09 Eylül 2018

Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi 10. Sinif (Yeni Mufredat)***********************************************************

Dkab Lise Konu Anlatımı Videoları  YENİ


***************************************************

DKAB Lise Ders Notları

***************************************************


DKAB Lise Online Testler 

(İnteraktif PDF Testler)


**************************************************************
Eba İnteraktif Etkinlikler (Lise)
1.ÜNİTE ALLAH, İNSAN İLİŞKİSİ

Allah İnsan İlişkisi İnteraktif Sunu      İNDİR

(Kaynak: Nurullah Abalı Arşivi)  ************************************

1.Allah İnancı ve İnsan

2.Allah’ın Varlığı ve Birliği

3.Allah’ın İsim ve Sıfatları

3.1.Allah’ın İsimleri
3.2.Allah’ın Sıfatları

4.Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri

5.İnsanın Allah ile İrtibatı 

5.1.İbadet
5.2.Dua
5.3.Kur’an Okumak
5.4.Tövbe ve İstiğfar

6.Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler

2.ÜNİTE HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK

Hz Muhammed (sav) ve Gençlik İnteraktif Sunu         İNDİR


1.Kur’an-ı Kerim’de Gençler

2.Bir Genç Olarak Hz. Muhammed

3.Hz. Muhammed ve Gençler

4.Bazı Genç Sahabiler

4.1.Bilge ve Kahraman Bir Genç: Hz. Ali
4.2.Genç Bir Davetçi: Erkam b. EbiTErkam
4.3.Genç Bir Öğretmen: Mus’ab b. Umeyr
4.4.Genç Bir Komutan: Üsame b. Zeyd
4.5.Genç Bir Yönetici: Muaz b. Cebel
4.6.Genç Bir Âlim: Hz. Aişe
4.7.Genç Bir Anne: Hz. Fatıma
4.8.Sorumluluk Sahibi Bir Genç: Esma binti Ebi Bekir
4.9.Habeş Kralının Huzurunda Bir Genç: Cafer b. Ebi Talib

5.Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet

3.ÜNİTE DİN VE HAYAT

Din ve Hayat İnteraktif Sunu     İndirdindersimateryal.com/3.ÜNİTE

1.Din ve Aile

2.Din, Kültür ve Sanat

3.Din ve Çevre

4.Din ve Sosyal Değişim

5.Din ve Ekonomi

6.Din ve Sosyal Adalet

7.Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 103-105. Ayetler

4.ÜNİTE AHLAKI TUTUM VE DAVRANIŞLAR

Ahlaki Tutum ve Davranışlar İnteraktif Sunu    İNDİR


dindersimateryal.com/4. ÜNİTE

1.İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi

2.İslam Ahlakının Kaynakları

3.Ahlak ve Terbiye İlişkisi

4.İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar

4.1.Yalan 109
4.2.İftira
4.3.Mahremiyetin İhlali (Tecessüs)
4.4.Gıybet
4.5.Haset Etmek
4.6.Suizan
4.7.Hile Yapmak
4.8.İsraf
5.Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 11-12. Ayetler

5.ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR

İslam Düşüncesinde Yorumlar İnteraktif Sunu    İNDİR

Konu Anlatımı PDF

1.Dinî Yorum Farklılıklarının Sebepleri

2.Dinî Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar

3.İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar

3.1.Ehl-i Sünnet
3.1.1.Eş’arilik
3.1.2.Maturidilik
3.2.Şia
3.2.1.İmamiye
3.2.2.Zeydiye

4.İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar

4.1.Hanefilik
4.2.Malikilik
4.3.Şafiilik
4.4.Hanbelilik
4.5.Caferilik
5.Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 59. Ayet


2 yorum:

Cevat dedi ki...

Bütün dosyalarınız açılmıyor ya hasarlı, yada hata veriyor.

Admin dedi ki...

Bizim dosyalarda sorun yok. rar dosyalarını açan programınızı güncellemelisiniz. Silip tekrar yükleyin. google a winrar yazıp gezginler sitesinden indirebilirsiniz.

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.