Hz.Muhammed (sav)

Hz-Muhammedin-Cocukluk-Filmi 10 Bolum İndir****************************************************************************************************************************
********************************************************************
OYUNLARI CEP VE TABLETTE 
OYNAMAK İÇİN PUFFİN PROGRAMINI YÜKLEMELİSİNİZ..
ANDROİD İÇİN YÜKLE     İOS İÇİN YÜKLE
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) Hayatıyla İlgili Kavramlar

1.   Hz. Abbas: Peygamberimizin bir amcası

2.   Abdullah: Peygamberimizin babası

3.   Abdullah: Peygamberimizin bir oğlu

4.   Abdülmuttalip: Peygamberimizin dedesi

5.   Ahmed: Peygamberimizin bir adı

6.   Alak Suresi: İlk İnen ayetlerin bulunduğu sure

7.   Aleyhisselam: Peygamber isimlerinden sonra söylenir. Allah’ın selamı O’na olsun anlamındadır.

8.   Hz. Ali: Peygamberimizin amcası Ebu Talib’in oğlu. Efendimizin damadı ve İslam’ın 4. halifesi

9.   Akabe Biatları: Hicretten önce Medineli Müslümanlarla peygamberimiz arasında yapılan iki anlaşma.

10.                  Âl-i Muhammed: Peygamberimizin aile fertleri, eşleri, çocukları ve torunları.

11.                  Amine: Peygamberimizin annesi

12.                  Ashab: Peygamberimizi hayatta görüp onun sohbetine katılan arkadaşları

13.                  Asrısaadet: Hz Muhammed’in peygamberlik yaptığı ve varlığıyla şereflendirdiği devir

14.                  Âyet: Kur’an-ı Kerim’de sureleri oluşturan Allah’ın sözleri.

15.                  Hz. Ayşe: Peygamberimizin eşi. Hz. Ebu Bekir’in kızı.

16.                  Bedir Savaşı: Hicretin 2. yılında Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk büyük savaş.

17.                  Bilal-i Habeşi: Peygamberimizin ilk müezzini.

18.                  Burak: Peygamberimizi Miraç Gecesi taşıyan binek.

19.                  Cahiliye Dönemi: Efendimizin peygamberliğinden önceki putlara tapılan dönem

20.                  Cebrail (as): Peygamberimize Allah’tan vahiy getiren melek.

21.                  Darulerkam: Mekke döneminde Müslümanların toplandıkları Erkam isimli sahabenin evi.

22.                  Darunnedve:  Müslümanlıktan önce Mekke’de kurulan siyasi, hukuki ve idari konuların konuşulduğu yer

23.                  Ebabil: Kabe’yi yıkmak için yola çıkan Ebrehe komutasındaki orduyu Allah’ın emriyle taşlarla yerle bir  eden kuşlar.

24.                  Hz. Ebu Bekir: Peygamberimizin en yakın arkadaşı, İslam’ın ilk halifesi

25.                  Ebu Leheb: Peygamberimize karşı çıkan ve eziyet eden amcası

26.                  Ebu Talip: Peygamberimizi dedesinin vefatından sonra büyüten amcası

27.                  Ebva: Peygamberimizin annesinin vefat ettiği köy

28.                  Ehlibeyt: Peygamberimizin aile fertleri, eşleri, çocukları ve torunları.

29.                  Ehlikitap: Kendilerine Tevrat, Zebur ve İncil gibi ilahi kitaplar verilen insanlar.

30.                  Emin: Peygamberimize güvenilirliğinden ötürü verilen ünvan

31.                  Ensar: Mekke’den hicret edenleri karşılayıp evlerinde barındıran Medineli Müslümanlar

32.                  Hz Eyyub El- Ensari: Peygamberimiz Medine’ye geldiğinde kendisine bir ev yapılıncaya kadar evinde kaldığı sahabi

33.                  Fahrialem: Alemin övüncü anlamına gelen peygamberimizin unvanı

34.                  Faraklit: İncil’de Hz. İsa’nın kendisinden sonra geleceğini müjdelediği peygamber, Hz Muhammed

35.                  Hz Fatma: Peygamberimizin bir kızı

36.                  Gazve: Hz. Muhammed’in bizzat kendisinin katıldığı savaş

37.                  Habeşistan: Müslümanların ilk hicret ettikleri yer 

38.                  Habibullah: Allah’ın sevgilisi anlamına gelen peygamberimizin ünvanı

39.                  Hadis: Peygamber Efendimize ait olan sözlere verilen ad 

40.                  Halife: Peygamberimizin vefatından sonra yerine geçen devlet başkanı

41.                  Halime: Peygamberimizin sütannesi

42.                  Hz Hamza: Peygamberimizin bir amcası

43.                  Hanif:Hz Muhammed’in peygamberliğinden önce Mekke’de Allah’ın birliğine inanan kimseler

44.                  Haremeyn: Mekke ve Medine’nin ortak adları

45.                  Hz Hasan: Peygamberimizin bir torunu 

46.                  Hz. Hatice: Peygamberimizin ilk eşi

47.                  Hayber Savaşı: Hz. Ali’nin kuşatılan kalenin kapısını kaldırıp kahraman olduğu savaş

48.                  Hayrulbeşer: İnsanların en hayırlısı anlamında peygamberimizin unvanı

49.                  Hazreti:Saygı ifadesi olarak değerli kişilerin isminin önüne konan kelime

50.                  Hendek Savaşı: Medine etrafına çukurlar kazılarak yapılan savunma savaşı

51.                  Hevazin Savaşı: Huneyn Savaşı’nın diğer adı

52.                  Hicret: 622 yılında peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göçü

53.                  Hilfulfudul: Peygamberimizin gençliğinde katıldığı Erdemliler Cemiyeti

54.                  Hilye:Hz Muhammed’in bedensel ve ahlaki özelliklerini anlatan levha

55.                  Hira: Peygamberimize ilk vahyin geldiği mağara

56.                  Hıristiyan:Kutsal kitabı İncil, peygamberi Hz. İsa olan dine inanan kişi

57.                  Hudeybiye Anlaşması: 628 yılında Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan anlaşma 

58.                  Huneyn Savaşı: Mekke’nin fethinden sonra yapılan bir savaş

59.                  Hz Hüseyin: Peygamberimizin bir torunu 

60.                  Hüzün Yılı: Peygamberimizin amcası ve hanımını kaybettiği yıla verilen ad

61.                  İbrahim: Peygamberimizin bir oğlu

62.                  Hz İbrahim: Peygamberimizin soyundan geldiği büyük peygamber

63.                  İsra:Peygamberimizin Miraç Gecesi Mekke’den Kudüs’e yaptığı yolculuk

64.                  Kâbe: Mekke’de bulunan Müslümanların kıblesi, beytullah

65.                  Kadir Gecesi: Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gece

66.                  Kâfir: Allah’ı inkar eden kişi

67.                  Kasım: Peygamberimizin bir oğlu

68.                  Kelime-i Tevhit: “Lâ ilâhe illallah Muhammedun rasulullah” cümlesi

69.                  Kevser: Hz Muhammed’e cennette verilecek havuz

70.                  Kuba Mescidi: Hicret sırasında Müslümanların yaptığı ilk mescid

71.                  Kureyş: Peygamberimizin kabilesi

72.                  Kübra: Hz. Hatice’nin lakabı 

73.                  Mahmud: Peygamberimizin diğer bir adı

74.                  Mariye: Peygamberimizin çocuklarından İbrahim’in annesi

75.                  Mecusi:Ateşe tapan kişi

76.                  Medine: Peygamberimizin hicret ettiği ve kabrinin bulunduğu şehir

77.                  Medine Sözleşmesi: Hicretten sonra Müslümanlarla Medine’deki Yahudilerle yapılan anlaşma


78.                  Megazi: Peygamberimizin savaşlarını inceleyen ilim dalı

79.                  Mekke: Peygamberimizin doğum yeri 

80.                  Mescid-i Nebi (Nebevi): Peygamberimizin kabrinin bulunduğu Medine’deki mescid

81.                  Mevlid: Peygamberimizin doğduğu geceyi anmak için kutlanan kandil

82.                  Miraç: Peygamberimizin Allah’ın huzuruna çıktığı gece

83.                  Mucize: Peygamberlerin Allah’ın izniyle gösterdikleri olağanüstü olaylar

84.                  Muhacir: Mekke’den hicret edenlere verilen unvan

85.                  Muhadram: Veysel Karani gibi peygamberimiz zamanında yaşayıp onu göremeyen Müslüman

86.                  Hz. Muhammed (sav): Biricik peygamberimizin adı

87.                  Mus’ab b. Umeyr: Hicretten önce Medine’ye giderek oradaki Müslümanlara İslam’ı öğreten genç sahabi

88.                  Mustafa: Peygamberimizin diğer bir adı 

89.                  Mute Savaşı: Müslümanlarla Rumlar arasındaki ilk savaş

90.                  Mümin: Allah’a ve ondan gelenlere tam inanmış kişi

91.                  Münafık: Kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen ikiyüzlü fesat kimse

92.                  Müstehab: Dinin yapılmasını istediği fakat zorunlu kılmadığı davranışlar

93.                  Müşrik: Allah’a ortak koşan, putlara tapan

94.                  Naat: Peygamberimize yazılan övgü dolu şiir.

95.                  Nebi: Kendisine kitap verilmeyen peygamber

96.                  Nur Dağı: Hira Mağarasının bulunduğu Mekke yakınlarındaki dağ

97.                  Nübüvvet: Peygamberlik kelimesinin eş anlamlısı

98.                  Oku: Kur’an’ın ilk emri

99.                  Hz. Ömer: İslam’ın ikinci halifesi

100.             Peygamber:Allah’ın (cc) insanlara gönderdiği elçi,resul,nebi

101.             Peygamberlik: 610 yılında Yüce Allah tarafından Hz Muhammed’e verilen görev

102.             Put: İnsanların taştan tahtadan yaptıkları ve ibadet ettikleri heykeller

103.             Putperest: Putları ilah kabul edip onlara ibadet eden kişi

104.             Ramazan:Kur’an’ın peygamberimize indirilmeye başlandığı ay

105.             Ranuna: Hicret sırasında ilk cuma namazının kılındığı vadi

106.             Ravi: Peygamberimizin hadislerini rivayet eden kişi

107.             Ravza-i Mutahhara: Peygamberimizin kabrinin adı

108.             Rebiyülevvel: Peygamberimizin doğduğu hicri ay

109.             Refref: Hz Muhammed’in Miraç Gecesi bindiği binitlerden biri

110.             Resul: Kendisine ilahi kitap verilen peygamber

111.             Rivayet: Hz Muhammed’in söz ve fiillerinin sözlü ve yazılı olarak sonraki nesillere aktarılması

112.             Rukiye: Peygamberimizin bir kızı

113.             Sahabe: Peygamberimizi görüp sohbetine katılan müslüman

114.             Salavat: Peygamberimizin adı söylenince okunan dua

115.             Salvele: Peygamberimizin adı anıldığında salavat getirme

116.             Seriyye: Peygamberimizin kendisinin katılmayıp sancağı bir arkadışına verdiği küçük savaşlar

117.             Sevr: Hicret sırasında efendimizin Ebu Bekir’le birlikte saklandığı mağara

118.             Sıddık: Hz Ebu Bekir’in efendimize sadakatinden dolayı aldığı isim

119.             Siyer: Hz Muhammed’in hayatını araştıran ilim dalı

120.             Suffa: Medine’deki mescidin etrafına yapılan eğitim amaçlı odalar

121.             Sünnet: Hz Muhammed’in söz, fiil ve onaylarını içeren örnek davranışları, efendimizin yolu

122.             Şam: Peygamber Efendimizin, 12 yaşında iken amcası Ebu Talip ile ticaret için gittiği şehir

123.             Şefaat: Ahirette peygamberimizin günahkarların affını Allah’tan istemesi

124.             Şemail: Peygamberimizin ahlak ve alışkanlıklarını anlatan eserler

125.             Şeyma: Peygamberimizin sütkardeşi 

126.             Şirk: Allah’a eş ve ortak koşma, putlara tapma fiili

127.             Tabiin: Peygamberimizin arkadaşları olan sahabeleri gören müslüman

128.             Taif: Peygamberimizin davetini geri çeviren Mekke yakınlarındaki köy

129.             Tebük Savaşı: Peygamberimizin son savaşı

130.             Uhud Savaşı:  Peygamberimizin mübarek dişlerinin kırıldığı savaş

131.             Ümmü Eymen: Peygamberimizin dadısı

132.             Ümmü Gülsüm: Peygamberimizin bir kızı

133.             Vahiy: Peygamberimize Cebrail (as) aracılığıyla gelen Allah’ın mesajı.

134.             Vahiy Kâtibi: Peygamberimize inen ayetleri yazan müslümanlar

135.             Veda Hutbesi: Peygamberimizin vefat etmeden önce yüz binden fazla kişiye yaptığı konuşma

136.             Vehb: Peygamberimizin anne tarafından dedesi

137.             Yahudi: Kutsal kitabı Tevrat olan dine inanan kişi

138.             Yesrib: Medine şehrinin hicretten önceki adı

139.             Zemzem: Mekke’de bulunan  mübarek su

140.             Hz Zeyd:  Peygamberimizin azaldı kölesi olup ilk Müslümanlardandır.

141.             Zeyneb: Peygamberimizin bir kızı

142.             Zinnureyn: Hz Osman’a peygamberimizin iki kızıyla evlenmesinden dolayı verilen lakap

143.             Zübeyr: Peygamberimizin bir amcası

144.             Zülfikar: Hz Ali’nin kılıcının adı

145.             6:  Annesi vefat ettiğinde peygamberimizin yaşı

146.             8: Dedesi Abdulmuttalip öldüğünde peygamberimizin yaşı

147.             3 yıl: İslam’a davetin gizli yapıldığı yıl sayısı

148.             25: Peygamberimizin ilk evliliğini yaptığı yaşı

149.             7:  Peygamberimizin çocuklarının sayısı

150.             40: Efendimizin peygamber olduğu yaşı

151.             23 yıl: Efendimizin yaklaşık olarak peygamberlik süresi

152.             63:  Peygamber Efendimizin vefat yaşı

153.             571: Peygamberimizin doğum yılı

154.             20 Nisan Pazartesi: Peygamberimizin doğduğu ay ve gün

155.             610: Kur’an’ın indirilmeye başlandığı yıl

156.             622: Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret yılı

157.             624 : Bedir Savaşının yapıldığı sene

158.             625:  Uhud Savaşının yapıldığı sene

159.             627:  Hendek Savaşının yapıldığı sene

160.             628:  Hudeybiye Anlaşmasının yapıldığı yıl

161.             630:  Mekke’nin fethedildiği yıl

162.             632:  Peygamberimizin vefat tarihiHZ. MUHAMMED’İN KRONOLOJİK HAYATI

M.S. 571- Fil Olayı. Habeşistan'ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe'ye saldırdı.
20 Nisan 571- İnsanlığın en büyük önderi Hz Muhammed (s.a.v.) doğdu.
575 - Dört sene süt annesi Halime'nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü.
576 - Annesi Amine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine'ye gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebvâ'da annesinin vefâtı.
578 - Dedesi Abdulmuttalib'in vefatı ve amcası Ebû Talib'in himâyesine girmesi.
583 - Amcası Ebû Talib'le Suriye'ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra'da Bahîra'nın, bu genç çocuğun beklenen son Peygamber olabileceğini sezmesi.
588 - Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.
591 - Kureyş-Hevâzîn arasında dört yıl süren Ficar harbinde tarafsız kalması ve Hılf’ûl Fudûl Cemiyeti'ne (Erdemliler Cemiyeti) girmesi, bununla hep iftihar etmesi.
595 - Hz. Hatice'nin kervanını Şam'a götürmesi, Meysere'nin Hz. Muhammed'e hayranlığı.
596 - Hz. Hatice ile evlenmesi, Ebû Talib’in nikâh töreninde konuşması.
598 - Oğlu Kasım'ın doğması. (Kendisine Ebul Kasım denilmesi).
599 - Hz. Ali’nin doğması.
600 - Kızı Zeyneb doğdu,
604 - Kızı Rukiye doğdu,
608 - Kızı Ümmügülsüm doğdu.
608 - Muhammed’ül Emîn denilen Hz. Muhammed’in Kâbe hakemliği.
610 - Hira mağarasında (Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde) ilk vahyin gelişi, peygamber oluşu. En yakınlarını İslâm'a davet etmesi. Hz. Hatice, Hz. Ebubekir,Hz. Ali ve Hz. Zeyd’in müslüman olmaları. *Kızı Hz. Fatma'nın doğumu.
613 - Üç yıl gizli davetten sonra Safâ Tepesi’ne çıkıp açıktan davete başlaması.
615 - Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz.Osman liderliğindeki 14 müslümanın Habeşistan'a hicreti. Putperest müşriklerin zulüm ve işkencelerini iyice artırmaları üzerine müslümanların Dâr’ul Erkam’a sığınmaları.
616 - Hz. Hamza ve Hz.Ömer'in müslüman olmaları.
- İran Hükümdârı Perviz’in, Suriye ve Mısır'ı zabtetmesi.
617 - Hz. Ali'nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77 erkek) 90 müslümanın ikinci Habeşistan hicreti. Müşriklerin muhacirleri geri istemesi.
- Habeş Necâşî’sinin, Hz. Câfer’in okuduğu ayetlerden etkilenerek, bunu reddetmesi.
- Kureyş kabilesinin Haşimoğulları'yla münâsebeti keserek boykot ilanı.
619 - Kureyş’in üç senelik ablukayı kaldırması. Hz. Hatice ve hemen peşinden Ebû Talib'in vefatı. Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada tatması (Hüzün Yılı).
620 - Peygamberimizin İslâm'a davet için Taif'e gitmesi. Ağır hakaretlere uğrayarak Mut’im bin Adiy himâyesinde geri Mekke'ye dönmesi.
- İsrâ ve Mi'rac Olayı. Allâhu Zülcelâl’in Peygamberimizi onurlandırması.
- Peygamberimizin hac münâsebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi.
- I. Akabe Biatı. Medineli (Yesribli)12 kişinin müslüman olması. Beş vakit namaz farz kılındı.
621 - II. Akabe Biatı. Peygamberimiz geçen yıl Medinelilere İslâm’ı ve Kur’an’ı öğretmek için Mus’ab b. Umeyr’i göndermişti. Mus’ab’ın gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Peygamberimizle gizlice buluştu, O’nu Medineye davet etti.
622 - Hz. Muhammed'in, dostu Hz. Ebû Bekir’le Mekke'den Medine'ye hicreti. Hicrî takvimin başlangıcı.
- Rasûlullah'ın Kuba Mescidi'ni yaptırması. Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması. Neccâr oğullarının Rasûlullah’ı Medineye götürmesi.
- Ebû Eyyûb el Ensârî’nin evinde 7 ay misafir kalması.
- Muhacirlerle Ensar arasında kardeşliğin kurulması.
- Mekke’de nişanlandığı, Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesi.
- Bizanslıların Suriye ve Mısır'ı İran’dan (Sâsânîler’den) geri alması.
623 - Medine'de Mescid-i Nebevî'nin ve Hâne-i Saâdet’in yedi ayda inşâsı.
- Ezanın meşrû kılınması. İlk nüfus sayımı.
- Mescidin önünde fakirleri barındırmak için Suffa yapılması.
- Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan, Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe-i Muazzama'ya çevrilmesi.
- Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması.
- Medine İslam Şehir Devleti' nin ilk anayasasının hazırlanması.
- Medine Şehir (site) Devleti'nin kurulması. Yönetimin başına ALLAH Rasûlünün geçmesi.(Müslümanlar hicretle; ezilen horlanan bir cemaatten devlete geçmişlerdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’de yalnızca bir peygamberdi. Şimdi ise hem peygamber, hem de bir devlet başkanı idi).
- Cihada izin verilmesi.
624 - İslam'da ilk harb olan şanlı Bedir zaferi ve küfrün elebaşısı Ebû Cehil'in öldürülüşü (Yerine Ebû Süfyan’ın geçmesi).
- Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınışı. İlk bayram namazı.
- Peygamberimizin kızı ve Hz Osman'ın hanımı Rukiye'nin vefatı.
- Peygamberimizin kızı Hz. Fatma ile Ebû Talib'in oğlu Hz. Ali'nin evlenmesi.
- Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları, münâfıkların türemesi.
625 - Uhud harbi, Hz. Hamza'nın şehid olması.
- Hz. Hasan’ın doğumu (Ramazan ayında)
- Peygamber Efendimizin Hz. Ömer’in kızı Hafsa ile evlenmesi.
- Reci’ vak’ası: İslâm’a davet için çevre kabilelere gönderilen muallimlerden dördünün şehid edilmesi, Zeyd ve Hubeyb’in Mekkeliler’e satılması ve şehid edilmesi.
- Bi’r-i Maûne faciası: Necid’e gönderilen 70 muallimin şehâdeti.
- Benî Nâdir Gazvesi: Şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi.
- Hz. Hüseyin’in doğumu. (Şaban ayında)
- Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz. Peygamberin Zeyd b. Sabit'e İbrânice öğrenmeyi emretmesi.
626 - Dûmetü’l Cendel Gazvesi. Suriye'de toplanan eşkıyalar dağıtıldı.
- Peygamberimizin Ümmü Seleme ile evlenmesi.
- İçki ve kumarın haram kılınması.
627 - Hendek (Ahzab) Harbi: Medine'yi kuşatan müşriklerin perişan olmaları.
- Hendek harbinde hainlik eden Benî Kureyza Yahudilerin cezalandırılmaları.
- Peygamberimizin, halasının kızı Cahş kızı Zeyneb’le evlenmesi.
- Müreysî (Benî Mustalık) Gazâsı: Bu kabile Medine’ye saldırmak istediğinden susturuldu. Dönüşte ifk (Hz. Aişe’ye iftira) dedikodusu yayıldı.
- Teyemmüm meşrû kılındı.
628 - Hudeybiye Antlaşması. Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma müslümanlar için siyâsî bir zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam Devleti'ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes süresi içinde Peygamberimiz (s.a.v.) Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti. Bu sayede zamanın hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu. Mektuplar göndererek onları İslâm’a çağırdı. (Bizans İmparatoru Heraklius’a, İran Kisrâsı Perviz’e, Mısır Azîzi Mukavkıs’a, Habeşistan Necâşîsi’ne, Yemen Vâlisi Bâzân’a, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve mektuplar gönderdi. Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu. Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi davrandı.)
- Hayber'in Fethedilmesi. Hz. Ali'nin dillere destan kahramanlıklar göstermesi, Yahudilerin baş cengâveri (savaşçısı) Merhab'ı bir hamlede yere sermesi.
- Fedek Yahudileri’nin vergiye bağlanması.
- Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed'i (zehirli etle) zehirleme girişimi.
- Peygamberimizin Hz. Safiyye ile evlenmesi.
- Mut’a nikâhının yasaklanması.
- Mekke'den Habeşistan'a göçmüş olan müslümanların Câfer-i Tayyar başkanlığında Medine'ye dönmeleri. Necâşi tarafından Peygamberimize gıyaben nikâhlanan Ümmü Habibe vâlidemiz de bu kafiledeydi.
- Bizans-İran savaşı. İran’da müthiş veba salgını.
629 - Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre müslümanların Kâbe'yi ziyaret etmeleri (Umret’ül Kazâ).
- Halid bin Velid ve Amr İbnü’l As'ın müslüman olup Medine’de müslümanlara katılması.
- İran’ın Yemen Vâlisi Bazan’ın Müslüman oluşu.
- Mu’te Harbi. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha'nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid’in askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat vermeden geri çekilmesi. Mu’te Savaşı, Suriye’de müslümanların Bizans'la ilk karşılaşması idi.
- Zâtu’s-Selâsil Olayı’nda Amr İbnü’l As’ın kumandanlık etmesi.
630 - Mekke'nin Fethi, Kâbenin putlardan temizlenmesi. Gâlibin mağlupları toptan affederek dünyada eşine rastlanmayan bir büyüklük göstermesi. İşte İslâm İnkılâbı!
- Ebû Süfyan ve oğlu Muaviye’nin Müslüman oluşu.
- Huneyn Gazâsı ve Evtas Savaşı.
- Taif’in muhasarası, putlarının Ebû Süfyan ve Mugîre’nin eliyle yıkılması.
- Savaş esirleri arasında (Halime’nin kızı) süt kardeşi Şeymâ’yı görünce serbest bırakması ve Hevâzîn heyetine bütün esirlerin serbest bırakıldığını bildirmesi.
- Savaş ganimetlerinden müellefe-i kulûba (kalpleri islâma ısındırılacak olanlara) hisse verilmesi.
- Çevredeki bazı Arap emirliklerine elçiler göndermesi.
- Kasîde-i Bürde şairi Kâ'b bin Züheyr'in Peygamberimizin huzuruna gelerek “Bânet Suâdü” diye başlayan meşhur kasîdesini okuması ve "Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenâlığı kökünden kazıyan ALLAH'ın kılıçlarından biridir" beytini söyleyince Efendimizin çok memnun olması ve Hırka-i Şerîf’ini hediye etmesi.
- Kızı Hz. Zeyneb'in vefatı. Eşi Mâriye’den oğlu İbrahim’in doğumu.
- Mescid-i Nebevîde üç basamaklı bir minber yapılması.
- Tebük Seferi. Peygamberimizin son gazâsı. Bir çatışma olmadı ama çok zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizans’a karşı 30 bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askerî ve siyâsî bir zaferdir.
- Münafıkların Tebük Seferi'ne katılmaktan kaçınmaları ve toplandıkları fesat yuvası Mescid-i Dırar'ın yıktırılması.
- Sulh ve sükûn devresi. Elçiler yılı (Senetü’l Vüfûd). 70 kadar kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri.
- Sevgili oğlu İbrahim'in vefatı. Necâşî için gâib namazı kılması.
631 - Hz. Ebubekir’in hac emirliği.
632 - Peygamberimizin (ilk ve son) Vedâ Haccı ve yüz bini aşkın hacıya yaptığı Vedâ Hutbesi. İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’nden asırlarca önce insan haklarının ilânı.
- Müslümanlığın hemen hemen bütün Arabistan’a yayılması. (M. Hamîdullah’ın tahminine göre müslümanların sayısı bu sırada 400. 000 idi.)
- Peygamberimizin Bakî Mezarlığı'na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü'minleri selamlaması ve şehidlere duası.
- Vefâtından üç gün önce Hz. Ali ile Fahd’a dayanarak mescide gelip cemaata namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîlerde ve son tavsiyelerde bulunması.
Fazîlet dolu nurlu bir hayattan sonra bu fânî âlemden ebedî âleme göç etmeleri ve ruhunun Refîk-i A’lâ’ya (Yüce Dost'a) yükselişi.


2 yorum:

  1. 2.testte 12.sorunun cevabını yanlış yazmışlardır

    YanıtlaSil

İlginiz için sonsuz teşekkürler...
Yorumunuz incelenip en kısa sürede yayınlanacaktır..
Sorularınızı onderalkan@gmail.com adresine de gönderebilirsiniz.