?

A) Oruç

B) Zekât

C) Namaz

D) Hac4. Ramazan ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Oruç tutmanın farz olduğu aydır.

B) Kur’an’ın indirilmeye başlandığı aydır.

C) Hac ibadetinin yerine getirildiği aydır.

D) Bin aydan daha hayırlı bir geceyi içinde barındırır.5. “Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca

başka günlerde (oruç) tutsun.”

(Bakara suresi, 185. ayet)

Bu ayette aşağıdaki oruç türlerinden hangisinden söz

edilmektedir?

A) Kefaret

B) Kaza

C) Nafile

D) Sünnet6. Oruç; ergenlik çağına girmiş, akıllı ve sağlıklı Müslümanlara

farzdır. Ancak İslam dini, insanları güçleri oranında

sorumlu tutmuştur. İnsanların güçlerini aşan veya sıkıntıya

yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi oruç ile ilgili kolaylık

sağlanan gruplardan biri değildir?

A) Yolcular

B) Hamileler

C) Hastalar

D) Öğrenciler7. “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için

oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.”

(Bakara suresi, 183. ayet)

Bu ayetten oruç ile ilgili aşağıdakilerden hangisine

ulaşılamaz?

A) Ramazan ayında tutulduğuna

B) İlahi dinlerde var olduğuna

C) Zorunlu bir ibadet olduğuna

D) Allah’a itaatin göstergesi olduğuna8. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü bir ibadet

değildir?

A) Teravih namazı kılmak

B) Fıtır sadakası vermek

C) Kadir gecesini ihya etmek

D) Dua etmek9. Sürekli sağlık sorunu olanlar ve yaşlılık gibi nedenlerle

oruç tutamayanlar, Ramazan ayı boyunca her gün bir ihtiyaç

sahibi kimseyi doyurmak zorundadırlar. Buna ---- adı

verilir.

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

getirilmelidir?

A) fitre 

B) infak

C) fidye 

D) sadaka10. 

I. Belirli bir zamanı yoktur.

II. Cemaatle veya tek başına kılınabilir.

III. Yirmi rekâttan az kılınamaz.

IV. Sünnet olan bir namazdır.

Teravih namazıyla ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri

doğrudur?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.11. 

• Tan yerinin ağarmasıyla birlikte oruç yasaklarının başladığı

vakittir.

• Akşam ezanıyla birlikte orucun açıldığı vakittir.

• Oruç tutan kimsenin gece bir şeyler yemek için kalktığı

vakittir.

Hakkında bilgi verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden

hangileridir?

A) İftar - İmsak - Sahur

B) İmsak - İftar - Sahur

C) Sahur - İmsak - İftar

D) İmsak - Sahur - İftar12. Teravih namazının kılınma vakti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatsı ve vitir namazları arasında

B) Akşam namazından hemen sonra

C) Vitir namazından sonra

D) Yatsı namazından önce


Test Cevap 1. B 2. B 3. A 4. C 5. B 6. D 7. A 8. D 9. C 10. C 11. B 12. AORUÇ İBADETİ - 2


1. 

• Peygamberimiz Ramazandan sonraki en faziletli orucun

bu ayda tutulduğunu söylemiştir.

• Kutsal olan, haram kılınan, saygı duyulan anlamlarına

gelir.

• Hicri takvime göre yılın ilk ayıdır.

Özellikleri hakkında bilgi verilen ay aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Muharrem

B) Recep

C) Şevval

D) Zilhicce2. Muharrem ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Hz. Peygamber bu ayın dokuz, on ve on birinci günlerinde

oruç tutmuştur.

B) Alevi-Bektaşi geleneğinde özel bir yeri vardır.

C) Hz. Hüseyin’in bu ayda şehit edilmiştir.

D) Oruç tutmanın farz olduğu aydır.3. Muharrem ayının onuncu günü - - - - diye adlandırılır.

Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) arife

B) aşure

C) iftar

D) bayram4. “Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yeme-içmesini

terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Kötü söz söylemek orucu bozar.

B) Allah ibadetlere muhtaç değildir.

C) Oruçlunun bir şey yiyip içmesi yasaktır.

D) Oruç kişiye güzel ahlak ilkeleri kazandırmalıdır.5. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan bir durumdur?

A) Kan vermek

B) Güzel kokular koklamak

C) Bilerek yemek ve içmek

D) Göze ilaç damlatmak6. Oruç ibadetinin aşağıdakilerden hangisini geliştirmesi

beklenmez?

A) Savurganlık ve israfı

B) Yardımlaşma ve dayanışmayı

C) Sosyal çevreyle olan ilişkileri

D) Komşuluk ilişkilerini7. Oruca niyetle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu

tutmaya.” denilerek niyet edilir.

B) Mazereti sebebi ile sahura kalkamayanlar niyet edemediklerinden

o gün oruç tutamazlar.

C) Sahura kalkmak veya oruç tutacağını içinden geçirmek

niyet olarak kabul edilir.

D) Oruca başlamadan önce ağız ve diş temizliği yapılmalıdır.


8. 

• Güler yüzlü ve anlayışlı olunmalıdır.

• Ağız ve diş temizliğine önem verilmelidir.

• Günahlardan sakınılmalı ve sabırlı davranılmalıdır.

Verilen öncüllerde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap

verilmektedir?

A) Orucun şartları nelerdir?

B) Orucu bozan durumlar nelerdir?

C) Orucun toplumsal faydaları nelerdir?

D) Oruç tutarken nelere dikkat edilmelidir?9. Oruç tutan bir insanda aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi

daha çok beklenir?

A) Sabrın

B) Sadakatin

C) Merhametin

D) Fedakârlığın10. Aşağıdakilerden hangisi oruçluya yakışan bir durumdur?

A) Kul hakkını ihlal etmek

B) Dedikodu yapmak

C) Hoşgörülü olmak

D) Yalan söylemek11. Aşağıdakilerden hangisi oruç tutan Müslümanın dikkat

etmesi gereken davranışlardan biri değildir?

A) Kötü söz söylemekten kaçınmak

B) Kul hakkına girmemeye gayret göstermek

C) Allah’ın rızasını kazanmaya çalışmak

D) İftar ile imsak vakitleri arasında uyumamak12. Aşağıdakilerden hangisi oruçlunun sakınması gereken

bir davranış değildir?

A) Dedikodu yapmak

B) Bir işte çalışmak

C) Yalan konuşmak

D) Sorumluluklarını aksatmak


Test Cevap 1. A 2. D 3. B 4. D 5. C 6. A 7. B 8. D 9. A 10. C 11. D 12. BORUÇ İBADETİ – 3


1. 

I. Allah sevgisinin kalbe iyice yerleşmesini sağlar.

II. İnsanın davranışlarını kontrol etmesine yardımcı olur.

III. Dayanışma ve yardımlaşmayı artırır.

IV. Sosyal huzura katkıda bulunur.

Verilenlerden hangileri oruç ibadetinin topluma olan

faydaları arasında yer alır?

A) I ve II.

B) I ve IV.

C) II ve III.

D) III ve IV.2. Oruç ibadeti, her şeyden önce insana zorluklarla mücadeleyi

öğretir. Hayatta acı ile tatlı, zorlukla kolaylık bir arada

bulunur. Çoğu kez iyilik ve güzelliğe ulaşmanın yolu, zorluklarla

mücadele etmekten geçer. Bu yönüyle mücadele

etmek ve yılmamak başarıya ulaşmanın en önemli şartlarından

biridir.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi ön plana

çıkmaktadır?

A) Sabır

B) Hoşgörü

C) Dürüstlük

D) Yardımlaşma3. 

I. Zamanı bilinçli kullanmayı öğretir.

II. Dünyanın farklı ülkelerinden insanları bir araya getirir.

III. Kişinin kötü davranışlardan uzaklaşmasına yardımcı

olur.

IV. Mahşerin provasının yapılmasını sağlar.

Numaralanmış cümlelerden hangileri oruç ibadetinin

bireye kazandırdıkları arasında yer almaktadır?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.4. Oruç, bir irade eğitimidir. İradesi zayıf insanların, olumsuz

davranışlara meyletmesi daha kolaydır. Oruç, insanı kötü

alışkanlık ve çirkin davranışlardan uzaklaştıran ve insanın

iyi huylar kazanmasına yardımcı olan bir ibadettir.

Bu parçada oruç ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

anlatılmaktadır?

A) Başarıya ulaşmaya olan katkısı

B) İnsanlar arası ilişkilere etkisi

C) Diğer ibadetlerle ilişkisi

D) Bireysel faydaları5. “Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde

kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona biri kötü söz

söylerse, ‘Ben oruçluyum.’ desin.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Müslümanların dargın olmamaları

B) Oruçluyken toplumdan uzak yaşanması

C) Kötülüğe iyilikle karşılık vermenin önemi

D) Orucun insanı kötülüklerden koruması gerektiği6. Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin beklenen

faydalarından biri değildir?

A) İnsanın nefsini terbiye etmesine yardımcı olur.

B) Mutfak harcamalarının azalmasına yardımcı olur.

C) İnsanı kötülüklerden sakındırır.

D) İnsana iç disiplin kazandırır.


7. Nimetlerden bir süre uzak kalmak; insana, onları daha iyi

korumasını, israf etmemesini ve kendisine bunu veren Allah’a

daha çok şükretmesini öğretir.

Bu cümle aşağıdaki ibadetlerden hangisi ile daha çok

ilgilidir?

A) Namaz

B) Zekât

C) Oruç

D) Hac8. Ramazan Bayramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A) Bir aylık orucun mükâfatıdır.

B) Dört gün kutlanır.

C) Ramazan ayının bitimiyle başlar.

D) Toplumsal bir mutluluğa yol açar.9. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan Bayramı’nın amacına

uygun bir davranış değildir?

A) Dargınlıkları sona erdirmek

B) Temiz ve düzgün elbiseler giyinmek

C) Tatile çıkarak toplumdan uzaklaşmak

D) Akraba ve komşularla olan ilişkileri güçlendirmek10. “Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o,

yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını

ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.

Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”( Mâ’ûn suresi, 1-7

ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu sürede Mâ’ûn suresinde

kınanan davranışlardan biri değildir?

A) Yalan şahitlik yapmak

B) Hesap gününü önemsememek

C) Yardımlaşmaya engel olmak

D) İbadetleri gösteriş için yapmak11. Aşağıdakilerden hangisi orucun bireysel faydalarından

biridir?

A) İradeyi kuvvetlendirmesi

B) Sosyal barışı güçlendirmesi

C) Paylaşma ve yardımlaşmayı arttırması

D) Başkalarının hâllerini anlamayı kolaylaştırması12. Aşağıdakilerden hangisi “mâ’ûn” kelimesinin anlamıdır?

A) Hesap ve ceza günü

B) Gösteriş yapan

C) Yardım

D) Yalan


Test Cevap 1. D 2. A 3. B 4. D 5. D 6. B 7. C 8. B 9. C 10. A 11. A 12. C


Oruç İbadeti - 1


1. İslam dini, insanları güçleri oranında sorumlu tutmuştur.

İnsanların güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan

durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Bazı

kişiler mazeretleri sebebiyle tutamadıkları oruçlarını

tutabilecek duruma geldiklerinde tutamadıkları gün

sayısınca tutarak telâfi ederler. Tutulan bu oruca kaza

orucu denir.

Aşağıdakilerden hangisi söz edilen bu kolaylıktan

yararlanabilecek insan gruplarından biri değildir?

A) Hamile ve bebekli kadınlar

B) Daha rahat bir mevsimde oruç tutmak isteyenler.

C) Yolculuğa çıkanlar

D) Sağlık durumu elverişli olmayanlar2. Oruç ibadeti ile ilgili olan fidye kavramı hakkında

aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir insanın bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak

miktardaki paraya denir.

B) Oruç tutamayanlar fidyeyi, para olarak verebilecekleri

gibi doğrudan bir yoksulu yedirip içirmek yoluyla

da verebilirler.

C) Oruç tutmaya vakti olmayanlar fidye da verebilir.

D) Ramazan ayının başlangıcında verilebileceği gibi

ortasında veya sonunda da verilebilir.3. Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin faydalarından

biri değildir?

A) İnsanın nefsini terbiye etmesine yardımcı olur.

B) İnsanı kötülüklerden sakındırır.

C) İnsana iç disiplin kazandırır.

D) İnsanın fazla kilolarından kurtulmasına yardımcı

olur.4. Oruç ibadeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A) İslam dininin temel esaslarından biridir.

B) Ergenlik çağına girmiş, akıllı ve sağlıklı müslümanlara

farzdır.

C) İlk defa Hz.Muhammed aracılığı ile farz kılınmıştır.

D) Tan yerinin ağarmaya başlamasından güneş batıncaya

kadar insanın yeme, içme ve bazı bedensel

isteklerden uzak durmasıdır.5. Günleri, geceleri, haftaları ya da ayları değerli kılan,

bu zamanlarda meydana gelen önemli olaylardır.

Ramazan ayında Kur’an’ın indirilmeye başlandığı

özel gecenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadir Gecesi

B) Miraç Gecesi

C) Beraat Gecesi

D) Mevlit Gecesi6. 

Aylardan en güzeli,

Ramazandır besbelli.

Bu ay Kur’an ayıdır,

Oruç şükrün payıdır.


Gündüz oruç tutanlar,

Nimet kadrini anlar.

Sahur gece ikramı,

İftar sabrın bayramı.


Yoksullar neşelenir,

Gönül evi şenlenir.


Yukarıdaki şiirde Ramazan ayı ile ilgili kavramlardan

hangisine değinilmemiştir?

A) İftar

B) Fitre

C) Sahur

D) Teravih


7. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde Ramazan ayı ile

ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A) Ramazan ayının; sadece Anadolu tarihi, kültürü, örf

ve âdetlerinde özel bir yeri vardır.

B) Ramazan ayı ile ilgili birçok gelenek, görenek, örf ve

âdet oluşmuştur.

C) Ramazan ayına özgü bu gelenek ve görenekler,

kültür ve edebiyatımız üzerinde izler bırakmıştır.

D) Ramazan ayı,“başlangıcı rahmet, ortası bağışlanma,

sonu da cehennemden kurtuluş olan ay” olarak

bilinmektedir.8. Oruç tutacak olan kişiler, sahur yemeğini yedikten

sonra dişlerini fırçalar ve oruca niyet ederler.

Oruca niyetle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu

tutmaya.” denilerek niyet edilir.

B) Niyetin sözle yapılması şart değildir.

C) Sahura kalkmak veya oruç tutacağını içinden geçirmek

de niyet olarak kabul edilir.

D) Sahura kalkamayanlar niyetlenemediklerinden o

gün oruç tutamazlar.9. 

1. Oruca başlama vakti anlamına gelir.

2. Tan yerinin ağarmasıyla birlikte orucun yasaklarının

başladığı vakittir.

3. Yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti

girmiş olur.

4. Ramazan ayında sabah ezanı bu vakitte okunmaya

başlar.

Hakkında bilgiler verilen kavram aşağıdakilerden

hangisidir?

A) İmsak

B) İftar

C) Sahur

D) İkram10. Mukabele kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

yanlıştır?

A) Birinin Kur’an okuyup diğerlerinin dinlemesine veya

takip etmesine mukabele denir.

B) Mukabele, tek başına da topluca da yapılabilir.

C) Mukabele geleneği Hz.Muhammed’e dayanır.

D) Cami ve evlerde mukabeleler okunabilir.11. Teravih namazı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Teravih, iki ya da dört rekâtta bir selam verilerek

kılınabilir.

B) Teravih namazı mutlaka yirmi rekât olarak kılınmalıdır.

C) Teravih namazı hem cemaatle hem de tek başına

kılınabilir.

D) Teravih namazı, Ramazan ayına özgü sünnet bir

namazdır.12. Fitre kavramı ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi

yanlışı yapılmıştır?

A) Gıda yardımı olarak verilebileceği gibi nakit para

olarak da verilebilir.

B) Fakirlere verilmesi gerekir.

C) Ramazan ayı dışında da verilebilir.

D) Evde bulunan kişi sayısına göre verilir.


Test Cevap 1. B 2. C 3. D 4. C 5. A 6. D 7. A 8. D 9. A 10. B 11. B 12. COruç İbadeti-2


1. Muharrem ayı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisinde

bilgi yanlış bir bilgi vardır?

A) Hicri takvime göre yılın son ayıdır.

B) Muharrem kelimesi sözlükte “haram kılınan, yasaklanan”

anlamlarına gelir.

C) Peygamberimiz, Muharrem ayını “Allah’ın ayı” olarak

nitelendirmiştir.

D) Peygamberimiz, Ramazan ayının dışında en faziletli

orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade

etmiştir.2. Aşağıdakilerden hangisi oruç tutarken dikkat edilmesi

gereken hususlardan biri değildir?

A) Öfke, kin ve nefret gibi duygulardan uzak durulmalıdır.

B) Kötü söz ve davranışlardan uzak durulmalıdır.

C) Hata yapma ihtimaline karşı ticari faaliyetlerden

uzak durulmalıdır.

D) İnsanlara karşı güler yüzlü, hoşgörülü ve anlayışlı

davranılmalıdır.3. Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadeti yerine getirilirken

özen gösterilmesi gereken durumlardan biri

değildir?

A) Kötü söz ve davranışlardan uzak durulmalıdır.

B) Ağız ve diş temizliğine özen gösterilmelidir.

C) Orucu bozan hallerden kaçınılmalıdır.

D) Sosyal ortamlardan uzak durulmalıdır.4. Aşağıda verilen durumlardan hangisi orucun bozulmasına

sebep olur?

A) Vakti gelmeden iftar etmek

B) Ağza ve burna su alıp çalkalamak

C) Banyo yapmak

D) Güzel kokular koklamak5. Oruç ibadetinin de diğer ibadetlerde olduğu gibi birey

ve topluma kazandırdığı pek çok fayda vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin

bireysel faydalarından biri değildir?

A) Dinimizin temel kaynağı Kur’an’la olan yakınlığımızı

artırır.

B) İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı

artırır.

C) İnsana, sabretmeyi ve zorluklarla mücadele etmeyi

öğretir.

D) İnsanı, kötü alışkanlık ve çirkin davranışlardan

uzaklaştırır.6. 

• Sabır duygusunu geliştirir.

• Nimetlerin değerini öğretir.

• Fakirlerin durumunu zenginlerin anlamasını sağlar.

Verilen durumlar aşağıdaki ibadetlerin hangisinde

daha yoğun olarak yaşanır?

A) Oruç 

B) Zekat

C) Namaz 

D) Hac7. “Oruçlu olduğunu unutarak bir şey yiyip içen bir kişinin

durumu ile ilgili” aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Orucu bozulmuştur, yemeye ve içmeye devam eder.

B) Orucu bozulmuştur ancak yine de iftarı bekler.

C) Yediği miktara bakılır, az ise orucuna devam eder.

D) Orucu bozulmamıştır, oruç tutmaya devam eder.8. “Başladığı orucu geçerli bir mazereti nedeniyle bozan

bir kişi ile ilgili” aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Bozulan orucun yerine bir fakiri doyurur.

B) Tekrar bir gün oruç tutar.

C) Bozulan orucun yerine fidye verir.

D) Altmış bir gün oruç tutar.9. Hangisi oruç ibadetine zarar veren davranışlardan

biri değildir?

A) Hile yapmak 

B) Gıybet etmek

C) Sır saklamak 

D) Yalan söylemek10. “Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yemeiçmesini

terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.” (Hadis-i

şerif)

Verilen hadis-i şerife dayanarak aşağıdaki yargılardan

hangisine ulaşabiliriz?

A) Kötü söz söylemeden duramayanlar oruç tutmamalıdırlar.

B) Oruç tutan kişi kötülüklerden uzak durmalıdır.

C) Ahlakı güzel olan insanların oruç tutmasına gerek

yoktur.

D) Kötü söz orucun sevabını etkilemez.11. Ramazan ayında teravih namazının kılınma vakti

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akşam namazından hemen sonra

B) Vitir namazından sonra

C) Yatsı ve vitir namazları arasında

D) Yatsı namazından önce12. “Bir oruçluya iftar ettiren kimseye, o oruçlunun sevabı

kadar sevap verilir. Ancak o oruçlunun sevabından da

bir şey eksilmez.” (Hadis-i şerif)

Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

A) Bir oruçluya iftar ettiren kimse de mutlaka oruçlu

olmalıdır.

B) Sadece ramazan ayında oruçlu biri iftara çağırılabilir.

C) Her gün birine iftar ettirerek ramazan ayı oruçsuz

geçirilebilir.

D) Oruçlu birine iftar ettirmek büyük bir sevaptır.


Test Cevap 1. A 2. C 3. D 4. A 5. B 6. A 7. D 8. B 9. C 10. B 11. C 12. DOruç İbadeti -3


1. 

• Sabretmeyi öğretir.

• Şefkat ve merhamet duygularını geliştirir.

• Müslümanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma

duygusunu güçlendirir.

• Müslümana nefsini dizginlemesini öğretir.

Kişiye katkılarından bazıları verilen ibadet aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Zekat 

B) Oruç

C) Namaz 

D) Kurban2. Aşağıda verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Ramazan ayı dışında da teravih namazı kılınabilir.

B) Zekat, genellikle Ramazan ayında verilir.

C) Ramazan ayı dışında da Allah rızası için oruç tutulabilir.

D) Ramazan ayı dışında da oruç tutanlara iftar yemeği

verilebilir.3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Oruç ibadeti Müslümanların çoğunlukta olduğu bir

ülkede yerine getirilebilir.

B) Çevremizde Ramazan orucu tutan kimse yoksa biz

de tutmamalıyız.

C) Teravih namazı kılabileceğimiz bir cami yoksa evimizde

kılamayız.

D) Şartlar ne olursa olsun elimizden geldiğince orucumuzu

tutmaya özen göstermeliyiz.4. İmsak kavramı ile ilgili verilen bilgilerden hangisinde

yanlışlık yapılmıştır?

A) İmsak vaktiyle birlikte o günün orucu başlamış olur.

B) İmsak vaktinde uykuda olanlar o günün orucuna niyet

edemezler.

C) İmsakla, yatsı namazının vakti çıkmış olur.

D) İmsakla, sabah namazının vakti girmiş olur.5. Aşağıdakilerden hangisi “Oruç, insana zamanı kullanma

bilincini nasıl kazandırır?” sorusuna verilebilecek

doğru cevaplardan biri olamaz?

A) Sahura kalkılacak vakte dikkat edilmesiyle

B) Oruca başlamak için imsak vaktine dikkat edilmesiyle

C) Orucu açmak için günün iftara göre planlanmasıyla

D) Uzun ve sıcak günlerde oruç tutulmasıyla6. Oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayıyla

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ramazan ayı hicri aylardandır.

B) İslam’ın gelişinden sonra bu adı almıştır.

C) On bir ayın sultanıdır.

D) Şaban ayından sonra Şevval ayından önce gelir.7. Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayının toplumsal

faydalarından biri değildir?

A) Düşünce ve davranış birlikteliği gelişir.

B) Birlikte hareket etme anlayışını güçlendirir.

C) İnsanların, Allah’a daha çok şükretmesini sağlar.

D) Yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirir.8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi orucun faydalarından

biri değildir?

A) Oruç, insanın fazla kilolarından kurtulmasına yardımcı

olur.

B) Oruç insana açların ve fakirlerin durumunu anlama

fırsatı verir.

C) Oruç, insana belirli bir vakte kadar yemeden içmeden

sabrederek beklemeyi öğretir.

D) Oruç, insanı kötü alışkanlık ve çirkin davranışlardan

uzaklaştırır.9.

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Dini (hesap gününü) yalanlayanı gördün mü?

2. İşte o yetimi itip kakar.

3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

4-5. Namazlarında gaflet içinde olanların vay

hâline!

6. Onlar gösteriş yaparlar.

7. Ufacık bir yardıma dahi engel olurlar.

Meali verilen Maun Suresi’nde aşağıdakilerden

hangisine değinilmemiştir?

A) Ahirete inanmayan insanların var olduğuna

B) Toplumun bazı kesimlerine karşı görevlerimiz olduğuna

C) İbadetlerin amacına uygun yerine getirilmesi gerektiğine

D) Bütün namazların cemaatle kılınması gerektiğine10. Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarda yapılan

faaliyetlerden biri değildir?

A) Bayram sabahı erkenden temiz ve güzel elbiseler

giyilir.

B) Cemaatle bayram namazı kılınır.

C) Bayram tatilinde mevsim uygunsa denize gidilir.

D) Komşu, akraba, eş ve dostlarla bayramlaşılır.11. Dini bayramlarla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden

hangisi yanlıştır?

A) Ramazan bayramını sadece oruç tutabilenler kutlamalıdır.

B) Ramazan ayı sonunda zorlukları başarmanın ve

Allah’ın buyruğunu yerine getirmiş olmanın sevinci

yaşanır.

C) Bayramların toplum hayatında eşsiz bir yeri vardır.

D) Bayramlar, bütün Müslümanların ortaklaşa sevindiği

mutlu günlerdir.12. 


BAYRAM SEVİNCİ

Tuttuk orucumuzu,

Ödedik borcumuzu,

Açtık avucumuzu,

Şükrederiz Allah’a.


Dargınlarla barıştık,

Mutluluğu paylaştık,

Bayramlara eriştik,

Şükrederiz Allah’a

 

Bu şiirden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Oruç ibadetinin bir mükellefiyet olduğuna

B) Sağlıkla oruç tutabilmenin hamd etmeyi gerektirdiğine

C) Orucun hangi ayda tutulduğuna

D) Bayramın toplumsal barışa katkısına


Test Cevap 1. B 2. A 3. D 4. B 5. D 6. B 7. C 8. A 9. D 10. C 11. A 12. C


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.