20 Eylül 2020

7. Sınıf 2. Ünite Deneme Testleri

 Hac ve Kurban - 1


1. Hac ve Umre ibadeti yerine getirilirken giyilen elbiseye

verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tavaf 

B) Vakfe

C) Sa’y 

D) İhram2. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin farzlarından

biri olan Arafat vakfesinin başlangıç zamanıdır?

A) Kurban bayramının birinci günü öğleden önce

B) Arife günü sabah namazından önce

C) Ziyaret tavafından hemen sonra

D) Arife günü öğleden sonra3. Hac ve umre ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

A) Hac, farz; umre ise sünnettir.

B) İkisinde de kurban kesmek şarttır.

C) Hacda vakfe vardır, umrede ise yoktur.

D) Umre, hac zamanı dışında her zaman yapılabilir.4. Yılın belirli günlerinde, dinimizce önemli sayılan Kâbe,

Arafat ve çevresindeki yerlerin ibadet niyeti ile ziyaret

edilmesidir.

Tanımı verilen bu ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Umre 

B) Kurban

C) Hac 

D) Tavaf5. Dünya üzerinde yapılan ilk mabet (ibadethane) aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Mescid-i Nebi 

B) Kâbe (Beytullah)

C) Mescid-i Aksa 

D) Kuba mescidi6. Hac ibadeti sırasında yasakların başladığı Mekke şehrinin

çevresinde belirlenmiş sınırlara - - - - denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

getirilmelidir?

A) Mikat 

B) Müzdelife

C) Mina 

D) Safa ve Merve7. Buyur… Allah’ım, buyur… Buyur ey ortağı olmayan! Buyur…

Tüm hamt ve nimetler sana aittir. Mülk de sana aittir.

Senin ortağın yoktur.

İhrama girerken okunması zorunlu olan bu duaya verilen

ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhlas 

B) Tahiyyat

C) Kevser 

D) Telbiye8. “Hacer’ül-Esved’in (siyah taş) hizasından başlayarak

Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmeye” verilen ad aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Tavaf 

B) Sa’y

C) Vakfe 

D) Şavt9. Kurban Bayramının arife günü öğle vaktinden bayram sabahına

kadar, bir süre Arafat Dağı’nda bulunulur. Bu süre

ibadet ve dua ile geçirilir.

Bu bilgiler hac ibadetiyle ilgili aşağıdaki kavramlardan

hangisiyle ilgilidir?

A) Vakfe 

B) Sa’y

C) Tavaf 

D) Şavt10. Hac ibadeti sırasında “şeytanın taşlandığı ve kurbanların

kesildiği yer” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Safa 

B) Mina

C) Arafat 

D) Müzdelife11. • Hac zamanı yapılamaz.

• İhrama girilerek sadece Kâbe tavaf edilir ve sa’y yapılır.

• Vakfe ve şeytan taşlama yoktur.

• Sünnet bir ibadettir.

Verilen bu özellikler aşağıdaki ibadetlerden hangisine

aittir?

A) Zekât 

B) Hac

C) Kurban 

D) Umre12. Şartları uygun her Müslümana farz olan hac ibadetiyle

ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İki yılda bir kez yapılmalıdır.

B) Ömürde bir kez yapılmalıdır.

C) On yılda bir kez yapılmalıdır.

D) Beş yılda bir kez yapılmalıdır.


Test Cevap 1. D 2.D 3. B 4. C 5. B 6. A 7. D 8. A 9. A 10. B 11. D 12. B


 Hac ve Kurban - 2


1. Aşağıdakilerden hangisi haccın yapılış amaçlarından

biri değildir?

A) Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlarla tanışmak

B) Verdiği nimetlerden dolayı Allah’a şükretmek

C) Müslüman toplumlar arasında ticareti geliştirmek

D) Allah’a ibadet ederek O’nun rızasını kazanmak2. Aşağıdakilerden hangisi haccın toplumsal faydalarından

biri değildir?

A) Farklı kültürler arasında etkileşim yaşanır.

B) Müslümanlar birbirlerini tanıma imkânı bulurlar.

C) Eda eden, Allah’ın emrini yerine getirmiş olur.

D) Müminler arasında kardeşlik duygusu güçlenir.3. Aşağıdakilerden hangisi Haccın toplumsal faydası ile

ilgili bir yargıdır?

A) Allah’a bağlılığın göstergelerinden biridir.

B) Kişi kulluk görevini yerine getirmiş olur.

C) Allah’a şükretme fırsatı veren bir ibadettir.

D) İnananların kardeş olduğu düşüncesini pekiştirir.4. “Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa

annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından

arınmış bir halde hacdan döner.”

Aşağıdaki düşüncelerden hangisi bu hadisin mesajı

ile uyumludur?

A) Samimi olarak yapılan hac, günahların bağışlanmasına

vesile olur.

B) Hacca, yalnızca günahlardan arınmak için gidilmesi

gerekir.

C) Hac ibadeti sırasında günah işlemekten kaçınılmalıdır.

D) Hac ibadetini yerine getirenler günah işleyemezler.5. Hac ibadeti yerine getirilirken ihram giyilir. İhram dikişsiz

ve sade bir giysidir. Bu giysi, Allah’ın yarattığı kullar arasında

fark olmadığının sembolik göstergesi kabul edilir.

Bu parçada aşağıdaki haccın işlevlerinden hangisi

vurgulanmıştır?

A) Allah’ın rızasını kazandırması

B) İnsanların eşit olduğunu hatırlatması

C) Yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sunması

D) Hz. Peygamberin yaşadığı çevre şartlarının anlaşılması6. Her bir ibadet, onu yapanın farklı bir yönünü geliştirir ve o

konuda bir bilinç kazandırır. “Bütün Müslümanlar birlik ve

beraberlik içinde olmalıdır.” bilinci bunlardan biridir.

Bu bilinci aşağıdaki ibadetlerden hangisi daha çok

kazandırabilir?

A) Hac 

B) Zekât

C) Oruç 

D) Kurban7.

Hac ibadetiyle ilgili  bu görev, insanı saptırmayı iş edinen

bir varlıkla ilgili olup insanın arzu ve isteklerine sınır koyması

gerektiğini sembolize eder.

Hakkında bilgi verilen bu görev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Say 

B) Tavaf

C) Vakfe 

D) Şeytan taşlama8. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin amaçlarından

biri değildir?

A) Allah’ın emrini yerine getirmek

B) Allah’ın rızasını kazanmak

C) Nasıl yapıldığını öğrenmek

D) Diğer Müslümanlarla tanışmak9. Hac ibadetiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ramazan bayramında yapılır.

B) Zengin olmak şartlarından biridir.

C) Günahların bağışlanmasına vesile olur.

D) Bir kişinin bir kez yerine getirmesi yeterlidir.10. Hac esnasında Hz. İsmail’in annesi Hacer’in, oğluna su

arayışını sembolik olarak canlandıran bir görev vardır.

Bu göreve verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tavaf 

B) Sa’y

C) Şavt 

D) Vakfe11. Sa’y ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hac ibadetinin sünnetlerinden biridir.

B) Safa ile Merve tepeleri arasında yapılır.

C) Hac ve umre ibadetinin görevlerinden biridir.

D) Kâbe’nin etrafında bir kez dönülmesine denir.12. Hac ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hac, Mescid-i Nebi ziyaretiyle başlar.

B) Vakfe, arife günü Arafat’ta yapılır.

C) Arafat’tan sonra Müzdelife vakfesi yapılır.

D) Müzdelife’den sonra Mina’da şeytan taşlanır.


Test Cevap 1. C 2. C 3. D 4. A 5. B 6. A 7. D 8. C 9. A 10. B 11. D 12. A


Hac ve Kurban - 3


1. 

I. Tavaf - Kâbe

II. Vakfe - Arafat

III. Sa’y - Mikat

Yukarıdaki ibadetler ve yapıldığı mekânlarla ilgili eşleştirmelerden

hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I. 

B) Yalnız II.

C) Yalnız III. 

D) I, II ve III.2. Hac ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Vakfede ibadet ve dua edilir.

B) Tavaf yapılırken telbiye getirilir.

C) Müzdelife’de vakfe yapılır.

D) İhrama girerken tekbir getirilir.3. Ev sahibi olma hayaline yıllar sonra kavuşan bir kişi, Allah

için kurban kesip etini dağıtmıştır.

Bu tür kurbana verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şükür 

B) Adak

C) Akika 

D) Sadaka4. I. Akıllı olmak

II. Müslüman olmak

III. Genç olmak

IV. Zengin olmak

Numaralanmış özelliklerden hangileri hac ibadetinden

yükümlü olmanın şartları arasında yer almaz?

A) Yalnız II. 

B) Yalnız III.

C) I ve IV. 

D) I, II, III ve IV.5. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin Müslümanlar

arası iletişime sağladığı katkılardan biri değildir?

A) Kardeşlik bağlarını güçlendirmesi

B) Birlikte hareket etme bilinci kazandırması

C) Kişinin günahlarının affına vesile olması

D) Tanışma ve kaynaşmaya ortam hazırlaması6. “Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa

annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından

arınmış bir halde hacdan döner.”

Aşağıdaki hac ibadetiyle ilgili yargılardan hangisi bu

hadisin mesajıyla uyumludur?

A) Günahlar ancak hac ile affedilir.

B) Hacca günahsız olarak gidilmelidir.

C) Hac ibadeti ileri yaşlarda yapılmalıdır.

D) Hac esnasında samimi ve bilinçli olunmalıdır.7. Kurban ibadeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Dinen zengin sayılanlara vaciptir.

B) Yardımlaşma ve dayanışmaya vesile olur.

C) Hz. Muhammed ile başlayan bir ibadettir.

D) Belirli niteliğe sahip hayvanlar arasından seçilir.8. “Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı

andığınız gibi, hatta daha canlı bir şekilde Allah’ı anın.

Ama insanlardan öyleleri vardır ki "Ey rabbimiz! Bize bu

dünyada ver." diye dua ederler. Böyle bir kimsenin âhiretten

hiç nasibi yoktur.”

(Bakara suresi, 200. ayet)

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetin mesajıyla

uyumludur?

A) Allah içtenlikle ve çok anılmalıdır.

B) Bu dünya için dua edilmemelidir.

C) Allah, ibadetlerden sonra zikredilmelidir.

D) Hacca gitmeyenin ahiretten nasibi yoktur.9. Kurban ibadetiyle ilgili Kur’an kıssalarında adı geçen

iki peygamber aşağıdakilerden hangisinde bir arada

verilmiştir?

A) Hz. Musa - Hz. İsa

B) Hz. Eyüp - Hz. Davut

C) Hz. İbrahim - Hz. İsmail

D) Hz. Yakup - Hz. Yusuf10. I. Kişiyi Allah’a yakınlaştırması

II. İhtiyaç sahiplerine yardım sağlaması

III. Birlik beraberliğe katkıda bulunması

Numaralanmış durumlardan hangileri kurban ibadetinin

faydaları arasında sayılabilir?

A) Yalnız II. 

B) Yalnız III.

C) I ve II. 

D) I, II ve III.11. “... Mescid-i Harâm’a girmenizi engellediler diye bir topluma

karşı duyduğunuz kin, sakın aşırı gitmenize sebep

olmasın. İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın, günah ve

haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah’tan korkun, çünkü

Allah’ın cezası çetindir.”

(Âl-i İmran suresi, 2. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz.

A) İyiliğe engel olunmamalıdır.

B) Allah’a karşı saygılı olunmalıdır.

C) Kötülük yapan desteklememelidir.

D) Dostlara her konuda yardım edilmelidir.12. Bir istek ve dileğin gerçekleşmesine bağlı olarak kesilen

kurbandır. Tamamı fakirin hakkıdır. Bu kurbanın sahibi,

kurbanın etinden yiyemez eğer yerse yediği eti tartıp parasını

ihtiyaç sahibi kişilere vermelidir. Bu kurbanın derisi

de yoksul birine ya da hayır kurumuna verilmelidir.

Bu metinde verilen bilgiler aşağıdaki kurban çeşitlerinden

hangisine aittir?

A) Adak 

B) Akika

C) Sadaka 

D) Dar kurbanı


Test Cevap 1. C 2. D 3. A 4. B 5. C 6. D 7. C 8. A 9. C 10. D 11. D 12. A


Hac ve Kurban - 4


1. Aşağıdakilerden hangisi “kurban” kelimesinin sözlük

anlamlarından biridir?

A) Güvenmek

B) Yakınlaşmak

C) Bereketlenmek

D) Artmak2. Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla belirli bir zamanda

nitelikleri uygun bir hayvanı kesmek suretiyle yapılan bir

ibadettir.

Bu ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zekât 

B) Hac

C) Sadaka 

D) Kurban3.

Kurbanlık Hayvan Kaç kişi kesebilir? Kurbanlığın yaşı?

Koyun veya keçi 1 kişi Bir yaşını doldurmuş

Sığır 1-7 kişi İki yaşını doldurmuş

Manda 1-7 kişi Üç yaşını doldurmuş

Deve 1-7 kişi Beş yaşını doldurmuş

Yukarıdaki tabloda kurbanlık hayvanlarla ilgili verilen

bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Koyun ve keçi 

B) Sığır

C) Manda 

D) Deve4. Aşağıdakilerden hangisi kurban kesmenin amaçlarından

biri değildir?

A) Allah’a yakınlaşmak

B) Allah’ın rızasını kazanmak

C) İbadet etmenin huzurunu yaşamak

D) İnsanlar arasında itibar kazanmak5. Aşağıdakilerden hangisi çocuk verdiğinden dolayı

Allah’a şükretmek için anne babanın kestiği kurbanın

adıdır?

A) Adak 

B) Akika

C) Şükür 

D) Sabır6. Aşağıdaki kavramlardan hangisi kurban ibadetinin

toplumsal faydalarıyla ilgili değildir?

A) Yardımlaşma 

B) Kardeşlik

C) Paylaşma 

D) Zenginleşme
7. Adak kurbanı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Etinden adak sahibi de yer.

B) Adağı yerine gelen keser.

C) Tamamını başkalarına yedirir.

D) Adayan kişinin ailesi yiyemez.8. İnsanların, kendilerini mutlu edecek bir haber, ev, araba

aldıklarında veya benzeri durumlarda Allah için kestikleri

kurbana - - - - denir.

Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki isimlerden

hangisi gelmelidir?

A) akika kurbanı

B) şükür kurbanı

C) adak kurbanı

D) musahiplik kurbanı9. Kurban eti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ev halkı ile yenilir.

B) Misafirlere ikram edilir.

C) Satılır ve parası dağıtılır.

D) Kesemeyenlerle paylaşılır.10. Aşağıdaki bilgilerden hangisi kurban ibadetinin faydalarından

biri değildir?

A) Birlik ve beraberliği arttırır.

B) Duygusal yakınlık sağlar.

C) Kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir.

D) Mükellef olanı sorumluluktan kurtarır.11. “Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak

olan sadece sizin takvanızdır.”

(Hac suresi, 37. ayet)

Bu ayette kurban ibadetiyle ilgili aşağıdakilerden

hangisi vurgulanmaktadır?

A) Kâbe’de kesilmesi gerektiği

B) Etin tamamının dağıtılması gerektiği

C) Yalnızca Allah için kesilmesi gerektiği

D) Kurbanlığa eziyet edilmemesi gerektiği12. “Hac ve umreyi beraber yapın. Çünkü körüğün demir, altın

ve gümüşün kir ve pasını giderdiği gibi hac ve umre de

günahları ve fakirliği giderir. Kabul edilmiş haccın sevabı

ise ancak cennettir.”

I. Cennete kavuşmaya

II. Hac ve umre yapmaya

III. Günahlardan arınmaya

Yukarıdaki hadiste numaralanmış durumlardan hangilerine

teşvik edildiği söylenebilir?

A) Yalnız I. 

B) Yalnız II.

C) I ve III. 

D) I, II ve III.


Test Cevap 1. B 2. D 3. C 4. D 5. B 6. D 7. A 8. B 9. C 10. D 11. C 12. DHac ve Kurban 


1. - - - - ibadeti yılın belirli günlerinde, Kâbe, Arafat ve çevresindeki

yerlerin ibadet niyeti ile ziyaret edilmesiyle yerine

getirilir.

Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

getirilmelidir?

A) Umre 

B) Kurban

C) Hac 

D) Tavaf2. I. Kurban kesmek

II. İhrama girmek

III. Arafat’ta vakfe yapmak

IV. Mina’da Şeytan taşlamak

Numaralanmış amellerden hangileri hac ibadetinin

“başında ve sonunda” yapılır?

A) I ve II. 

B) I ve III.

C) II ve IV. 

D) III ve IV.3. 

I. Saç taramak

II. Tırnak kesmek

III. Saç-sakal tıraşı olmak

IV. Hayvanlara zarar vermek

Numaralanmış işlerden hangileri ihrama giren hacı

adayına yasak değildir?

A) Yalnız I. 

B) I ve II.

C) II ve IV. 

D) III ve IV.4. Hac ibadeti sırasında yasakların başladığı Mekke

şehrinin çevresinde belirlenmiş sınırlara - - - - denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

getirilmelidir?

A) Mina 

B) Mikat

C) Müzdelife 

D) Safa ve Merve5. Tavaf ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Haceru’l Esved’in hizasından başlar.

B) Farz olan tavaf Kurban Bayram’ında yapılır.

C) Yedi şaft bir tavaf eder.

D) Umrede tavaf yapılmaz.6. 

• Sünnet olan ibadetlerden biridir.

• Sadece ihram, tavaf ve sa’ydan ibarettir.

• Bir zaman sınırlaması yoktur.

Bu bilgiler aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle ilgilidir?

A) Oruç 

B) Umre

C) Zekât 

D) İtikâf


1. C 2. A 3. A 4. B 5. D 6. B


***********


HAC VE KURBAN İBADETİ - 3


1. Dinimiz kolaylık dinidir. Geçerli özrü olanların bazı ibadetlerdeki

yükümlülükleri kalkar.

Aşağıdakilerden hangisi hac ile ilgili geçerli kabul edilen

özürlerden biri değildir?

A) Hastalık

B) Esir düşmek

C) İşlerin yoğunluğu

D) Can güvenliği tehlikesi2. Hacca gitmeden önce Diyanet İşleri Başkanlığının kursuna

katılan Yaşar Bey’in, kursta öğrendiği tavaf ile ilgili

aklında kalan aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tavafa Haceru’l Esved’in hizasından başlanır.

B) Farz olan tavaf Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde yapılır.

C) Kâbe’nin etrafında yedi kez dönülerek yapılır.

D) Umrede tavaf yapılmaz.3. • Sünnet olan ibadetlerden biridir.

• İhram, tavaf ve sa’ydan meydana gelir.

• Bir sene içinde birden fazla yapılabilir.

Hakkında bilgi yukarıda verilen ibadet aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Oruç

B) Umre

B) Zekât

D) İtikâf4. I- Hicretten önce farz kılınmıştır.

II- Hem beden hem de mal ile yapılır.

III- Ömürde bir kez yapılması yeterlidir.

IV- Ramazan ayında yerine getirilir.

Hac ibadeti ile ilgili verilen numaralandırılmış bilgilerden

hangileri doğrudur?

A) I ve II.

B) II ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.5. Aşağıdakilerden hangisi haccın yapılış amaçlarından

biri değildir?

A) Vermiş olduğu sağlık ve zenginlik nimetinden dolayı

Allah’a şükretmek

B) Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlarla tanışmak

C) Müslüman toplumlar arasında ticareti geliştirmek

D) Allah’a ibadet ederek O’nun rızasını kazanmak

6. Hac ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hacca Mescid-i Nebi ziyaret edilerek başlanır.

B) Vakfe, arife günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar

yapılır.

C) Arafat vakfesinden sonra Müzdelife vakfesi yapılır.

D) Müzdelife’den sonra Mina’da şeytan taşlanır.
7. Kurban Bayram’ından bir gün önce Mekke’deki Arafat

Dağı’nda toplanan Müslümanlar hac ibadetinin

aşağıda verilen gereklerinden hangisini yerine getirirler?

A) İhram

B) Vakfe

C) Tavaf

D) Şeytan taşlama8. Sa’y ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hac ve umre ibadetinin gereklerindendir.

B) Safa ile Merve tepeleri arasında yapılır.

C) Hz. Hacer’in oğluna su arayışının sembolüdür.

D) Kâbe’nin etrafında yedi kez dönülerek yerine getirilir.9. I. Tavaf : Kâbe

II. Vakfe : Arafat

III. Sa’y : Mikat

IV. İhram : Safa - Merve

Verilen ibadetler ve yapıldığı mekânlar ile ilgili bilgi

yanlışlığının düzeltilebilmesi için yukarıda numaralandırılmış

eşleştirmelerden hangi ikisinin yer değiştirmesi

gerekir?

A) I. ve II.

B) II. ve III.

C) II. ve IV.

D) III. ve IV.10.

İnsanın arzu ve isteklerine sınır koyması gerektiğini

sembolize eden ve yukarıda görseli verilen hac ile ilgili

görev hangisidir?

A) Şeytan taşlama

B) Tavaf

C) Vakfe

D) Say11. Mekke şehri çevresinde belli bir sahaya “Harem bölgesi

“ denir. Harem bölgesinin bir sınırı vardır. Hac ve umreye

gidenler bu sınırın bazı yerlerinde ihrama girer hac ve umreye

niyet ederek telbiye getirirler.

Bu metinde bahsedilen sınır noktalarına verilen ad

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arafat

B) Mina

C) Mikat

D) Müzdelife12. Hac ibadeti sırasında yerine getirilen vazifelerin sembolik

anlamları da vardır.

Bu bilgiye göre aşağıdaki hac vazifelerinden hangisinin

sembolize ettiği anlam yanlış verilmiştir?

A) İhram: Yardımlaşma ve dayanışma

B) Vakfe yapmak: Mahşer gününün provası

C) Şeytan taşlamak: Günahlardan sakınma

D) Sa’y: Zorluklar karşısında gösterilen sabır ve kararlılık


Test Cevap 1. C 2. D 3. B 4. B 5. C 6. A 7. B 8. D 9. D 10. A 11. C 12. A


HAC VE KURBAN İBADETİ - 4


1. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Rıza Bey, hac görevini

yaptığı esnada patronuyla karşılaştı. O güne kadar kendisine

hiç bu kadar yakın olmamıştı. Rıza Bey, fabrika sahibiyle

aynı kıyafeti giydiklerini fark edince çok duygulandı.

Ve haccın bir amacının da insanlar arasındaki maddi farklılıkları

ortadan kaldırmak olduğunu anladı.

Bu parçada haccın aşağıda verilen hangi işlevine vurgu

yapılmıştır?

A) Allah’ın rızasını kazandırması

B) Yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sunması

C) Allaha kulluk açısından insanların eşit olduğunu hatırlatması

D) Hz. Peygamberin yaşadığı çevre şartlarının anlaşılmasına

vesile olması2. “Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa

annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış

bir şekilde hacdan döner.”

Verilen hadiste anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Samimi olarak yapılan hac günahların bağışlanmasına

vesile olur.

B) Hacca, yalnızca günahlardan arınmak için gidilmesi

gerekir.

C) Hac ibadeti sırasında günah işlemekten kaçınılmalıdır.

D) Hac ibadetini yerine getirenler günah işleyemezler.3. Allah, yapılmasını istediği her ibadetle insanların farklı

bir yönünü geliştirmeyi ve o konuda bir bilinç oluşturmayı

amaçlamıştır.

Buna göre “Bütün Müslümanların birlik ve beraberlik içinde

olmaları gerekir” düşüncesini daha çok fark ettiren

ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hac

B) Zekât

C) Oruç

D) Kurban4. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin Müslümanlar

arası iletişime sağladığı katkılardan biri değildir?

A) Kardeşlik bağlarını güçlendirmesi

B) Kişinin günahlarının affına vesile olması

C) Birlikte hareket etme bilinci kazandırması

D) Müslümanların birbirlerini daha iyi tanımalarına katkı

sağlaması5. Aşağıdakilerden hangisi kurban eti ile ilgili yapılabilecek

uygulamalardan biri olamaz?

A) Yoksullara verilebilir.

B) Ev halkı ile yenilebilir.

C) Misafirlere ikram edilebilir.

D) Para ile satılabilir.6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kurban ibadetinin

faydalarından biri değildir?

A) Milli birlik ve beraberliği arttırır.

B) Fakirlerin zengin olmasını sağlar.

C) Toplumda kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir.

D) Kurban ibadeti ile mükellef olan kişiyi sorumluluktan

kurtarır.
7. Yıllardır ev alma hayali kuran matematik öğretmeni Saliha

Hanım nihayet bu hayaline ulaşmış ve bu nedenle bir kurban

keserek Allah’a olan duygularını ifade etmek istemiştir.

Saliha Hanım’ın metinde bahsedilen amaçla kesmiş olduğu

kurban türüne ne ad verilir?

A) Dâr

B) Akika

C) Şükür

D) Adak8. Kurban ibadeti ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Yardımlaşma ve dayanışma vesilesidir.

B) Belirli niteliğe sahip hayvanlar kesilir.

C) Dinen zengin sayılanlara vaciptir.

D) Hz. Muhammed (sav.) ile başlayan bir ibadettir.9. Bir istek ve dileğin gerçekleşmesine bağlı olarak kesilen

kurbandır. Tamamı fakirin hakkıdır. Bu kurbanın sahibi,

kurbanın etinden yiyemez eğer yerse yediği eti tartıp parasını

ihtiyaç sahibi kişilere vermelidir. Bu kurbanın derisi de

yoksul birine ya da hayır kurumuna verilmelidir.

Bu metinde verilen bilgiler aşağıdaki kurban çeşitlerinden

hangisine aittir?

A) Şükür

B) Akika

C) Adak

D) Musahip10. Kurban ibadetinin kökünün dayandığı ve Kur’an kıssalarında

anlatılan iki peygamber aşağıdakilerden hangisinde

bir arada verilmiştir?

A) Hz. İbrahim - Hz. İsmail

B) Hz. Yakup – Hz. Yusuf

C) Hz. Musa – Hz. İsa

D) Hz. Eyyüp - Hz. Davut11. Onların ne etleri Allah’a ulaşır, ne de kanları. Fakat sizin

Allah’ın emirlerine olan bağlılığınız (takvânız) O’na ulaşır...

(Hac suresi, 37. ayet)

Bu ayette kurban ibadetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi

vurgulanmaktadır?

A) Kurbanın Kâbe’de kesilmesi gerektiği

B) Kurban etinin tamamının dağıtılması gerektiği

C) Kurbanlara eziyet edilmemesi gerektiği

D) Kurbanın yalnızca Allah rızası için kesilmesi gerektiği12. Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin kişiye ve

topluma kazandırdıkları arasında sayılamaz?

A) Kişiyi Allah’a yakınlaştırması

B) Çevre temizliğine katkıda bulunması

C) İhtiyaç sahiplerine yardım sağlaması

D) Müslümanlar arası birlik beraberliğe katkıda bulunması


Test Cevap 1. C 2. A 3. A 4. B 5. D 6. B 7. C 8. D 9. C 10. A 11. D 12. B


******


Hac ve Kurban İbadeti 
3. Yılın belirli günlerinde, dinimizce önemli sayılan Kabe,

Arafat ve çevresindeki yerlerin ibadet niyeti ile ziyaret

edilmesidir.

Tanımı verilen bu ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Umre 

B) Kurban

C) Hac 

D) Tavaf4. Şartları uygun olan her müslüman için Farz olan

hac ibadetinin yapılması ile ilgili aşağıda verilenlerden

hangisi doğrudur?

A) İki yılda bir kez yapılmalıdır.

B) Ömürde bir kez yapılmalıdır.

C) On yılda bir kez yapılmalıdır.

D) Beş yılda bir kez yapılmalıdır.5. Hac ibadetini yerine getirirken yapılması gereken

ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sa’y yapmak

B) Arafatta vakfe yapmak

C) Kabeyi tavaf etmek

D) İhrama girmek6. 

1. Kurban kesmek

2. İhrama girmek

3. Arafatta vakfe yapmak

4. Minada Şeytan taşlamak

Hac ibadeti yerine getirilirken yukarda verilenlerden

hangisi en son yapılır?

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4.
7. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinde, Arafat’ta

vakfe yapma zamanının başlangıcıdır?

A) Kurban bayramının birinci günü öğleden önce

B) Arefe günü sabah namazından önce

C) Ziyaret tavafından hemen sonra

D) Arefe günü öğleden sonra8. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetini yerine getirmenin

amaçlarından biri değildir?

A) Allah’ın emrini yerine getirmek

B) Allah’ın rızasını kazanmak

C) Kutsal toprakları görmek

D) Müslümanlarla birlik olmak9. Hac ve umre ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi

yanlışı yapılmıştır?

A) Hac farz, umre ise sünnettir.

B) İkisinde de kurban kesme vardır.

C) Umre hac zamanı dışında her zaman yapılabilir.

D) Hac’da Arafatta vakfe vardır. Umre de ise yoktur.10. İbadetler yapılışları bakımından üçe ayrılır. Bunlar bedenle

yapılan ibadetler, malla yapılan ibadetler, hem

mal hem de bedenle yapılan ibadetlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem bedenle yapılan

bir ibadettir?

A) Hac 

B) Zekat

C) Fitre 

D) Sadaka-i cariye11. • Hac zamanı yapılamaz.

• İhrama girilerek sadece Kabe tavaf edilir ve Sa’y yapılır.

• Vakfe ve şeytan taşlama yoktur.

• Sünnet bir ibadettir.

Verilen bu özellikler aşağıdaki ibadetlerden hangisine

aittir?

A) Zekat B) Hac

C) Kurban D) Umre

12. Dünya üzerinde yapılan ilk mabet (ibadet yapılan

yer) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescid-i Nebi

B) Kabe (Beytullah)

C) Mescid-i Aksa

D) Kuba mescidi


Test Cevap 3. C 4. B 5. D 6. A 7. D 8. C 9. B 10. A 11. D 12. B
Hac ve Kurban İbadeti 


1. Hac ve Umre ibadeti yerine getirilirken giyilen elbiseye

verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tavaf 

B) Vakfe

C) Sa’y 

D) İhram2. 

1. Saç-sakal tıraşı olmak

2. Yemek yemek

3. Tırnak kesmek

4. Hayvanlara zarar vermek

Yukarıdakilerden hangisi Hacda ihramlı iken yapılması

yasak olan bir davranış değildir?

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4.3. Hac ibadeti sırasında yasakların başladığı Mekke şehrinin

çevresinde belirlenmiş sınırlara - - - - denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Mikat 

B) Müzdelife

C) Mina 

D) Safa ve Merve4. Buyur… Allah’ım, buyur… Buyur ey ortağı olmayan!

Buyur… Tüm hamd ve nimetler sana aittir. Mülk de

sana aittir. Senin ortağın yoktur.

Hac ibadetine başlamadan önce ihrama girerken

okunması zorunlu olan bu duaya verilen ad aşağıdakilerden

hangisidir?

A) İhlas 

B) Tahiyyat

C) Kevser 

D) Telbiye5. Hacer’ül-Esved (siyah taş)’in hizasından başlayarak

Kabe’nin etrafında yedi kez dönmeye verilen ad

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tavaf 

B) Sa’y

C) Vakfe 

D) Şavt6. Hac ibadetinde, Hz. İsmail’in annesi Hacer’in, oğluna

su arayışının sembolik olarak canlandırılması olup

Mekke’deki Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa

gidip gelmekle gerçekleştirilir.

Verilen bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile

ilgilidir?

A) Tavaf 

B) Sa’y

C) Şavt 

D) Vakfe7. Kurban Bayramının arefe günü öğle vaktinden bayram

sabahına kadar, bir süre Arafat Dağı’nda bulunmak demektir.

Bu süre ibadet ve dua ile geçirilir.

Hakkında bilgi verilen haccın farzı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Vakfe 

B) Sa’y

C) Tavaf 

D) Şavt8. Hac ibadeti sırasında şeytanın taşlandığı ve kurbanların

kesildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arafat 

B) Safa

C) Merve 

D) Mina9. Aşağıdakilerden hangisi haccın yapılış amaçlarından

biri değildir?

A) Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlarla

tanışmak

B) Allah’ın vermiş olduğu sağlık ve zenginlik nimetinden

dolayı O’na şükretmek

C) Müslüman toplumlar arasında ticareti geliştirmek

D) Allah’a ibadet ederek O’nun rızasını kazanmak10. Peygamberimiz “Hac Arafat’tır.” (Hadis-i şerif) buyurmuştur.

Bu hadiste vurgulanan haccın farzı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Şavt 

B) Tavaf

C) Vakfe 

D) Sa’y11. 

1. Vakfe – Arafat

2. Şeytan Taşlama – Müzdelife

3. Sa’y – Safa ve Merve Tepeleri

4. Kurban Kesme – Mina

Hac ibadeti sırasında yapılanlar ve mekan eşleştirmelerinden

hangisi yanlıştır?

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4.12. Hac ibadetiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Günahların bağışlanmasına vesile olur.

B) Sağlıklı ve zengin olmak şartlarındandır.

C) Ramazan bayramı geldiğinde yapılır.

D) Kişinin, ömründe bir kere yerine getirmesi yeterlidir.


Test Cevap 1. D 2. B 3. A 4. D 5. A 6. B 7. A 8. D 9. C 10. C 11. B 12. CHac ve Kurban İbadeti - 6


1. Aşağıdakilerden hangisi haccın toplumsal faydalarından

biri değildir?

A) Hac ibadetiyle müslümanlar birbirlerini tanıma imkanı

bulurlar.

B) Hac ibadetiyle kişi, Allah’ın emrini yerine getirmiş

olur.

C) Hac ibadetiyle müminler arasında kardeşlik duygusu

güçlenir.

D) Hac ibadeti her kültürden müslümanı bir araya getirir.

İnsanların bilgi ve görgüsü artar.2. Hac ibadeti sırasında yerine getirilen vazifelerin sembolik

anlamları da vardır.

Buna göre aşağıdaki Hac vazifelerinden hangisinin

sembolize ettiği anlam yanlış verilmiştir?

A) İhram – Müslümanların birlikteliğini

B) Vakfe yapmak – mahşer gününün provasını

C) Şeytan taşlamak – günahlardan sakınmayı

D) Sa’y etmek – Hz. Hacer’in oğlu İsmail’e su arayışını3. Aşağıdakilerden hangisi Haccın toplumsal faydası

ile ilgili bir yargıdır?

A) İnananların kardeş olduğu düşüncesini verir.

B) Kişi kulluk görevini yerine getirmiş olur.

C) Allah’a şükür ifadelerinden biridir.

D) Allah’a bağlılığın göstergelerindendir.4. Aşağıdakilerden hangisi “kurban”ın sözlük anlamlarından

biridir?

A) Güvenmek 

B) Yakınlaşmak

C) Bereketlenmek 

D) Artmak5. “Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa

annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından

arınmış bir şekilde hacdan döner.” (Hadis-i şerif)

Hadiste anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Hac ibadetinin bilinçli bir şekilde yapılması günahların

bağışlanmasına vesile olur.

B) Hacca, yalnızca günahlardan arınmak için gidilmesi

gerekir.

C) Hac ibadeti sırasında günah işlemekten kaçınılmalıdır.

D) Sadece hac ibadetini yerine getiren insanın günahları

bağışlanır.6. Allah’ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak amacıyla

belirli bir zamanda uygun nitelikli bir hayvanı kesmektir.

Bu cümlede tanımı yapılan ibadet aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Zekat 

B) Hac

C) Sadaka 

D) Kurban
7. 

-Koyun ve keçi 1 kişi adına kurban edilir. En az 1 yaşını doldurmuş olmalı

-Sığır 1-7 kişi arasında ortaklaşa kurban edilebilir. En az 2 yaşını doldurmuş olmalı

-Manda 1-7 kişi arasında ortaklaşa kurban edilebilir. En az 3 yaşını doldurmuş olmalı

-Deve 1-7 kişi arasında ortaklaşa kurban edilebilir. En az 5 yaşını doldurmuş olmalı

Yukardaki tabloda kurbanlık hayvanlarla ilgili verilen

bilgilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Koyun ve keçi 

B) Sığır

C) Manda 

D) Deve8. Aşağıdakilerden hangisi kurban kesmenin amaçlarından

biri değildir?

A) Allah’ın rızasını kazanmak

B) Allah’a yakınlaşmak

C) Allah’a karşı görevimizi yerine getirmek

D) İnsanlar içinde itibarımızı arttırmak9. Anne ve babanın, çocuklarının doğumu sebebiyle

Allah’a şükretmek için kestikleri kurbana verilen ad

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adak 

B) Akika

C) Şükür 

D) Dâr10. Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin toplumsal

faydalarından biri değildir?

A) Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirir.

B) Toplumsal kardeşliği geliştirir.

C) Zenginle fakir arasındaki bağları güçlendirir.

D) Bencillik duygusunu giderir.11. Aşağıdakilerden hangisinde adak kurbanı ile ilgili

bilgi yanlışı vardır?

A) Hem adak sahibi hem de fakirler yiyebilir.

B) Tamamen fakirin hakkıdır.

C) Allah adına kesilen kurbandır.

D) Adayan kişinin ailesi yiyemez.12. İnsanlar kendilerini mutlu edecek bir haber, yeni bir ev

veya araba aldıklarında Allah için kestikleri kurbana

- - - - denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) akika kurbanı

B) adak kurbanı

C) şükür kurbanı

D) musahiplik kurbanı


Test Cevap 1. B 2. A 3. A 4. B 5. A 6. D 7. C 8. D 9. B 10. D 11. A 12. C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.