24 Kasım 2016

İlahilerin Melodika Notaları

Salavat-ı Şerife


Al   la     hum   me    sal    li       a      la       a       sey    yi        di      na      a  
mi   mi    mi      mi    fa    sol     fa      mi     sol     fa      sol       fa     mi     sol  

mu    ham   me    din    in      ne      biy     yin  üm    miy    yin     ve       a       la       a        li     i       hi
fa      sol    sol    sol      la     fa       sol      sol  mi     fa       mi      mi     fa      sol     la       sol   la     si

ve      sah      bi     hi       ve     sel       lim
sol     sol       fa    sol      mi      fa        mi
Sözleri

Allahümme salli alâ seyyidinê muhammedininnebiyyi'l-ümmiyyi 
ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

Anlamı

Allahım efendimiz ümmî peygamber Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.***************************************************************************
Birsin Allahım Melodika ve Flüt Notası


Ye  ri   ya   ra  tan  gö  ğü   ya  ra  tan

mi  fa  sol  fa   mi  sol  la   sol  la   si


Ni  ce  ni  met  ler  le  bi  zi  do  na  tan

si   si   la   sol   si   la  fa  fa  sol  fa  mi

Bir     sin  Al     la  hım  bir  sin  Al  la  hım

i-do    si   i-do   si   la     si    la   si   la   sol


Sen  en  yü  ce  sen  en  yü  ce   tek  sin  Al  la  hım

si      si    la  sol  si    si    la  sol   fa   fa   sol  fa  mi

Önemli Not: i-do ince do demektir.

xxx


İlahi Sözleri

Yeri yaratan göğü yaratan
Nice nimetlerle bizi donatan

Birsin Allahım, birsin Allahım
Sen en yüce, sen en yüce teksin Allahım

Hazreti Adem bizim babamız, 
Hazreti. Havva bizim anamız

Birsin Allahım, birsin Allahım
Sen en yüce, sen en yüce teksin Allahım

Kıblemiz Kâbe sana döneriz
En yüce sensin secde ederiz

Birsin Allahım, birsin Allahım
Sen en yüce, sen en yüce teksin Allahım


Bizim sözümüz La ilahe illallah
Budur özümüz La ilahe illallah

Birsin Allahım, birsin Allahım

Sen en yüce, sen en yüce teksin Allahım**************************************************************
Ben Yürürüm Yane YaneŞol Cennetn Irmakları

Ya Rasul Selam Aleyke (Âlemler Nura Gark Oldu)

Sordum Sarı Çiçeğe

Canı Dilden

Medine'ye Varamadım

Taleal Bedru (Ay Doğdu Üzerimize)

Seher Vakti Bülbüller

Aşkın İle Aşıklar

Mevlam Sana Ersem Diye

Bir Gül Aldım Elime

Öğretmenim Dedi Ki

Beş Yüz Yetmiş Bir'de

Dinim İslam

Haydi Sor Dağlara

Yüce Kitabım

Allahtır İlk Sözümüz

Teslim Ol Rabbine

Ömrün Bitirmiş

Veysel Karani


2 yorum:

Unknown dedi ki...

Harika

Adsız dedi ki...

teşekkür

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.