04 Mart 2021

Hz Muhammed'in (sav) Doğduğu Çevre

 

Aşağıdaki video sunuların üzerine sağ tıklayıp farklı kaydederek indirebilirsiniz.

*********************************************************************

Trt Eba Dersini İzle
Mustafa Yazgan Hoca'nın Hazırladığı Konu Anlatım Videoları

1. Dersi İNDİRİNTERAKTİF ETKİNLİKLER


bedevi

cahiliye

Hac

Hanif

Hristiyanlık

ibadet

İbrahim

İsmail

Kâbe

kabileler

Kölelerin

Kureyş

Mekke

Muhammed

müşrik

panayırlar

putlar

Suriye

şiir

şiirler

ticaret

Yahudilik

Yemen

Zemzem

 Aşağıdaki boş yerleri yukarıdaki uygun kelimelerle tamamlayınız.


1. Arap Yarımadası’nda bulunan ............., Müslümanlar için çok önemli bir şehirdir. 

2. Müslümanların kıblesi olan ............ Mekke’dedir. 

3. Kâbe, yeryüzünde Allah’a (c.c.) ............... amacıyla yapılan ilk mescittir. 

4. ............... ibadeti esnasında ziyaret edilen diğer dinî mekânlar da Mekke şehri ve civarında bulunur.

5. Yapıldıktan sonra yıkılan ve yeri unutulan Kâbe, Hz. ............... (a.s.) ve oğlu Hz. ................... (a.s.) tarafından yeniden inşa edilmiştir. 

6. ................. suyunun çıkmasıyla birlikte Mekke’ye yerleşenlerin sayısı arttı.  

7. Zamanla Hz. İsmail’in (a.s.) soyundan gelen .................. kabilesi Mekke’ye hâkim oldu. 

8. Hz. .........................(s.a.v.) Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in (a.s.) soyundandır ve Mekke’de dünyaya gelmiştir.

9. Mekkeliler zamanla tek Allah inancından uzaklaştılar.  Kendilerine taştan, tahtadan .............. yaptılar. 

10. İslam’dan önce insanların yaşadıkları karanlık döneme “................ dönemi” denir.

11. Allah’a (c.c.) ortak koşanlara (puta tapanlara) Kur’an-ı Kerim’de “...................” adı verilir.

12. Mekke’de az da olsa, Hz. İbrahim’den (a.s.) kalan doğru inancı sürdüren insanlar da vardı. Bunlara ................ denirdi. 

13. Yarımadası’nın putperestlik dışında farklı inançlara mensup insanlar da yaşardı.   ................. ve ..................... bu inançlardandı. 

14. Arap Yarımadası’nın yerli halkı olan Araplar .....................halinde yaşardı. 

15. ..................... hiçbir hakkı yoktu. Onlar sahiplerinin malı sayılır, pazarlarda alınır satılırdı. 

16. Göçebe olarak yaşayan Araplara .............. denirdi. Bunlar genellikle hayvancılıkla uğraşır ve çadırlarda barınırlardı. 

17. Köylerde ve şehirlerde yaşayan Araplar ise geçimlerini tarım ve ................ yaparak sağlardı.

18. Mekkeli Araplar, S........... ve Y................. şehirleri arasında deve kervanlarıyla ticaret için yolculuklara çıkarlardı. 

19. Yılın belli zamanlarında Mekke’de .................. kurulurdu. İnsanlar hem ticaret yapar hem de çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunurlardı.

20. Arap toplumunda .............sanatı çok gelişmişti. En güzel ................ Kâbe’nin duvarına asılırdı. 

1 yorum:

Adsız dedi ki...

çok güzeldi çok iyi çalıştım.

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.