21 Temmuz 2018

Temel Dini Bilgiler (İslam 2)


************
NoTürKonuHazırlayan
20194Tanım-Kelime EşleştirmeTemizlik Çeşitleri
20195Çoklu Seçimİbadete Hazırlanıyorum
20201Olay Örgüsü SıralamaAbdestin Alınışı
20202Resimli Olay Örgüsü SıralamaAbdestin Alınışı
20203Çoklu SeçimAbdesti Bozan Durumlar
20204Olay Örgüsü SıralamaGusül (Boy) Abdesti
20193Kelime SıralamaTemizlik İmanın Yarısıdır

************
NoTürKonuHazırlayan
20206Tanım-Kelime EşleştirmeNamazın Şartları
20207Tanım-Kelime EşleştirmeNamazın Rükünleri
20208Çoklu SeçimNamazın Farzları
20209Bilgi Küpü
20210Çoklu SeçimNamazın Vacipleri
20211Evet/HayırNamazın Hükümleri
20212Çoklu SeçimNamazın Sünnetleri
20213SınıflandırmaNamazın Hükümleri
20214Evet/HayırSehiv Secdesi
20215Bulmaca
20216Olay Örgüsü SıralamaTilavet Secdesi
20217Resim Üzerinde EşleştirmeNamazda Yapılan Tesbihler
20219SınıflandırmaNamaz Sonrasında Yapılan Tesbihler
20236Bulmaca

************


************


************


TDB 2. 1. İSLAM VE AHLAK

TDB 2.1.1. Allah’a (c.c.) karşı ahlaki sorumluluklar
TDB 2.1.2. Peygamberimize (s.a.v.) karşı ahlaki sorumluluklar
TDB 2.1.3. Kur’an-ı Kerim’e karşı ahlaki sorumluluklar
TDB 2.1.4. Topluma karşı ahlaki sorumluluklar
TDB 2.1.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan el- Azîz, er-Rahman, es-Selam isimleri

TDB 2. 2. İSLAM VE TEMİZLİK

TDB 2.2.1. İslam’ın temizliğe verdiği önemle ilgili ayet ve hadisler
TDB 2.2.2. Temizlik çeşitleri
a Maddi temizlik (necasetten taharet),
a Hükmi temizlik (hadesten taharet),
a Manevi temizlik (kalbin kötülüklerden arındırılması)

TDB 2.2.3. Gusül, abdest, teyemmüm ile ilgili hükümler
a Temizliğin ibadetin ön şartı oluşu
a Gusül, abdest, teyemmümün alınışı ve mest üzerine meshetme konusuna kısaca değinilir.

TDB 2.2.4. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Kerim, el-Kuddûs, et-Tevvâb isimleri

TDB 2. 3. İSLAM’IN DİREĞİ NAMAZ

TDB 2.3.1. Namazla ilgili hükümler
a Namazın farzları, vacipleri ve sünnetleri ile namazı bozan durumlar

TDB 2.3.2. Sehiv ve tilavet secdesiyle ilgili hükümler
TDB 2.3.3. Namazda okunan dua ve tesbihler
a Dua ve tesbihlerin anlamları

TDB 2.3.4. Mescitlerin özellik ve fonksiyonları
a İslam’da mescitlerin (cami) fonksiyonları. Mescitlerin iç yapıları ve mimari özellikleri
a Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksâ’nın Müslümanlar açısından önemi. Anadolu’da yer alan “Ulu Cami”, “Selatin cami” türü mescitler
a İslam dünyasındaki önemli mescitler (cami), öne çıkan yönleri, bulunduğu bölgeye göre şekil alan mimari özellikleri ve iç yapılarındaki farklılıklar

TDB 2.3.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan er-Rab, el-Mucîb, el-Ğafûr, el-Câmi’ isimleri


TDB 2. 4. İSLAM VE GÜNLÜK HAYAT

TDB 2.4.1. Edep ve hayânın İslam ahlakındaki yeri
a Ayet ve hadisler başta olmak üzere geleneğimizde yer alan edep hayâ ile ilgili söz ve davranış örnekleri

TDB 2.4.2. Dostluk ve arkadaşlığın önemiyle ilgili tarihî ve güncel olaylardan örnekler
TDB 2.4.3. Allah’ın nimetlerine şükretmenin önemli bir ahlaki görev oluşu
TDB 2.4.4. Kul hakkına riayet etmek
TDB 2.4.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Afüv, eş-Şekûr, er-Raûf isimleri


1 yorum:

Adsız dedi ki...

eksik vaa

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır.