23 Ocak 2020 Perşembe

Ben Babamdan Öğrendim İlahisiOnline izleyebilir veya sağ alttaki üç noktaya tıklayıp indirebilirsiniz..

 Ben Babamdan Öğrendim

Hayy Allah Hayy Allah Hayy Allah Hayy Allah 

Ben babamdan öğrendim besmeleyi çekmeyi
Sabah erken kalkıp da abdestimi almayı

Hu Hu Hu Allah la ilahe illallah
Benim rabbimsin Allah ne güzelsin ya Allah

Hayy Allah Hayy Allah Hayy Allah Hayy Allah 

Meleklerle bir olduk sabah namaza durduk
Sureleri okuduk rahmetine kavuştuk

Hu Hu Hu Allah la ilahe illallah
Benim rabbimsin Allah ne güzelsin ya Allah

Hayy Allah Hayy Allah Hayy Allah Hayy Allah 

Annem ya Allah'ım der yavrumuza iman ver
Okur yazarsan eğer rabbim seni çok sever

Hu Hu Hu Allah la ilahe illallah
Benim rabbimsin Allah ne güzelsin ya Allah


Annem Bana Anlattı İlahisiOnline izleyebilir veya sağ alttaki üç noktaya tıklayıp indirebilirsiniz..

 

Annem Bana Anlattı

Annem bana gerçeği birer birer anlattı
Bu dünyada her şeyi yüce Allah yarattı

Ağaçları kuşları şu dağları taşları
Yağmurları kışları yüce Allah yarattı

Ya Allah Hu Allah lâ ilahe illallah
Ya Allah Hu Allah Muhammedün rasulullah

Bahçemdeki çiçeği topraktaki böceği
Kozasında ipeği yüce Allah yarattı

Çeşit çeşit sebzeyi renk renk olan meyveyi
Bizler için her şeyi yüce Allah yarattı

Ya Allah Hu Allah lâ ilahe illallah
Ya Allah Hu Allah Muhammedün rasulullah

21 Ocak 2020 Salı

5.3.3 Online Test

Adap ve Nezaket - 3


1. Geçmişte yaşamış toplumlar, kişiler ve peygamberlerle
ilgili Kur’an-ı Kerim’de verilen bilgilere denir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


A) Sünnet    B) Hadis
C) Kıssa      D) Hikmet
 

2. Hz. Lokman’la ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?A) Adı, Kur’an’ın bir suresine verilmiştir.
B) Peygamber olarak görevlendirilmiştir.
C) Kendisine hikmet verildiği bildirilmiştir.
D) Kur’an’da salih bir kişi olarak tanıtılmıştır.
 

3. “…Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette
büyük bir zulümdür.”
(Lokman suresi, 13. ayet)
Ayetteki altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ifade edilir?


A) Şirk        B) Günah
C) Haram    D) Şer
 

4. “… Eğer anne baban, hakkında bilgin olmayan bir şeyi
bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu durumda onlara
uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. …”
(Lokman suresi, 15. ayet)
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu ayetin mesajıyla
örtüşmektedir?


A) “Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın.”
B) “Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha değerli
bir hediye veremez.”
C) “Bir Müslümanın, bir Müslümanı korkutması ve heyecana
düşürmesi helâl olmaz.”
D) “Anne, babanıza iyilik edin ve ihsanda bulunun ki çocuklarınız
da size itaat etsin ve saygı göstersin.”


5. Hz. Lokman’ın öğütlerine göre aşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır?


A) İyilik yaygınlaştırılmalıdır.
B) İnsanlara değer verilmelidir.
C) Bağıra bağıra konuşulmalıdır.
D) Anne babaya iyi davranılmalıdır.
 

6. Aşağıdaki Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerden
hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?


A) “Namazı dosdoğru kıl.”
B) “Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt.”
C) “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme.”
D) “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme.”
 

7. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Lokman’ın oğluna verdiği
öğütler arasında yoktur?


A) Görgü kurallarına uyulması
B) Bir meslek sahibi olunması
C) Allah’ın birliğine inanılması
D) İyiliğin yaygınlaştırılması
 

8. “Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında
olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin
içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. ...”
(Lokmân Suresi, 16. ayet)
Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Bazı işler çok önemlidir.
B) Gökleri yaratan Allah’tır.
C) Küçük işler gizlenmelidir.
D) Allah her şeyi bilmektedir.


9. Tahiyyat duasında,
I. Allah ve O’nun salih kulları selamlanmaktadır.
II. Yüce Allah Hz. Muhammed’e rahmet dilemektedir.
III. Hz. Peygamber ile Yüce Allah arasındaki bir konuşmadır.
yargılarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız I.       B) Yalnız III.
C) II ve III.       D) I, II ve III.
 

10. Aşağıdaki yargılardan hangisi Tahiyyat duasıyla ilgili
değildir?


A) Kelime-i şehadet ile başlamaktadır.
B) Hz. Muhammed’in öğrettiği bir duadır.
C) Namazın oturulan bölümünde okunur.
D) Tahiyyat kelimesi selam anlamına gelir.


11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tahiyyat duasının bir
bölümünün anlamı değildir?


A) “Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.”
B) “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver.”
C) “Selam, bize ve Allah’ın bütün iyi kullarının üzerine olsun.”
D) “Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.”
 

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tahiyyat duasında yer alır?


A) “Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”
B) “Ve lem yekun lehû küfüven ehad.”
C) “Ettahiyyâtü lillâhi vessalavâtü ve’t-tayyibât.”
D) “Rabbenağfirlî ve li vâlideyye ve lil müminîne yevme
yekûmül hisâb.”


5.3.2 Online Test

Adap ve Nezaket - 2


1. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir konuşmanın özelliği
değildir?

A) Dinleyenin bildiği kelimeleri kullanmak
B) Ayrıntılara girerek sözü uzatmak
C) Ses yüksekliğini iyi ayarlamak
D) Gerektiği kadar konuşmak
 

2. Aşağıdakilerden hangisi sofra adabıyla ilgili değildir?


A) Nimetleri veren Allah’a şükretmek
B) Yemeğe besmele çekerek başlamak
C) Yemekten sonra nafile namaz kılmak
D) Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak
 

3. Doğruluk göster, yalanla uyuşma. Abartarak konuşma,
doğruyu söylemekten geri durma. Kendine uygun görmediğini
başkalarına da uygun görme.
Hacı Bektaş Velî’nin bu sözünden,
I. Doğru sözlü olunmalıdır.
II. Konuşan kişi dinlenmelidir.
III. Uzun konuşmaktan kaçınılmalıdır.
sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?


A) Yalnız I.    B) Yalnız II.
C) I ve III.     D) II ve III.
 

4. Sosyal medyayı kullanmakla ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?


A) Her paylaşım doğru kabul edilmelidir.
B) İncitici sözlerden uzak durulmalıdır.
C) Dil kurallarına dikkat edilmelidir.
D) Konuşma adabına uyulmalıdır.


5. I. Dilsizin dilinden anası anlar.
II. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
III. Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür.
Bu atasözlerinin hangilerinde güzel sözün insan üzerindeki
etkisine dikkat çekilmektedir?A) Yalnız I.    B) Yalnız II.
C) I ve III.      D) II ve III.
 

6. Güzel konuşan, güzel söz söyleyen dinleyen üzerinde
etkili olabilir. Onun gönlüne girebilir. Çevresiyle sağlıklı
iletişim kurabilir ve saygın bir yer edinebilir. Bir toplumda
insanlar birbirine güzel söz söylerse orada iyi ilişkiler kurulur.
Karşılıklı sevgi, saygı yaygınlaşır. Böyle bir toplumda
barış, huzur ve güven ortamı hâkim olur.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?


A) Niçin güzel konuşulmalıdır?
B) Güzel konuşma nasıl öğrenilir?
C) Güzel konuşma kimden öğrenilir?
D) İletişimle ilgili hangi kitap okunmalıdır?
 

7. 

I. Ağızda lokma varken konuşmak.
II. Başkalarını rahatsız etmeden yemek.
III. Yemek hakkında olumsuz konuşmak.
Numaralanmış davranışlardan hangileri yemek yerken
yapılmamalıdır?


A) Yalnız I.     B) Yalnız II.
C) I ve III.       D) II ve III.
 

8. 

I. “Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan yiyin.”
II. “Evladım! Besmele çek, sağ elinle ve önünden ye.”
III. “Kulun, yemeğini yedikten sonra şükretmesi, Allah’ın
hoşuna gider.”
Bu hadislerden hangileri yemek yerken kaçınılması
gereken davranışlarla ilgilidir?A) Yalnız I.     B) Yalnız II.
C) I ve III.      D) II ve III.


9. “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından
yiyin! …”
(Bakara suresi, 168. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mesajıyla 
çelişmektedir?


A) Hediye edilen meyveleri kurutmak
B) Yetiştirilen domatesten salça yapmak
C) Sahibinden izin almadan meyve toplamak
D) Üreticiden satın aldığı sütle yoğurt yapmak
 

10. “Hiç kimse, elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı
bir lokma yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud da kendi
elinin emeğiyle kazandığını yerdi.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisteki altı çizili ifadeyle
ilişkilendirilebilir?


A) Helal kazanç
B) Helallik dilemek
C) Helal süt emmek
D) Hakkını helal etmek


11. “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından
yiyin! …”
(Bakara suresi, 168. ayet)
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu ayetin mesajıyla
örtüşmektedir?


A) “Suyu… bir solukta içmeyin. İki üç nefeste, dinlene
dinlene için…”
B) “Yediklerinin helal olmasına dikkat et ki duaların kabul
olsun.”
C) “Yemeğin bereketi, yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktadır.”
D) “Biriniz yemek yiyeceği zaman ‘Bismillah’ (Allah’ın
adıyla) desin. …”
 

12. Aşağıdakilerden hangisi konuşma adabına uygun
değildir?


A) Güzel kelimeler seçmek
B) Dinleyene değer vermek
C) Özenli bir üslup kullanmak
D) Toplum içinde gizli konuşmak


5.3.1 Online Test


5. Sınıf 3. Ünite    Adap ve Nezaket - 1

1. İnsanlar arası ilişkilerde uyulması

gerekli incelik kuralları, davranış kalıpları,
adap ve âdetlerdir. Bu tanım,
aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Nezaket kurallarına
B) Hukuk kurallarına
C) Temizlik kurallarına
D) Çalışma kurallarına

2.

I. Topluma kolay uyum sağlanır.
II. İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurulur.
III. Tek başına yaşamak yaygınlaşır.

Bunlardan hangileri nezaket kurallarına uyulmasının sonuçlarıdır?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.

3. Aşağıdakilerden hangisi çevresinde

“beyefendi” veya “hanımefendi” olarak tanınır?

A) Zengin olan
B) Çalışkan olan
C) Nazik olan
D) Dakik olan

4. Aşağıdakilerden hangisi nazik bir kişide görülmez?

A) Hasta ziyaretini kısa tutmak
B) İyilik yapana teşekkür etmek
C) Misafiri güler yüzle karşılamak
D) Telefonda bağırarak konuşmak

5. Nezaket kurallarından biri kişisel

mahremiyete özen göstermektir.
Mahremiyet, özel yaşamın gizliliği demektir.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi
“özel yaşamın gizliliği” kuralına uygun değildir?

A) Başkalarına ait elektronik postayı okumak
B) Başkasının eşyasını izin alarak kullanmak
C) Kardeşinin odasına izin alarak girmek
D) Emanet edilen bir sırrı saklamak

6.
I. Ortak yerleri düzenli kullanmak
II. Her gün düzenli olarak kitap okumak
III. İncitici söz ve davranışlardan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri nazik bir kişide görülen davranışlardır?


A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.

7. Selamlaşmayla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Başkalarına dua etmektir.
B) Karşılıklı iyi dileklerin iletilmesidir.
C) Genellikle konuşmaya başlamadan öncedir.
D) Sadece arkadaşlar arasındaki bir alışkanlıktır.

8.
I. “Oğlum! Ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun.”
II. “Her kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse Allah da onun kıyamette bir ayıbını örter.”
III. “Binekte olan yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan çok olana, küçük büyüğe selam verir.”
Bu hadislerden hangileri selamlaşmayla ilgili değildir?


A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I, II ve III.

9. Aşağıdakilerden hangisi “özel yaşamın gizliliğine” özen gösteren bir kişinin davranışıdır?

A) Komşunun evine izinsiz girmek
B) Kardeşin özel eşyasını karıştırmak
C) Arkadaşın telefon görüşmesini dinlemek
D) Konuşan iki kişinin yanına izin alarak oturmak

10. • “Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selâmla karşılık verin. ...” (Nisa suresi, 86. ayet)
• “… Size, yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayın.” (Hadis-i şerif)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayet ve hadisten anlaşılmaz?


A) Verilen selam alınmalıdır.
B) Herkese selam verilmelidir.
C) Küçük, büyüğe selam vermelidir.
D) Selamlaşmak yaygınlaştırılmalıdır.

11.
I. Selam vermek esenlik dilemektir.
II. Selamlaşmak, nezaket kurallarından biridir.
III. Selam kelimesi barış, güven ve kurtuluş demektir.
Bu öncüllerden hangileri selam kelimesinin anlamıyla ilgili değildir?


A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.

12. Ülkemizde genellikle “selamün aleyküm” diyerek selam verilir. Selam verilen kişi “aleyküm selam” diyerek selama karşılık verir ancak selamlaşmak için başka ifadeler de kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi bir selamlaşma ifadesi değildir?


A) Görüşmek üzere!
B) Merhaba!
C) Hayırlı günler!
D) Günaydın!20 Ocak 2020 Pazartesi

Din Dersi Online TestlerTestlerin üzerine tıklayıp online açabilir veya yanlarındaki İNDİR'e tıklayarak

rar uzantılı dosya olarak indirebilirsiniz.

Rar dosyalarını winrar benzeri programlarla açabilirsiniz.4. Sınıf 

1. Ünite Testleri


2. Ünite Testleri


3. Ünite Testleri   


1.Test   


4. Ünite Testleri


5. Ünite Testleri


********************

5. Sınıf

1. Ünite Testleri2. Ünite Testleri
3. Ünite Testleri    
 
4. Ünite Testleri


 
5. Ünite Testleri********************

6. Sınıf  

1. Ünite Testleri2. Ünite Testleri

   
3. Ünite Testleri
4. Ünite Testleri
5. Ünite Testleri
*******************

7. Sınıf

1. Ünite Testleri2. Ünite Testleri
3. Ünite Testleri
4. Ünite Testleri
5. Ünite Testleri
*******************

8. Sınıf

1. Ünite Testleri2. Ünite Testleri
3. Ünite Testleri
4. Ünite Testleri5. Ünite Testleri