27 Nisan 2020 Pazartesi

4 Sınıf 4. Ünite Online Deneme Sınavı 220 soruluk deneme sınavı 2 yi
hemen çözmek için TIKLAYIN***************************


4. Sınıf 4. Üniteyle ilgili diğer etkinlikleri AÇ


Hz.Muhammed'in Hayatı Deneme Sınavı 2

  1. Hz. Muhammed (s.a.v.), 610 yılının …………. ayında Kadir gecesinde Hira mağarasında derin düşünceler içindeyken Yüce Allah, vahiy meleği …………… (a.s.) aracılığıyla ona …………. suresinin ilk beş ayetini vahyetti.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
 • Ramazan-Mikail-Alak
 • Recep-Cebrail-Fatiha
 • Ramazan-Cebrail-Alak
 • Ramazan-Cebrail-Kevser
  2. Hz. Muhammed (s.a.v.) Hira Mağarası’ndan heyecan içinde evine döndü ve başına gelenleri hanımı Hz. Hatice’ye (r.a.) anlattı. Hz. Hatice (r.a.) onu sakinleştirdi. Daha sonra bu olayı bir hanif olan Varaka’ya anlattılar. O, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) korkmaması gerektiğini, ona gelen meleğin Cebrail (a.s.) olduğunu ve kendisine ……………….. verildiğini söyledi.Yukarıdaki boşluğa hangi kavram getirilmelidir?
 • Haniflik
 • Muhacirlik
 • Hakemlik
 • Peygamberlik
  3. Yüce Allah’ın peygamberlerine gönderdiği her türlü bilgi ve mesaja ve bunların bildirilme işine ………….. denir. Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim, 23 yıllık bir süre içinde Allah’tan (c.c.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ayet ayet, sure sure indirilen ……………….lerden oluşur.Yukarıdaki boşluklara hangi kavram getirilmelidir?
 • Vahiy
 • Hadis
 • Suffe
 • Hicret
  4. İlk vahiyden bir süre sonra Yüce Allah, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) mesajlarını insanlara açıklama ve onları İslam dinine davet etme görevi verdi. O, en yakınlarından başlayarak insanları İslam’a çağırdı. Hz. Hatice (r.a.),Hz. ……..….(r.a.), Hz. Zeyd (r.a.)
  ve Hz. ………… (r.a.) ilk Müslümanlardan oldular.
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi isimler getirilmelidir?
 • Ali-Ömer
 • Osman-Ebu Bekir
 • Ali-Ebu Bekir
 • Ömer-Osman
  5. Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam’a davetini peygamberliğinin ilk üç yılında gizlice yürüttü. Dördüncü yıldan itibaren ise insanları açıktan İslam’a davet etmeye başladı. Amcası ………………………. kendisine her zaman yardımcı olacağını söyledi. Ancak diğer amcası ………………………. bu davete karşı çıktı.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
 • Ebu Talip-Hz Hamza
 • Ebu Talip-Abbas
 • Ebu Lehep-Ebu Talip
 • Ebu Talip-Ebu Lehep
  6. Hz. Muhammed (s.a.v.) yakın akrabalarından sonra bütün Mekkelileri Müslüman olmaya çağırmak için Safâ tepesine topladı. Onlara, “Ey Kureyşliler! Ne dersiniz, size şu dağın arkasından (sizinle savaşmak üzere düşman) atlılar geliyor diye haber versem bana inanır mıydınız?” diye sordu. Oradakiler, “Biz senin hiç yalan söylediğini görmedik.” şeklinde cevap verdiler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) onları tek olan Allah’a (c.c.) iman etmeye çağırdı.Yukarıdaki metinde geçen tek olan Allah’a (c.c.) iman etmek hangi kavramla ifade edilir?
 • Hicret
 • Tevhid
 • Vahiy
 • Miraç
  7. Mekke’deki baskılar ve zulümler karşısında Hz. Muhammed (s.a.v.) isteyen Müslümanların Habeşistan’a hicret etmelerine izin verdi. Habeşistan kralı ……………. âdil bir insandı. Ülkesine sığınan Müslümanları himayesine aldı.Yukarıdaki boşluğa hangi isim getirilmelidir?
 • Necaşi
 • Varaka
 • Ebu Eyyüp El-Ensari
 • Osman Gazi
  8. Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam davetini Mekke dışında da duyurmak amacıyla Hz. Zeyd’i (r.a.) yanına alarak Mekke yakınlarındaki ……………… şehrine gitti. Burada yaşayanları İslam’a davet etti. Ama onlar bu davete yanaşmadılar. Hatta Hz. Peygamberi taşladılar ve şehirden uzaklaştırdılar. Yukarıdaki noktalı yere hangisi getirilmelidir?
 • Medine
 • Uhud
 • Taif
 • Bedir
  İsra; Hz. Peygamberin bir gece Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürülmesi,Miraç ise buradan Yüce Allah’ın huzuruna çıkarılmasıdır.
  9. Bu açıklamada geçen Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksâ sırasıyla hangi şehirlerde bulunur?
 • Mekke-Medine
 • Taif-Şam
 • Mekke-Kudüs
 • Medine-Kudüs
  -Hicretle birlikte Medine’de bir İslam Devleti kuruldu.-Müslümanların Mekke’de yaşadığı acılar son buldu.
  -Müslümanlar için Medine yeni bir başlangıç oldu.
  -Medine’ye hicret İslam tarihinin en önemli olaylarındandır.
  10. Hicretle ilgili yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  11. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye varır varmaz yaptığı ilk iş bir mescit inşa etmek oldu. Burası hem ibadet yeri hem yönetim merkeziydi. Mescidin bir bölümü Hz. Peygamberin eviydi. Mescitte “……………” denilen bir bölüm daha vardı. İsteyen sahabiler burada kalır ve Hz. Peygamberden ilim öğrenirlerdi.Yukarıdaki boşluğa hangi kavram getirilmelidir?
 • Muhacir
 • Suffe
 • Ensar
 • Sevr
  12. Hz. Peygamber Medine’ye gelir gelmez, barış ve güven esasına dayalı bir toplum meydana getirmek için çalışmalara başladı. Medineli Müslümanlar (…………..) ile Mekke’den hicret etmiş Müslümanları (……………) birbirleriyle kardeş ilan etti.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
 • Ensar-Muhacir
 • Muhacir-Enfal
 • Ensar-Mücahid
 • Mücahid-Ensar
  13. Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 628 yılında ………………………….anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre iki taraf on yıl savaşmayacaktı. Bu barış ortamı İslam’ın yayılmasını hızlandırdı.Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
 • Medine
 • Mekke
 • Kâbe
 • Hudeybiye
  14. Hz. Muhammed (s.a.v.) 630 yılında........üzerine yürüdü ve şehri fethetti. Bu fetihte savaş çıkmamış ve kan dökülmemiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Müslümanlar kendilerine her türlü eziyeti yapan müşriklerden intikam almadılar. Hz. Muhammed (s.a.v.) …………...’yi putlardan temizledi ve onu gerçek kimliğine kavuşturdu. İnsanlar akın akın İslam dinine girdiler. Tüm Arap Yarımadası kısa sürede Müslüman oldu.
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri getirilmelidir?
 • Medine-Suffe
 • Şam-Kâbe
 • Mekke-Kâbe
 • Mekke-Medine
  15. Hz. Muhammed (s.a.v.), 632 yılında ilk ve son haccına çıktı. Medine’den Mekke’ye geldi ve hac ibadetini yerine getirdi. Binlerce Müslüman bu ibadet esnasında ona eşlik etti. Hz. Muhammed (s.a.v.) burada …….….. Hutbesi olarak bilinen hutbesini okudu. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu konuşmasında insanların adalet ve huzur içinde yaşaması için gereken temel ilkeleri açıklamıştır. Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
 • Vefa
 • Kardeşlik
 • Cuma
 • Veda
  16. Salli ve Barik duaları da Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi için okunan iki salavat duasıdır.Müslümanlar bu iki duayı en çok hangi ibadeti yaparken okurlar?
 • Namaz kılarken
 • Oruç tutarken
 • Kur’an okurken
 • Zekat verirken
  17.Müslümanlar, Salli ve Barik dualarında......……………’i (a.s.) ve ailesini de hatırlar. Çünkü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyunun dayandığı …………………… (a.s.) büyük bir peygamberdir. Allah (c.c.) ona ve ailesine pek çok nimetler ihsan etmiştir. Böylelikle Müslümanlar Yüce Allah’ın ona ve ailesine verdiği nimetleri, Hz. Peygambere ve ailesine de vermesi için dua ederler.
  Yukarıdaki boşluklara hangi peygamber ismi getirilmelidir?
 • Hz. Âdem (a.s)
 • Hz. İbrahim (a.s)
 • Hz. Yusuf (a.s)
 • Hz. Nuh (a.s)
  18. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesine ve akrabalarına Ehl-i Beyt (ev halkı) denir. Ancak Ehl-i Beyt kavramı özel olarak şu beş kişi için kullanılır: Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Fâtıma (r.a.), Hz. Ali (r.a.), Hz. ………..…… (r.a.) ve Hz. ………………. (r.a.). Müslümanlar, Hz. Peygamberi ve onun mübarek ailesini çok sever, onları saygıyla anar ve kendilerine örnek alırlar.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi isimler getirilmelidir?
 • Bilal-Osman
 • Enes-Hüseyin
 • Hasan-Hüseyin
 • Hasan-Bilal
  19. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde “Bana salavat getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavatınız bana ulaşır.” diye buyurmuştur. (Ebu Davûd, Menâsık, 96-97.)Yukarıdaki hadiste belirtilen salavat kavramını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlamaktadır?
 • Salavat insanlara iyilik yapmaktır.
 • Salavat doğru sözlü olmaktır.
 • Salavat Hz. Muhammed (s.a.v.) için yaptığımız duadır.
 • Salavat namaza yapılan çağrıdır.

  1- ve alâ âli-İbrahim2- kemâ salleyte alâ İbrahime
  3- ve alâ âli-Muhammed
  4- inneke hamîdün-mecîd
  5- allahümme salli alâ Muhammedin
  20. Yukarıda karışık olarak verilen salli duasının doğru sıralanışı hangisidir?
 • 5-2-3-1-4
 • 5-3-2-1-4
 • 5-1-2-3-4
 • 5-4-2-1-3

4 yorum: