21 Eylül 2020 Pazartesi

4. sinif 2. unite 2. hafta (Kitaplara Peygamberlere Ahirete Kader ve Kazaya İman)

 


4. Sınıf 2. Ünite İmanın Şartları 2 Etkinliği


(Tüm videolara sağ tıklayıp farklı kadederek indirebilirsniz.)KONU ANLATIMI VİDEO VE ANİMASYONLAR

İNTERAKTİF ETKİNLİKLER

İLAHİLERKONU ÖZETİ
TEST SORULARI

1. Allah’ın (c.c.) bazı peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ilahi mesajlara inanmak imanın şartlarından hangisidir?

A) Meleklere iman
B) Kitaplara iman
C) Ahirete iman
D) Kader ve kazaya iman


 


2. İlahi kitaplar ve gönderildikleri peygamberler hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Tevrat-Hz. Musa’ya (a.s.)
B) Zebur-Hz. Adem’e (a.s.)
C) İncil-Hz. İsa’ya (a.s.)
D) Kur'an-ı Kerim-Hz. Muhammed (s.a.v.)


 


3. Günümüze aslı değiştirilmeden ulaşan tek ilahi kitap hangisidir?

A) Tevrat
B) Zebur
C) Kur’an-ı Kerim
D) İncil

 


4. Allah’ın (c.c.) insanlardan seçip görevlendirdiği elçilere inanmaya ne denir?

A) Peygamberlere iman
B) Meleklere iman
C) Ahirete iman
D) Kitaplara iman5. Hangi kelime peygamber anlamına gelmez?


A) Elçi
B) Resul
C) Nebi
D) Evliya6. Allah'ın (c.c.) yarattığı ilk insan ve ilk peygamber kimdir?

A) Hz. Âdem (a.s.)
B) Hz. Musa (a.s.)
C) Hz. Muhammed (s.a.v.)
D) Hz. Yunus (a.s.)7. Allah'ın (c.c.) tüm insanlara gönderdiği son peygamber kimdir?

A) Hz. Adem (a.s.)
B) Hz. Yunus (a.s.)
C) Hz. Muhammed (s.a.v)
D) Hz. İbrahim (a.s.)8. Allah'ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini bildirmek için insanlar arasından seçtiği elçilere ne denir?

A) Melek
B) Peygamber
C) Rahman
D) Kur'an-ı Kerim9. Hangisi Allah'ın (c.c.) görevlendirdiği peygamberlerle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Bütün peygamberlere kitap verilmemiştir.
B) İslam’ın inanç esaslarından biri peygamberlere inanmaktır.
C) Peygamberlerin bazılarının adları Kur’an’da bildirilmiştir.
D) Bazı peygamberler meleklerden seçilmiştir.

 


10. İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına inanmaya ne denir?

A) Meleklere iman
B) Peygamberlere iman
C) Ahirete iman
D) Kitaplara iman

 


11. ............... hayatı insanın ölümüyle son bulan geçici bir hayattır. Cümlesinde boş yere ne getirilmelidir?

A) Ahiret
B) Dünya
C) Cennet
D) Cehennem12. Bütün insanlar bu dünyada yaptıkları tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını ...................... alırlar. Cümledeki boş yere hangisi getirilemez?

A) ahirette
B) öbür dünyada
C) yaşlılıkta
D) öldükten sonra13. Allah’a (c.c.) ve onun bildirdiklerine inanmayanlar ile kötülük yapanların ahirette cezalandırılacağı yere ne denir?

A) Hapishane
B) Cehennem
C) Cezaevi
D) Zindan14. Allah’a (c.c.) ve onun bildirdiklerine inanıp yararlı işler yapanların öbür dünyada ödüllendirileceği yere ne denir?


A) Kainat
B) Salavat
C) Cebrail
D) Cennet15. Hangisi ahirette cennete gireceklerle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Ebediyyen yaşayacak, hiç ölmeyeceklerdir.
B) Hep sağlıklı olacak, hiç hastalanmayacaklardır.
C) Allah'a inanmayanlar da cennete gireceklerdir.
D) Hep nimet ve mutluluk içinde yaşayacaklardır.
 

 


16. Her şeyin Allah’ın (c.c.) bilgisi ve dilemesi ile bir ölçüye göre gerçekleştiğine iman etmeye ne denir?

A) Ahirete iman
B) Meleklere iman
C) Kader ve kazaya iman
D) Kitaplara iman


 


17. Kader ve kazaya iman eden bir Müslüman için hangisi söylenemez?

A) Her şeyin Allah’ın (c.c.) gücü ve iradesiyle yaratıldığını bilir.
B) Allah’ın (c.c.) verdiği iradeyle tercihlerde bulunduklarını bilir.
C) Davranışlarından sorumlu olduklarının farkında olur.
D) Hastalanmamak için gerekli tedbirleri almaz.

 


18. Hangisi Allah’ın (c.c.) yarattığı her şeyin düzenli, ölçülü ve uyumlu olmasına bir örnek değildir?


A) Güneş'in her gün doğup batması
B) Dünya’mızın kendi ekseni ve Güneş çevresinde dönmesi
C) İnsanların kurallara uymayıp virüs bulaştırması
D) Ay'ın Dünya'nın etrafında dönmesi19.
I. Namaz kılmak
II. Meleklere inanmak
III. Allah'a inanmak
IV. Peygamberlere inanmak
Yukarıda verilenlerden hangisi İslam’ın inanç esaslarından değildir?


A) I
B) II
C) III
D) IV20. Kur’an-ı Kerim’de bulunan “Hiçbir ümmet (toplum) yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.” ayetinde geçen uyarıcılar kimlerdir?

A) İmamlar
B) Hâkimler
C) Alimler
D) Peygamberler
 


1 yorum:

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.