21 Ocak 2020

5.3.3 Online Test

Adap ve Nezaket - 3


1. Geçmişte yaşamış toplumlar, kişiler ve peygamberlerle
ilgili Kur’an-ı Kerim’de verilen bilgilere denir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


A) Sünnet    B) Hadis
C) Kıssa      D) Hikmet
 

2. Hz. Lokman’la ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?A) Adı, Kur’an’ın bir suresine verilmiştir.
B) Peygamber olarak görevlendirilmiştir.
C) Kendisine hikmet verildiği bildirilmiştir.
D) Kur’an’da salih bir kişi olarak tanıtılmıştır.
 

3. “…Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette
büyük bir zulümdür.”
(Lokman suresi, 13. ayet)
Ayetteki altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ifade edilir?


A) Şirk        B) Günah
C) Haram    D) Şer
 

4. “… Eğer anne baban, hakkında bilgin olmayan bir şeyi
bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu durumda onlara
uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. …”
(Lokman suresi, 15. ayet)
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu ayetin mesajıyla
örtüşmektedir?


A) “Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın.”
B) “Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha değerli
bir hediye veremez.”
C) “Bir Müslümanın, bir Müslümanı korkutması ve heyecana
düşürmesi helâl olmaz.”
D) “Anne, babanıza iyilik edin ve ihsanda bulunun ki çocuklarınız
da size itaat etsin ve saygı göstersin.”


5. Hz. Lokman’ın öğütlerine göre aşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır?


A) İyilik yaygınlaştırılmalıdır.
B) İnsanlara değer verilmelidir.
C) Bağıra bağıra konuşulmalıdır.
D) Anne babaya iyi davranılmalıdır.
 

6. Aşağıdaki Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerden
hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?


A) “Namazı dosdoğru kıl.”
B) “Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt.”
C) “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme.”
D) “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme.”
 

7. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Lokman’ın oğluna verdiği
öğütler arasında yoktur?


A) Görgü kurallarına uyulması
B) Bir meslek sahibi olunması
C) Allah’ın birliğine inanılması
D) İyiliğin yaygınlaştırılması
 

8. “Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında
olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin
içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. ...”
(Lokmân Suresi, 16. ayet)
Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Bazı işler çok önemlidir.
B) Gökleri yaratan Allah’tır.
C) Küçük işler gizlenmelidir.
D) Allah her şeyi bilmektedir.


9. Tahiyyat duasında,
I. Allah ve O’nun salih kulları selamlanmaktadır.
II. Yüce Allah Hz. Muhammed’e rahmet dilemektedir.
III. Hz. Peygamber ile Yüce Allah arasındaki bir konuşmadır.
yargılarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız I.       B) Yalnız III.
C) II ve III.       D) I, II ve III.
 

10. Aşağıdaki yargılardan hangisi Tahiyyat duasıyla ilgili
değildir?


A) Kelime-i şehadet ile başlamaktadır.
B) Hz. Muhammed’in öğrettiği bir duadır.
C) Namazın oturulan bölümünde okunur.
D) Tahiyyat kelimesi selam anlamına gelir.


11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tahiyyat duasının bir
bölümünün anlamı değildir?


A) “Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.”
B) “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver.”
C) “Selam, bize ve Allah’ın bütün iyi kullarının üzerine olsun.”
D) “Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.”
 

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tahiyyat duasında yer alır?


A) “Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”
B) “Ve lem yekun lehû küfüven ehad.”
C) “Ettahiyyâtü lillâhi vessalavâtü ve’t-tayyibât.”
D) “Rabbenağfirlî ve li vâlideyye ve lil müminîne yevme
yekûmül hisâb.”


3 yorum:

Adsız dedi ki...

Çok zor

Adsız dedi ki...

Yoruldum yaparken kolaay yapmalısınız 😭🥺

Adsız dedi ki...

Çok zor

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.