21 Nisan 2020 Salı

4. Sınıf 4. Ünite Online Deneme Sınavı20 soruluk deneme sınavını 
hemen çözmek için TIKLAYIN


Hz.Muhammed'in Hayatı Deneme Sınavı

  1. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet'in doğduğu sırada Arap Yarımadasında en yaygın olan inançtı?
 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
 • Putperestlik
 • Haniflik
  2. Aşağıdakilerden peygamberimizin doğduğu çevre hakkında yanlıştır?
 • Arabistan'da zulüm ve haksızlıklar yaygınlaşmamıştı.
 • Zenginler fakirleri, güçlüler zayıfları eziyordu.
 • Köleler alınıp satılıyordu.
 • Mekke'ye mal getiren tüccarların mallan yağmalanıyordu.
  3. Mekke’de yaşayan ve Hz. İbrahim’in dini üzere olup bir tek Allah’a inanan insanlara ne ad verilirdi?
 • Hanifler
 • Müşrikler
 • Mecusiler
 • Putperestler
  4. Peygamberimiz Kureyş kabilesinin hangi kolundandır?
 • Ümeyyeoğulları
 • Haşimoğulları
 • Zühreoğulları
 • Osmanoğulları
  5. Aşağıdakilerden peygamberimizin ailesi hakkında yanlıştır ?
 • Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'dir.
 • Peygamberimizin amcası Hz. Hamza'dır.
 • Peygamberimizin babası Abdullah'tır.
 • Peygamberimizin annesi Halime'dir.
  6. Peygamberimizin aile büyüklerinin vefatlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • Babası, peygamberimiz doğmadan iki ay kadar önce
 • Amcası Ebu Talip Peygamberimiz 4 yaşındayken
 • Annesi peygamberimiz 6 yaşındayken
 • Dedesi peygamberimiz 8 yaşındayken
  7. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin İslam davetine karşı çıkan amcalarındandır?
 • Abbas
 • Ebu Talip
 • Ebu Lehep
 • Hz. Hamza
  8. Hz. Muhammed hicri takvime göre ne zaman doğmuştur?
 • Rebiyülevvel ayının 12. gecesinde
 • Recep ayının 27. gecesinde
 • Ramazan ayının 27. gecesinde
 • Şaban ayının 15. gecesinde
  9. Peygamberimizin gençliği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir.
 • Erdemliler topluluğuna katılmıştır.
 • 25 yaşında peygamber olmuştur.
 • Ticaretle uğraşmıştır.
  10. Kâbe tamir edilirken kabileler arasında Hacerul Esved isimli taş yüzünden kavga çıkmak üzere iken hakem olarak tayin edilen peygamberimiz nasıl hareket etti.
 • Kabileler taşıdı, Rasulullah(SAV) yerine koydu.
 • Taşı kendisi taşıdı, kendisi yerine koydu.
 • Kabilelerin en yaşlısı yerine koydu.
 • Taşı yerine koyacak olan kura ile tesbit edildi.
  11. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir?
 • Zeynep
 • Rukiye
 • Aişe
 • Ümmü Gülsüm
  12. Peygamberimiz ticaretle uğraşıp varlıklı biri olunca Ebu Talip’in çocuklarından birini yanına almış ve onun bakımını üstlenmiştir. Böylece amcasının yükünü hafifletmiştir. Peygamberimizin yanına alarak bakımını üstlendiği amcasının oğlu kimdir?
 • Hz. İsmail
 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Cafer
  13. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocukluk ve gençlik yıllarında gösterdiği davranışlardan biri olamaz?
 • Verdiği sözü yerine getirirdi.
 • Kibirden, kıskançlıktan, cimrilikten uzak dururdu.
 • İnsanların zararlarına olacak işlerden kaçınırdı.
 • Kötülük yapanlara destek olurdu.
  14. Peygamberimiz Müslümanlara cami yapmayı ve Allah'a ibadet etmeyi öğütlemiştir. Bu doğrultuda Medine'ye göç ettiği zaman ne yapmıştır?
 • Her aileye birer mescit yaptırmıştır.
 • Camilerde ibadet yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.
 • Mescid- nebi adını taşıyan mescit yaptırmıştır.
 • Camiye gelmeyenleri kınamıştır.
  15. Medine’den gelen Müslümanlar, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Mekke’de buluşmuşlar ve O’na söz vermişlerdir. Bu sözleşmeye ne isim verilir?
 • Medine Sözleşmesi
 • Mekke Antlaşması
 • Kardeşlik Sözleşmesi
 • Akabe Biatları
  16. Aşağıdaki şıklardan hangisinde ilk Müslümanlar doğru olarak verilmiştir?
 • Hz Hatice --- Hz Ali--- Hz Ebu Bekir--- Hz Zeyd
 • Hz Ali --- Hz. Hamza --- Hz Ömer --- Hz Aişe
 • Hz Selman --- Hz Ebu Hureyre--- Hz Osman--- Hz Bilal
 • Hz Sevde---Hz Ebu Talha ---Hz Ali--- Hz Vahşi
  17. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • Mekke’den Medine’ye yapılan göçe, hicret adı verilir.
 • Mekke'den hicret edenlere muhacir denir.
 • Hicret 610 yılında yapılmıştır.
 • Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir’le hicret etmiştir.
  18. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • Medine’deki müslümanlara ensar denir.
 • Peygamberimiz Medine’de 53 yıl yaşamıştır.
 • Peygamberimiz toplam 23 yıl peygamberlik yapmıştır.
 • Peygamberimiz 622 yılında hicret etmiştir.
  19. Peygamberimize ilk vahiy ne zaman indirilmiştir?
 • 622 yılında Recep ayının 27’ sinde miraç gecesinde
 • 622 yılında Ramazan ayının 27’ sinde kadir gecesinde
 • 610 yılında Recep ayının 27’ sinde miraç gecesinde
 • 610 yılında Ramazan ayının 27’ sinde kadir gecesinde

  20. İslam çağrısının yaygınlaşmasından sonra gelişen olaylarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • Müşrikler peygamberimizi öldürmek istemişlerdir.
 • Müşrikler Müslümanlara saygı göstermişlerdir.
 • İslam’a inanmayanlar Müslüman olanlara eziyet etmeye başladılar.
 • Müşrikler Müslümanlara boykot uygulamışlardır.

17 yorum: