21 Eylül 2020

4. sinif 2. unite 2. hafta (Kitaplara Peygamberlere Ahirete Kader ve Kazaya İman)

 3. Kitaplara iman

 

• Allah’ın gönderdiği tüm ilahi kitaplara iman etmektir.

 

• Yüce Allah insanları doğru yola yöneltmek için peygamberler aracılığıyla kitaplar göndermiştir.

 

Allah’ın insanlara gönderdiği dört kutsal kitap:

 

Tevrat Hz. Musa’ya

 

Zebur Hz. Davud’a

 

İncil Hz. İsa’ya

 

Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e gönderildi.

 

Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’ın insanları doğru yola yöneltmek için gönderdiği son ilahi kitaptır.

 

• Kitaplara iman eden bir kimse Allah’ın (c.c.) bu kitaplarla kendisine yol gösterdiğini bilir.

 

• Böylece son ilahi kitap olan Kur’an-ı Kerim’i okuyup ona uygun yaşamaya çalışır.

 

 

 

4.  Peygamberlere iman

 

• Allah’ın gönderdiği tüm peygamberlere iman etmektir.

 

• Peygamber kelimesinin eş anlamlıları elçi, resul ve nebi dir.

 

• Allah (c.c.), her toplum için peygamber göndermiştir.

 

• Peygamberlere iman eden kişiler onları örnek alır ve onların rehberliğinde hayatlarını sürdürürler.

 

• Kur’an’da 25 peygamberin adı geçer.

 

İlk peygamber Hz. Adem (a.s.) dır. 

 

Son Peygamber ise Hz. Muhammed (s.a.v.) dir.

 

 

 

5.  Ahirete iman

 

• İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayata ahiret hayatı denir.

 

• Ahiret hayatının varlığını kabul etmeye ahirete iman denilmektedir.

 

• Dünya hayatı insanın ölümüyle son bulan geçici bir hayattır.

 

• İnsanlar bu dünyada yaptıkları davranışların karşılığını ahirette alırlar.

 

• Ahirete iman eden insanlar söz ve davranışlarına dikkat ederler. Bu dünyadaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirirler.

 

• Dünyada inanan ve iyi işler yapanlar ahirette cennetle ödüllendirilecektir.

 

• Dünyada inanmayan  ve kötü işler yapanlar ahirette cehennemlele cezalandırılacaktır.

 

 

6.  Kader ve Kazaya iman

 

• Her şeyin Allah’ın bilgisi ve dilemesi ile gerçekleştiğine iman etmektir.

 

Kader, Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıdır.

 

Kaza ise olayların bu ölçüye göre gerçekleşmesidir.

 

• Kader ve kazaya iman eden Müslümanlar her şeyin Allah’ın gücü ve iradesiyle yaratıldığını bilir.

 

• Müslümanlar Allah’ın verdiği iradeyle tercihlerde bulunduklarının ve davranışlarından sorumlu olduklarının farkında olurlar.

***

(Tüm videolara sağ tıklayıp farklı kadederek indirebilirsniz.)KONU ANLATIMI VİDEO VE ANİMASYONLAR

İNTERAKTİF ETKİNLİKLER

İLAHİLERKONU ÖZETİ


TEST SORULARI

1. Allah’ın (c.c.) bazı peygamberleri aracılığıyla 

gönderdiği ilahi mesajlara inanmak imanın 

şartlarından hangisidir?

A) Meleklere iman
B) Kitaplara iman
C) Ahirete iman
D) Kader ve kazaya iman


 


2. İlahi kitaplar ve gönderildikleri peygamberler

 hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Tevrat-Hz. Musa’ya (a.s.)
B) Zebur-Hz. Adem’e (a.s.)
C) İncil-Hz. İsa’ya (a.s.)
D) Kur'an-ı Kerim-Hz. Muhammed (s.a.v.)


 


3. Günümüze aslı değiştirilmeden ulaşan 

tek ilahi kitap hangisidir?

A) Tevrat
B) Zebur
C) Kur’an-ı Kerim
D) İncil

 


4. Allah’ın (c.c.) insanlardan seçip görevlendirdiği 

elçilere inanmaya ne denir?

A) Peygamberlere iman
B) Meleklere iman
C) Ahirete iman
D) Kitaplara iman5. Hangi kelime peygamber anlamına gelmez?


A) Elçi
B) Resul
C) Nebi
D) Evliya6. Allah'ın (c.c.) yarattığı ilk insan ve ilk peygamber

 kimdir?

A) Hz. Âdem (a.s.)
B) Hz. Musa (a.s.)
C) Hz. Muhammed (s.a.v.)
D) Hz. Yunus (a.s.)7. Allah'ın (c.c.) tüm insanlara gönderdiği 

son peygamber kimdir?

A) Hz. Adem (a.s.)
B) Hz. Yunus (a.s.)
C) Hz. Muhammed (s.a.v)
D) Hz. İbrahim (a.s.)8. Allah'ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini bildirmek için

 insanlar arasından seçtiği elçilere ne denir?

A) Melek
B) Peygamber
C) Rahman
D) Kur'an-ı Kerim9. Hangisi Allah'ın (c.c.) görevlendirdiği peygamberlerle

 ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Bütün peygamberlere kitap verilmemiştir.
B) İslam’ın inanç esaslarından biri peygamberlere inanmaktır.
C) Peygamberlerin bazılarının adları Kur’an’da bildirilmiştir.
D) Bazı peygamberler meleklerden seçilmiştir.

 


10. İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek

 olan hayatın varlığına inanmaya ne denir?

A) Meleklere iman
B) Peygamberlere iman
C) Ahirete iman
D) Kitaplara iman

 


11. ............... hayatı insanın ölümüyle son bulan 

geçici bir hayattır. Cümlesinde boş yere ne getirilmelidir?

A) Ahiret
B) Dünya
C) Cennet
D) Cehennem12. Bütün insanlar bu dünyada yaptıkları tüm iyi ve kötü

 davranışların karşılığını ...................... alırlar. Cümledeki

 boş yere hangisi getirilemez?

A) ahirette
B) öbür dünyada
C) yaşlılıkta
D) öldükten sonra13. Allah’a (c.c.) ve onun bildirdiklerine inanmayanlar ile

 kötülük yapanların ahirette cezalandırılacağı yere ne

 denir?

A) Hapishane
B) Cehennem
C) Cezaevi
D) Zindan14. Allah’a (c.c.) ve onun bildirdiklerine inanıp yararlı işler

 yapanların öbür dünyada ödüllendirileceği yere ne denir?

A) Kainat
B) Salavat
C) Cebrail
D) Cennet15. Hangisi ahirette cennete gireceklerle ilgili yanlış bir

 bilgidir?

A) Ebediyyen yaşayacak, hiç ölmeyeceklerdir.
B) Hep sağlıklı olacak, hiç hastalanmayacaklardır.
C) Allah'a inanmayanlar da cennete gireceklerdir.
D) Hep nimet ve mutluluk içinde yaşayacaklardır.
 

 


16. Her şeyin Allah’ın (c.c.) bilgisi ve dilemesi ile bir

 ölçüye göre gerçekleştiğine iman etmeye ne denir?

A) Ahirete iman
B) Meleklere iman
C) Kader ve kazaya iman
D) Kitaplara iman


 


17. Kader ve kazaya iman eden bir Müslüman için hangisi

 söylenemez?

A) Her şeyin Allah’ın (c.c.) gücü ve iradesiyle yaratıldığını bilir.
B) Allah’ın (c.c.) verdiği iradeyle tercihlerde bulunduklarını bilir.
C) Davranışlarından sorumlu olduklarının farkında olur.
D) Hastalanmamak için gerekli tedbirleri almaz.

 


18. Hangisi Allah’ın (c.c.) yarattığı her şeyin düzenli,

 ölçülü ve uyumlu olmasına bir örnek değildir?


A) Güneş'in her gün doğup batması
B) Dünya’mızın kendi ekseni ve Güneş çevresinde dönmesi
C) İnsanların kurallara uymayıp virüs bulaştırması
D) Ay'ın Dünya'nın etrafında dönmesi19.
I. Namaz kılmak
II. Meleklere inanmak
III. Allah'a inanmak
IV. Peygamberlere inanmak


Yukarıda verilenlerden hangisi İslam’ın inanç

 esaslarından değildir?


A) I
B) II
C) III
D) IV20. Kur’an-ı Kerim’de bulunan “Hiçbir ümmet (toplum)

 yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.”

 ayetinde geçen uyarıcılar kimlerdir?

A) İmamlar
B) Hâkimler
C) Alimler
D) Peygamberler
 


2 yorum:

Unknown dedi ki...

yaptım

Adsız dedi ki...

Teşekkürler öğretmenim

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.