11 Kasım 2021

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 4. Sınıf Kazanımları

 
4. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

4.1. GÜNLÜK HAYATTAKİ DİNÎ İFADELER

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler”, “Dilek ve Dualarda Geçen Dinî İfadeler”, “Bir Dua Tanıyorum: Sübhaneke Duası ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca ayet ve hadisler başta olmak üzere, dinî ifade, dilek ve dualarla ilgili öğrenci seviyesine uygun edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.
 “Allah (c.c.), peygamber, Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, besmele, selam, hamt ve şükür, tekbir ve salâvat, estağfirullah, sübhanallah” ifadelerine anlamlarıyla birlikte yer verilir. “Allah” konusu anlatılırken zâtî ve subûtî sıfatlara girilmez.
 Selam konusunda; esselamü aleyküm/selamün aleyküm ifadeleri ile dilimizde yaygın olarak kullanılan diğer selamlama cümlelerine yer verilir.
 Sevap, günah, helal, haram ifadeleri günlük dildeki kullanım örnekleriyle verilir.
4.1.2. Tekbir ve salavatı söyler.
 Bayram tekbirleri ve salât-ü selama da anlamlarıyla birlikte yer verilir.
4.1.3. Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir.
 “Allah razı olsun, Allah’a emanet ol, Allah şifa versin, inşallah, maşallah” gibi günlük hayatta kullandığımız dilek ve dualara yer verilir.
4.1.4. Sübhaneke duasını okur, anlamını söyler.
 Sübhaneke duası ile ilgili kısa açıklamalar ile duanın nerelerde okunduğuna ilişkin bilgilere öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar
din, dua, eûzü besmele, elhamdülillah.
●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●


4.2. İSLAM’I TANIYALIM

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “İslam’ın İnanç Esasları”, “İslam’ın Şartları”, “Kur’an-ı Kerim”, “Bir Dua Tanıyorum: Âmentü Duası ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden hareketle ayet ve hadislerden örneklerle ele alınır.

Kazanım ve Açıklamaları
4.2.1. İslam’ın inanç esaslarını sıralar.
 İslam’ın altı inanç esası, öğrenci seviyesi dikkate alınarak ayrıntıya girilmeden açıklanır.
4.2.2. İslam’ın şartlarını söyler.
 İslam’ın beş şartı, öğrenci seviyesi dikkate alınarak ayrıntıya girilmeden açıklanır.
4.2.3. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.
 Kazanım; “Kur’an-ı Kerim, ayet, sure, cüz” kavramları ile sınırlandırılır.
4.2.4. Âmentü duasını okur, anlamını söyler.
 Âmentü duası ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir.

Anahtar Kavramlar
iman, İslam, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, ibadet.
●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

4.3. GÜZEL AHLAK

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Din Güzel Ahlaktır”, “İnsani İlişkilerin Temeli: Sevgi ve Saygı”, “Bir Sure Tanıyorum: Fâtiha Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca ayet ve hadisler başta olmak üzere, öğrenci seviyesine uygun atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
4.3.1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
4.3.2. İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur.
 Anne baba, kardeşler, akraba, komşu, arkadaş ve öğretmenlerle ilişkiler ayet ve hadislerle açıklanır.
 Güzel ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemine vurgu yapılır.
4.3.3. Fâtiha suresini okur, anlamını söyler.
 Fâtiha suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede tavsiye edilen davranışlar belirlenir ve surenin nerelerde okunduğuna değinilir.

Anahtar Kavramlar
ahlak, sevgi, saygı.
●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

4.4. HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğduğu Çevre”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ailesi”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları”, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine Yılları”, “Bir Dua Tanıyorum: Salli ve Barik Duaları ve Anlamları” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca ayet ve hadisler başta olmak üzere, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili öğrenci seviyesine uygun edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları
4.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrenin genel özelliklerini açıklar.
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrenin sosyal ve dinî özelliklerine yer verilir.
4.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile büyüklerini tanır.
4. 4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler.
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik öncesi hayatında; sütanneye verilmesi, seyahatleri, hilfü’l-fudûla katılması, Kâbe hakemliği, ticari hayatı ve evliliği konularına kısaca yer verilir.
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarına örnekler verilir.
4.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir.
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cahiliye âdetlerinden uzak durması vurgulanır.
 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) amcası, dedesi ve diğer aile büyükleriyle olan ilişkileri ve amcasının evinde gördüğü yakın ilgiyle ilgili somut örnekler verilir.
4.4.5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler.
 Mekke yıllarında; ilk vahyin gelmesi, davet süreci, Habeşistan hicretleri, İsra Miraç olayı, Taif yolculuğu ve Medine’ye hicret konuları kısaca verilir.
 Medine yıllarında; Medine’de İslam toplumunun oluşması için yaptığı çalışmalara, Hudeybiye, Mekke’nin fethi, Veda Haccı ve Hutbesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatı konuları kısaca ele alınır.
4.4.6. Salli ve Barik dualarını okur, anlamını söyler.
 Salli ve Barik duaları ile ilgili kısa açıklamalara ve duanın nerelerde okunduğuna ilişkin bilgilere öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 Hz. Peygamber’in ailesine “Ehl-i Beyt” denildiğine de değinilir.

Anahtar Kavramlar
cahiliye, Kâbe, el-emin, mevlit, Ehl-i Beyt.
●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

4.5. DİN VE TEMİZLİK

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla; “İslam Dini ve Temizlik”, “Bedenimi ve Giysilerimi Temiz Tutarım”, “Evimi ve Okulumu Temiz Tutarım”, “Çevremi Temiz Tutarım” konularına yer verilir.
Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca ayet ve hadisler başta olmak üzere, temiz olmayı teşvik eden atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi edebî metinlerden yararlanılır.
Kazanım ve Açıklamaları
4.5.1. İslam dininin temizliğe verdiği öneme örnekler verir.
 İbadet temizlik ilişkisine ve abdestin alınışına değinilir.
 Ahlaki güzellik ile manevi temizlik arasında ilişki kurulur.

4.5.2. Temiz ve düzenli olmaya özen gösterir.
 Ev, okul ve çevre temizliğinin yanı sıra öğrencilerin öz bakım becerilerini geliştirecek; yemek öncesi ve sonrası el ve ağız temizliği, beden, giysi temizliği gibi konular üzerinde durulur.

Anahtar Kavramlar
abdest, taharet.

●▬▬▬▬๑ ๑۩۩ ▬▬▬▬▬●

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.