•  Hiçbir yüzün birbirine benzememesi
    0:58
     Kim bu yüzlerin yaratıcısı
    3:52
     Atomun yapısındaki muhteşem intizam
    4:58