11 Kasım 2021

Hangisi Doğru 4.2

 


Yeni yarışmamız Hangisi Doğru yayında.

4. Sınıf 2. üniteyle ilgili 82 sorudan oluşan soru bankasından

istediğiniz kadar soru çağırabilirsiniz. 

Her sorunun iki cevap şıkkı vardır.

Doğru cevabı boş kutuya sürükleyin.

Öğrencilerinize farklı şekillerde yarışmalar yaptırabilirsiniz.

TAM EKRAN AÇ


*******************

Öğrencilerinize birer numara vererek aşağıdaki şekilde de oynatabilirsiniz

Hangisi Doğru 8.2

 


Yeni yarışmamız Hangisi Doğru yayında.

8. Sınıf 2. üniteyle ilgili 50 sorudan oluşan soru bankasından

istediğiniz kadar soru çağırabilirsiniz. 

Her sorunun iki cevap şıkkı vardır.

Doğru cevabı boş kutuya sürükleyin.

Öğrencilerinize farklı şekillerde yarışmalar yaptırabilirsiniz.

Soruları gönderen Orhan Ekici hocamıza sonsuz teşekkürler.

TAM EKRAN AÇ


Öğrenciye Numara verilen versiyonu AÇMAK İÇİN TIKLAYIN
Gruplar Yarışıyor 4.2.4

 

TAM EKRAN AÇGruplar Yarışıyor 4.2.3

 

TAM EKRAN AÇGruplar Yarışıyor 4.2.2

 

TAM EKRAN AÇGruplar Yarışıyor 4.2.1

 

TAM EKRAN AÇDKAB 4. SINIF 2. ÜNİTE TEST UYGULAMASI

  

İlk ve Ortaokul Dkab 4. Sınıf  2. Ünitedeki kavramları içeren 

soru bankasından her seferde farklı sorulara

cevap vermek çok eğlenceli ve eğitici. 


UYARI! Oyunda sorular ve yanlış şıklar her seferinde soru bankasından program tarafından rastgele seçildiğinden bazen soruyla çok ilgili olmayan şıklar gelebilmektedir.


Tam Ekran Aç

4.2.1. Hizli Eslestirme Oyunu

 
Tam Ekran Aç

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8. Sınıf Kazanımları

 

8. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

8.1. KADER İNANCI

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Kader ve Kaza İnancı”, “İnsanın İradesi ve Kader”, “Kaderle İlgili Kavramlar”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)”, “Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde ayet ve hadisler başta olmak üzere edebî metinlerden yararlanılır. Konular ele alınırken öğrencilerin tecrübelerini, hazır bulunuşluk düzeylerini ve seviyelerini dikkate alan; onların dikkatini çevresine yönlendiren bir yaklaşım benimsenir. Kaderi, insan iradesi ve sorumluluğunu devre dışı bırakan pasif bir bekleyiş ve çaresizlik gibi gören yanlış kanaatleri gidermeye yönelik anlatımlara yer verilir.
Kazanım ve Açıklamaları
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
 Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasına,
 Sünnetullah kavramı kapsamında evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara yer verilir.
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
 Kavramlar; ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, sağlık ve hastalık ile sınırlandırılır; kavramlar, kaderle ilişkilendirilerek ele alınır.
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
 Alın yazısı, kara talih, baht, kısmetsizlik gibi kalıp yargılar,
 Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucunda yaşanan iş kazalarının kaderle olumsuz bir şekilde ilişkilendirilerek bireysel ve toplumsal sorumluluğunun göz ardı edilmesi gibi yanlış anlayışlar eleştirel bir bakışla ele alınır.
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 Hz. Harun’dan (a.s.) kısaca bahsedilir. Kazanım, A’râf, Tâhâ ve Kasas surelerindeki ilgili ayetler kapsamında öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.
8.1.6. Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler.
 Ayet el-Kürsi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir, ayette verilen mesajlara ve ayetin nerelerde okunduğuna değinilir.

Anahtar Kavramlar
kader, kaza, sünnetullah, küllî irade, cüzî irade.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

8.2. ZEKÂT VE SADAKA

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem”, “Zekât ve Sadaka İbadeti”, “Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca öğrenci düzeyine uygun edebî metinlerden yararlanılır.
Kazanım ve Açıklamaları
8.2.1. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
 Zekâtın nisap miktarı, zekât verecek ve zekât verilecek kişiler fıkhi ayrıntılara girilmeden öğrenci seviyesi gözetilerek ele alınır.
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.
 İnfak kültürünün önemine,
 Zekâtın fakirlik ve sosyal adaletsizliğin çözüm yollarından biri olduğuna değinilir.
8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 Hz. Şuayb’in, (a.s.) “ölçü ve tartıda hile yapmama” konusunda ortaya koyduğu duyarlılıkla ilgili Kur’an-ı Kerim’den örneklere yer verilir.
 Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.
8.2.5. Maûn suresini okur, anlamını söyler.
 Maûn suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar
zekât, sadaka, infak, nisap, öşür.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

8.3. DİN VE HAYAT

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Din, Birey ve Toplum”, “Dinin Temel Gayesi”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Konular; ayet ve hadisler başta olmak üzere, öğrenci seviyesine uygun atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi edebî örneklerle ele alınır.
Kazanım ve Açıklamaları
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.
 İslam dininin temel inanç, ibadet ve ahlaki esasları bireysel, sosyal ve iktisadi hayatla ilişkilendirilerek ele alınır.
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
 Canın korunmasında, “iş sağlığı ve güvenliği”; malın korunmasında, “haksız kazanç”; aklın korunmasında, “zararlı alışkanlıklar”; neslin korunmasında, “aile kurumunun önemi” gibi konulara da değinilir.
8.3.3. Hz. Yusuf’un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır.
 Hz. Yusuf’un (a.s.) hayatı, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler.
 Asr suresiyle ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.
Anahtar Kavramlar
din, birey, toplum.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

8.4. HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi”, “Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatındaki örnek olaylarla ilgili etkinliklere yer verilir. Konular; ayet ve hadisler başta olmak üzere Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi öğrenci seviyesine uygun edebî metinlerle desteklenir.

Kazanım ve Açıklamaları
8.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.
8.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
8.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
8.4.5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
8.4.7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
8.4.8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.
8.4.9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.
 Kureyş suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar
üsve-i hasene, sıdk, emanet, istişare, azim.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

8.5. KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “İslam Dininin Temel Kaynakları”, “Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları”, “Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Konular; ayet ve hadisler başta olmak üzere öğrenci seviyesine uygun atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi edebî metinlerle desteklenir.

Kazanım ve Açıklamaları
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır.
 İslam dininin temel kaynakları; öğrenci düzeyi dikkate alınarak Kur’an ve sünnet ile sınırlandırılır.
 İslam dininde sünnetin konumu örneklerle açıklanır.
8.5.2. Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıflandırır.
 Kur’an-ı Kerim’in ana konuları; inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalar öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir.
 Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri; Kur’an’ın iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmesi, kötülüklerden sakındırması, yol göstermesi, açıklayıcı olması, insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltmesi gibi konular öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.
8.5.4. Hz. Nuh’un (a.s.) tevhide davetini özetler.
 Kazanım; Yunus, Hud ve Nuh surelerindeki ilgili ayetler kapsamında ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.

Anahtar Kavramlar
Kur’an, furkan, sünnet, inanç, ibadet, ahlak, muamelat, kıssa.


●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 6. Sınıf Kazanımları

 

6. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

6.1. PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler”, “Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri”, “Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir”, “Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı”, “İlahi Kitaplar”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.)”, “Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları” konularına yer verilir.
Ünite genelinde öğrenci düzeyine uygun vecize deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.
 Kur’an’da adı geçen peygamberlerden örnekler verilir.
6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.
 Mucize kavramına, öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak kısaca yer verilir.
6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.
6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır.
 Vahiy kavramı öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.
6.1.5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.
 Kur’an-ı Kerim’i okumanın ve anlamanın önemine kısaca değinilir.
 Kültürümüzden Kur’an’a saygıyla ilgili örneklere yer verilir.
6.1.6. Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler.
 Kazanım, Bakara ve A’râf surelerindeki ilgili ayetler çerçevesinde ele alınır.
6.1.7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler.
 Kunut duaları ile ilgili kısa açıklamalara ve duanın nerelerde okunduğunu içeren bilgilere öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar
nübüvvet, risalet, davet, tebliğ.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

6.2. NAMAZ

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Namaz İbadeti ve Önemi”, “Namaz Çeşitleri”, “Namazın Kılınışı”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Zekeriya (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Namazla ilgili konuların öğretiminde mezheplerin farklı anlayış ve uygulamaları ihtiyaç duyulması hâlinde öğretmenler tarafından açıklanır.

Kazanım ve Açıklamaları
6.2.1. İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
 Namazın insanın ahlaki gelişimi üzerindeki etkisine de değinilir.
6.2.2. Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır.
 Farz, vacip ve nafile namazlar kısaca ele alınır.
6.2.3. Namazın kılınışına örnekler verir.
 Namazın farzları, ezan ve kamet kısaca ele alınır.
 Namazların kılınışında beş vakit, cuma, bayram, cenaze ve teravih namazlarına yer verilir.
 Camilerin toplumsal fonksiyonuna ve cemaatle namazın önemine de kısaca değinilir.
6.2.4. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
6.2.5. Fil suresini okur, anlamını söyler.
 Fil suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar
namaz, salat, ezan, kamet, cami.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●


6.3. ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Bazı Zararlı Alışkanlıklar”, “Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri”, “Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yahya (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Tebbet Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite süresince öğrencilerin çevresindeki gözlemlerinden yararlanılır, olumsuz tutum ve davranışlara olumlu, akılcı ve eleştirel bir şekilde yaklaşılır. Ayrıca öğrenci düzeyine uygun vecize, deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
6.3.1. İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir.
 Sigara kullanmak, alkollü içki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu madde kullanmak gibi zararlı alışkanlıklara yer verilir.
 Zararlı alışkanlıkların bireysel ve toplumsal hayat üzerindeki olumsuz yansımalarına da değinilir.
6.3.2. Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular.
6.3.3. Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır.
6.3.4. Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur.
6.3.5. Hz. Yahya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
6.3.6. Tebbet suresini okur, anlamını söyler.
 Tebbet suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar
haram, mekruh, kul hakkı, bağımlılık.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

6.4. HZ. MUHAMMED’İN HAYATI

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi”, “Hicret”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi”, “Bir Sure Tanıyorum: Nasr Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite süresince öğrencilerin çevresindeki gözlemlerinden yararlanılır, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili öğrenci düzeyine uygun vecize, deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi edebî metinlerden yararlanılır.


Kazanım ve Açıklamaları
6.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir.
 Hira günlerine,
 İlk nazil olan ayetlerin içeriğine,
 İlk Müslümanlar ve özelliklerine,
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davete, yakın çevresinden başlama sebeplerine,
 Davetin yaygınlaşma aşamasında İslam davetine karşı oluşan olumlu olumsuz tepkilere,
 Habeşistan hicretlerine, boykot yıllarına, Hz. Ömer (r.a.) ve Hz. Hamza’nın (r.a.) Müslüman olmalarına, Hz. Hatice (r.a.) ve Ebu Talib’in vefatlarına, İsra Miraç olayına ve Taif yolculuğuna kısaca yer verilir.
6.4.2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.
 Medine’den gelen heyetlerle yapılan görüşmelere,
 Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) Hicret’teki rolüne yer verilir.
6.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir.
 Mescid-i Nebi’nin toplumsal işlevine,
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sosyal barış sağlama ve eğitim öğretim konusundaki faaliyetlerine,
 Müşriklerle ilişkiler kapsamında Bedir, Uhud ve Hendek gazvelerine, Hudeybiye antlaşmasına ve Mekke’nin fethine,
 Diğer din mensupları ile ilişkiler konusunda Medine’deki Yahudilere, Necran Hıristiyanlarına, İslam’a davet mektuplarına ve bazı bölgelere gönderilen elçilere,
 Veda Haccı ve Veda Hutbesine, bu kapsamda Hz. Peygamber’in ümmetine bıraktığı “iki emanet”e (farklı rivayetleriyle birlikte),
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatına, vefatın sahabe üzerinde bıraktığı tesire yer verilir.
6.4.4. Nasr suresini okur, anlamını söyler.
 Nasr suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar
davet, tebliğ, hicret, sahabi, ensar, muhacir, mescit.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

6.5. TEMEL DEĞERLERİMİZ

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler”, “ Dinî Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler” konularına yer verilir.
Ünite genelinde millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirici; sevgi, saygı, dostluk bağlarını pekiştiren; vatan, millet, bayrak, şehitlik, gazilik gibi temel değerlerin öğrenciler tarafından içselleştirilmesine yönelik anlatımlara yer verilir. Bu bağlamda başta ayet ve hadisler olmak üzere, edebiyatımızdan atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes ve deyişlerden seviyeye uygun örnekler verilmesine özen gösterilir.

Kazanım ve Açıklamaları
6.5.1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.
 Din ve dinî değerlerin toplumsal bütünleşmeye katkısına,
 Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisinin toplumumuzu birleştirmedeki rolüne,
 Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve millî marşımıza karşı görev ve sorumluluklarımıza yer verilir.
 Şehit ve gazilerimize karşı olan minnet ve şükran borcumuz üzerinde durulur.
6.5.2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.
 Cuma günü, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile kandillerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısına değinilir.

Anahtar Kavramlar
din, değer, şehitlik, gazilik, bayram, kandil.


●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 7. Sınıf Kazanımları

 


7. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

7.1. MELEK VE AHİRET İNANCI

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Görülen ve Görülemeyen Varlıklar”, “Melekler ve Özellikleri”, “Dünya ve Ahiret Hayatı”, “Ahiret Hayatının Aşamaları”, “Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde ayet ve hadisler başta olmak üzere, düzeye uygun edebî metinlerden yararlanılır. Konular ele alınırken öğrencilerin tecrübelerini, hazır bulunuşluk düzeylerini ve seviyelerini dikkate alan; dinin sevgi boyutunu öne çıkaran; müsamahakâr, tedriciliği önceleyen ve onların dikkatini çevresine yönlendiren bir yaklaşım benimsenir.

Kazanım ve Açıklamaları
7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.
 Öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak ayrıntıya girilmeden cinlerden de bahsedilir. Bu kapsamda; öğrencilerin sahip olduğu yanlış veya eksik dinî bilgi ve anlayışlar, dinî ilimlerin ortaya koyduğu veriler ışığında ele alınır.
7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.
 Konu; dört büyük melek, yazıcı, koruyucu, rahmet ve sorgu melekleri ile sınırlandırılır.
 İslam dininde melek inancının önemine; meleklerin, güzel ahlaklı insanlar için daima hayırlı olan şeyleri istediklerine ve onlara dua ettiklerine değinilir; melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolüne vurgu yapılır.
7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.
7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.
 Ahiret hayatının aşamalarında; ölüm, kıyamet, diriliş, mahşer, hesap, mizan, cennet ve cehennem ele alınır.
7.1.5. Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.
7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 Hz. Meryem’den (r.a.) kısaca bahsedilir; kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır. Mâide ve Meryem suresindeki ilgili ayetler ile sınırlandırılır.

7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler.
 Nâs suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir ve surenin nerelerde okunduğuna değinilir.

Anahtar Kavramlar
âlem, gayb, melek, cin, şeytan, ahiret.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

7.2. HAC VE KURBAN

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “İslam’da Hac İbadeti ve Önemi”, “Haccın Yapılışı”, “Umre ve Önemi”, “Kurban İbadeti ve Önemi”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)”, “Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Hac, umre ve kurban ibadetlerinin sosyal, kültürel ve ahlaki yönleriyle ilgili etkinliklere yer verilir.

Kazanım ve Açıklamaları
7.2.1. İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
 Haccın Müslümanların ahlaki gelişimlerine ve Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime yaptığı katkılara da vurgu yapılır
7.2.2. Haccın yapılışını özetler.
 Hac ile ilgili kavramlar (ihram, şavt, tavaf, sa’y, vakfe, zemzem, Hacerülesved) ve mekânlar (Kâbe, Safa Merve, Mina, Müzdelife, Arafat) öğrenci düzeyi gözetilerek ayrıntıya girmeden ele alınır.
 Haccın çeşitlerine girilmez.
7.2.3. Umre ibadeti ve önemini açıklar.
 Hac ile umre arasındaki farklara da yer verilir.
7.2.4. Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir.
 Kurban ibadetinin hikmetine, kurban ile ilgili hükümlere; kurbanın kültürümüzdeki örneklerine (adak (nezir), akika gibi) kısaca değinilir.
 Alevi Bektaşi geleneğindeki “Kurban Tığlama Duası”na da yer verilir.

7.2.5. Hz. İsmail’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 Hz. İsmail’in (a.s.) Kâbe’nin inşasındaki rolüne değinilir.
 Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.
7.2.6. En’âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler.
 Ayetle ilgili kısa açıklamalara yer verilir; ayette verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar
hac, umre, kurban.
●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

7.3. AHLAKİ DAVRANIŞLAR

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Konular; ayet ve hadisler başta olmak üzere, öğrenci seviyesine uygun atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.
 Kazanımda; “adalet”, “dostluk”, “dürüstlük”, “öz denetim”, “sabır”, “saygı”, “sevgi”, “sorumluluk”, “vatanseverlik” ve “yardımseverlik” değerleri, ilişkili oldukları tutum ve davranışlarla birlikte ele alınır.
7.3.2. Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir.
7.3.3. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.
7.3.4. Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.
7.3.5. Felak suresini okur, anlamını söyler.
 Felak suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar
ahlak, değer, tutum, davranış.
●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

7.4. ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ: HZ. MUHAMMED

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)”, “Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Konular; ayet ve hadisler başta olmak üzere, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili öğrenci düzeyine uygun atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
7.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar.
 Hz. Muhammed’i (s.a.v.) insani yönü ele alınırken onu diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğin, “Allah’tan vahiy alması” olduğuna vurgu yapılır.
7.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder.
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.); son peygamber olmasına, rahmet peygamberi olmasına, Kur’an-ı Kerim’i açıklamasına, bütün insanlar için uyarıcı ve müjdeci olmasına, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmesine ayetler ve hadisler eşliğinde yer verilir.
7.4.3. Kâfirun suresini okur, anlamını söyler.
 Kâfirun suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar
risalet, nübüvvet, hatemü’l-enbiya.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

7.5. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri”, “İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri”, “İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar” konularına yer verilir.
Ünite genelinde İslam düşüncesindeki yorum farklılıkları; ana hatlarıyla öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır; nesnel ve tasviri (betimleyici) bir anlatım esas alınır.

Kazanım ve Açıklamaları
7.5.1. Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır.
 Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri ayrıntıya girilmeden ele alınır.
7.5.2. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini sınıflandırır.
 İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumlar; inançla ilgili yorumlar, fıkhi yorumlar ve tasavvufi yorumlar şeklinde ele alınır.
7.5.3. Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ayırt eder.
 Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlardan; Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik, Nakşibendilik ve Alevilik Bektaşilik konularına öğrenci düzeyine uygun olarak yer verilir.
7.5.4. Alevilik-Bektaşilikle ilgili temel kavram ve erkânları açıklar.
 Cem ve cemevi, musahiplik, razılık ve kul hakkının sorulması, cemde on iki hizmet, semah, gülbank, Hızır ve Muharrem orucuna ve uygulanma şekline yer verilir.
Bu kapsamda;
 Alevilik-Bektaşilikteki “ocak kültürü”ne ve “el ele, el hakka ikrarı”na yer verilir; Bektaşilikte musahipliğe “ikrar ve nasip alma” da denildiğine ve bu kavramın İslam tarihindeki muhacir ensar kardeşliğine dayandırıldığına değinilir.
 Cemevi; âyin-i cem erkânının yapıldığı, “yol, adap ve erkân yeri” olarak nitelendirilir; Bektaşilikte ise cemevi yerine “meydan evi” ifadesinin kullanıldığına değinilir. “Görgü cemi”, “İkrar cemi” ve “Abdal Musa cemi”nden bahsedilir. Âyin-i cem ve cemevi ile ilgili görsellere yer verilir.
 Alevilik-Bektaşilikte duaların başında, “Bismişah”, sonunda ise “Allah Allah” lafzının söylendiğine değinilir. “Gülbank” konusunda ise “Lokma Duasına” yer verilir.

Anahtar Kavramlar
itikat, fıkıh, mezhep, tasavvuf, âyin, erkân.


●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 5. Sınıf Kazanımları

 
5. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

5.1. ALLAH İNANCI

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Allah (c.c.) Vardır ve Birdir”, “Allah (c.c.) Yaradandır”, “Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir”, “Allah (c.c.) Görür ve İşitir”, “Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter”, “Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde Allah’ın (c.c.) isimleri tanıtılırken öğrencilerin tecrübeleri, hazır bulunuşluk düzeyleri ve seviyeleri dikkate alınır; Allah’ın (c.c.) isimleri, ayet ve hadisler başta olmak üzere edebî metinler aracılığıyla ‘dolaylı olarak’ verilir. Allah (c.c.) sevgisini esas alan; müsamahakâr, tedriciliği önceleyen, öğrencilerin dikkatini çevresine yönlendiren bir yaklaşım benimsenir. Ayrıca kültürümüzde Allah (c.c.) sevgisini yansıtan edebî metinlerin yanı sıra sanat eserlerinden de yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.
5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.
5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.
5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.
5.1.5. Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder.
 Kültürümüzden Allah (c.c.) sevgisiyle ilgili örneklere de yer verilir.
5.1.6. Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.
 Bireyin hangi durumlarda ve nasıl dua etmesi gerektiğine değinilir.
 Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamber dualarına, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaptığı dualara ve kültürümüzdeki dua örneklerine yer verilir.
 “Nehcü’l-Belâğa”dan ve dilimize yerleşen kalıplaşmış dua cümlelerinden örnekler verilmeye özen gösterilir.
 Öğrencilerin kendi cümleleri ile yazılı ve/veya sözlü olarak dua örnekleri oluşturmalarına yönelik etkinliklere yer verilir.
5.1.7. Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler.
 Kazanım, Enbiyâ suresi çerçevesinde ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.
5. 1. 8. İhlâs suresini okur, anlamını söyler.
 İhlâs suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede tevhid inancıyla ilgili verilen mesajlar belirlenir ve surenin nerelerde okunduğuna değinilir.

Anahtar Kavramlar
Esmâ-i Hüsnâ, hanif, tevhid, ihlâs, kıssa.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

5.2. RAMAZAN VE ORUÇ

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Ramazan Orucu ve Önemi”, “Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar”, “Kültürümüzde Ramazan ve Oruç”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.)”, “Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca ayet ve hadisler başta olmak üzere, ramazan, oruç, muharrem, aşure gibi konularla ilgili atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi düzeye uygun edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
5.2.1. Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder.
 Ramazan ayının aynı zamanda bir Kur’an ayı olduğuna vurgu yapılır ve Kadir Gecesinin önemine değinilir.
 Oruçlunun dikkat etmesi gereken hususlara da değinilir.
 Farz, vacip, sünnet ve müstehap kavramlarına seviye göz önünde bulundurularak kısaca değinilir.
5.2.2. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar.
 Ramazan ve oruçla ilgili sahur, imsak, iftar, teravih ve fitre kavramları açıklanır.
 Düzeye uygun iftar dualarına yer verilir.
5.2.3. Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır.
 Mukabele okuma, mahya, hırka-i şerif ziyareti, diş kirası, tekne orucu gibi konulara yer verilir. Ramazan ve oruçla ilgili örneklerde çocuk diline yerleşmiş ifadelerin yer verilmesine özen gösterilir.
5.2.4. Hz. Davud’un (a.s.) hayatını özetler.
 Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.
5.2.5. Rabbena dualarını okur, anlamını söyler.
 Rabbena duaları ile ilgili kısa açıklamalara, duaların Kur’an’da geçtiği yerlere ve nerelerde okunduğunu içeren bilgilere öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar
Ramazan, oruç, Rab.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

5.3. ADAP VE NEZAKET

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Nezaket Kuralları”, “Selamlaşma Adabı”, “İletişim ve Konuşma Adabı”, “Sofra Adabı”, “Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler”, “Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca konuların ele alınmasında, başta ayet ve hadisler olmak üzere kültürümüzden deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi düzeye uygun edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
5.3.1. Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir.
 Kişisel mahremiyetin önemine değinilir ve bu konuda dikkat edilecek hususlar üzerinde durulur.
5.3.2. Selamlaşma adabına riayet eder.
5.3.3. İletişim ve konuşma adabına uygun davranır.
 İletişim adabı konusunda internet ve sosyal medya adabına da değinilir.
5.3.4. Sofra adabına riayet eder.
 Helal kazanç, helal lokma gibi konulara kısaca değinilir.
5.3.5. Hz. Lokman’ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir.
 Lokman suresi, 12-19. ayetlerde tavsiye edilen davranışlara öğrenci seviyesine uygun bir şekilde yer verilir.
5.3.6. Tahiyyat duasını okur, anlamını söyler.
 Tahiyyat duası ile ilgili kısa açıklamalara ve duanın nerelerde okunduğunu içeren bilgilere yer verilir.

Anahtar Kavramlar
adap, nezaket, selam.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

5.4. HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları”, “Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)”, “Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)”, “Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)”, “Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları”, “Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili öğrenci düzeyine uygun vecize, deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
5.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler.
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice’den (r.a.) olan çocuklarının adları belirtilir.
5.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eş, baba ve dede olarak aile içerisinde ortaya koyduğu örnek davranışlarına yer verilir, onun eş, çocuk ve torunlarına olan sevgisi hadislerden örneklerle açıklanır.
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile bireylerine danışmasına ve onların görüşlerine değer vermesine de vurgu yapılır.
5.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir.
5.4.4. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) ahlaki erdemlerini kendisine örnek alır.
 Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) hayatı, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ele alınır.
5.4.5. Kevser suresini okur, anlamını söyler.
 Kevser suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir. Bu kapsamda; “kevser”in farklı anlamları olduğuna değinilir; ayrıca “kevser”in; bolluk, bereket ve neslin çoğalması anlamlarını içerdiğine, Allah’ın (c.c.), Hz. Peygamber’e pek çok nimet verdiğine, bu nimetlerden birinin de Hz. Peygamber’in neslini devam ettiren Hz. Fâtıma (r.a.) olduğundan bahsedilir.

Anahtar Kavramlar
merhamet, erdem, kevser.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

5.5. ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Mimarimizde Dinin İzleri”, “Musikimizde Dinin İzleri”, “Edebiyatımızda Dinin İzleri”, “Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman (a.s.)” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca öğrenci düzeyine uygun vecize, deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi edebî metinlerden yararlanılır.
Kazanım ve Açıklamaları
5.5.1. Mimarimizde yer alan dinî motifleri inceler.
 Cami ve bölümlerine de görselleriyle birlikte yer verilir.
5.5.2. Musikimizde dinin izlerine örnekler verir.
 Cami musikisinden (tekbir, ezan, salâ gibi) örneklere öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 Tasavvuf musikisi, Türk sanat müziği ve halk müziği ile çocuk şarkılarından örnekler verilmesine özen gösterilir.
5.5.3. Edebiyatımızdan dinin izlerine örnekler bulur.
 Çocuk edebiyatından (şiir, hikâye, masal gibi) öğrenci seviyesine uygun örnekler verilmesine özen gösterilir.
5.5.4. Örf ve âdetlerimizde yer alan dinî unsurları fark eder.
 Düğün, sünnet, isim koyma, mevlit merasimleri, kandiller ve bayramlaşma ile sınırlandırılır.
5.5.5. Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayatını özetler.
 Kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır. Ayrıca Mescid-i Aksâ’nın inşasına ve Müslümanlar için önemine vurgu yapılır.

Anahtar Kavramlar
örf, âdet, mimari, musiki, edebiyat, Mescid-i Aksâ.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 4. Sınıf Kazanımları

 
4. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

4.1. GÜNLÜK HAYATTAKİ DİNÎ İFADELER

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler”, “Dilek ve Dualarda Geçen Dinî İfadeler”, “Bir Dua Tanıyorum: Sübhaneke Duası ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca ayet ve hadisler başta olmak üzere, dinî ifade, dilek ve dualarla ilgili öğrenci seviyesine uygun edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.
 “Allah (c.c.), peygamber, Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, besmele, selam, hamt ve şükür, tekbir ve salâvat, estağfirullah, sübhanallah” ifadelerine anlamlarıyla birlikte yer verilir. “Allah” konusu anlatılırken zâtî ve subûtî sıfatlara girilmez.
 Selam konusunda; esselamü aleyküm/selamün aleyküm ifadeleri ile dilimizde yaygın olarak kullanılan diğer selamlama cümlelerine yer verilir.
 Sevap, günah, helal, haram ifadeleri günlük dildeki kullanım örnekleriyle verilir.
4.1.2. Tekbir ve salavatı söyler.
 Bayram tekbirleri ve salât-ü selama da anlamlarıyla birlikte yer verilir.
4.1.3. Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir.
 “Allah razı olsun, Allah’a emanet ol, Allah şifa versin, inşallah, maşallah” gibi günlük hayatta kullandığımız dilek ve dualara yer verilir.
4.1.4. Sübhaneke duasını okur, anlamını söyler.
 Sübhaneke duası ile ilgili kısa açıklamalar ile duanın nerelerde okunduğuna ilişkin bilgilere öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar
din, dua, eûzü besmele, elhamdülillah.
●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●


4.2. İSLAM’I TANIYALIM

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “İslam’ın İnanç Esasları”, “İslam’ın Şartları”, “Kur’an-ı Kerim”, “Bir Dua Tanıyorum: Âmentü Duası ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden hareketle ayet ve hadislerden örneklerle ele alınır.

Kazanım ve Açıklamaları
4.2.1. İslam’ın inanç esaslarını sıralar.
 İslam’ın altı inanç esası, öğrenci seviyesi dikkate alınarak ayrıntıya girilmeden açıklanır.
4.2.2. İslam’ın şartlarını söyler.
 İslam’ın beş şartı, öğrenci seviyesi dikkate alınarak ayrıntıya girilmeden açıklanır.
4.2.3. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.
 Kazanım; “Kur’an-ı Kerim, ayet, sure, cüz” kavramları ile sınırlandırılır.
4.2.4. Âmentü duasını okur, anlamını söyler.
 Âmentü duası ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir.

Anahtar Kavramlar
iman, İslam, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, ibadet.
●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

4.3. GÜZEL AHLAK

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Din Güzel Ahlaktır”, “İnsani İlişkilerin Temeli: Sevgi ve Saygı”, “Bir Sure Tanıyorum: Fâtiha Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca ayet ve hadisler başta olmak üzere, öğrenci seviyesine uygun atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
4.3.1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
4.3.2. İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur.
 Anne baba, kardeşler, akraba, komşu, arkadaş ve öğretmenlerle ilişkiler ayet ve hadislerle açıklanır.
 Güzel ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemine vurgu yapılır.
4.3.3. Fâtiha suresini okur, anlamını söyler.
 Fâtiha suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede tavsiye edilen davranışlar belirlenir ve surenin nerelerde okunduğuna değinilir.

Anahtar Kavramlar
ahlak, sevgi, saygı.
●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

4.4. HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğduğu Çevre”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ailesi”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine Yılları”, “Bir Dua Tanıyorum: Salli ve Barik Duaları ve Anlamları” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca ayet ve hadisler başta olmak üzere, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili öğrenci seviyesine uygun edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
4.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrenin genel özelliklerini açıklar.
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrenin sosyal ve dinî özelliklerine yer verilir.
4.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile büyüklerini tanır.
4. 4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler.
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik öncesi hayatında; sütanneye verilmesi, seyahatleri, hilfü’l-fudûla katılması, Kâbe hakemliği, ticari hayatı ve evliliği konularına kısaca yer verilir.
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarına örnekler verilir.
4.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir.
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cahiliye âdetlerinden uzak durması vurgulanır.
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) amcası, dedesi ve diğer aile büyükleriyle olan ilişkileri ve amcasının evinde gördüğü yakın ilgiyle ilgili somut örnekler verilir.
4.4.5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler.
 Mekke yıllarında; ilk vahyin gelmesi, davet süreci, Habeşistan hicretleri, İsra Miraç olayı, Taif yolculuğu ve Medine’ye hicret konuları kısaca verilir.
 Medine yıllarında; Medine’de İslam toplumunun oluşması için yaptığı çalışmalara, Hudeybiye, Mekke’nin fethi, Veda Haccı ve Hutbesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatı konuları kısaca ele alınır.
4.4.6. Salli ve Barik dualarını okur, anlamını söyler.
 Salli ve Barik duaları ile ilgili kısa açıklamalara ve duanın nerelerde okunduğuna ilişkin bilgilere öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 Hz. Peygamber’in ailesine “Ehl-i Beyt” denildiğine de değinilir.

Anahtar Kavramlar
cahiliye, Kâbe, el-emin, mevlit, Ehl-i Beyt.
●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

4.5. DİN VE TEMİZLİK

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “İslam Dini ve Temizlik”, “Bedenimi ve Giysilerimi Temiz Tutarım”, “Evimi ve Okulumu Temiz Tutarım”, “Çevremi Temiz Tutarım” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca ayet ve hadisler başta olmak üzere, temiz olmayı teşvik eden atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi edebî metinlerden yararlanılır.
Kazanım ve Açıklamaları
4.5.1. İslam dininin temizliğe verdiği öneme örnekler verir.
 İbadet temizlik ilişkisine ve abdestin alınışına değinilir.
 Ahlaki güzellik ile manevi temizlik arasında ilişki kurulur.

4.5.2. Temiz ve düzenli olmaya özen gösterir.
 Ev, okul ve çevre temizliğinin yanı sıra öğrencilerin öz bakım becerilerini geliştirecek; yemek öncesi ve sonrası el ve ağız temizliği, beden, giysi temizliği gibi konular üzerinde durulur.

Anahtar Kavramlar
abdest, taharet.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

Gruplar Yarışıyor 7.2.3

 

TAM EKRAN AÇGruplar Yarışıyor 7.2.2

 

TAM EKRAN AÇGruplar Yarışıyor 7.2.1

 

TAM EKRAN AÇGruplar Yarışıyor 5.2.3

 

TAM EKRAN AÇGruplar Yarışıyor 5.2.2

 

TAM EKRAN AÇGruplar Yarışıyor 5.2.1

 

TAM EKRAN AÇGruplar Yarışıyor 6.2.3

 

TAM EKRAN AÇGruplar Yarışıyor 6.2.2

 

TAM EKRAN AÇGruplar Yarışıyor 6.2.1

 

TAM EKRAN AÇ