30 Nisan 2020 Perşembe

40-Hadis-Bulmaca 2 (İnteraktif Pdf)Sevgili peygamberimizin birbirinden önemli 40 hadisinde (bize örnek sünnetlerinde)

verilmeyen kelimeleri bulmaya ne dersiniz?

Pdf dosyayı online açabilir veye  isterseniz hemen indirebilirsiniz.

Verilmeyen kelimeleri açmak için üstlerine tıklamalısınız. 


Hadisler http://sonpeygambercocuk.info/uploadfiles/40_hadis.jpg

adlı sitenin hazırladığı afişten alınmıştır. 40 Hadis İnteraktif Pdf Bulmaca 2 yi Aç
40 Hadis Normal Pdf Bulmaca 2 yi İndir40 Hadis (2) Görselleri PDF Olarak İndir

*********************************


40 Hadis Bulmaca 1 (İnteraktif Pdf)


***************************************************

İnteraktif Pdf Nasıl Yapılır (Video Anlatım)

27 Nisan 2020 Pazartesi

4 Sınıf 4. Ünite Online Deneme Sınavı 220 soruluk deneme sınavı 2 yi
hemen çözmek için TIKLAYIN***************************


4. Sınıf 4. Üniteyle ilgili diğer etkinlikleri AÇ


Hz.Muhammed'in Hayatı Deneme Sınavı 2

  1. Hz. Muhammed (s.a.v.), 610 yılının …………. ayında Kadir gecesinde Hira mağarasında derin düşünceler içindeyken Yüce Allah, vahiy meleği …………… (a.s.) aracılığıyla ona …………. suresinin ilk beş ayetini vahyetti.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
 • Ramazan-Mikail-Alak
 • Recep-Cebrail-Fatiha
 • Ramazan-Cebrail-Alak
 • Ramazan-Cebrail-Kevser
  2. Hz. Muhammed (s.a.v.) Hira Mağarası’ndan heyecan içinde evine döndü ve başına gelenleri hanımı Hz. Hatice’ye (r.a.) anlattı. Hz. Hatice (r.a.) onu sakinleştirdi. Daha sonra bu olayı bir hanif olan Varaka’ya anlattılar. O, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) korkmaması gerektiğini, ona gelen meleğin Cebrail (a.s.) olduğunu ve kendisine ……………….. verildiğini söyledi.Yukarıdaki boşluğa hangi kavram getirilmelidir?
 • Haniflik
 • Muhacirlik
 • Hakemlik
 • Peygamberlik
  3. Yüce Allah’ın peygamberlerine gönderdiği her türlü bilgi ve mesaja ve bunların bildirilme işine ………….. denir. Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim, 23 yıllık bir süre içinde Allah’tan (c.c.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ayet ayet, sure sure indirilen ……………….lerden oluşur.Yukarıdaki boşluklara hangi kavram getirilmelidir?
 • Vahiy
 • Hadis
 • Suffe
 • Hicret
  4. İlk vahiyden bir süre sonra Yüce Allah, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) mesajlarını insanlara açıklama ve onları İslam dinine davet etme görevi verdi. O, en yakınlarından başlayarak insanları İslam’a çağırdı. Hz. Hatice (r.a.),Hz. ……..….(r.a.), Hz. Zeyd (r.a.)
  ve Hz. ………… (r.a.) ilk Müslümanlardan oldular.
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi isimler getirilmelidir?
 • Ali-Ömer
 • Osman-Ebu Bekir
 • Ali-Ebu Bekir
 • Ömer-Osman
  5. Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam’a davetini peygamberliğinin ilk üç yılında gizlice yürüttü. Dördüncü yıldan itibaren ise insanları açıktan İslam’a davet etmeye başladı. Amcası ………………………. kendisine her zaman yardımcı olacağını söyledi. Ancak diğer amcası ………………………. bu davete karşı çıktı.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
 • Ebu Talip-Hz Hamza
 • Ebu Talip-Abbas
 • Ebu Lehep-Ebu Talip
 • Ebu Talip-Ebu Lehep
  6. Hz. Muhammed (s.a.v.) yakın akrabalarından sonra bütün Mekkelileri Müslüman olmaya çağırmak için Safâ tepesine topladı. Onlara, “Ey Kureyşliler! Ne dersiniz, size şu dağın arkasından (sizinle savaşmak üzere düşman) atlılar geliyor diye haber versem bana inanır mıydınız?” diye sordu. Oradakiler, “Biz senin hiç yalan söylediğini görmedik.” şeklinde cevap verdiler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) onları tek olan Allah’a (c.c.) iman etmeye çağırdı.Yukarıdaki metinde geçen tek olan Allah’a (c.c.) iman etmek hangi kavramla ifade edilir?
 • Hicret
 • Tevhid
 • Vahiy
 • Miraç
  7. Mekke’deki baskılar ve zulümler karşısında Hz. Muhammed (s.a.v.) isteyen Müslümanların Habeşistan’a hicret etmelerine izin verdi. Habeşistan kralı ……………. âdil bir insandı. Ülkesine sığınan Müslümanları himayesine aldı.Yukarıdaki boşluğa hangi isim getirilmelidir?
 • Necaşi
 • Varaka
 • Ebu Eyyüp El-Ensari
 • Osman Gazi
  8. Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam davetini Mekke dışında da duyurmak amacıyla Hz. Zeyd’i (r.a.) yanına alarak Mekke yakınlarındaki ……………… şehrine gitti. Burada yaşayanları İslam’a davet etti. Ama onlar bu davete yanaşmadılar. Hatta Hz. Peygamberi taşladılar ve şehirden uzaklaştırdılar. Yukarıdaki noktalı yere hangisi getirilmelidir?
 • Medine
 • Uhud
 • Taif
 • Bedir
  İsra; Hz. Peygamberin bir gece Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürülmesi,Miraç ise buradan Yüce Allah’ın huzuruna çıkarılmasıdır.
  9. Bu açıklamada geçen Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksâ sırasıyla hangi şehirlerde bulunur?
 • Mekke-Medine
 • Taif-Şam
 • Mekke-Kudüs
 • Medine-Kudüs
  -Hicretle birlikte Medine’de bir İslam Devleti kuruldu.-Müslümanların Mekke’de yaşadığı acılar son buldu.
  -Müslümanlar için Medine yeni bir başlangıç oldu.
  -Medine’ye hicret İslam tarihinin en önemli olaylarındandır.
  10. Hicretle ilgili yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  11. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye varır varmaz yaptığı ilk iş bir mescit inşa etmek oldu. Burası hem ibadet yeri hem yönetim merkeziydi. Mescidin bir bölümü Hz. Peygamberin eviydi. Mescitte “……………” denilen bir bölüm daha vardı. İsteyen sahabiler burada kalır ve Hz. Peygamberden ilim öğrenirlerdi.Yukarıdaki boşluğa hangi kavram getirilmelidir?
 • Muhacir
 • Suffe
 • Ensar
 • Sevr
  12. Hz. Peygamber Medine’ye gelir gelmez, barış ve güven esasına dayalı bir toplum meydana getirmek için çalışmalara başladı. Medineli Müslümanlar (…………..) ile Mekke’den hicret etmiş Müslümanları (……………) birbirleriyle kardeş ilan etti.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
 • Ensar-Muhacir
 • Muhacir-Enfal
 • Ensar-Mücahid
 • Mücahid-Ensar
  13. Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 628 yılında ………………………….anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre iki taraf on yıl savaşmayacaktı. Bu barış ortamı İslam’ın yayılmasını hızlandırdı.Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
 • Medine
 • Mekke
 • Kâbe
 • Hudeybiye
  14. Hz. Muhammed (s.a.v.) 630 yılında........üzerine yürüdü ve şehri fethetti. Bu fetihte savaş çıkmamış ve kan dökülmemiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Müslümanlar kendilerine her türlü eziyeti yapan müşriklerden intikam almadılar. Hz. Muhammed (s.a.v.) …………...’yi putlardan temizledi ve onu gerçek kimliğine kavuşturdu. İnsanlar akın akın İslam dinine girdiler. Tüm Arap Yarımadası kısa sürede Müslüman oldu.
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri getirilmelidir?
 • Medine-Suffe
 • Şam-Kâbe
 • Mekke-Kâbe
 • Mekke-Medine
  15. Hz. Muhammed (s.a.v.), 632 yılında ilk ve son haccına çıktı. Medine’den Mekke’ye geldi ve hac ibadetini yerine getirdi. Binlerce Müslüman bu ibadet esnasında ona eşlik etti. Hz. Muhammed (s.a.v.) burada …….….. Hutbesi olarak bilinen hutbesini okudu. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu konuşmasında insanların adalet ve huzur içinde yaşaması için gereken temel ilkeleri açıklamıştır. Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
 • Vefa
 • Kardeşlik
 • Cuma
 • Veda
  16. Salli ve Barik duaları da Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi için okunan iki salavat duasıdır.Müslümanlar bu iki duayı en çok hangi ibadeti yaparken okurlar?
 • Namaz kılarken
 • Oruç tutarken
 • Kur’an okurken
 • Zekat verirken
  17.Müslümanlar, Salli ve Barik dualarında......……………’i (a.s.) ve ailesini de hatırlar. Çünkü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyunun dayandığı …………………… (a.s.) büyük bir peygamberdir. Allah (c.c.) ona ve ailesine pek çok nimetler ihsan etmiştir. Böylelikle Müslümanlar Yüce Allah’ın ona ve ailesine verdiği nimetleri, Hz. Peygambere ve ailesine de vermesi için dua ederler.
  Yukarıdaki boşluklara hangi peygamber ismi getirilmelidir?
 • Hz. Âdem (a.s)
 • Hz. İbrahim (a.s)
 • Hz. Yusuf (a.s)
 • Hz. Nuh (a.s)
  18. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesine ve akrabalarına Ehl-i Beyt (ev halkı) denir. Ancak Ehl-i Beyt kavramı özel olarak şu beş kişi için kullanılır: Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Fâtıma (r.a.), Hz. Ali (r.a.), Hz. ………..…… (r.a.) ve Hz. ………………. (r.a.). Müslümanlar, Hz. Peygamberi ve onun mübarek ailesini çok sever, onları saygıyla anar ve kendilerine örnek alırlar.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi isimler getirilmelidir?
 • Bilal-Osman
 • Enes-Hüseyin
 • Hasan-Hüseyin
 • Hasan-Bilal
  19. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde “Bana salavat getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavatınız bana ulaşır.” diye buyurmuştur. (Ebu Davûd, Menâsık, 96-97.)Yukarıdaki hadiste belirtilen salavat kavramını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlamaktadır?
 • Salavat insanlara iyilik yapmaktır.
 • Salavat doğru sözlü olmaktır.
 • Salavat Hz. Muhammed (s.a.v.) için yaptığımız duadır.
 • Salavat namaza yapılan çağrıdır.

  1- ve alâ âli-İbrahim2- kemâ salleyte alâ İbrahime
  3- ve alâ âli-Muhammed
  4- inneke hamîdün-mecîd
  5- allahümme salli alâ Muhammedin
  20. Yukarıda karışık olarak verilen salli duasının doğru sıralanışı hangisidir?
 • 5-2-3-1-4
 • 5-3-2-1-4
 • 5-1-2-3-4
 • 5-4-2-1-3

26 Nisan 2020 Pazar

Online Meal Sınavları (Ramazan Etkinliği)
mealsinav.muallimun.net/ 

sitesinin hazırladığı online meal sınavlarını 

Ramazan ayı boyunca çözebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının mail adresinize gönderilme 

seçeneği de mevcut. (Her gün bir sınav aktif olmaktadır.)

1. Cüz Sınavını Çöz

2. Cüz Sınavını Çöz

3. Cüz Sınavını Çöz

4. Cüz Sınavını Çöz

5. Cüz Sınavını Çöz

6. Cüz Sınavını Çöz

7. Cüz Sınavını Çöz

8. Cüz Sınavını Çöz

9. Cüz Sınavını Çöz

10. Cüz Sınavını Çöz

11. Cüz Sınavını Çöz

12. Cüz Sınavını Çöz

13. Cüz Sınavını Çöz

14. Cüz Sınavını Çöz

15. Cüz Sınavını Çöz

16. Cüz Sınavını Çöz

17. Cüz Sınavını Çöz

18. Cüz Sınavını Çöz

19. Cüz Sınavını Çöz

20. Cüz Sınavını Çöz

21. Cüz Sınavını Çöz

22. Cüz Sınavını Çöz

23. Cüz Sınavını Çöz

24. Cüz Sınavını Çöz

25. Cüz Sınavını Çöz

26. Cüz Sınavını Çöz

27. Cüz Sınavını Çöz

28. Cüz Sınavını Çöz

29. Cüz Sınavını Çöz

30. Cüz Sınavını Çöz

********************

CÜZ CÜZ KUR'AN MEALİ E-BOOK


**********************
100 Sorulu Genel Meal Sınavı
**************************************************

Kurandan Bir Ayet Oku

Tüm Kuran'dan her tıklamada yeni bir ayet meali 
okuyabilirsiniz.
Baştaki sayı sure numarası, diğeri ise ayet numarasıdır.
(Kaynak olarak Diyanet Meali kullanılmıştır)

Bir yet Meali Oku
YENİ    Görüntülü Kuran Meali 


23 Nisan 2020 Perşembe

Hz. Muhammed'in (sav) Hayatı Konulu Milyoner YarışmasıSiyerle ilgi kavramların yer aldığı yepyeni bilgi 

yarışmamızı her platformda açıp oynayabilirsiniz.

Milyoner Oyununu Aç

Aynı soruların yer aldığı aşağıdaki oyunu da oynayabilirsiniz.

Kim 100 Puan İster Oyununu AçÖnemli: Oyun bazı telefonlarda chrome ile de düzgün açılmayabiliyor.

Oyunu düzgün açmayan dostlarımız opera browser (web tarayıcı) ile açabilirler.   

Android İçin Opera İndir      İOS İçin Opera İndir

Ayrıca firefox, dolphin, puffin vb tarayıcıları da deneyebilirsiniz.

Oyunda sorulan bazı kavram ve isimler:

Hz. Abbas  
Abdullah (Baba)
Abdullah (Oğul)
Abdülmuttalip
Ahmed
Alak Suresi 
Hz. Ali (ra) 
Akabe Biatları 
Âl-i Muhammed   
Âmine
Ashab
Asr-ı Saadet
Âyet
Hz. Aişe (ra)
Bedir
Beytullah
Bilal-i Habeşi (ra)
Burak
Cahiliye Dönemi
Cebrail (as)
Daru-l erkam
Ebabil 
Hz. Ebu Bekir (ra)
Ebu Leheb
Ebu Talip
Ebva
Ehl-i beyt
Muhammedü-l Emin
Ensar
Hz Eyyub El- Ensari (ra)
Erdemliler Topluluğu
Fahr-i âlem
Faraklit
Hz Fatma (ra)
Gazve
Habeşistan
Necaşi
Habibullah
Hadis-i şerif
Halife
Halime
Hz Hamza (ra)
Hanif
Haremeyn
Hz Hasan (ra)
Haşimoğulları
Hz. Hatice (ra)
Hayru-l beşer
Hendek Savaşı
Hevazin Savaşı
Hicret
Hilfu-l fudul
Hira Mağarası
Hıristiyan
Hudeybiye Anlaşması
Huneyn Savaşı
Hz Hüseyin (ra)
Hüzün Yılı
İbrahim
Hz İbrahim (as)
İsra
Kâbe
Kadir Gecesi
Kâfir
Kâsım
Kelime-i Tevhit
Kevser
Kuba
Kureyş
Kübra
Mahmud
Hz Mariye (ra)
Mecusi
Medine
Medine Sözleşmesi 
Megazi
Mekke
Mescid-i Nebi
Mevlid Kandili 
Miraç Kandili
Mucize
Muhacir
Muhadram
Hz. Muhammed (sav)
Mus’ab b. Umeyr (ra)
Mustafa
Mute Savaşı
Mü'min
Münafık
Müşrik
Naat
Nebi
Nur
Nübüvvet
Oku
Hz. Ömer (ra)
Peygamber
Peygamberlik
Put
Putperest
Ramazan
Ranuna Vadisi
Râvi
Ravza-i Mutahhara
Rebiyülevvel
Refref
Resul
Rukiye
Sahabi
Salavat
Seriyye
Sevr
Sıddık
Siyer
Suudi Arabistan
Suffe
Sünnet
Şemail
Şeyma
Şirk
Tabiin
Tebük
Uhud Savaşı
Ümmü Eymen
Ümmü Gülsüm
Vahiy
Vahiy Kâtibi
Veda Hutbesi
Vehb
Yahudi
Yesrib
Zemzem
Hz Zeyd (ra)
Zeynep
Hz Osman (ra)
Zübeyr
Zülfikar

**********************************************

1001 Dini Kavram Milyoner Oyunu YENİ*****************************************************************************************

Dini Bilgi Yarışmaları

22 Nisan 2020 Çarşamba

Düşündüren Kısa Videolar

KUR'AN MUCİZELERİ 2020

**************************

İNSANDA YARATILIŞ MUCİZELERİ

Videoları tek tek indirmek için Youtube açılınca adres satırındaki 


youtube yazısının yerine ssyoutube yazıp tıklıyoruz.


Açılan sayfada istediğiniz boyutta indirebilirsiniz.

Örnek: https://www.youtube.com/watch?v=Yv4gQZskNag

Şöyle yazıp tıklıyoruz https://www.ssyoutube.com/watch?v=Yv4gQZskNag

HAYVANLARDAKİ YARATILIŞ MUCİZELERİYARATILIŞ DELİLLERİ


Kaynak: feyyaz.tv