11 Kasım 2021

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 6. Sınıf Kazanımları

 

6. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

6.1. PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler”, “Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri”, “Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir”, “Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı”, “İlahi Kitaplar”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.)”, “Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları” konularına yer verilir.
Ünite genelinde öğrenci düzeyine uygun vecize deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.
 Kur’an’da adı geçen peygamberlerden örnekler verilir.
6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.
 Mucize kavramına, öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak kısaca yer verilir.
6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.
6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır.
 Vahiy kavramı öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.
6.1.5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.
 Kur’an-ı Kerim’i okumanın ve anlamanın önemine kısaca değinilir.
 Kültürümüzden Kur’an’a saygıyla ilgili örneklere yer verilir.
6.1.6. Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler.
 Kazanım, Bakara ve A’râf surelerindeki ilgili ayetler çerçevesinde ele alınır.
6.1.7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler.
 Kunut duaları ile ilgili kısa açıklamalara ve duanın nerelerde okunduğunu içeren bilgilere öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar
nübüvvet, risalet, davet, tebliğ.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

6.2. NAMAZ

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Namaz İbadeti ve Önemi”, “Namaz Çeşitleri”, “Namazın Kılınışı”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Zekeriya (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Namazla ilgili konuların öğretiminde mezheplerin farklı anlayış ve uygulamaları ihtiyaç duyulması hâlinde öğretmenler tarafından açıklanır.

Kazanım ve Açıklamaları
6.2.1. İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
 Namazın insanın ahlaki gelişimi üzerindeki etkisine de değinilir.
6.2.2. Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır.
 Farz, vacip ve nafile namazlar kısaca ele alınır.
6.2.3. Namazın kılınışına örnekler verir.
 Namazın farzları, ezan ve kamet kısaca ele alınır.
 Namazların kılınışında beş vakit, cuma, bayram, cenaze ve teravih namazlarına yer verilir.
 Camilerin toplumsal fonksiyonuna ve cemaatle namazın önemine de kısaca değinilir.
6.2.4. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
6.2.5. Fil suresini okur, anlamını söyler.
 Fil suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar
namaz, salat, ezan, kamet, cami.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●


6.3. ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Bazı Zararlı Alışkanlıklar”, “Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri”, “Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yahya (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Tebbet Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite süresince öğrencilerin çevresindeki gözlemlerinden yararlanılır, olumsuz tutum ve davranışlara olumlu, akılcı ve eleştirel bir şekilde yaklaşılır. Ayrıca öğrenci düzeyine uygun vecize, deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
6.3.1. İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir.
 Sigara kullanmak, alkollü içki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu madde kullanmak gibi zararlı alışkanlıklara yer verilir.
 Zararlı alışkanlıkların bireysel ve toplumsal hayat üzerindeki olumsuz yansımalarına da değinilir.
6.3.2. Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular.
6.3.3. Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır.
6.3.4. Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur.
6.3.5. Hz. Yahya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
6.3.6. Tebbet suresini okur, anlamını söyler.
 Tebbet suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar
haram, mekruh, kul hakkı, bağımlılık.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

6.4. HZ. MUHAMMED’İN HAYATI

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi”, “Hicret”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi”, “Bir Sure Tanıyorum: Nasr Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite süresince öğrencilerin çevresindeki gözlemlerinden yararlanılır, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili öğrenci düzeyine uygun vecize, deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi edebî metinlerden yararlanılır.


Kazanım ve Açıklamaları
6.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir.
 Hira günlerine,
 İlk nazil olan ayetlerin içeriğine,
 İlk Müslümanlar ve özelliklerine,
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davete, yakın çevresinden başlama sebeplerine,
 Davetin yaygınlaşma aşamasında İslam davetine karşı oluşan olumlu olumsuz tepkilere,
 Habeşistan hicretlerine, boykot yıllarına, Hz. Ömer (r.a.) ve Hz. Hamza’nın (r.a.) Müslüman olmalarına, Hz. Hatice (r.a.) ve Ebu Talib’in vefatlarına, İsra Miraç olayına ve Taif yolculuğuna kısaca yer verilir.
6.4.2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.
 Medine’den gelen heyetlerle yapılan görüşmelere,
 Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) Hicret’teki rolüne yer verilir.
6.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir.
 Mescid-i Nebi’nin toplumsal işlevine,
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sosyal barış sağlama ve eğitim öğretim konusundaki faaliyetlerine,
 Müşriklerle ilişkiler kapsamında Bedir, Uhud ve Hendek gazvelerine, Hudeybiye antlaşmasına ve Mekke’nin fethine,
 Diğer din mensupları ile ilişkiler konusunda Medine’deki Yahudilere, Necran Hıristiyanlarına, İslam’a davet mektuplarına ve bazı bölgelere gönderilen elçilere,
 Veda Haccı ve Veda Hutbesine, bu kapsamda Hz. Peygamber’in ümmetine bıraktığı “iki emanet”e (farklı rivayetleriyle birlikte),
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatına, vefatın sahabe üzerinde bıraktığı tesire yer verilir.
6.4.4. Nasr suresini okur, anlamını söyler.
 Nasr suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir.

Anahtar Kavramlar
davet, tebliğ, hicret, sahabi, ensar, muhacir, mescit.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

6.5. TEMEL DEĞERLERİMİZ

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler”, “ Dinî Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler” konularına yer verilir.
Ünite genelinde millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirici; sevgi, saygı, dostluk bağlarını pekiştiren; vatan, millet, bayrak, şehitlik, gazilik gibi temel değerlerin öğrenciler tarafından içselleştirilmesine yönelik anlatımlara yer verilir. Bu bağlamda başta ayet ve hadisler olmak üzere, edebiyatımızdan atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes ve deyişlerden seviyeye uygun örnekler verilmesine özen gösterilir.

Kazanım ve Açıklamaları
6.5.1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri fark eder.
 Din ve dinî değerlerin toplumsal bütünleşmeye katkısına,
 Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisinin toplumumuzu birleştirmedeki rolüne,
 Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve millî marşımıza karşı görev ve sorumluluklarımıza yer verilir.
 Şehit ve gazilerimize karşı olan minnet ve şükran borcumuz üzerinde durulur.
6.5.2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar.
 Cuma günü, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile kandillerin toplumsal bütünleşmeye olan katkısına değinilir.

Anahtar Kavramlar
din, değer, şehitlik, gazilik, bayram, kandil.


●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.