22 Eylül 2020

Tebbet Suresi Etkinlikleri

 İnteraktif Etkinlikler

Tebbet Suresi Sıralama Etkinliği


(Wordwall etkinlikleri hızlı ve doğru yaptıktan sonra 

skor tablosuna adınızı yazıp ilk 10' a girebilirsiniz.)


TEBBET SURESİ

TEBBET SURESİDoğru Sıra


TEBBET SURESİ
TEBBET SURESİDoğru SıraTEBBET SURESİ
TEBBET SURESİ Eşleştir


6-3 Tebbet Suresi Anlamı
Tebbet Suresi AnlamıKelime Çorbası


6.3.6. Bir Sure Tanıyorum: Tebbet Suresi ve Anlamı


5. Bir Sure Tanıyorum: Tebbet Suresi ve Anlamı


https://wordwall.net/tr/community?localeId=1055&query=tebbet%20suresi

23706Olay Örgüsü SıralamaTebbet Suresi'nin Anlamı
23705Olay Örgüsü SıralamaTebbet Suresi'nin Okunuşu
16459Tanım-Kelime EşleştirmeTebbet suresi ve anlamı


https://learningapps.org/index.php?s=tebbet***********************


Dua ve Sure Sıralama Etkinlikleri (YENİ)************************
Tebbet Suresi


 • تَبَّتْ يَدَٓا اَبٖي لَهَبٍ وَتَبَّؕ 
  ﴿١﴾
 • مَٓا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَؕ 
  ﴿٢﴾
 • سَيَصْلٰى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍۚ 
  ﴿٣﴾
 • وَامْرَاَتُهُؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِۚ 
  ﴿٤﴾
 • فٖي جٖيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ 
  ﴿٥﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾1﴿
 Ebû Leheb’in elleri kurusun! Kurudu zaten.
﴾2﴿
 Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler.
﴾3﴿
 O, alev alev yanan ateşe atılacak!
﴾4﴿
 Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da.
﴾5﴿
 Boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Ebû Leheb, Abdülmuttalib’in oğlu ve Hz. Peygamber’in baba bir amcasıdır. Asıl adı Abdülüzzâ olup parlak yüzlü olduğundan veya öfkelendiğinde yanakları kızardığı için babası tarafından kendisine “alev gibi, çok parlak” anlamına gelmek üzere Ebû Leheb lakabı verilmiştir. Daha önce Hz. Muhammed’i çok sevdiği, hatta iki oğlunu onun kızlarıyla evlendirdiği halde peygamber olduktan sonra onun azılı düşmanı oldu. Hz. Peygamber, insanların Allah katında eşit olduğunu, onların dinî ve ahlâkî erdemlerine göre değerlendirileceklerini söylüyordu. Ebû Leheb ise kibirli, gururlu ve zengin biri olup fakir ve zayıf insanların kendisine eşit tutulmasını kabullenemiyordu. Rivayete göre Resûlullah panayırda dolaşarak insanları İslâm’a davet ederken Ebû Leheb de arkasından gider ve çevresindekilere onun yalancı olduğunu söylerdi (Kurtubî, XX, 236). Hz. Peygamber’e karşı daima onun düşmanlarıyla birlikte hareket etmiş, hem kendisi hem de karısı ona eziyet etmişlerdir. Hicretin 2. yılında çiçek hastalığına yakalandığı için müslümanlara karşı Bedir Savaşı’na katılamamış, fakat yerine adam göndermiş, ayrıca müşriklere malî destekte bulunmuştur. Kureyş’in Bedir’deki yenilgisini ve ağır kayıplarını haber aldıktan yedi gün sonra kahrından öldüğü söylenmektedir. Çiçek hastalığının kendilerine de bulaşacağı korkusuyla ailesinden hiç kimsenin ona yaklaşmadığı, öldüğünde ücretle tuttukları Sudanlılar’a defnettirdikleri rivayet edilir. Ebû Leheb’in kızı müslüman olarak Medine’ye hicret etmiş, oğulları Utbe ile Muttalib de Mekke’nin fethinden sonra İslâm’a girmişlerdir (fazla bilgi için bk. Mehmet Ali Kapar, “Ebû Leheb”, DİA, X, 178-179).

Ebû Leheb’in elleri kurusun!” meâlindeki 1. âyet mecazi bir ifade olup, “Kahrolası!” anlamında bir bedduadır. Devamındaki “tebbe” fiili, bedduanın gerçekleşeceğini ifade eder. Yine, bu ifadenin mecaz olduğu ve “işinde zarar etsin, işleri kötüye gitsin” anlamına geldiği şeklinde yaygın bir yorum daha vardır; nitekim öyle de olmuştur. İlk “kuruma”yı işlerinin kötü gitmesi için beddua, ikinci “kuruma”yı ise kendi şahsının (nefs) perişan olduğu yönünde bir haber ve bilgi verme olarak açıklayanlar da olmuştur (meselâ bk. Tüsterî, s. 209). Müfessirler 2. âyette Ebû Leheb’in kazandığı bildirilen şeyden maksadın onun çocukları, malı, mevki ve itibarı olduğunu söylemişlerdir. Buna göre âyet, bunların hiçbirinin kendisini dünyadaki kötü sondan kurtaramadığını ifade eder. “Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı” diye çevirdiğimiz 2. âyete, “Malı ona ne fayda sağladı, o ne kazandı?” diye soru şeklinde de mâna verilmiştir (Şevkânî, V, 606-607).

Ebû LehebHz. Peygamber’in amcası olduğu için onu desteklemesi ve düşmanlarına karşı koruması gerekirken tam tersine karısıyla birlikte ona eziyet ve sıkıntı verdiklerinden dolayı 3. âyette ateşi son derece şiddetli olan cehenneme gireceği haber verilmiştir.

Ebû Leheb’in karısı, Harb’ın kızı ve Ebû Süfyân’ın kız kardeşi Ümmü Cemîl Avrâ’dır. “Dedikodu yapıp söz taşıyan...” diye çevirdiğimiz 4. âyeti, Hz. Peygamber’e eziyet etmek maksadıyla diken, çalı çırpı toplayıp geceleyin peygamberin yoluna serdiği için “odun taşıyan” diye çevirenler de vardır. Biz meâlde, insanların arasını bozmak amacıyla laf götürüp getirdiği ve Hz. Peygamber’i maddî sıkıntısı sebebiyle aşağıladığı için mecazi anlamda böyle (hammâlete’l-hatab) nitelendirildiği şeklindeki yorumu tercih ettik. Taberî, her iki yorumu destekleyici rivayetler aktardıktan sonra kendisi birinci mânayı tercih etmiştir (bk. XXX, 338-339). Ayrıca hata ve günahlarını yüklenip taşıdığından dolayı mecazi anlamda “yanacağı cehennem için kendi odununu kendisi taşıyan” olarak nitelendirildiği kanaatinde olanlar da vardır (bk. Şevkânî, V, 607-608). Aynı kadın, Lât ve Uzzâ isimli putlara yemin ederek mücevherden yapılmış kıymetli gerdanlığını Hz. Peygamber’e düşmanlık uğrunda harcayacağını büyük bir gururla söylediğinden dolayı da 5. âyet, “Dünyadaki gerdanlık yerine âhirette boynuna ateşten bir ip takılacaktır” şeklinde yorumlanmıştır (bk. Kurtubî, XX, 242).


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa: 710-712

 

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Çok işime yaradı inşallah sınavda da yapabilirim Allah razı olsun

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.