29 Ocak 2019

Kuran ve Tefsir Kitapları İndirKur'an ve Tefsir Kitapları (PDF) İndirebilirsiniz.3.4M
988.5K
1.4M
1.3M
2.7M
2.6M
526.1K
285.0K
1.6M
2.8M
7.5M
4.9M
4.5M
3.9M
6.1M
578.2K
1.1M
2.3M
1.7M
65.0M
9.9M
117.9M
452.7K
15.0M
2.0M
23.6M
797.3K
9.3M
1.3M
2.7M
7.1M
14.0M
4.6M
7.1M
9.9M
854.6K
3.3M
3.4M
13.9M
1.9M
7.6M
372.4K
13.1M
1.6M
1,022.0K
645.9K
3.2M
2.1M
2.5M
1.3M
11.3M
20.3M
3.2M
3.5M
283.1K
2.9M
8.7M
432.4K
3.1M
3.7M
2.1M
4.4M
7.9M
5.7M
102.2M
74.4M
7.4M
2.8M
21.4M
25.3M
25.4M
2.7M
2.5M
48.7M
8.6M
52.9M
31.7M
2.6M
31.6M
13.5M
37.6M
10.3M
10.3M
12.9M
10.6M
23.6M
13.8M
713.8K
1,008.1K
25.1M
4.7M
738.8K
112.6K
430.7K
40.7M
7.0M
672.2K
792.7K
8.2M
1.2M
705.1K
3.3M
7.5M
1.1M
47.8M
1.1M
313.9K
10.0M
2.6M
182.1M
9.8M
110.3K
7.8M
4.1M
52.4M
5.1M
3.9M
7.3M
1.7M
1.0M
8.3M
7.4M
1.2M
1.4M
2.0M
1.9M
4.0M
2.9M
1,020.2K
9.0M
520.2K
19.3M
349.9K
5.2M
6.9M
9.2M
3.3M
4.6M
24.3M
10.3M
48.2M
4.3M
6.8M
66.3M
3.2M
2.6M
6.0M
2.0M
24.8M
35.3M
12.5M
4.9M
1.8M
1.1M
624.4K
714.0K
5.1M
4.1M
205.0K
42.6M
18.7M
1,006.9K
6.0M
2.4M
8.4M
6.3M
1.8M
2.4M
7.4M
90.5M
1.1M
924.7K
25.4M
2.1M
512.6K
18.2M
2.3M
61.9M
******************************************************************************************

10 sene önce yayında olan darulkitap.com sitesinin hazırladığı exe uzantılı dini kitapları buradan indirebilirsiniz. Kitaplar cep ve tablette açılmamaktadır. 
20. Asırda Kur'an İlimleri Çalışmaları
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Ahkam Ayetleri Tefsiri
el-Horasani 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Ahkam Tefsiri
M.Ali Sabuni 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Belagat
Nusrettin Bolelli 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Besairul-Kuran
Ali Küçük 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Büyük Kur'an Tefsiri
Konyalı M.Vehbi 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
el-Akl ve Fehmü'l Kur'an
Haris el-Muhasibi 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
el-Fevzü'l-Kebir fi Usuli't-Tefsir
ed-Dihlevi 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
el-Veciz Tefsiri

https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Elif-Ba
Derleme 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Elmalılı Tefsirinde Kur'ani Terimler ve Deyimler
M.Y.Soyalan 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Emr-i Ma'ruf Nehy-i Münker
Celalüddin el-Umeri 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Fahrettin Yıldız Tefsiri
Fahrettin Yıldız 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Fatiha Suresi Tefsiri
Sadreddin Konevi 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Fatiha Suresi ve Türkçe Namaz
M.Sait Şimşek 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Fatiha Tefsiri ve Namaz
Ömer Temizel 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Fi Zılal-il Kur'an
Seyyid Kutub 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Furkan Tefsiri
M.M.Hicazi 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Hak Dini Kur'an Dili
Elmalılı H.Y. 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Hatim Programı
Derleme 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Hulasa-i Hulasatu'l-Beyan
Ali O. Çetinli 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
İbn Mesud ve Tefsir İlmindeki Yeri
Hüseyin Küçükkalay 
https://web.archive.org/web/20110318222600im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri
Celal Yıldırım 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
İşaratul-Kuran
Asım Yılmaz 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kavram Tefsiri
Ahmed Kalkan 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kelime Meali
Salih Özbey 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kıraat İlmi ve Tarihi
Abdülhamit Birışık 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kur'an Ahlakı
M.Abdullah Draz 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kur'an Fihristi
Derleme 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kur'an İlimleri
Subhi es-Salih 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kur'an Kitaplığı (190 kitap)
Derleme 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kur'an Konkordansı
Derleme 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kur'an Matbu Düzende

https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kur'an Öyküleri
S.Abdulfettah Halidi 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kur'an Terimler Sözlüğü
Mukâtil b. Süleyman 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kur'an ve Bilim
Celal Kırca 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kur'an Yolu Tefsiri
Heyet 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kur'an'da İnsan Psikolojisi
Hayati Aydın 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kur'an'da Siyasi Kavramlar
Vecdi Akyüz 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kur'an'dan Ayetler
M.Akif Ersoy 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kur'an'ın Ana Konuları
M.Sait Şimşek 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kur’an Ahkamı ve Mezhep İmamlarının Görüş Farkları
Celal Yıldırım 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Kur’an’ın Konulu Tefsiri
M.Gazali 
https://web.archive.org/web/20110315091555im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Meal - Tefsir
Derleme 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Meal Kitaplığı
Derleme 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Molla Gürani ve Tefsiri
Saim Yılmaz 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Müfredat
Ragıp el-İsfehani 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Müşkil Ayetlerin Tefsiri
İbni Teymiyye 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Ö.N.Bilmen Tefsiri + Ilmihali
Ö.Nasuhi Bilmen 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Özlü Tefsir
A.Parlıyan 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Safvetü't-Tefasir
M.Ali Sabuni 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Şifa Tefsiri
Mahmut Toptaş 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Tecvid İlmi - Türkçe-Arapça-Osmanlıca
Derleme 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Tecvid Öğreniyorum
Necmettin Uzun 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Tefhim'ul Kur'an
Mevdudi 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Tefsir Dersleri
Derleme 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Tefsir Kitaplığı (26 kitap)
Derleme 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Tefsir Usulü
el-Useymîn - Albani 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Tefsir'ul-Munir
Vehbe Zuhayli 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Tefsir-i Kebir Mefatihu’l-Gayb
Taberi 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Tefsirde İsrailiyat
Abdullah Aydemir 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Tefsirü'l- Hadis
İzzet Derveze 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Tefsirü'l-Kur'an
Ebül-Leys Semerkandi 
https://web.archive.org/web/20110319091915im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Tefsiru'l-Mesaj
Muhammed Esed 
https://web.archive.org/web/20110222184356im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Tibyan Tefsiri
Ahmed Davudoğlu 
https://web.archive.org/web/20110222184356im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png
Uzay ve Varlık Ayetleri Tefsiri
Celal Yeniçeri 
https://web.archive.org/web/20110222184356im_if_/http:/www.darulkitap.com/images/indir.png

*******

Tefsir Kitapları

Hicri
Müfessir
Tefsirin Adı
1.Yüzyıl
68
68
127
150
150
2.Yüzyıl
200
202
204
207
211
215
280
283
3.Yüzyıl
303
308
İbn Veheb ed-Dîneverî
310
311
311
318
320
322
327
329
Kummî, Ali b. İbrâhim
333
333
338
360
370CessasAhkâmü’l-Kur’ân
370İbn Hâleveyhİ'rabü’l-ḳıra'ati’s-seb' ve ilelüha
373
373
399
4.Yüzyıl
412
415
427
437
437
450
465
468
468
471
5.Yüzyıl
502
504
516
536
537
537
Nesefi, Necmeddin (Türkçe)
538
538
Zemahşeri (Türkçe)
541
548
553
597
597
6.Yüzyıl
606
606
606
638
638
654
660
661
Ras‘ani
671
671
685BeyzaviEnvarü’t-Tenzil Ve Esrarü’t-Te’vil
685
7.Yüzyıl
710
710Nesefi (Türkçe)Medarikü't-tenzil
730Nizâmeddin en-Nîsâbûrî Ġarâʾibü’l-Ḳurʾân ve reġāʾibü’l-furḳān
736
741
741
745
751İbn Kayyim el-CevziyyeBedai‘u't-tefsir
751
774
774
774
795
795
8.Yüzyıl
 803İbn ArafeTefsîru İbn Arafe
 804İbnü’l-MülakkınTefsîru ġarîbi’l-Ḳurʾân
 864Celaleddin Mahalli & SuyutiTefsir'ul-Celaleyn
 864Celaleddin Mahalli & Suyuti(Türkçe)Tefsir'ul-Celaleyn
875
880
885
9.Yüzyıl
911Celâleddîn es-Suyûtîed-Durru’l-Mensur
911
982
982
Ebüssuûd Efendi (Türkçe)
988
Molla Fethullah el-Kâşânî
Miladi
1679
1699
1725
1809
1809
İbn Acîbe (Türkçe)
1810
1834
1854
1914Cemaleddin el-KasımîMehâsin'ut-te'vil
1935Reşid RızaTefsir'ül-Menar
1940Ṭanṭâvî Cevherîel-Cevâhir fî tefsîri’l-Ḳurʾâni’l-kerîm
1942Elmalılı Hamdi YazırHak Dini Kur'an Dili
1942Elmalılı Hamdi Yazır (Eski Türkçe)Hak Dini Kur'an Dili
1949Konya'lı Mehmet Vehbi EfendiHulâsatü’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân
1952Ahmed Mustafa el-MerâgīTefsîrü’l-Merâġī
1956Sa‘dî, AbdurrahmanTefsîrü’s-Saʿdî
1964Hasan Basri ÇantayKur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm
1966Seyyid KutupFî Ẓılâli’l-Ḳurʾân
1966Seyyid Kutup (Türkçe)Fî Ẓılâli’l-Ḳurʾân
1971Ömer Nasuhi BilmenKur’ân-ı Kerîm Tefsiri
1973İbn Aşur, Muhammed Tâhiret-Taḥrîr ve’t-tenvîr
1974Şinkītî, Muhammed EmînEḍvâʾü’l-beyân fî îżâḥi’l-Ḳurʾân 
1979Mevdudi (Türkçe)Tefhimu'l-Kuran
1981Tabatai M. Hüseyin (Şii)el-Mîzân fî tefsîri’l-Ḳurʾân
1981Tabatai M. Hüseyin (Türkçe-Şii)el-Mîzân fî tefsîri’l-Ḳurʾân
1982Muhammed Ali Tâhâ ed-DürreTefsîrü’l-Ḳurʾân iʿrâbühû ve beyânüh
1984İzzet Dervezeet-Tefsîrü’l-ḥadîs
1984İzzet Derveze (Türkçe)et-Tefsîrü’l-ḥadîs
1989Said Havvael-Esâs fi’t-tefsîr
1998Aişe Abdurrahmanet-Tefsîrü’l-beyânî li’l-Ḳurʾâni’l-Kerîm
1998Şa‘râvîTefsir Şa‘râvî
2008Diyanet KurulKur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir
2015Vehbe ez-Zühaylîet-Tefsîru’l-Münîr
2015Vehbe ez-Zühaylî (Türkçe)et-Tefsîru’l-Münîr
2017Heyetet tefsir bil me'sur Ansiklopedisi
2019Heyet (1)i‘râbü’l-Kurʾâni’l-Kerîm
2020Heyet (2)i‘râbü’l-Kurʾâni’l-Kerîm
2021Muhammed Ali Sâbûnî (Türkçe)Safvetü’t-tefasir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.