21 Temmuz 2018

Temel Dini Bilgiler (İslam 1)NoTürKonuHazırlayan
20169Tanım-Kelime Eşleştirmeİman ve İslam
20174Çoklu SeçimMüslümanlarda Olması Gereken Nitelikler
20171Kelime Sıralamaİman ve İslam
20170Sınıflandırmaİman ve İslam
20172Çoklu Seçimİslam'ın Şartları
20173Tanım-Kelime Eşleştirmeİslam'ın Şartları
20179SınıflandırmaKelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet
20180Bilgi Küpü
20181Boşluk DoldurmaEsmâ-i Hüsnâ (Allah’ın (c.c.) Güzel İsimleri)
20197Kelime SıralamaKelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet

**********

NoTürKonuHazırlayan
20199Kelime Sıralamaİbadetin Gayesi
20200Çoklu SeçimVakti Belirlenmiş İbadetler
20237Evet/Hayırİbadetin Kabul Şartları
20238Tanılayıcı Dallanmış Ağaçİbadetin Kabul Şartları
**********


**********


***********


***********

TDB 1. 1. İMAN VE İNSAN

TDB 1.1.1. İman ve İslam kavramları
aİman ve İslam kavramları arasındaki ilişki
TDB 1.1.2. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet ile anlamları
aKelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet kavramları arasındaki mahiyet farkı
TDB 1.1.3. İmanın insana kazandırdığı özellikler
TDB 1.1.4. İman bakımından insanların sınıflandırılması
aMümin, kâfir, münafık, müşrik ve ehl-i kitap kavramları
TDB 1.1.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan Allah (c.c.), el-Vâhid, el-Ehad, el-Mü’min isimleri

TDB 1. 2. İBADET VE İNSAN

TDB 1.2.1. İbadet kavramını ve ibadetin yapılma gayesi
aİman ve ibadet arasındaki ilişki
TDB 1.2.2. İbadetin kabul şartları
aNiyet, ihlas ve sünnete uygunluk konuları
aİbadetin şeklinin, sayısının, zamanının Allah (cc) tarafından belirlendiği

TDB 1.2.3. İbadetlerle salih ameller
aİbadet ve salih amel arasındaki ilişki ve vakitleri belirlenmiş ibadetler ile belirli bir vakte bağlı olmayan ibadetler
aKur’an-ı Kerim okumak, anne ve babaya itaat, sıla-i rahim, Allah’ı zikir, helal kazanç gibi salih ameller

TDB 1.2.4. İbadetin insana kazandırdığı ahlaki olgunluk
TDB 1.2.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan es- Samed, er-Rakîb, el-Vedûd isimleri

TDB 1. 3. MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ

TDB 1.3.1. Ayet ve hadislerden hareketle doğruluk
aAsr-ı saadetten ve tarihimizden örnek olaylar
TDB 1.3.2. Namazı özenli kılmak
aHuşu kavramı

TDB 1.3.3. Müminlerin iyiliği emretmek, kötülüğü engellemekle ilgili sorumlulukları
aİyiliği emretme ve kötülüğü engellemenin bireysel ve toplumsal yönü ile kamu otoritesini ilgilendiren alanları

TDB 1.3.4. Yoksulun hakkını gözetmenin önemi
aYoksulun hakkını gözetme konusunda tarihî ve güncel olaylardan örnekler

TDB 1.3.5. İsraf ve cimrilik
TDB 1.3.6. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Bâsit, el- Muhsin, el-Mani’ isimleri

TDB 1. 4. NEZAKET

TDB 1.4.1. Nezaketin kişinin Müslümanlığının önemli tezahürü oluşu
aNezaket kavramının edep kavramıyla ilişkisi

TDB 1.4.2. Kur’an-ı Kerim’den nezaket örnekleri
aBakara suresi 83. ayet, Âl-i İmrân suresi 159. ayet, Tâhâ suresi 43-44. ayetler, 
Hucurât suresi 11-12. ayetler, Hümeze suresi 1-2. ayetler gibi nezaket örnekliği teşkil eden ayeti kerimeler

TDB 1.4.3. Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetinden nezaketle ilgili örnekler
aPeygamberimizin sünnetinden nezaketle ilgili örneklerin yanı sıra Hz. Âişe (r.a.), Hz. Ali (r.a.), Enes b. Malik (r.a.) 
ve Hind Ebi Hale (r.a.) gibi sahabilerin şahitliğiyle Peygamberimizin nezaketinin anlatıldığı rivayetler

TDB 1.4.4. Geleneğimizde yer alan nezaket örnekleri
aGeleneğimizde öne çıkan nezaket kuralları ele alınır. Bu bağlamda İslam büyükleri, tarihî şahsiyetler, 
âlim ve edipler gibi geleneğimizin oluşmasında önemli rolü olan kişilerin nezaketle ilgili söz ve davranışlarından örnekler

TDB 1.4.5. Nezaket ölçülerine riayet etmek
TDB 1.4.6. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Halîm, el-Latîf, er- Refîk isimleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.