14 Eylül 2018

4. Sınıf 1. Ünite Hazırlık Etkinliği (Yeni Müfredat)


Üniteye Hazırlık Soru-Cevap Etkinliği 
(Genel Dini Bilgiler)
(Sorulara her tıkladığınızda cevaplar açılıp kapanacaktır.)
13 Eylül 2018

Kurandan Bir Ayet Oku

Tüm Kuran'dan her tıklamada yeni bir ayet meali 
veya Arapça ayet okuyabilirsiniz.
Baştaki sayı sure numarası, diğeri ise ayet numarasıdır.
(Kaynak olarak Diyanet Meali kullanılmıştır)

Bir Ayet Meali Oku


*******************************************************

Arapça Bir Ayet OkuSatır Arası Kur'an Meali  YENİ****************************************
******************************************************************************************

***************************************************YENİ    Görüntülü Kuran Meali 

12 Eylül 2018

Soru-Cevap Hızlı Eşleştirme OyunuDeğerli Dostlar,

Dersimizin değişen müfredatıyla birlikte yeni bir eğitsel oyun 
tasarladık. Her sınıf, ünite ve konuyla ilgili kavramları
pekiştirmek için oyunumuzu akıllı tahtalarda kullanabilirsiniz.

Oyunda amaç,  sorulan sorunun cevabını en kısa sürede
sorunun üzerine sürükleyerek bitirmektir. Oyunu bireysel veya
grupla oynatabilirsiniz. Aynı oyunu iki pencerede yan yana açıp da 
öğrencileri yarıştırabilirsiniz. 

Oyunları online veya flasha yükleyip kullanabilirsiniz.
Her ünitede yeni oyunlar zamanla eklenecektir inşallah.

Ayrıca indirdiğiniz oyundaki txt dosyasını not defteri programıyla açıp 
kendi soru ve cevaplarınızı yazabilirsiniz.

Chrome tarayıcıyla tüm oyunları açmak için aşağıdaki uzantıyı ekleyin. 

******************


***************************************************
4. Sınıf

1. ÜNİTE GÜNLÜK HAYATTAKİ DİNÎ İFADELER

Arapça Dini İfadeler Oyunu


Tam Ekran Aç             İNDİR

************************************************************************

Dilek ve Dualarımızdaki Dini İfadeler Online Aç    İNDİR


Ünitedeki Dini Kavramlar Online Aç     İNDİR


Subhaneke Duası ve Anlamı Online Aç    İNDİR2. ÜNİTE İSLAM’I TANIYALIM
3. ÜNİTE GÜZEL AHLAK
4. ÜNİTE HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM
5. ÜNİTE DİN VE TEMİZLİK

5. Sınıf

1. ÜNİTE ALLAH İNANCI

Zati Sıfatlar Online Aç    İNDİR

Subuti Sıfatlar Online Aç    İNDİR


İhlas Suresi ve  Anlamı Online Aç    İNDİR2. ÜNİTE RAMAZAN VE ORUÇ
3. ÜNİTE ADAP VE NEZAKET
4. ÜNİTE HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI
5. ÜNİTE ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ

6. Sınıf

1. ÜNİTE PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

Peygamberlerin Özellikleri Online Aç     İNDİR

Kuran'daki Peygamberler Online Aç     İNDİR

İlahi Kitaplar   Online  Aç    İNDİR


2. ÜNİTE NAMAZ
3. ÜNİTE ZARARLI ALIŞKANLIKLAR
4. ÜNİTE HZ. MUHAMMED’İN HAYATI
5. ÜNİTE TEMEL DEĞERLERİMİZ

7. Sınıf

1. ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI

Melekler Online Aç    İNDİR

2. ÜNİTE HAC VE KURBAN
3. ÜNİTE AHLAKİ DAVRANIŞLAR
4. ÜNİTE ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ: HZ. MUHAMMED
5. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

8. Sınıf

1. ÜNİTE KADER İNANCI

Ünite Kavramları 1 Online Aç  İNDİR

Ünite Kavramları 2 Online Aç   İNDİR

2. ÜNİTE ZEKÂT VE SADAKA
3. ÜNİTE DİN VE HAYAT
4. ÜNİTE HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ
5. ÜNİTE KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ


-**********************************************************

OYUNLARI CEP VE TABLETTE 
OYNAMAK İÇİN PUFFİN PROGRAMINI YÜKLEMELİSİNİZ..
ANDROİD İÇİN YÜKLE     İOS İÇİN YÜKLE


(Puffin Browserla sitemizi açınca oyunları tam ekran oynamak için
sağ üst menüden Flash Tiyatro'yu seçmelisiniz.09 Eylül 2018

Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi 12. Sinif (Yeni Mufredat)Dkab Lise Konu Anlatımı Videoları  YENİ


***************************************************

DKAB Lise Ders Notları

***************************************************


DKAB Lise Online Testler 

(İnteraktif PDF Testler)


**************************************************************

Eba İnteraktif Etkinlikler (Lise)
1. ÜNİTE: İSLAM VE BİLİM

İslam ve Bilim İnteraktif Sunu    İNDİR

(Kaynak: Nurullah Abalı Arşivi) Konu Anlatımı PDF 21.Din-Bilim İlişkisi  

2.İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi  

3.İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumlan

3.1.Cami ve Mescitler 
3.2.Mektepler  
3.3.Medreseler  
3.4.Beytü'l-Hikmeler ve Kütüphaneler
3.5.Rasathaneler  
3.6.Şifahaneler  

4.Müslümanların Bilim Alanında Yaptıkları Öncü ve Özgün Çalışmalar

4.1.Dil  
4.2.Fıkıh  
4.3.Kelam  
4.4.Tefsir  
4.5.Hadis  
4.6.Tarih  
4.7.Felsefe  
4.8.Coğrafya  
4.9.Tıp  
4.10.Astronomi  
4.11.Matematik  
4.12.Fizik  
4.13.Kimya

5.Kur'an'dan Mesajlar (Fâtır Suresi 27-28. Ayetler)  


2. ÜNİTE: ANADOLU'DA İSLAM

Anadolu'da İslam İnteraktif Sunu      İNDİR

Konu Anlatımı PDF


1.Türklerin Müslüman Olmaları

2.Dinî Anlayış ve Kültürümüzün Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
 
2.1.Ebu Hanife (ö. 767)
2.2.Cafer Es-Sadık (ö. 765)  
2.3.Maturîdî (ö. 944)  
2.4.Şafiî (ö. 820)
2.5.Eş'arî (ö. 936)  
2.6.Ahmet Yesevî (ö. 12. Yüzyıl)  
2.7.Mevlâna Celaleddin-i Rumî (1273)  
2.8.Ahi Evran (13. Yüzyıl)  
2.9.Hacı Bektâş-ı Velî (ö. 1271)
2.10.Yunus Emre (ö. 1320)  
2.11.Sarı Saltuk (ö. 1298)  
2.12.Hacı Bayrâm-ı Velî (ö. 1430)  

3.Kur'an'dan Mesajlar (Nisâ Suresi 69. Ayet)  

3.ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR

Tasavvufi Yorumlar İnteraktif Sunu            İndir

Konu Anlatımı PDF

1.Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu  

1.1.Tasavvufi Düşüncenin Dayandığı Temel Kaynaklar

2.Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu  

3.Kültürümüzde Etkin Olan Bazı Tasavvufi Yorumlar  

3.1.Yesevîlik  
3.2.Kadirîlik
3.3.Rifaîlik  
3.4.Mevlevîlik  
3.5.Nakşibendîlik  
3.6.Alevîlik-Bektaşîlik

3.6.1.Hacı Bektâş-ı Velî  
3.6.2.Bektaşîliğin Oluşumu  
3.6.3.Alevî-Bektaşî Kültüründe Ocak Kurumu
3.6.4.El Ele, El Hakk'a İkrarı  
3.6.5.Dört Kapı Kırk Makam  

4.Alevîlik ve Bektaşîlikte Temel Kavram ve Erkânlar  

4.1.Cem ve Cemevi
4.2.Musahiplik
4.3.Razılık ve Kul Hakkının Sorulması  
4.4.Cemde On İki Hizmet  
4.5.Semah
4.6.Gülbank  
4.7.Hızır ve Muharrem Orucu

5.Kur'an'dan Mesajlar (Hucurât Suresi 10. Ayet)

4.ÜNİTE: GÜNCEL DİNÎ MESELELER

Güncel Dini Meseleler İnteraktif Sunu    İNDİR

Konu Anlatımı PDF


1.Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler  

1.1.Çözüm Önerileri Dinin Kesin Hükümlerine Aykırı Olmamalıdır  
1.2.Çözüm Önerileri Fıtrata Aykırı Olmamalıdır  
1.3.Konuya Bütüncül Yaklaşılmalıdır  
1.4.İslam'ın Temel Amaçları Göz Önünde Bulundurulmalıdır

1.4.1.Canın Korunması  
1.4.2.Neslin Korunması
1.4.3.Aklın Korunması  
1.4.4.Malın Korunması
1.4.5.Dinin Korunması  

2.İktisadi Hayatla İlgili Meseleler  

2.1.İslam'ın Mülkiyet Anlayışı  
2.2.İslam'ın Ekonomik Hayatla İlgili Ahlaki Ölçüleri  

3.Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Dinî ve Ahlaki İlkeler  

3.1.Haram Olan Yiyecekler Sınırlıdır  
3.2.Bağımlılık Yapan Maddeler  

4.Sağlık ve Tıpla İlgili Bazı Meseleler

4.1.Otopsi  
4.2.Ötenazi  
4.3.Organ Nakli  
4.4.Kan Bağışı  
4.5.Haram Maddelerle Tedavi  
4.6.İntihar  

5.Kur'an'dan Mesajlar (En'âm Suresi 151-152. Ayetler) 

5.ÜNİTE: HİNT VE ÇİN DİNLERİ

Hint ve Çin Dinleri İnteraktif Sunu      İNDİR

Konu Anlatımı PDF

1.Hinduizm

1.1.Hinduizm'in Tarihçesi  
1.2.Hinduizm'de İnanç ve Ritüeller  
1.3.Hinduizm'de Semboller ve Kutsal Mekânlar

2.Budizm

2.1.Budizm’in Tarihçesi  
2.2.Budizm'de İnanç ve Ritüeller
2.3.Budizm'de Semboller ve Kutsal Mekânlar

3.Konfüçyanizm  

3.1.Konfüçyanizm'in Tarihçesi  
3.2.Konfüçyanizm'de İnanç ve Ritüeller  
3.3.Konfüçyanizm'de Semboller ve Kutsal Mekânlar

4.Taoizm  

4.1.Taoizm'in Tarihçesi  
4.2.Taoizm'de İnanç ve Ritüeller  
4.3.Taoizm'de Semboller ve Kutsal Mekânlar


Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi 11. Sinif (Yeni Mufredat)Dkab Lise Konu Anlatımı Videoları  YENİ


***************************************************

DKAB Lise Ders Notları

***************************************************


DKAB Lise Online Testler 

(İnteraktif PDF Testler)


**************************************************************

Eba İnteraktif Etkinlikler (Lise)


     


1. ÜNİTE: DÜNYA VE AHİRET

Dünya ve Ahiret İnteraktif Sunu     İNDİR

(Kaynak: Nurullah Abalı Arşivi) 


Konu Anlatımı PDF
1. VAROLUŞUN VE HAYATIN ANLAMI
2. AHİRET ÂLEMİ
3. AHİRETE UĞURLAMA
4. KUR’AN’DAN MESAJLAR

2. ÜNİTE: KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED

Kuran'a Göre Hz Muhammed (sav) İnteraktif Sunu      İNDİR
1. HZ. MUHAMMED’İN ŞAHSİYETİ
2. HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ
3. HZ. MUHAMMED’E BAĞLILIK VE İTAAT
4. KUR’AN’DAN MESAJLAR

3. ÜNİTE: KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR

Kuran'da Bazı Kavramlar İnteraktif Sunu                     İndir

Konu Anlatımı PDF

1. İSLAM’IN AYDINLIK YOLU: HİDAYET
2. ALLAH’I GÖRÜYORMUŞÇASINA YAŞAMAK: İHSAN
3. ALLAH İÇİN SAMİMİYET: İHLAS
4. ALLAH’IN EMİR VE YASAKLARINA RİAYET: TAKVA
5. DOSDOĞRU YOL: SIRAT-I MÜSTAKİM
6. ALLAH YOLUNDA MÜCAHEDE: CİHAT
7. İYİ, DOĞRU VE GÜZEL DAVRANIŞ: SALİH AMEL
8. KUR’AN’DAN MESAJLAR

4. ÜNİTE: İNANÇLA İLGİLİ MESELELER

İnançla İlgili Meseleler İnteraktif Sunu     İNDİR

Konu Anlatımı PDF

1. İNANÇLA İLGİLİ FELSEFİ YAKLAŞIMLAR
2. YENİ DİNÎ HAREKETLER
3. KUR’AN’DAN MESAJLAR

5. ÜNİTE: YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK

Yahudilik ve Hıristiyanlık İnteraktif Sunu    İNDİR

Konu Anlatımı PDF

1. YAHUDİLİK
2. HIRİSTİYANLIK