09 Nisan 2020

Siyer Kavramlar ve İsimler Bilgi Kartları (Kendi Kendine Öğreten)Siyerle ilgili 137 kavram ve ismi kendi kendinize tekrar edebilirsiniz.

Soru ekranına veya ok işaretlerine tıklayarak cevabı görebilirsiniz.

Cevabı açmadan soruyu bilmeye çalışın.

Bilirseniz doğruya tıklayın. Bildiğiniz soru tekrar sorulmaz.

Bilemediğiniz soruda yanlışı tıklarsanız aynı soru daha sonra tekrar gelir.*************************
Oyunda sorulan kavram ve isimler:

Hz. Abbas  
Abdullah (Baba)
Abdullah (Oğul)
Abdülmuttalip
Ahmed
Alak Suresi 
Hz. Ali (ra) 
Akabe Biatları 
Âl-i Muhammed   
Âmine
Ashab
Asr-ı Saadet
Âyet
Hz. Aişe (ra)
Bedir
Beytullah
Bilal-i Habeşi (ra)
Burak
Cahiliye Dönemi
Cebrail (as)
Daru-l erkam
Ebabil 
Hz. Ebu Bekir (ra)
Ebu Leheb
Ebu Talip
Ebva
Ehl-i beyt
Muhammedü-l Emin
Ensar
Hz Eyyub El- Ensari (ra)
Erdemliler Topluluğu
Fahr-i âlem
Faraklit
Hz Fatma (ra)
Gazve
Habeşistan
Necaşi
Habibullah
Hadis-i şerif
Halife
Halime
Hz Hamza (ra)
Hanif
Haremeyn
Hz Hasan (ra)
Haşimoğulları
Hz. Hatice (ra)
Hayru-l beşer
Hendek Savaşı
Hevazin Savaşı
Hicret
Hilfu-l fudul
Hira Mağarası
Hıristiyan
Hudeybiye Anlaşması
Huneyn Savaşı
Hz Hüseyin (ra)
Hüzün Yılı
İbrahim
Hz İbrahim (as)
İsra
Kâbe
Kadir Gecesi
Kâfir
Kâsım
Kelime-i Tevhit
Kevser
Kuba
Kureyş
Kübra
Mahmud
Hz Mariye (ra)
Mecusi
Medine
Medine Sözleşmesi 
Megazi
Mekke
Mescid-i Nebi
Mevlid Kandili 
Miraç Kandili
Mucize
Muhacir
Muhadram
Hz. Muhammed (sav)
Mus’ab b. Umeyr (ra)
Mustafa
Mute Savaşı
Mü'min
Münafık
Müşrik
Naat
Nebi
Nur
Nübüvvet
Oku
Hz. Ömer (ra)
Peygamber
Peygamberlik
Put
Putperest
Ramazan
Ranuna Vadisi
Râvi
Ravza-i Mutahhara
Rebiyülevvel
Refref
Resul
Rukiye
Sahabi
Salavat
Seriyye
Sevr
Sıddık
Siyer
Suudi Arabistan
Suffe
Sünnet
Şemail
Şeyma
Şirk
Tabiin
Tebük
Uhud Savaşı
Ümmü Eymen
Ümmü Gülsüm
Vahiy
Vahiy Kâtibi
Veda Hutbesi
Vehb
Yahudi
Yesrib
Zemzem
Hz Zeyd (ra)
Zeynep
Hz Osman (ra)
Zübeyr
Zülfikar

****************************************************************************

Hz Muhammed (sav) Peygamberlik Dönemine Kadar İsimler Oyunu 

Telefonda OYNA   

Bilgisayarda OYNA

Bilgisayara İNDİR


1 yorum:

Unknown dedi ki...

Hepsi doğru işaretleriyle bence güzel bir şey değil

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.