21 Eylül 2020

4. sinif 2. unite 1. hafta (Allah'a ve Meleklere İman)

 

 İslam’ın İnanç Esasları

 

•  İslam dinini kabul eden kimselerin inanması gereken bazı esaslar vardır. Bu esaslara, İslam’ın inanç esasları denir.

 

•  İslam’ın inanç esasları “imanın şartları” olarak da bilinir.

 

 İslam’ın inanç esasları:

-----------------------------

   1. Allah’a iman        

   2. Meleklere iman      

   3. Kitaplara iman      

   4. Peygamberlere iman    

   5. Ahirete iman       

   6. Kader ve Kazaya iman   

 

 

•  İslam’ın inanç esaslarını şüphe duymadan kabul etmek gerekir.

 

•  Bu şekilde inanmaya iman etmek denir.

 

•  Kur’an-ı Kerim’de iman eden kimseler şu ayette cennetle müjdelenmişlerdir:

 

"Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır..."(Hac suresi, 14. ayet.)

 

---

 

1.  Allah’a iman

 

• Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmektir.

 

• Allah’a iman etmek inanç esaslarının temelidir.

 

• Diğer inanç esasları da Allah’ın varlığına iman etmeyi gerektirir.

 

"De ki: O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."(İhlas suresi, 1-4. ayetler.)

 

 

 

 2. Meleklere iman

 

• Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, nurdan yaratılmış,  gözle görülmeyen, cinsiyetleri olmayan, yemeyen ve içmeyen varlıklara iman etmektir.

 

• Farklı görevleri olan birçok melek vardır.

 

• Melekler insanları koruyup kollar, onlar için dua eder ve insanların iyiliğini isterler.

 

• Meleklerin varlığına iman eden insanlar kötü davranışlardan uzak durur.  Meleklerin onlar için dua ettiklerini bilip huzurlu olurlar.

 

Dört Büyük Melek:

 

Cebrail (a.s.): Allah’ın emirlerini peygamberlere iletir.

 

Azrail (a.s.): Allah’ın emriyle can alır.

 

Mikail (a.s.): Allah’ın emriyle doğa olaylarını düzenler.

 

İsrafil (a.s.): Allah’ın emriye Sûr’a üfleyip kıyameti başlatır.

 

 

*******

(Tüm videolara sağ tıklayıp farklı kadederek indirebilirsniz.)


KONU ANLATIMI VİDEO VE ANİMASYONLAR


İNTERAKTİF ETKİNLİKLER

1.Etkinlik  (İnteraktif PDF) 
(Noktalı yerlere tıklayıp cevapları görebilirsiniz.)


2. Etkinlik (İnteraktif Pdf)
(Noktalı yerlere tıklayıp cevapları görebilirsiniz.)Görsel Etkinlikler
İLAHİLER


KONU ÖZETİ

TEST SORULARI

1. İslam dinini kabul eden Müslümanların inanması 

gereken 6 esas vardır. Bu esaslara ne denir?


A) İbadet esasları
B) İnanç esasları
C) Ahlak esasları
D) Kur'an esasları


2. İslam’ın inanç esaslarının diğer adı nedir?


A) Amel defteri
B) Hadis-i şerif
C) Salavat duası
D) İmanın şartları


3. İslam’ın inanç esaslarını şüphe duymadan kabul 

etmeye ve inanmaya ne denir?


A) İman etmek
B) Besmele çekmek
C) Tekbir getirmek
D) Günah işlemek


4. Kur’an'da bulunan “Muhakkak ki Allah, iman edip

 iyi davranışlarda bulunan kimseleri, 

zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul

 eder...”

ayetinde bahsedilen iman edenler kimlerdir?


A) Büyücüler
B) Günahkarlar
C) Müminler
D) Kâfirler


5. Hangisi imanın şartlarından biri değildir?


A) Kâhinlere inanmak
B) Allah’a (c.c.) inanmak
C) Meleklere inanmak
D) Kitaplara inanmak


6. Hangisi imanın şartlarından biri değildir?


A) Peygamberlere inanmak
B) Kader ve kazaya inanmak
C) Ahiret gününe inanmak
D) Falcılara inanmak


7. Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, onun eşi ve benzeri

 olmadığını kalpten kabul edip dil ile söylemeye ne denir?


A) Meleklere iman etmek
B) Kitaplara iman etmek
C) Peygamberlere iman etmek
D) Allah’a (c.c.) iman etmek8. Hangisi yüce Allah (c.c.) ile ilgili yanlış bir bilgidir?


A) O, sonsuz hayat sahibidir.
B) Kendisine ibadet edilecek tek varlık odur.
C) Tektir; onun eşi, benzeri ve ortağı yoktur.
D) Allah'ın yarattığı ilk insan Hz İsa'dır.9. Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği inancına ne denir?


A) Sevap
B) Tevhid
C) Tespih
D) Dua


10. Hangisi yüce Allah (c.c.) ile ilgili yanlış bir bilgidir?


A) Sadece ona inananlara nimet verir.
B) Canlı ve cansız bütün varlıkları yaratandır.
C) Tüm canlılara hayat verendir.
D) Ondan başka ilah yoktur.


11. Hangisi insanın Allah’a (c.c.) karşı sorumluluklarından biri değildir?


A) Onu yoktan var eden Allah’a (c.c.) inanmak
B) Allah’a (c.c.) gönülden bağlanmak
C) Sadece zor durumda kalınca Allah'ı (c.c.) hatırlamak
D) Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere karşılık ona şükretmek


12. Hangisi yüce Allah (c.c.) ile ilgili yanlış bir bilgidir?


A) Her şeyi gören, işiten ve bilendir.
B) Sonsuz güç sahibidir.
C) Tövbe edenleri asla affetmez.
D) Hiçbir şeye muhtaç değildir.


13. Allah’ın (c.c.) nurdan yarattığı, gözle görülmeyen

 varlıkların varlığına iman etmeye ne denir?


A) Ahirete iman
B) Cennete iman
C) Kadere iman
D) Meleklere iman14. Melekler hakkındaki bilgilerimizi ....................deki

 ayetlerden ve .............in hadislerinden öğreniriz. Cümledeki

 boşluklara sırasıyla ne gelmelidir?


A) Hz Muhammed (s.a.v.) - Kur’an-ı Kerim
B) Kur’an-ı Kerim - Hz Muhammed
C) Kur’an-ı Kerim - Hz Adem
D) Hz İbrahim - Kur’an-ı Kerim


15. Meleklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Melekler insanları koruyup kollar
B) İnsanlar için dua ederler
C) İnsanların davranışlarını kaydederler
D) Melekler insanlarla ilgilenmezler


16. Hangisinde meleklerin özelliği yanlış yazılmıştır?


A) Ateşten yaratılmışlardır.
B) Cinsiyetleri yoktur.
C) Günah işlemezler.
D) Yemezler, içmezler.

 

17. Hangisi dört büyük melekten biri değildir?


A) Cebrail
B) Azrail
C) İsrail
D) Mikâil


18. Hangisinde meleklerin özelliği yanlış yazılmıştır?


A) Nurdan yaratılmış varlıklardır.
B) Bazen günah işleyebilirler.
C) Allah’ın (c.c.) buyruklarını yerine getirirler.
D) Sürekli Allah’a (c.c.) ibadet ederler.19. Melek isimlerinden sonra kullanılan (a.s.) kısaltması nasıl okunur?


A) Allahussamet
B) Aleyhisselam
C) Amentübillahi
D) Amenerrasulü


20. Dört büyük melek ve görevlerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?


A) Cebrail (a.s.) - Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını peygamberlere iletir.
B) Azrail (a.s.) - Ölüm vakti gelenlerin canını almakla görevlidir
C) Mikâil (a.s.) - İnsanların sevap ve günahlarını yazar.
D) İsrafil (a.s.) - Kıyamet ve diriliş vaktini ilan etmekle görevlidir.
3 yorum:

Unknown dedi ki...

İyi

Adsız dedi ki...

çok iyi

Adsız dedi ki...

Kesinlikle kolay...

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.