21 Temmuz 2018 Cumartesi

Temel Dini Bilgiler (İslam 2)

(İHO için zorunlu, Ortaokul için seçmeli, 2018)

TDB 2. 1. İSLAM VE AHLAK

TDB 2.1.1. Allah’a (c.c.) karşı ahlaki sorumluluklar
TDB 2.1.2. Peygamberimize (s.a.v.) karşı ahlaki sorumluluklar
TDB 2.1.3. Kur’an-ı Kerim’e karşı ahlaki sorumluluklar
TDB 2.1.4. Topluma karşı ahlaki sorumluluklar
TDB 2.1.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan el- Azîz, er-Rahman, es-Selam isimleri

TDB 2. 2. İSLAM VE TEMİZLİK

TDB 2.2.1. İslam’ın temizliğe verdiği önemle ilgili ayet ve hadisler
TDB 2.2.2. Temizlik çeşitleri
a Maddi temizlik (necasetten taharet),
a Hükmi temizlik (hadesten taharet),
a Manevi temizlik (kalbin kötülüklerden arındırılması)

TDB 2.2.3. Gusül, abdest, teyemmüm ile ilgili hükümler
a Temizliğin ibadetin ön şartı oluşu
a Gusül, abdest, teyemmümün alınışı ve mest üzerine meshetme konusuna kısaca değinilir.

TDB 2.2.4. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Kerim, el-Kuddûs, et-Tevvâb isimleri

TDB 2. 3. İSLAM’IN DİREĞİ NAMAZ

TDB 2.3.1. Namazla ilgili hükümler
a Namazın farzları, vacipleri ve sünnetleri ile namazı bozan durumlar

TDB 2.3.2. Sehiv ve tilavet secdesiyle ilgili hükümler
TDB 2.3.3. Namazda okunan dua ve tesbihler
a Dua ve tesbihlerin anlamları

TDB 2.3.4. Mescitlerin özellik ve fonksiyonları
a İslam’da mescitlerin (cami) fonksiyonları. Mescitlerin iç yapıları ve mimari özellikleri
a Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksâ’nın Müslümanlar açısından önemi. Anadolu’da yer alan “Ulu Cami”, “Selatin cami” türü mescitler
a İslam dünyasındaki önemli mescitler (cami), öne çıkan yönleri, bulunduğu bölgeye göre şekil alan mimari özellikleri ve iç yapılarındaki farklılıklar

TDB 2.3.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan er-Rab, el-Mucîb, el-Ğafûr, el-Câmi’ isimleri


TDB 2. 4. İSLAM VE GÜNLÜK HAYAT

TDB 2.4.1. Edep ve hayânın İslam ahlakındaki yeri
a Ayet ve hadisler başta olmak üzere geleneğimizde yer alan edep hayâ ile ilgili söz ve davranış örnekleri

TDB 2.4.2. Dostluk ve arkadaşlığın önemiyle ilgili tarihî ve güncel olaylardan örnekler
TDB 2.4.3. Allah’ın nimetlerine şükretmenin önemli bir ahlaki görev oluşu
TDB 2.4.4. Kul hakkına riayet etmek
TDB 2.4.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Afüv, eş-Şekûr, er-Raûf isimleri


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İlginiz için sonsuz teşekkürler...
Yorumunuz incelenip en kısa sürede yayınlanacaktır..
Sorularınızı onderalkan@gmail.com adresine de gönderebilirsiniz.