09 Eylül 2018

Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi 12. Sinif (Yeni Mufredat)Dkab Lise Konu Anlatımı Videoları  YENİ


***************************************************

DKAB Lise Ders Notları

***************************************************


DKAB Lise Online Testler 

(İnteraktif PDF Testler)


**************************************************************

Eba İnteraktif Etkinlikler (Lise)
1. ÜNİTE: İSLAM VE BİLİM

İslam ve Bilim İnteraktif Sunu    İNDİR

(Kaynak: Nurullah Abalı Arşivi) Konu Anlatımı PDF 21.Din-Bilim İlişkisi  

2.İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi  

3.İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumlan

3.1.Cami ve Mescitler 
3.2.Mektepler  
3.3.Medreseler  
3.4.Beytü'l-Hikmeler ve Kütüphaneler
3.5.Rasathaneler  
3.6.Şifahaneler  

4.Müslümanların Bilim Alanında Yaptıkları Öncü ve Özgün Çalışmalar

4.1.Dil  
4.2.Fıkıh  
4.3.Kelam  
4.4.Tefsir  
4.5.Hadis  
4.6.Tarih  
4.7.Felsefe  
4.8.Coğrafya  
4.9.Tıp  
4.10.Astronomi  
4.11.Matematik  
4.12.Fizik  
4.13.Kimya

5.Kur'an'dan Mesajlar (Fâtır Suresi 27-28. Ayetler)  


2. ÜNİTE: ANADOLU'DA İSLAM

Anadolu'da İslam İnteraktif Sunu      İNDİR

Konu Anlatımı PDF


1.Türklerin Müslüman Olmaları

2.Dinî Anlayış ve Kültürümüzün Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
 
2.1.Ebu Hanife (ö. 767)
2.2.Cafer Es-Sadık (ö. 765)  
2.3.Maturîdî (ö. 944)  
2.4.Şafiî (ö. 820)
2.5.Eş'arî (ö. 936)  
2.6.Ahmet Yesevî (ö. 12. Yüzyıl)  
2.7.Mevlâna Celaleddin-i Rumî (1273)  
2.8.Ahi Evran (13. Yüzyıl)  
2.9.Hacı Bektâş-ı Velî (ö. 1271)
2.10.Yunus Emre (ö. 1320)  
2.11.Sarı Saltuk (ö. 1298)  
2.12.Hacı Bayrâm-ı Velî (ö. 1430)  

3.Kur'an'dan Mesajlar (Nisâ Suresi 69. Ayet)  

3.ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR

Tasavvufi Yorumlar İnteraktif Sunu            İndir

Konu Anlatımı PDF

1.Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu  

1.1.Tasavvufi Düşüncenin Dayandığı Temel Kaynaklar

2.Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu  

3.Kültürümüzde Etkin Olan Bazı Tasavvufi Yorumlar  

3.1.Yesevîlik  
3.2.Kadirîlik
3.3.Rifaîlik  
3.4.Mevlevîlik  
3.5.Nakşibendîlik  
3.6.Alevîlik-Bektaşîlik

3.6.1.Hacı Bektâş-ı Velî  
3.6.2.Bektaşîliğin Oluşumu  
3.6.3.Alevî-Bektaşî Kültüründe Ocak Kurumu
3.6.4.El Ele, El Hakk'a İkrarı  
3.6.5.Dört Kapı Kırk Makam  

4.Alevîlik ve Bektaşîlikte Temel Kavram ve Erkânlar  

4.1.Cem ve Cemevi
4.2.Musahiplik
4.3.Razılık ve Kul Hakkının Sorulması  
4.4.Cemde On İki Hizmet  
4.5.Semah
4.6.Gülbank  
4.7.Hızır ve Muharrem Orucu

5.Kur'an'dan Mesajlar (Hucurât Suresi 10. Ayet)

4.ÜNİTE: GÜNCEL DİNÎ MESELELER

Güncel Dini Meseleler İnteraktif Sunu    İNDİR

Konu Anlatımı PDF


1.Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler  

1.1.Çözüm Önerileri Dinin Kesin Hükümlerine Aykırı Olmamalıdır  
1.2.Çözüm Önerileri Fıtrata Aykırı Olmamalıdır  
1.3.Konuya Bütüncül Yaklaşılmalıdır  
1.4.İslam'ın Temel Amaçları Göz Önünde Bulundurulmalıdır

1.4.1.Canın Korunması  
1.4.2.Neslin Korunması
1.4.3.Aklın Korunması  
1.4.4.Malın Korunması
1.4.5.Dinin Korunması  

2.İktisadi Hayatla İlgili Meseleler  

2.1.İslam'ın Mülkiyet Anlayışı  
2.2.İslam'ın Ekonomik Hayatla İlgili Ahlaki Ölçüleri  

3.Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Dinî ve Ahlaki İlkeler  

3.1.Haram Olan Yiyecekler Sınırlıdır  
3.2.Bağımlılık Yapan Maddeler  

4.Sağlık ve Tıpla İlgili Bazı Meseleler

4.1.Otopsi  
4.2.Ötenazi  
4.3.Organ Nakli  
4.4.Kan Bağışı  
4.5.Haram Maddelerle Tedavi  
4.6.İntihar  

5.Kur'an'dan Mesajlar (En'âm Suresi 151-152. Ayetler) 

5.ÜNİTE: HİNT VE ÇİN DİNLERİ

Hint ve Çin Dinleri İnteraktif Sunu      İNDİR

Konu Anlatımı PDF

1.Hinduizm

1.1.Hinduizm'in Tarihçesi  
1.2.Hinduizm'de İnanç ve Ritüeller  
1.3.Hinduizm'de Semboller ve Kutsal Mekânlar

2.Budizm

2.1.Budizm’in Tarihçesi  
2.2.Budizm'de İnanç ve Ritüeller
2.3.Budizm'de Semboller ve Kutsal Mekânlar

3.Konfüçyanizm  

3.1.Konfüçyanizm'in Tarihçesi  
3.2.Konfüçyanizm'de İnanç ve Ritüeller  
3.3.Konfüçyanizm'de Semboller ve Kutsal Mekânlar

4.Taoizm  

4.1.Taoizm'in Tarihçesi  
4.2.Taoizm'de İnanç ve Ritüeller  
4.3.Taoizm'de Semboller ve Kutsal Mekânlar


4 yorum:

ombay0597@gmail.com dedi ki...

EMEĞİNİZE,YÜREĞİNİZE SAĞLIK.TEŞEKKÜR EDERİZ

Unknown dedi ki...

ALLAH RAZI OLSUN EMEĞİNİZE SAĞLIK

Adsız dedi ki...

ALLAH RAZI OLSUN HOCAM

Adsız dedi ki...

emeğinize sağlık.Oldukça faydalı bir site. Allah razı olsun...

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.